fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 473.81 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1833 USD
1 EUR=123.49 JPY
1 EUR=0.9132 GBP
1 USD=104.36 JPY
1 USD=0.9107 CHF
1 GBP=1.2958 USD
1 USD=1.3184 CAD
1 USD=1.3726 AUD
1 EUR=1.0776 CHF
1 EUR=8.96 TRY
1 USD=7.57 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 18 Eylül 2020
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 18 Eylül 2020
1 CAD-Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]=0.7585 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CAD=0.758477 USD
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=1.3184 CAD-Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 USD=1.318432 CAD

Dönüþümü yapýlacak 1 CAD dönüþtürülecek USD tarih 01 Ocak 1990
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
1990-01-01 / 2020-09-30
YýlOrtalama CAD/USDMin CAD/USDMaks CAD/USDAçık gün sayısı
20200.7394790.6899340.770671192
20190.7536780.7330670.769557255
20180.7721370.7337390.814716255
20170.7711120.7261830.827331255
20160.7555260.6831820.798791257
20150.7830470.7165240.855995256
20140.9059720.8579930.942356255
20130.9710550.9329011.016386255
20121.0004810.9612531.036981256
20111.0114900.9467071.062248257
20100.9713010.9257041.003242258
20090.8810530.7659250.971916256
20080.9442740.7744281.023141256
20070.9358340.8428601.102441255
20060.8819650.8488360.912171255
20050.8256030.7873390.872532257
20040.7698990.7161300.848510259
20030.7156840.6360980.777997255
20020.6371260.6183120.664778255
20010.6460870.6241430.670107255
20000.6735520.6422620.696113255
19990.6731540.6459940.690915261
19980.6750350.6345220.711897261
19970.7225270.6951210.747666261
19960.7333530.7212390.751035262
19950.7289010.7012650.751319260
19940.7323050.7117430.763942260
19930.7755360.7430540.805539261
19920.8282170.7732120.875427262
19910.8727790.8594770.893340261
19900.8572390.8281560.883390261

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr CAD / USD baþka döviz kurlarý ile:
CAD / AUDCAD / CHFCAD / EURCAD / GBPCAD / JPYCAD / NTDCAD / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).