fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

döviz çeviricisi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 480.23 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1781 USD
1 EUR=124.73 JPY
1 EUR=0.9028 GBP
1 USD=105.87 JPY
1 USD=0.9128 CHF
1 GBP=1.305 USD
1 USD=1.3388 CAD
1 USD=1.397 AUD
1 EUR=1.0754 CHF
1 EUR=8.68 TRY
1 USD=7.37 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2019 FXTOP
Dersler: 10 Aðustos 2020 01:47 CEST
USD EUR GBP AUD NZD Takas
tarih 10 Aðustos 2020 01:47 CEST
100 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=117.81 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 EUR=1.178128 USD
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=84.88 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 USD=0.848804 EUR
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 EUR=1 EUR
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 USD=0.848804 EUR
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 TRY=0.115233 EUR
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 AUD=0.607574 EUR
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 CAD=0.633982 EUR
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 CHF=0.92989 EUR
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 CNY=0.121815 EUR
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 GBP=1.107717 EUR
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 HKD=0.10952 EUR
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 JPY=0.008017 EUR
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 NZD=0.560097 EUR
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 SEK=0.097046 EUR
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.

31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.