fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

döviz çeviricisi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 475.64 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1859 USD
1 EUR=123.81 JPY
1 EUR=0.9159 GBP
1 USD=104.41 JPY
1 USD=0.9095 CHF
1 GBP=1.2948 USD
1 USD=1.3176 CAD
1 USD=1.368 AUD
1 EUR=1.0785 CHF
1 EUR=8.98 TRY
1 USD=7.57 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2019 FXTOP
Dersler: 18 Eylül 2020 17:38 CEST
USD EUR GBP AUD NZD Takas
tarih 18 Eylül 2020 17:38 CEST
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=1.1859 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 EUR=1.185853 USD
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=0.8433 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 USD=0.843275 EUR
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 EUR=1 EUR
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 EUR=1.185853 USD
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 EUR=8.979799 TRY
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 EUR=1.622256 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 EUR=1.562486 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 EUR=1.078503 CHF
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 EUR=8.027277 CNY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 EUR=0.915893 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 EUR=9.190656 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 EUR=123.813726 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 EUR=1.750408 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 EUR=10.392589 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.

31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.