fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 439.01 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.2132 USD
1 EUR=126.16 JPY
1 EUR=0.891 GBP
1 USD=103.99 JPY
1 USD=0.8877 CHF
1 GBP=1.3616 USD
1 USD=1.2725 CAD
1 USD=1.296 AUD
1 EUR=1.0769 CHF
1 EUR=9.03 TRY
1 USD=7.44 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 19 Ocak 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 19 Ocak 2021
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=103.9894 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]1 USD=103.989449 JPY
1 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]=0.0096 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 JPY=0.009616 USD

Dönüþümü yapýlacak 1 USD dönüþtürülecek JPY tarih 01 Ocak 1990
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
1990-01-01 / 2021-01-29
YýlOrtalama USD/JPYMin USD/JPYMaks USD/JPYAçık gün sayısı
2021103.780960102.884850104.68853020
2020106.741290102.234637112.011121257
2019108.977442105.136680111.977001255
2018110.473675105.086668114.162754255
2017112.197108107.379768118.199326255
2016108.65477999.814077121.269754257
2015121.079599116.551605125.282207256
2014105.817790100.996825121.104585255
201397.61776586.956190105.216571255
201279.75303076.11119686.107322256
201179.70213175.76977485.271856257
201087.71107580.38201994.908697258
200993.54361186.380883100.785418256
2008103.44439988.409962111.540033256
2007117.774224107.644211124.060710255
2006116.308359109.361900119.612378255
2005110.179007102.040504121.055758257
2004108.157018102.322293114.827995259
2003115.930163106.927949121.464599255
2002125.140467115.710477134.813273255
2001121.449849114.249738131.361215255
2000107.745626101.833499114.905965255
1999113.722920101.615621124.506301261
1998130.791656113.820441147.229191261
1997120.962173111.319912131.150150261
1996108.742601103.169893116.400769262
199594.03227081.130419104.280361260
1994102.16392596.419447113.100194260
1993111.111153101.150309125.969563261
1992126.675269119.220505134.469949262
1991134.529713124.949848141.850043261
1990144.796384124.950192159.869596261

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr USD / JPY baþka döviz kurlarý ile:
USD / AUDUSD / CADUSD / CHFUSD / EURUSD / GBPUSD / NTDUSD / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).