fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 461.01 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.2159 USD
1 EUR=126.44 JPY
1 EUR=0.9028 GBP
1 USD=103.99 JPY
1 USD=0.89 CHF
1 GBP=1.3468 USD
1 USD=1.2857 CAD
1 USD=1.3477 AUD
1 EUR=1.0822 CHF
1 EUR=9.46 TRY
1 USD=7.78 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 04 Aralýk 2020
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 04 Aralýk 2020
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=1.6387 AUD-Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 EUR=1.6387 AUD
1 AUD-Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]=0.6102 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 AUD=0.61024 EUR
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
29 Temmuz 2020 / 05 Aralýk 2020
TarihEUR/AUD (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
cumartesi 05 Aralýk 20201.6326111.6329141.632954
cuma 04 Aralýk 20201.638700+0.159%1.6305991.6350731.6411571.6325411.633646
perþembe 03 Aralýk 20201.636100-0.140%1.6300431.6336451.6372751.6343401.632583
çarþamba 02 Aralýk 20201.638400+0.676%1.6320891.6360161.6418821.6368461.634105
salý 01 Aralýk 20201.627400+0.172%1.6217291.6290601.6386001.6243481.636912
pazartesi 30 Kasým 20201.624600+0.396%1.6161721.6224491.6276871.6199461.623737
pazar 29 Kasým 20201.6182000.000%1.6180801.6194971.6200791.6195681.619828
cumartesi 28 Kasým 20201.6182000.000%1.6194671.6195651.6210381.6194671.619568
cuma 27 Kasým 20201.618200+0.118%1.6146961.6176281.6204241.6187771.619467
perþembe 26 Kasým 20201.616300-0.167%1.6156811.6183601.6214691.6184581.618809
çarþamba 25 Kasým 20201.619000+0.093%1.6141231.6189071.6245251.6162241.618445
salý 24 Kasým 20201.617500-0.357%1.6123701.6182831.6251521.6247621.618688
pazartesi 23 Kasým 20201.623300+0.037%1.6192061.6234691.6265561.6242371.625074
pazar 22 Kasým 20201.6227000.000%1.6215741.6235291.6240341.6235761.623571
cumartesi 21 Kasým 20201.6227000.000%1.6235761.6235771.6235961.6235961.623576
cuma 20 Kasým 20201.622700-0.277%1.6205951.6261051.6335011.6320761.623596
perþembe 19 Kasým 20201.627200+0.283%1.6222391.6267401.6320191.6237001.631898
çarþamba 18 Kasým 20201.622600-0.062%1.6191721.6243481.6303261.6256721.623676
salý 17 Kasým 20201.623600+0.062%1.6178631.6224451.6279271.6210591.625988
pazartesi 16 Kasým 20201.622600-0.454%1.6162691.6227811.6292221.6291081.621108
pazar 15 Kasým 20201.6300000.000%1.6270241.6279481.6306601.6278441.628662
cumartesi 14 Kasým 20201.6300000.000%1.6278441.6278471.6278991.6278991.627844
cuma 13 Kasým 20201.630000+0.228%1.6266691.6307201.6344851.6329651.627899
perþembe 12 Kasým 20201.626300+0.563%1.6159381.6240741.6336451.6183901.632964
çarþamba 11 Kasým 20201.617200-0.400%1.6141481.6183071.6240541.6224291.618381
salý 10 Kasým 20201.623700+0.018%1.6190241.6236681.6281831.6254731.622275
pazartesi 09 Kasým 20201.623400-0.764%1.6203681.6277441.6350021.6339051.625438
pazar 08 Kasým 20201.6359000.000%1.6319391.6357191.6360361.6360361.634186
cumartesi 07 Kasým 20201.6359000.000%1.6352481.6360301.6360361.6360021.636036
cuma 06 Kasým 20201.635900+0.018%1.6244811.6315481.6372581.6293001.636002
perþembe 05 Kasým 20201.635600+0.061%1.6230991.6323121.6390801.6351821.629112
çarþamba 04 Kasým 20201.634600-0.366%1.6288081.6378011.6502841.6370191.635273
salý 03 Kasým 20201.640600-0.768%1.6340431.6448581.6576051.6512711.637123
pazartesi 02 Kasým 20201.653300-0.181%1.6487261.6558181.6635391.6595581.651090
pazar 01 Kasým 20201.6563000.000%1.6568311.6609751.6626071.6613321.659135
cumartesi 31 Ekim 20201.6563000.000%1.6610291.6613211.6613321.6610291.661332
cuma 30 Ekim 20201.656300-0.660%1.6531141.6588391.6641461.6602821.661029
perþembe 29 Ekim 20201.667300+0.422%1.6584861.6627031.6673381.6658141.660319
çarþamba 28 Ekim 20201.660300+0.109%1.6309871.6573191.6688861.6550701.665652
salý 27 Ekim 20201.658500-0.042%1.6420541.6573091.6605451.6584461.655255
pazartesi 26 Ekim 20201.659200+0.084%1.6537981.6600851.6657811.6641421.658525
pazar 25 Ekim 20201.6578000.000%1.6600061.6618071.6641071.6618801.664073
cumartesi 24 Ekim 20201.6578000.000%1.6615721.6618541.6621011.6615721.661880
cuma 23 Ekim 20201.657800-0.397%1.6440421.6598611.6667751.6617261.661572
perþembe 22 Ekim 20201.664400-0.532%1.6595731.6656961.6713151.6675351.661537
çarþamba 21 Ekim 20201.673300-0.405%1.6639381.6713891.6786661.6772311.667602
salý 20 Ekim 20201.680100+1.363%1.6655131.6741511.6827211.6659811.677472
pazartesi 19 Ekim 20201.657500+0.121%1.6487591.6566141.6672291.6561421.665855
pazar 18 Ekim 20201.6555000.000%1.6534491.6545841.6568331.6544271.656126
cumartesi 17 Ekim 20201.6555000.000%1.6544271.6544621.6552821.6546261.654427
cuma 16 Ekim 20201.655500+0.006%1.6499201.6538951.6587321.6503811.654626
perþembe 15 Ekim 20201.655400+1.075%1.6393571.6504011.6567751.6393571.650107
çarþamba 14 Ekim 20201.637800-0.152%1.6337881.6385531.6417881.6408911.639706
salý 13 Ekim 20201.640300+0.281%1.6371041.6409451.6458911.6389151.640877
pazartesi 12 Ekim 20201.635700-0.293%1.6314021.6362891.6392711.6345351.638825
pazar 11 Ekim 20201.6405000.000%1.6333851.6336831.6404071.6333851.634588
cumartesi 10 Ekim 20201.6405000.000%1.6331711.6333691.6333851.6331711.633385
cuma 09 Ekim 20201.640500-0.097%1.6328681.6381251.6424091.6407131.633171
perþembe 08 Ekim 20201.642100-0.479%1.6394751.6440681.6552341.6473131.640184
çarþamba 07 Ekim 20201.650000+0.170%1.6398391.6488241.6743331.6517791.647773
salý 06 Ekim 20201.647200+0.568%1.6366231.6450561.6529241.6412451.652217
pazartesi 05 Ekim 20201.637900+0.043%1.6309061.6368971.6420891.6354041.640794
pazar 04 Ekim 20201.6372000.000%1.6323981.6354691.6366851.6355461.635888
cumartesi 03 Ekim 20201.6372000.000%1.6355041.6355431.6357171.6355041.635546
cuma 02 Ekim 20201.637200+0.325%1.6339561.6370191.6422001.6344501.635504
perþembe 01 Ekim 20201.631900-0.724%1.6318131.6346761.6378671.6373741.634955
çarþamba 30 Eylül 20201.643800+0.158%1.6333431.6429031.6511361.6467211.636408
salý 29 Eylül 20201.641200-0.612%1.6402991.6465631.6499181.6491871.647409
pazartesi 28 Eylül 20201.651300-0.212%1.6474821.6506081.6546781.6529901.649654
pazar 27 Eylül 20201.6548000.000%1.6517671.6548171.6550241.6550231.653057
cumartesi 26 Eylül 20201.6548000.000%1.6549351.6550151.6550231.6549351.655023
cuma 25 Eylül 20201.654800+0.054%1.6477761.6536681.6577691.6559931.655023
perþembe 24 Eylül 20201.653900+0.608%1.6473311.6539181.6593491.6476911.656096
çarþamba 23 Eylül 20201.643900+0.927%1.6314251.6415201.6497551.6331931.648657
salý 22 Eylül 20201.628800+0.296%1.6256841.6304471.6365031.6295431.633193
pazartesi 21 Eylül 20201.624000-0.012%1.6195241.6248171.6316011.6231151.629831
pazar 20 Eylül 20201.6242000.000%1.6214341.6241451.6260871.6241021.623957
cumartesi 19 Eylül 20201.6242000.000%1.6238231.6241101.6241911.6241911.624102
cuma 18 Eylül 20201.624200+0.557%1.6172971.6213141.6250161.6203801.624191
perþembe 17 Eylül 20201.615200-0.136%1.6130511.6186671.6234921.6182021.619574
çarþamba 16 Eylül 20201.617400-0.277%1.6126401.6186921.6237591.6233501.617931
salý 15 Eylül 20201.621900-0.661%1.6176001.6239621.6326591.6273681.622359
pazartesi 14 Eylül 20201.632700+0.511%1.6253131.6282331.6334571.6259731.627771
pazar 13 Eylül 20201.6244000.000%1.6250371.6264891.6281051.6265131.625972
cumartesi 12 Eylül 20201.6244000.000%1.6262521.6264941.6265131.6262521.626513
cuma 11 Eylül 20201.624400-0.233%1.6234411.6263911.6296261.6293031.626252
perþembe 10 Eylül 20201.628200+0.111%1.6202351.6268341.6310151.6208881.628877
çarþamba 09 Eylül 20201.626400-0.135%1.6205801.6273561.6353381.6353381.621370
salý 08 Eylül 20201.628600+0.333%1.6179161.6259611.6336581.6236291.633296
pazartesi 07 Eylül 20201.623200-0.362%1.6225541.6242911.6275181.6253531.623412
pazar 06 Eylül 20201.6291000.000%1.6243281.6258861.6268131.6259651.625343
cumartesi 05 Eylül 20201.6291000.000%1.6255611.6259561.6259651.6258761.625965
cuma 04 Eylül 20201.629100+0.444%1.6230111.6279121.6330491.6294591.625876
perþembe 03 Eylül 20201.621900+0.297%1.6138561.6204141.6312681.6162641.629018
çarþamba 02 Eylül 20201.617100-0.437%1.6142171.6170021.6211381.6157181.615733
salý 01 Eylül 20201.624200+0.173%1.6151041.6193961.6247011.6187751.615247
pazartesi 31 Aðustos 20201.621400-0.012%1.6151191.6182661.6226031.6177621.617318
pazar 30 Aðustos 20201.6216000.000%1.6158641.6163051.6182111.6161941.617095
cumartesi 29 Aðustos 20201.6216000.000%1.6159971.6161801.6162981.6161941.616194
cuma 28 Aðustos 20201.621600-0.460%1.6159971.6234541.6295061.6280101.615997
perþembe 27 Aðustos 20201.629100-0.489%1.6275921.6318861.6365081.6354961.628652
çarþamba 26 Aðustos 20201.637100-0.613%1.6336771.6395981.6455831.6455831.636187
salý 25 Aðustos 20201.647200+0.109%1.6434151.6466551.6520171.6456691.645444
pazartesi 24 Aðustos 20201.645400+0.073%1.6437181.6459191.6486371.6469231.645889
pazar 23 Aðustos 20201.6442000.000%1.6447621.6469861.6491901.6468861.647337
cumartesi 22 Aðustos 20201.6442000.000%1.6468861.6468921.6474861.6468861.646886
cuma 21 Aðustos 20201.644200-0.617%1.6414771.6468101.6506481.6493231.646886
perþembe 20 Aðustos 20201.654400+0.706%1.6471381.6510521.6551311.6487891.649242
çarþamba 19 Aðustos 20201.642800-0.116%1.6413871.6458441.6498191.6477531.648748
salý 18 Aðustos 20201.644700-0.231%1.6440021.6469101.6528641.6459781.647813
pazartesi 17 Aðustos 20201.648500-0.242%1.6438581.6482321.6526871.6515761.645369
pazar 16 Aðustos 20201.6525000.000%1.6498841.6513081.6548841.6511991.649951
cumartesi 15 Aðustos 20201.6525000.000%1.6511991.6512001.6513841.6512061.651199
cuma 14 Aðustos 20201.652500+0.018%1.6493041.6519801.6571631.6530961.651206
perþembe 13 Aðustos 20201.652200+0.048%1.6437281.6498231.6539421.6456741.652568
çarþamba 12 Aðustos 20201.651400+0.658%1.6371741.6463281.6517831.6440381.646122
salý 11 Aðustos 20201.640600-0.237%1.6228601.6409401.6448891.6415321.643732
pazartesi 10 Aðustos 20201.644500+0.256%1.6340341.6442181.6481711.6465421.642295
pazar 09 Aðustos 20201.6403000.000%1.6458751.6469261.6472671.6469481.646117
cumartesi 08 Aðustos 20201.6403000.000%1.6463091.6485591.6489411.6484231.646948
cuma 07 Aðustos 20201.640300-0.540%1.6388961.6426641.6489411.6425621.648423
perþembe 06 Aðustos 20201.649200+0.469%1.6392741.6466991.6518661.6497171.643224
çarþamba 05 Aðustos 20201.641500-0.485%1.6408341.6455711.6506121.6478981.649990
salý 04 Aðustos 20201.649500-0.079%1.6435961.6494261.6539781.6514181.648119
pazartesi 03 Aðustos 20201.650800+0.121%1.6424261.6511601.6557281.6512901.651176
pazar 02 Aðustos 20201.6488000.000%1.6484771.6492051.6527311.6489711.651325
cumartesi 01 Aðustos 20201.6488000.000%1.6488041.6489561.6490131.6488041.648971
cuma 31 Temmuz 20201.648800+0.255%1.6452551.6489471.6575331.6474541.648804
perþembe 30 Temmuz 20201.644600+0.599%1.6359951.6453941.6548261.6400391.647547
çarþamba 29 Temmuz 20201.6348001.6341821.6381131.6436881.6382361.641031
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
1.6152001.6801001.6382610.0143446.6662

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr EUR / AUD baþka döviz kurlarý ile:
EUR / CADEUR / CHFEUR / GBPEUR / JPYEUR / NTDEUR / SEKEUR / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).