fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

döviz çeviricisi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 944.26 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.0562 USD
1 EUR=135.13 JPY
1 EUR=0.8458 GBP
1 USD=127.93 JPY
1 USD=0.9749 CHF
1 GBP=1.2489 USD
1 USD=1.284 CAD
1 USD=1.4212 AUD
1 EUR=1.0298 CHF
1 EUR=16.8 TRY
1 USD=15.9 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 21 Mayýs 2022 21:56 CEST
USD EUR GBP AUD NZD Takas
tarih 21 Mayýs 2022 21:56 CEST
100 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=105.62 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 EUR=1.056245 USD
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=94.68 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 USD=0.94675 EUR
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 EUR=1 EUR
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 EUR=1.056245 USD
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 EUR=16.798307 TRY
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 EUR=1.501118 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 EUR=1.356166 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 EUR=1.029777 CHF
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / ¥]1 EUR=7.069488 CNY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 EUR=0.845774 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 EUR=8.288933 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 EUR=135.130692 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 EUR=1.653358 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 EUR=10.501738 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.

31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.