fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 408.75 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1938 USD
1 EUR=129.3 JPY
1 EUR=0.863 GBP
1 USD=108.31 JPY
1 USD=0.927 CHF
1 GBP=1.3833 USD
1 USD=1.2699 CAD
1 USD=1.3038 AUD
1 EUR=1.1066 CHF
1 EUR=8.95 TRY
1 USD=7.5 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 05 Mart 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 05 Mart 2021
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=0.8377 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 USD=0.837661 EUR
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=1.1938 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 EUR=1.1938 USD
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
01 Eylül 2020 / 05 Mart 2021
TarihUSD/EUR (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
cuma 05 Mart 20210.837661+0.804%0.8349200.8370860.8405050.8350310.838765
perþembe 04 Mart 20210.830979+0.116%0.8287550.8312200.8359450.8289950.834905
çarþamba 03 Mart 20210.830013-0.166%0.8257550.8280440.8302650.8275410.828975
salý 02 Mart 20210.831393+0.208%0.8267540.8303220.8337750.8297720.827525
pazartesi 01 Mart 20210.829669+0.564%0.8263750.8290750.8312850.8283150.829830
pazar 28 Þubat 20210.8250140.000%0.8279650.8283610.8285520.8283560.828353
cumartesi 27 Þubat 20210.8250140.000%0.8283560.8283560.8283580.8283580.828356
cuma 26 Þubat 20210.825014+0.858%0.8207700.8247470.8290150.8207700.828356
perþembe 25 Þubat 20210.817996-0.646%0.8169150.8201050.8226250.8221660.817625
çarþamba 24 Þubat 20210.823316-0.025%0.8214450.8228920.8256960.8229740.822125
salý 23 Þubat 20210.823520-0.082%0.8211550.8225330.8239650.8223450.823055
pazartesi 22 Þubat 20210.824198+0.049%0.8216970.8240730.8270050.8249600.822345
pazar 21 Þubat 20210.8237910.000%0.8246300.8251980.8254230.8252020.824991
cumartesi 20 Þubat 20210.8237910.000%0.8252020.8252030.8252250.8252250.825202
cuma 19 Þubat 20210.823791-0.453%0.8233500.8255390.8276250.8270220.825225
perþembe 18 Þubat 20210.827541-0.199%0.8267970.8288670.8308450.8302050.827005
çarþamba 17 Þubat 20210.829187+0.688%0.8261950.8288620.8315850.8262910.830240
salý 16 Þubat 20210.823520-0.115%0.8217260.8243180.8267550.8244700.826298
pazartesi 15 Þubat 20210.824470-0.173%0.8233500.8242910.8252850.8248450.824470
pazar 14 Þubat 20210.8259000.000%0.8246400.8250430.8254230.8250480.824799
cumartesi 13 Þubat 20210.8259000.000%0.8250480.8250680.8255480.8255480.825048
cuma 12 Þubat 20210.825900+0.322%0.8240980.8253030.8276430.8242030.825548
perþembe 11 Þubat 20210.823249-0.165%0.8230800.8245610.8255250.8251000.824180
çarþamba 10 Þubat 20210.824606-0.190%0.8234950.8247090.8258020.8252450.825159
salý 09 Þubat 20210.826173-0.653%0.8249800.8270130.8302990.8298400.825250
pazartesi 08 Þubat 20210.831601-0.349%0.8287010.8304980.8318750.8303350.829800
pazar 07 Þubat 20210.8345160.000%0.8299410.8300180.8309100.8299410.830337
cumartesi 06 Þubat 20210.8345160.000%0.8299410.8299420.8299600.8299600.829941
cuma 05 Þubat 20210.834516+0.108%0.8299040.8336880.8366020.8358900.829960
perþembe 04 Þubat 20210.833611+0.175%0.8303890.8336110.8362600.8309840.835800
çarþamba 03 Þubat 20210.832154+0.225%0.8299050.8311700.8330150.8302850.830980
salý 02 Þubat 20210.830289+0.332%0.8272950.8297590.8324850.8290290.830304
pazartesi 01 Þubat 20210.827541+0.430%0.8240250.8265780.8294350.8244900.828950
pazar 31 Ocak 20210.8239950.000%0.8236960.8239390.8245790.8238930.824405
cumartesi 30 Ocak 20210.8239950.000%0.8238790.8238920.8238930.8238790.823893
cuma 29 Ocak 20210.823995-0.371%0.8226720.8248690.8268230.8251290.823879
perþembe 28 Ocak 20210.827061+0.190%0.8235540.8257680.8276750.8258400.825005
çarþamba 27 Ocak 20210.825491+0.239%0.8216950.8244020.8290750.8222470.825870
salý 26 Ocak 20210.823520+0.074%0.8213850.8233400.8258950.8236000.822249
pazartesi 25 Ocak 20210.822910+0.049%0.8207150.8226270.8252950.8219260.823625
pazar 24 Ocak 20210.8225040.000%0.8213550.8214190.8221250.8213890.821895
cumartesi 23 Ocak 20210.8225040.000%0.8213890.8213950.8215580.8215580.821389
cuma 22 Ocak 20210.8225040.000%0.8205350.8216750.8229350.8219010.821558
perþembe 21 Ocak 20210.822504-0.469%0.8215850.8236540.8259010.8257800.821901
çarþamba 20 Ocak 20210.826378+0.256%0.8224690.8248650.8279950.8244950.825770
salý 19 Ocak 20210.824266-0.561%0.8234150.8255860.8282150.8279400.824503
pazartesi 18 Ocak 20210.828912+0.489%0.8274150.8282800.8295250.8278900.827910
pazar 17 Ocak 20210.8248780.000%0.8271300.8278090.8281370.8278490.827910
cumartesi 16 Ocak 20210.8248780.000%0.8278490.8278650.8281470.8281370.827849
cuma 15 Ocak 20210.824878+0.008%0.8222450.8250340.8281370.8227040.828137
perþembe 14 Ocak 20210.824810+0.346%0.8211190.8229840.8255750.8226050.822635
çarþamba 13 Ocak 20210.821963-0.041%0.8181030.8206640.8235550.8193150.822625
salý 12 Ocak 20210.822301+0.016%0.8190350.8221010.8238250.8227970.819345
pazartesi 11 Ocak 20210.822166+0.715%0.8183310.8217090.8241050.8184500.822798
pazar 10 Ocak 20210.8163270.000%0.8178010.8180170.8186660.8179960.818410
cumartesi 09 Ocak 20210.8163270.000%0.8179960.8180140.8183470.8183470.817996
cuma 08 Ocak 20210.816327+0.212%0.8142150.8167140.8200650.8152030.818347
perþembe 07 Ocak 20210.814598+0.505%0.8100960.8135860.8165750.8112050.815055
çarþamba 06 Ocak 20210.810504-0.543%0.8097500.8121800.8152250.8133300.811240
salý 05 Ocak 20210.814930+0.204%0.8127750.8145870.8165060.8163050.813295
pazartesi 04 Ocak 20210.813273-0.203%0.8124470.8154660.8217030.8173700.816303
pazar 03 Ocak 20210.8149300.000%0.8166600.8231940.8240630.8240630.817395
cumartesi 02 Ocak 20210.8149300.000%0.8213040.8239080.8240630.8213040.824063
cuma 01 Ocak 20210.8149300.000%0.8186320.8219350.8242040.8187660.821304
perþembe 31 Aralýk 20200.814930+0.081%0.8124050.8151010.8189550.8131550.818766
çarþamba 30 Aralýk 20200.814266-0.179%0.8124550.8142420.8162150.8162050.813140
salý 29 Aralýk 20200.815727-0.326%0.8146980.8167140.8190970.8190320.816095
pazartesi 28 Aralýk 20200.818398-0.213%0.8162930.8187200.8208150.8206810.819020
pazar 27 Aralýk 20200.8201430.000%0.8141000.8143230.8206810.8141000.820681
cumartesi 26 Aralýk 20200.8201430.000%0.8141000.8144290.8202040.8202040.814100
cuma 25 Aralýk 20200.8201430.000%0.8141000.8200580.8220300.8207010.820204
perþembe 24 Aralýk 20200.820143-0.221%0.8186010.8200070.8211150.8203250.820893
çarþamba 23 Aralýk 20200.821963+0.600%0.8183950.8206340.8225450.8220990.820199
salý 22 Aralýk 20200.817060-0.539%0.8158270.8190600.8228970.8170550.822105
pazartesi 21 Aralýk 20200.821490+0.706%0.8162000.8192950.8243750.8176300.817085
pazar 20 Aralýk 20200.8157270.000%0.8158270.8160910.8186660.8158270.817465
cumartesi 19 Aralýk 20200.8157270.000%0.8158270.8158290.8158740.8158270.815827
cuma 18 Aralýk 20200.815727-0.106%0.8151450.8163120.8178650.8151550.815874
perþembe 17 Aralýk 20200.816593-0.465%0.8147640.8172160.8204220.8197750.815170
çarþamba 16 Aralýk 20200.820412-0.402%0.8189000.8213100.8245750.8229500.819755
salý 15 Aralýk 20200.823723+0.181%0.8218450.8228680.8246350.8234050.822876
pazartesi 14 Aralýk 20200.822233-0.288%0.8214450.8234090.8252750.8240290.823398
pazar 13 Aralýk 20200.8246060.000%0.8236020.8254440.8256620.8256550.823950
cumartesi 12 Aralýk 20200.8246060.000%0.8256550.8256550.8256620.8256620.825655
cuma 11 Aralýk 20200.824606-0.099%0.8221850.8242850.8259350.8236800.825662
perþembe 10 Aralýk 20200.825423-0.050%0.8226000.8259790.8281050.8277600.823670
çarþamba 09 Aralýk 20200.825832+0.041%0.8232150.8260410.8291850.8260600.827770
salý 08 Aralýk 20200.825491+0.116%0.8241450.8255410.8266650.8257250.826090
pazartesi 07 Aralýk 20200.824538+0.256%0.8221550.8248610.8277850.8245450.825745
pazar 06 Aralýk 20200.8224360.000%0.8242300.8248950.8254230.8248750.824570
cumartesi 05 Aralýk 20200.8224360.000%0.8248750.8248840.8250480.8250480.824875
cuma 04 Aralýk 20200.822436-0.066%0.8211950.8231450.8257050.8234200.825048
perþembe 03 Aralýk 20200.822978-0.700%0.8214050.8243300.8263050.8255600.823399
çarþamba 02 Aralýk 20200.828775-0.812%0.8251950.8279780.8305350.8283250.825550
salý 01 Aralýk 20200.835561+0.100%0.8281750.8339940.8381980.8380500.828325
pazartesi 30 Kasým 20200.834725-0.484%0.8332150.8356650.8386150.8355900.838080
pazar 29 Kasým 20200.8387850.000%0.8355550.8358750.8361690.8358580.835555
cumartesi 28 Kasým 20200.8387850.000%0.8358580.8358610.8359110.8359110.835858
cuma 27 Kasým 20200.838785-0.185%0.8358450.8379740.8397040.8395970.835911
perþembe 26 Kasým 20200.840336-0.084%0.8374850.8392390.8412850.8392550.839598
çarþamba 25 Kasým 20200.841043-0.210%0.8383850.8399940.8416030.8408950.839222
salý 24 Kasým 20200.842815+0.303%0.8407950.8431980.8447010.8446150.843099
pazartesi 23 Kasým 20200.840266-0.319%0.8399450.8428220.8472550.8433650.844620
pazar 22 Kasým 20200.8429570.000%0.8432840.8434190.8436970.8434090.843360
cumartesi 21 Kasým 20200.8429570.000%0.8433980.8434080.8434090.8433980.843409
cuma 20 Kasým 20200.842957-0.261%0.8410050.8426500.8438510.8424250.843398
perþembe 19 Kasým 20200.845166+0.304%0.8416050.8441880.8462350.8437020.842401
çarþamba 18 Kasým 20200.842602+0.118%0.8410150.8426700.8438950.8429500.843761
salý 17 Kasým 20200.841609-0.438%0.8408750.8427750.8442250.8434550.842955
pazartesi 16 Kasým 20200.845309-0.127%0.8425750.8442550.8464250.8447750.843399
pazar 15 Kasým 20200.8463820.000%0.8443090.8448770.8450190.8449230.844810
cumartesi 14 Kasým 20200.8463820.000%0.8448940.8449210.8449230.8448940.844923
cuma 13 Kasým 20200.846382-0.203%0.8448440.8461930.8475050.8469850.844894
perþembe 12 Kasým 20200.848104-0.212%0.8459160.8479360.8503950.8490700.846975
çarþamba 11 Kasým 20200.849907+0.357%0.8451450.8480230.8513170.8460900.849075
salý 10 Kasým 20200.846883+0.635%0.8443650.8461450.8488650.8462250.846105
pazartesi 09 Kasým 20200.841538-0.109%0.8390050.8427820.8474050.8411350.846335
pazar 08 Kasým 20200.8424600.000%0.8410250.8420360.8421690.8421510.841125
cumartesi 07 Kasým 20200.8424600.000%0.8421440.8421520.8421690.8421690.842151
cuma 06 Kasým 20200.842460-0.126%0.8410250.8436850.8477550.8457500.842169
perþembe 05 Kasým 20200.843526-1.130%0.8434650.8486770.8537950.8531350.845800
çarþamba 04 Kasým 20200.853170-0.162%0.8497970.8550010.8615250.8528200.853135
salý 03 Kasým 20200.854555-0.427%0.8517520.8557060.8592980.8590160.852802
pazartesi 02 Kasým 20200.858222+0.395%0.8579640.8592330.8605360.8587950.859026
pazar 01 Kasým 20200.8548470.000%0.8563480.8566080.8588050.8563480.858788
cumartesi 31 Ekim 20200.8548470.000%0.8563480.8563540.8565040.8565040.856348
cuma 30 Ekim 20200.854847+0.051%0.8544750.8567820.8590990.8569200.856504
perþembe 29 Ekim 20200.854409+0.197%0.8504650.8536650.8583450.8511010.856920
çarþamba 28 Ekim 20200.852733+0.895%0.8483980.8504890.8533150.8488990.851099
salý 27 Ekim 20200.845166-0.110%0.8447650.8462090.8496250.8469450.848840
pazartesi 26 Ekim 20200.846095+0.313%0.8438450.8457180.8472010.8443450.846915
pazar 25 Ekim 20200.8434550.000%0.8429930.8430860.8444400.8429930.844410
cumartesi 24 Ekim 20200.8434550.000%0.8429930.8430060.8431490.8431490.842993
cuma 23 Ekim 20200.843455-0.295%0.8428040.8452820.8483450.8459150.843149
perþembe 22 Ekim 20200.845952+0.262%0.8425980.8448500.8465250.8430980.845940
çarþamba 21 Ekim 20200.843739-0.354%0.8417020.8436700.8458010.8457030.842958
salý 20 Ekim 20200.846740-0.212%0.8446450.8475640.8501750.8497750.845702
pazartesi 19 Ekim 20200.848536-0.373%0.8479000.8512960.8544020.8532150.849775
pazar 18 Ekim 20200.8517160.000%0.8528300.8535520.8536060.8536060.853205
cumartesi 17 Ekim 20200.8517160.000%0.8534970.8535970.8536060.8535040.853606
cuma 16 Ekim 20200.851716-0.366%0.8514000.8536270.8551760.8539020.853504
perþembe 15 Ekim 20200.854847+0.445%0.8504500.8530290.8555000.8511700.854020
çarþamba 14 Ekim 20200.851064+0.315%0.8496250.8512840.8532020.8513900.851101
salý 13 Ekim 20200.848392+0.102%0.8462740.8490750.8523650.8464450.851365
pazartesi 12 Ekim 20200.847529-0.034%0.8456030.8466100.8484280.8464550.846550
pazar 11 Ekim 20200.8478170.000%0.8452480.8454100.8470990.8452480.846455
cumartesi 10 Ekim 20200.8478170.000%0.8452480.8452560.8453590.8453590.845248
cuma 09 Ekim 20200.847817-0.254%0.8452040.8477700.8504550.8503030.845359
perþembe 08 Ekim 20200.849979+0.042%0.8489010.8502450.8521550.8502350.850450
çarþamba 07 Ekim 20200.849618+0.212%0.8488210.8508020.8529010.8523550.849972
salý 06 Ekim 20200.847817-0.229%0.8469550.8488390.8523750.8487160.852340
pazartesi 05 Ekim 20200.849762-0.323%0.8477650.8508650.8540050.8538290.848855
pazar 04 Ekim 20200.8525150.000%0.8534570.8534860.8539710.8534570.853719
cumartesi 03 Ekim 20200.8525150.000%0.8534570.8534590.8534790.8534790.853457
cuma 02 Ekim 20200.852515+0.188%0.8511720.8531040.8549350.8512960.853479
perþembe 01 Ekim 20200.850919-0.374%0.8498650.8517070.8534050.8528850.851401
çarþamba 30 Eylül 20200.854117-0.051%0.8506970.8527990.8557450.8517500.852902
salý 29 Eylül 20200.854555-0.273%0.8513900.8547760.8574040.8572950.851710
pazartesi 28 Eylül 20200.856898-0.308%0.8562150.8585210.8608790.8600410.857202
pazar 27 Eylül 20200.8595500.000%0.8597340.8597920.8609560.8597340.860215
cumartesi 26 Eylül 20200.8595500.000%0.8597340.8597380.8597800.8597800.859734
cuma 25 Eylül 20200.859550+0.095%0.8558150.8584340.8610950.8568980.859734
perþembe 24 Eylül 20200.858738+0.404%0.8556950.8577560.8598950.8577020.856739
çarþamba 23 Eylül 20200.855286+0.411%0.8533520.8556810.8582000.8542100.857498
salý 22 Eylül 20200.851789+0.400%0.8495010.8517400.8552050.8495010.854210
pazartesi 21 Eylül 20200.848392+0.390%0.8423540.8470180.8523450.8443550.849395
pazar 20 Eylül 20200.8450940.000%0.8438820.8445780.8446160.8446160.844105
cumartesi 19 Eylül 20200.8450940.000%0.8445700.8446120.8446160.8445700.844616
cuma 18 Eylül 20200.845094-0.304%0.8424750.8438090.8452450.8442400.844570
perþembe 17 Eylül 20200.847673+0.610%0.8437040.8474100.8516950.8463040.844080
çarþamba 16 Eylül 20200.842531+0.194%0.8416450.8442950.8480550.8439650.846097
salý 15 Eylül 20200.840901-0.135%0.8403710.8423490.8445150.8427010.843960
pazartesi 14 Eylül 20200.842034-0.185%0.8412910.8432260.8451150.8448050.842596
pazar 13 Eylül 20200.8435970.000%0.8440600.8441380.8450650.8440600.844879
cumartesi 12 Eylül 20200.8435970.000%0.8440600.8440700.8441950.8441950.844060
cuma 11 Eylül 20200.843597-0.042%0.8421020.8445760.8459750.8459750.844195
perþembe 10 Eylül 20200.843953-0.641%0.8393550.8448460.8472750.8472200.845985
çarþamba 09 Eylül 20200.849401+0.102%0.8452950.8485180.8508250.8494750.847201
salý 08 Eylül 20200.848536+0.331%0.8455040.8474350.8498450.8463600.849180
pazartesi 07 Eylül 20200.845737+0.152%0.8440050.8454870.8466040.8445950.846430
pazar 06 Eylül 20200.8444520.000%0.8439890.8446510.8449510.8446910.844225
cumartesi 05 Eylül 20200.8444520.000%0.8446910.8446950.8447370.8447370.844691
cuma 04 Eylül 20200.844452-0.245%0.8429450.8446030.8487250.8438200.844737
perþembe 03 Eylül 20200.846525+0.406%0.8429050.8452080.8482250.8435050.843821
çarþamba 02 Eylül 20200.843099+1.062%0.8383150.8423020.8457650.8391010.843615
salý 01 Eylül 20200.8342370.8325750.8362260.8405230.8375550.839185
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
0.8105040.8595500.8354890.0129705.9779

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr USD / EUR baþka döviz kurlarý ile:
USD / AUDUSD / CADUSD / CHFUSD / GBPUSD / JPYUSD / NTDUSD / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).