fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

döviz çeviricisi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 397.79 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1282 USD
1 EUR=121.33 JPY
1 EUR=0.9002 GBP
1 USD=107.54 JPY
1 USD=0.9414 CHF
1 GBP=1.2533 USD
1 USD=1.3595 CAD
1 USD=1.4404 AUD
1 EUR=1.0622 CHF
1 EUR=7.75 TRY
1 USD=6.86 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2019 FXTOP
Dersler: 08 Temmuz 2020 13:12 CEST
USD EUR GBP AUD NZD Takas
tarih 08 Temmuz 2020 13:12 CEST
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=1.0622 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 EUR=1.062183 CHF
1 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]=0.9415 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 CHF=0.941457 EUR
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 EUR=1 EUR
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 EUR=1.062183 CHF
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 EUR=7.745237 TRY
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 EUR=1.128242 USD
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 EUR=1.625136 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 EUR=1.533884 CAD
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 EUR=7.912811 CNY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 EUR=0.90019 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 EUR=8.743884 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 EUR=121.332219 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 EUR=1.724032 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 EUR=10.433493 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.

31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.