fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

döviz çeviricisi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 326.81 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.082 USD
1 EUR=120.75 JPY
1 EUR=0.836 GBP
1 USD=111.6 JPY
1 USD=0.9807 CHF
1 GBP=1.2942 USD
1 USD=1.3265 CAD
1 USD=1.5141 AUD
1 EUR=1.0611 CHF
1 EUR=6.62 TRY
1 USD=6.12 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2019 FXTOP
Dersler: 24 Þubat 2020 06:36 CEST
USD EUR GBP AUD NZD Takas
tarih 24 Þubat 2020 06:36 CEST
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=0.9807 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 USD=0.98071 CHF
1 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]=1.0197 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CHF=1.019669 USD
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 USD=1 USD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 USD=0.98071 CHF
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 USD=6.11598 TRY
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 USD=0.92424 EUR
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 USD=1.514059 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 USD=1.32655 CAD
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 USD=7.031798 CNY
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 USD=0.772699 GBP
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 USD=7.793148 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 USD=111.603472 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 USD=1.582174 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 USD=9.780204 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.

31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.