fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

döviz çeviricisi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 476.66 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1789 USD
1 EUR=124.89 JPY
1 EUR=0.9038 GBP
1 USD=105.94 JPY
1 USD=0.9126 CHF
1 GBP=1.3044 USD
1 USD=1.3384 CAD
1 USD=1.397 AUD
1 EUR=1.0758 CHF
1 EUR=8.6 TRY
1 USD=7.29 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2019 FXTOP
Dersler: 09 Aðustos 2020 03:21 CEST
USD EUR GBP AUD NZD Takas
tarih 09 Aðustos 2020 03:21 CEST
100 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]=109.58 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CHF=1.09583 USD
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=91.26 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 USD=0.91255 CHF
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 CHF=1 CHF
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CHF=1.09583 USD
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 CHF=7.993097 TRY
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 CHF=0.929548 EUR
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 CHF=1.530917 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 CHF=1.46661 CAD
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 CHF=7.635528 CNY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 CHF=0.840135 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 CHF=8.493165 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 CHF=116.091171 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 CHF=1.659218 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 CHF=9.585886 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.

31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.