fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 475.39 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1817 USD
1 EUR=124.91 JPY
1 EUR=0.9037 GBP
1 USD=105.7 JPY
1 USD=0.9143 CHF
1 GBP=1.3076 USD
1 USD=1.3345 CAD
1 USD=1.3881 AUD
1 EUR=1.0804 CHF
1 EUR=8.5 TRY
1 USD=7.19 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2019 FXTOP
Dersler: 08 Aðustos 2020
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 08 Aðustos 2020
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=0.0179 XAU-Altýn (gram) [Altýn]1 EUR=0.017884 XAU
1 XAU-Altýn (gram) [Altýn]=55.9152 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 XAU=55.915199 EUR
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
01 Mart 2020 / 09 Aðustos 2020
TarihEUR/XAU (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
pazar 09 Aðustos 20200.0180400.0180400.0180400.0180400.018040
cumartesi 08 Aðustos 20200.0178840.000%0.0180400.0180400.0180400.0180400.018040
cuma 07 Aðustos 20200.017884+0.349%0.0177910.0179210.0181640.0179150.018040
perþembe 06 Aðustos 20200.017822-1.377%0.0177910.0179950.0181330.0181020.017915
çarþamba 05 Aðustos 20200.018071-2.024%0.0180090.0181280.0182890.0181640.018102
salý 04 Aðustos 20200.018444-0.670%0.0181640.0184550.0186000.0185060.018164
pazartesi 03 Aðustos 20200.018568-0.666%0.0184440.0185260.0186000.0185680.018506
pazar 02 Aðustos 20200.0186930.000%0.0185370.0185680.0185680.0185680.018568
cumartesi 01 Aðustos 20200.0186930.000%0.0185680.0185680.0185680.0185680.018568
cuma 31 Temmuz 20200.018693-0.332%0.0185370.0187030.0188800.0188170.018568
perþembe 30 Temmuz 20200.018755+0.166%0.0186000.0187260.0188800.0186000.018817
çarþamba 29 Temmuz 20200.018724-0.660%0.0185370.0186630.0188170.0186310.018600
salý 28 Temmuz 20200.0188480.000%0.0184750.0187510.0190970.0188170.018631
pazartesi 27 Temmuz 20200.018848-0.818%0.0187240.0188610.0190660.0190350.018817
pazar 26 Temmuz 20200.0190040.000%0.0190350.0190640.0190660.0190660.019035
cumartesi 25 Temmuz 20200.0190040.000%0.0190660.0190660.0190660.0190660.019066
cuma 24 Temmuz 20200.019004-0.812%0.0189420.0190790.0191910.0190970.019066
perþembe 23 Temmuz 20200.019159-1.282%0.0190350.0191850.0193150.0192220.019097
çarþamba 22 Temmuz 20200.019408+0.161%0.0192220.0192340.0192840.0194700.019222
salý 21 Temmuz 20200.019377-0.954%0.0193460.0195100.0196260.0195640.019470
pazartesi 20 Temmuz 20200.019564-0.475%0.0195330.0196330.0197190.0196260.019564
pazar 19 Temmuz 20200.0196570.000%0.0195950.0196260.0196260.0196260.019626
cumartesi 18 Temmuz 20200.0196570.000%0.0196260.0196260.0196260.0196260.019626
cuma 17 Temmuz 20200.019657-0.158%0.0196260.0196750.0197190.0196880.019626
perþembe 16 Temmuz 20200.0196880.000%0.0195950.0196430.0197190.0195950.019688
çarþamba 15 Temmuz 20200.019688+0.158%0.0195640.0196260.0197190.0195950.019595
salý 14 Temmuz 20200.019657+0.797%0.0195640.0196170.0197190.0195640.019595
pazartesi 13 Temmuz 20200.019502+0.160%0.0194390.0195210.0195950.0195640.019564
pazar 12 Temmuz 20200.0194700.000%0.0195330.0195340.0195640.0195330.019564
cumartesi 11 Temmuz 20200.0194700.000%0.0195330.0195330.0195330.0195330.019533
cuma 10 Temmuz 20200.019470+0.160%0.0193770.0194870.0195950.0194700.019533
perþembe 09 Temmuz 20200.019439-0.160%0.0194080.0194810.0195330.0194700.019470
çarþamba 08 Temmuz 20200.019470-0.949%0.0194080.0194990.0195640.0195330.019470
salý 07 Temmuz 20200.019657-0.472%0.0195020.0196670.0197820.0197190.019533
pazartesi 06 Temmuz 20200.019750+0.316%0.0196880.0197500.0198130.0197190.019719
pazar 05 Temmuz 20200.0196880.000%0.0197190.0197190.0197190.0197190.019719
cumartesi 04 Temmuz 20200.0196880.000%0.0197190.0197190.0197190.0197190.019719
cuma 03 Temmuz 20200.019688-0.315%0.0196570.0196910.0197190.0196880.019719
perþembe 02 Temmuz 20200.019750-0.157%0.0196570.0197650.0199370.0197500.019688
çarþamba 01 Temmuz 20200.019782+0.474%0.0195020.0196510.0199060.0196260.019782
salý 30 Haziran 20200.019688-0.315%0.0195640.0196850.0197500.0197190.019626
pazartesi 29 Haziran 20200.019750-0.781%0.0196570.0197470.0198750.0197190.019719
pazar 28 Haziran 20200.0199060.000%0.0197190.0197190.0197190.0197190.019719
cumartesi 27 Haziran 20200.0199060.000%0.0197190.0197190.0197190.0197190.019719
cuma 26 Haziran 20200.019906+0.629%0.0196880.0197940.0199370.0197820.019719
perþembe 25 Haziran 20200.019782-0.313%0.0197500.0198190.0199060.0198750.019782
çarþamba 24 Haziran 20200.019844-0.623%0.0197190.0198490.0199370.0199060.019875
salý 23 Haziran 20200.019968+0.469%0.0198440.0199660.0200610.0199680.019906
pazartesi 22 Haziran 20200.019875-1.236%0.0197820.0199110.0199990.0199680.019968
pazar 21 Haziran 20200.0201240.000%0.0199680.0199680.0199990.0199680.019968
cumartesi 20 Haziran 20200.0201240.000%0.0199680.0199680.0199680.0199680.019968
cuma 19 Haziran 20200.020124-0.462%0.0199370.0201170.0202480.0202170.019968
perþembe 18 Haziran 20200.020217-0.154%0.0201550.0202440.0203100.0202480.020217
çarþamba 17 Haziran 20200.020248-0.459%0.0201860.0202880.0204040.0202790.020248
salý 16 Haziran 20200.020341-0.909%0.0202170.0203570.0204660.0204040.020279
pazartesi 15 Haziran 20200.020528+1.695%0.0201860.0203390.0205590.0201860.020404
pazar 14 Haziran 20200.0201860.000%0.0201860.0202140.0202170.0202170.020186
cumartesi 13 Haziran 20200.0201860.000%0.0202170.0202170.0202170.0202170.020217
cuma 12 Haziran 20200.020186-0.765%0.0200930.0202670.0203720.0203410.020217
perþembe 11 Haziran 20200.020341-0.759%0.0202790.0203880.0205280.0203410.020341
çarþamba 10 Haziran 20200.020497-0.152%0.0203410.0205360.0206520.0205590.020341
salý 09 Haziran 20200.020528-1.345%0.0204660.0206020.0207460.0206830.020559
pazartesi 08 Haziran 20200.020808-0.446%0.0206520.0207680.0209630.0208700.020683
pazar 07 Haziran 20200.0209010.000%0.0208390.0208400.0208700.0208390.020870
cumartesi 06 Haziran 20200.0209010.000%0.0208390.0208390.0208390.0208390.020839
cuma 05 Haziran 20200.020901+1.818%0.0205280.0207270.0210570.0205590.020839
perþembe 04 Haziran 20200.020528+0.457%0.0203410.0204990.0206830.0205900.020559
çarþamba 03 Haziran 20200.020435+2.336%0.0200610.0203360.0206520.0200930.020590
salý 02 Haziran 20200.0199680.000%0.0198440.0199790.0201860.0199060.020093
pazartesi 01 Haziran 20200.019968-0.156%0.0198440.0199130.0199990.0199680.019906
pazar 31 Mayýs 20200.0199990.000%0.0199370.0199400.0199680.0199370.019968
cumartesi 30 Mayýs 20200.0199990.000%0.0199370.0199370.0199370.0199370.019937
cuma 29 Mayýs 20200.019999+0.312%0.0198440.0200050.0204970.0200300.019937
perþembe 28 Mayýs 20200.019937-0.774%0.0198440.0199740.0201240.0200300.020030
çarþamba 27 Mayýs 20200.020093+1.254%0.0198750.0199990.0201860.0199370.020030
salý 26 Mayýs 20200.019844+1.109%0.0195640.0197530.0199990.0195950.019968
pazartesi 25 Mayýs 20200.019626+0.478%0.0195330.0196020.0196880.0195330.019595
pazar 24 Mayýs 20200.0195330.000%0.0195020.0195320.0195330.0195330.019533
cumartesi 23 Mayýs 20200.0195330.000%0.0195330.0195330.0195330.0195330.019533
cuma 22 Mayýs 20200.019533-0.946%0.0195020.0196110.0197500.0197190.019533
perþembe 21 Mayýs 20200.019719+0.955%0.0195330.0196570.0198440.0195330.019719
çarþamba 20 Mayýs 20200.019533-0.159%0.0194390.0194920.0196260.0194700.019533
salý 19 Mayýs 20200.019564+0.479%0.0194390.0195610.0196880.0195950.019470
pazartesi 18 Mayýs 20200.019470+0.482%0.0190350.0192740.0196570.0192840.019595
pazar 17 Mayýs 20200.0193770.000%0.0192530.0192840.0192840.0192840.019284
cumartesi 16 Mayýs 20200.0193770.000%0.0192840.0192840.0192840.0192840.019284
cuma 15 Mayýs 20200.019377-0.160%0.0191910.0193510.0194390.0194390.019284
perþembe 14 Mayýs 20200.019408-1.887%0.0193150.0195250.0196260.0195950.019439
çarþamba 13 Mayýs 20200.019782-0.157%0.0195950.0197570.0198440.0198130.019595
salý 12 Mayýs 20200.019813+0.157%0.0197190.0197910.0198750.0198130.019813
pazartesi 11 Mayýs 20200.019782+0.952%0.0196880.0197790.0198750.0197500.019813
pazar 10 Mayýs 20200.0195950.000%0.0197500.0200020.0200300.0200300.019782
cumartesi 09 Mayýs 20200.0195950.000%0.0197820.0200280.0200300.0199990.020030
cuma 08 Mayýs 20200.019595-0.787%0.0195640.0196660.0199680.0196260.019968
perþembe 07 Mayýs 20200.019750-0.314%0.0195640.0197820.0199370.0199060.019626
çarþamba 06 Mayýs 20200.019813-0.469%0.0196880.0198180.0199680.0197820.019906
salý 05 Mayýs 20200.0199060.000%0.0197190.0198830.0199990.0199370.019782
pazartesi 04 Mayýs 20200.019906+0.313%0.0198440.0199680.0201240.0200610.019937
pazar 03 Mayýs 20200.0198440.000%0.0200610.0202570.0202790.0202790.020061
cumartesi 02 Mayýs 20200.0198440.000%0.0200930.0202780.0202790.0202170.020279
cuma 01 Mayýs 20200.0198440.000%0.0200300.0202280.0204350.0201860.020186
perþembe 30 Nisan 20200.019844+0.157%0.0196570.0198540.0202480.0197500.020186
çarþamba 29 Nisan 20200.019813-0.313%0.0196880.0197740.0198750.0196880.019750
salý 28 Nisan 20200.019875+1.108%0.0196260.0197720.0199060.0196570.019688
pazartesi 27 Nisan 20200.019657+1.282%0.0194700.0196110.0197500.0195020.019626
pazar 26 Nisan 20200.0194080.000%0.0194700.0194770.0195020.0195020.019502
cumartesi 25 Nisan 20200.0194080.000%0.0194700.0195010.0195020.0195020.019502
cuma 24 Nisan 20200.0194080.000%0.0192840.0194270.0196260.0193770.019502
perþembe 23 Nisan 20200.019408-1.732%0.0193150.0195090.0196880.0196260.019377
çarþamba 22 Nisan 20200.019750-1.855%0.0195640.0198630.0200930.0200300.019626
salý 21 Nisan 20200.020124+0.622%0.0198440.0200310.0202790.0199370.020061
pazartesi 20 Nisan 20200.019999+0.469%0.0198750.0200600.0201860.0200930.019906
pazar 19 Nisan 20200.0199060.000%0.0200610.0200900.0200930.0200930.020093
cumartesi 18 Nisan 20200.0199060.000%0.0200930.0200930.0200930.0200930.020093
cuma 17 Nisan 20200.019906+1.587%0.0196570.0199070.0201240.0196570.020093
perþembe 16 Nisan 20200.0195950.000%0.0194700.0196560.0197820.0197820.019626
çarþamba 15 Nisan 20200.019595-0.158%0.0195950.0197760.0199370.0197820.019782
salý 14 Nisan 20200.019626-2.773%0.0195330.0197520.0199060.0198130.019782
pazartesi 13 Nisan 20200.0201860.000%0.0197190.0200440.0202170.0202170.019813
pazar 12 Nisan 20200.0201860.000%0.0201860.0201890.0202170.0201860.020217
cumartesi 11 Nisan 20200.0201860.000%0.0201860.0201860.0201860.0201860.020186
cuma 10 Nisan 20200.0201860.000%0.0201550.0201990.0202170.0201860.020186
perþembe 09 Nisan 20200.020186-1.368%0.0201240.0203580.0205280.0205280.020186
çarþamba 08 Nisan 20200.020466-0.604%0.0204040.0205000.0205900.0205590.020528
salý 07 Nisan 20200.020590+1.069%0.0200610.0203870.0206520.0202170.020559
pazartesi 06 Nisan 20200.020372-1.946%0.0201240.0205500.0209010.0207460.020217
pazar 05 Nisan 20200.0207770.000%0.0207460.0207490.0207770.0207460.020777
cumartesi 04 Nisan 20200.0207770.000%0.0207460.0207460.0207460.0207460.020746
cuma 03 Nisan 20200.020777-1.037%0.0206830.0208350.0209630.0209320.020746
perþembe 02 Nisan 20200.020995-2.174%0.0208390.0212270.0214920.0213990.020932
çarþamba 01 Nisan 20200.021461+1.322%0.0212740.0215080.0218340.0217720.021399
salý 31 Mart 20200.021181+0.295%0.0211190.0213030.0217720.0211810.021772
pazartesi 30 Mart 20200.021119+0.147%0.0211190.0212390.0214610.0213680.021150
pazar 29 Mart 20200.0210880.000%0.0213370.0214220.0214300.0214300.021368
cumartesi 28 Mart 20200.0210880.000%0.0213680.0214300.0214300.0214300.021430
cuma 27 Mart 20200.021088+0.593%0.0209320.0211740.0214300.0210880.021430
perþembe 26 Mart 20200.020963+0.597%0.0208390.0210700.0212430.0210260.021119
çarþamba 25 Mart 20200.020839-0.593%0.0205280.0208610.0210570.0205900.020963
salý 24 Mart 20200.020963-4.533%0.0204970.0210690.0215540.0213370.020590
pazartesi 23 Mart 20200.021959-1.397%0.0213370.0220340.0224870.0222390.021368
pazar 22 Mart 20200.0222700.000%0.0220520.0223470.0223630.0223630.022208
cumartesi 21 Mart 20200.0222700.000%0.0222390.0223630.0223630.0223630.022363
cuma 20 Mart 20200.022270-2.319%0.0220210.0223600.0226120.0226120.022363
perþembe 19 Mart 20200.022798+1.103%0.0224250.0227460.0231100.0228610.022550
çarþamba 18 Mart 20200.022550+1.399%0.0222080.0225960.0230160.0223320.022861
salý 17 Mart 20200.022239-3.898%0.0219900.0228910.0235140.0230470.022208
pazartesi 16 Mart 20200.023141+4.937%0.0222080.0228910.0238870.0224250.023110
pazar 15 Mart 20200.0220520.000%0.0220520.0226600.0227670.0226740.022425
cumartesi 14 Mart 20200.0220520.000%0.0225810.0226720.0226740.0226430.022674
cuma 13 Mart 20200.022052+0.997%0.0216480.0221950.0228300.0220520.022674
perþembe 12 Mart 20200.021834+2.632%0.0212430.0216430.0222700.0213680.021990
çarþamba 11 Mart 20200.021274-0.146%0.0211190.0212640.0214610.0212740.021368
salý 10 Mart 20200.021306+0.293%0.0211810.0212790.0213990.0212740.021274
pazartesi 09 Mart 20200.021243+1.335%0.0207770.0211680.0213990.0208700.021274
pazar 08 Mart 20200.0209630.000%0.0207770.0209710.0210880.0209630.020839
cumartesi 07 Mart 20200.0209630.000%0.0209630.0209630.0209630.0209630.020963
cuma 06 Mart 20200.020963-0.148%0.0207770.0209380.0213990.0209010.020963
perþembe 05 Mart 20200.020995-0.148%0.0208080.0210500.0211810.0211500.020932
çarþamba 04 Mart 20200.021026-2.453%0.0209630.0211220.0212430.0211500.021150
salý 03 Mart 20200.021554-0.431%0.0210570.0215250.0218340.0218030.021150
pazartesi 02 Mart 20200.021648+2.655%0.0213990.0216010.0218650.0216790.021803
pazar 01 Mart 20200.0210880.0216480.0216500.0216790.0216480.021679
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
0.0178220.0231410.0201040.00096819.8653

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr EUR / XAU baþka döviz kurlarý ile:
EUR / AUDEUR / CADEUR / CHFEUR / GBPEUR / JPYEUR / NTDEUR / SEKEUR / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).