fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

döviz çeviricisi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 711.51 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.128 USD
1 EUR=128.19 JPY
1 EUR=0.8459 GBP
1 USD=113.64 JPY
1 USD=0.9256 CHF
1 GBP=1.3336 USD
1 USD=1.2747 CAD
1 USD=1.4006 AUD
1 EUR=1.0441 CHF
1 EUR=13.92 TRY
1 USD=12.34 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 29 Kasým 2021 03:24 CEST
USD EUR GBP AUD NZD Takas
tarih 29 Kasým 2021 03:24 CEST
100 CNY-Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]=15.66 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CNY=0.156612 USD
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=638.52 CNY-Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 USD=6.385195 CNY
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 CNY=1 CNY
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CNY=0.156612 USD
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 CNY=1.932586 TRY
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 CNY=0.138837 EUR
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 CNY=0.219356 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 CNY=0.199631 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 CNY=0.144956 CHF
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 CNY=0.11744 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 CNY=1.221319 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 CNY=17.796791 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 CNY=0.229449 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 CNY=1.430058 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.

31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.