fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

döviz çeviricisi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 500.9 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1758 USD
1 EUR=122.85 JPY
1 EUR=0.9048 GBP
1 USD=104.48 JPY
1 USD=0.9103 CHF
1 GBP=1.2995 USD
1 USD=1.3301 CAD
1 USD=1.4156 AUD
1 EUR=1.0703 CHF
1 EUR=9.75 TRY
1 USD=8.29 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2019 FXTOP
Dersler: 29 Ekim 2020 02:58 CEST
USD EUR GBP AUD NZD Takas
tarih 29 Ekim 2020 02:58 CEST
100 CNY-Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]=14.89 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CNY=0.14886 USD
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=671.77 CNY-Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 USD=6.717704 CNY
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 CNY=1 CNY
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CNY=0.14886 USD
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 CNY=1.234766 TRY
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 CNY=0.126606 EUR
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 CNY=0.210724 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 CNY=0.198 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 CNY=0.135511 CHF
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 CNY=0.114556 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 CNY=1.15378 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 CNY=15.553158 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 CNY=0.22378 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 CNY=1.315733 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.

31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.