fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz çiftleri

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 500.79 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.2143 USD
1 EUR=132.67 JPY
1 EUR=0.8615 GBP
1 USD=109.25 JPY
1 USD=0.9017 CHF
1 GBP=1.4095 USD
1 USD=1.2112 CAD
1 USD=1.2863 AUD
1 EUR=1.095 CHF
1 EUR=10.26 TRY
1 USD=8.45 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 16 Mayýs 2021 23:57 CEST

Döviz çiftleri CHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH] ile USD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]

Baþka döviz seçimi: Çevirme
Kaynak tutar:
Kaynak döviz:
Hedef döviz:

Son döviz kurlarý:
tarih 16 Mayýs 2021 23:57 CEST
1 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]=1.109 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=0.9017 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]
Döviz kuru geçmiþi : Daha çok detay
geçmiþ çizelgesi, büyütmek için týklayýn
Baþlangýç Baþlangýç 2021 Baþlangýç 2020 Baþlangýç 2019 Baþlangýç 2016 Baþlangýç 2011 Baþlangýç 1990 Baþlangýç 1953 Þamdan grafiði
Çapraz kurlar : Daha çok detay
DövizCHF
CHF
USD
USD
AUD
AUD
CAD
CAD
EUR
EUR
GBP
GBP
JPY
JPY
CHFCHF11.109(*)1.42651.34320.91330.7868121.1594
USDUSD0.901711.28631.21120.82350.7095109.2525
AUDAUD0.7010.777410.94160.64020.551584.9338
CADCAD0.74450.82561.062110.67990.585890.2041
EUREUR1.0951.21431.5621.470710.8615132.6653
GBPGBP1.2711.40951.81311.70711.16081153.9914
JPYJPY0.00830.00920.01180.01110.00750.00651

(*) Örnek:1 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]=1.109 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]

Eþdeðerlik Tablosu : Daha çok detay
CHF
USD
11.11
1.11.22
1.21.33
1.51.66
1.71.89
22.22
2.52.77
33.33
44.44
55.54
66.65
77.76
88.87
99.98
CHF
USD
1011.09
1112.2
1213.31
1516.63
1718.85
2022.18
2527.72
3033.27
4044.36
5055.45
6066.54
7077.63
8088.72
9099.81
CHF
USD
100110.9
110121.99
120133.08
150166.35
170188.53
200221.8
250277.25
300332.7
400443.59
500554.49
600665.39
700776.29
800887.19
900998.09
USD
CHF
10.9
1.10.99
1.21.08
1.51.35
1.71.53
21.8
2.52.25
32.71
43.61
54.51
65.41
76.31
87.21
98.12
USD
CHF
109.02
119.92
1210.82
1513.53
1715.33
2018.03
2522.54
3027.05
4036.07
5045.09
6054.1
7063.12
8072.14
9081.16
USD
CHF
10090.17
11099.19
120108.21
150135.26
170153.29
200180.35
250225.43
300270.52
400360.69
500450.86
600541.04
700631.21
800721.38
900811.55
Belirtilenin çevrim kurlarýndaki deðiþiklikler Euro : Daha çok detay
En çok týrmanan dövizler en önce görünür
1 gün :
DövizDeðiþim
NOK NOK Norveç [Norveç Kronu]0.173232 %
XAU XAU Altýn (gram) [Altýn]0.151745 %
AUD AUD Avustralya [Avustralya Dolarý]0.090654 %
ARS ARS Arjantin [Arjantin Pesosu]0.083738 %
SEK SEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]0.029120 %
CHF CHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý]0.021462 %
KRW KRW Güney Kore [Güney Kore Wonu]0.006448 %
EUR EUR Euro Bölgesi [Euro]0.000000 %
XDR XDR FMI [Özel Çekme Haklarý]-0.009106 %
CAD CAD Kanada [Kanada Dolarý]-0.049227 %
GBP GBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini]-0.079047 %
TWD TWD Tayvan [Yeni Tayvan Dolarý]-0.082490 %
BRL BRL Brezilya [Brezilya Reali]-0.117609 %
JPY JPY Japonya [Japon Yeni]-0.132139 %
SGD SGD Singapur [Singapur Dolarý]-0.164262 %
USD USD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý]-0.164704 %
HKD HKD Hong Kong [Dolar]-0.180415 %
CNY CNY Çin [Çin Yuan Renminbisi]-0.181256 %
INR INR Hindistan [Hindistan Rupisi]-0.197573 %
MXN MXN Meksika [Meksika Pesosu]-0.435679 %
1 yýl :
DövizDeðiþim
NOK NOK Norveç [Norveç Kronu]10.486240 %
MXN MXN Meksika [Meksika Pesosu]7.798295 %
AUD AUD Avustralya [Avustralya Dolarý]7.490086 %
SEK SEK Ýsveç [Ýsveç Kronu]5.362169 %
CAD CAD Kanada [Kanada Dolarý]3.612245 %
GBP GBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini]3.084233 %
EUR EUR Euro Bölgesi [Euro]0.000000 %
BRL BRL Brezilya [Brezilya Reali]-1.204216 %
CNY CNY Çin [Çin Yuan Renminbisi]-1.621296 %
KRW KRW Güney Kore [Güney Kore Wonu]-2.592704 %
CHF CHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý]-4.008400 %
SGD SGD Singapur [Singapur Dolarý]-4.727430 %
TWD TWD Tayvan [Yeni Tayvan Dolarý]-4.744951 %
XAU XAU Altýn (gram) [Altýn]-5.606061 %
XDR XDR FMI [Özel Çekme Haklarý]-5.681357 %
INR INR Hindistan [Hindistan Rupisi]-7.677886 %
USD USD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý]-10.929638 %
HKD HKD Hong Kong [Dolar]-11.107689 %
JPY JPY Japonya [Japon Yeni]-12.800966 %
ARS ARS Arjantin [Arjantin Pesosu]-35.719841 %
döviz çeviricisi : Daha çok detay
Döviz cinsinden tutarı giriniz ve çevrilen tutarı görmek için buraya tıklayınız.
Tutarlar girilirken ondalýk ayracý olarak nokta da, virgül de kullanýlabilir.

DövizTutar
CHFCHF Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]
USDUSD Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]
EUREUR Euro Bölgesi [Euro / €]
AUDAUD Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]
CADCAD Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]
CNYCNY Çin [Çin Yuan Renminbisi / Ұ]
GBPGBP Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]
JPYJPY Japonya [Japon Yeni / ¥]
NZDNZD Yeni Zelanda [Yeni Zelanda Dolarý / $ NZ]
ZARZAR Güney Afrika [Güney Afrika Randý / R]
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr. ’nin tarih ; 16 Mayýs 2021 23:57 CEST.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).
Bütün resmi kurallar uygulanmaktadır.