fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

döviz çeviricisi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 475.09 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.184 USD
1 EUR=123.28 JPY
1 EUR=0.9165 GBP
1 USD=104.12 JPY
1 USD=0.9101 CHF
1 GBP=1.2919 USD
1 USD=1.3207 CAD
1 USD=1.3697 AUD
1 EUR=1.0775 CHF
1 EUR=8.97 TRY
1 USD=7.58 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2019 FXTOP
Dersler: 21 Eylül 2020 09:36 CEST
USD EUR GBP AUD NZD Takas
tarih 21 Eylül 2020 09:36 CEST
100 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=77.41 GBP-Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 USD=0.77408 GBP
100 GBP-Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]=129.19 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 GBP=1.291856 USD
Döviz cinsinden tutarý giriniz ve buraya týklayýnýzçevrilen tutarý görmek için:
DövizTutarKur
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 USD=1 USD
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 USD=0.77408 GBP
TRYTRY Türkiye [ Türk Lirasý]1 USD=7.575402 TRY
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]1 USD=0.84458 EUR
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 USD=1.369666 AUD
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 USD=1.320725 CAD
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 USD=0.910051 CHF
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]1 USD=6.765301 CNY
HKDHKD Hong Kong [Dolar / $ HK]1 USD=7.750042 HKD
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]1 USD=104.118529 JPY
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]1 USD=1.480295 NZD
SEKSEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]1 USD=8.775453 SEK
Artý
Hepsi
Hepsi

Çeviriciyi kullanýrken sorunlarla mý karþýlaþtýnýz? Buraya týklayýn
Not:
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.

31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.