fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 493.8 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1891 USD
1 EUR=130.39 JPY
1 EUR=0.8514 GBP
1 USD=109.65 JPY
1 USD=0.9058 CHF
1 GBP=1.3966 USD
1 USD=1.2439 CAD
1 USD=1.3567 AUD
1 EUR=1.0771 CHF
1 EUR=10 TRY
1 USD=8.41 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 01 Aðustos 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 01 Aðustos 2021
1 AUD-Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]=0.7371 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 AUD=0.737061 USD
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=1.3567 AUD-Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 USD=1.35674 AUD

Dönüþümü yapýlacak 1 AUD dönüþtürülecek USD tarih 01 Ocak 1990
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
1990-01-01 / 2021-08-31
YýlOrtalama AUD/USDMin AUD/USDMaks AUD/USDAçık gün sayısı
20210.7623270.7128200.798133170
20200.6912290.5796080.771955257
20190.6950900.6681550.727687255
20180.7478580.7028250.811161255
20170.7667010.7180600.810429255
20160.7442080.6852850.783320257
20150.7520150.6939360.827830256
20140.9028670.8117320.945369255
20130.9676010.8848821.057244255
20121.0357620.9647671.083503256
20111.0324160.9425771.105360257
20100.9204770.8123211.017205258
20090.7935680.6280150.935079256
20080.8528930.6109040.982187256
20070.8389020.7717150.937528255
20060.7532980.7041030.790218255
20050.7621470.7282770.795317257
20040.7363660.6836280.796704259
20030.6523280.5630050.751696255
20020.5439580.5061500.576982255
20010.5174590.4829070.570396255
20000.5818570.5108820.666906255
19990.6453030.6142990.672496261
19980.6294620.5592030.686703261
19970.7436430.6489990.797303261
19960.7828150.7314980.820203262
19950.7412390.7081990.776500260
19940.7319650.6784010.778498260
19930.6798390.6430030.725004261
19920.7349800.6821990.768996262
19910.7786890.7519970.800999261
19900.7810930.7450040.837502261

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr AUD / USD baþka döviz kurlarý ile:
AUD / CADAUD / CHFAUD / EURAUD / GBPAUD / JPYAUD / NTDAUD / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).