fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

döviz çeviricisi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 2 614.54 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.0897 USD
1 EUR=171.51 JPY
1 EUR=0.8418 GBP
1 USD=157.38 JPY
1 USD=0.8875 CHF
1 GBP=1.2946 USD
1 USD=1.3711 CAD
1 USD=1.4913 AUD
1 EUR=0.9672 CHF
1 EUR=36.05 TRY
1 USD=33.08 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2022 FXTOP
Dersler: 18 Temmuz 2024 21:52 CEST
USD EUR GBP AUD NZD Takas
tarih 18 Temmuz 2024 21:52 CEST
100 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]=112.67 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CHF=1.126703 USD
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=88.75 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 USD=0.887545 CHF
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 CHF=1 CHF
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CHF=1.126703 USD
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 CHF=37.27097 TRY
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 CHF=1.033913 EUR
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 CHF=1.680267 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 CHF=1.544817 CAD
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / ¥]1 CHF=8.180428 CNY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 CHF=0.870322 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 CHF=8.799392 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 CHF=177.32506 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 CHF=1.862734 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 CHF=11.953142 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.

31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.