fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 789.29 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1287 USD
1 EUR=127.78 JPY
1 EUR=0.8513 GBP
1 USD=113.21 JPY
1 USD=0.9228 CHF
1 GBP=1.3259 USD
1 USD=1.2791 CAD
1 USD=1.4206 AUD
1 EUR=1.0416 CHF
1 EUR=15.56 TRY
1 USD=13.79 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 06 Aralýk 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 06 Aralýk 2021
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=1.6034 AUD-Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 EUR=1.6034 AUD
1 AUD-Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]=0.6237 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 AUD=0.623675 EUR
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
25 Ekim 2020 / 07 Aralýk 2021
TarihEUR/AUD (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
salý 07 Aralýk 20211.5911991.5980091.6027031.6009591.591742
pazartesi 06 Aralýk 20211.603400+0.219%1.5991351.6054591.6151271.6151271.600887
pazar 05 Aralýk 20211.5999000.000%1.6133031.6156351.6168481.6157451.614336
cumartesi 04 Aralýk 20211.5999000.000%1.6157451.6161631.6167721.6166341.615745
cuma 03 Aralýk 20211.599900+0.150%1.5935621.6036781.6172241.5936751.616634
perþembe 02 Aralýk 20211.597500+0.795%1.5911871.5941521.6004401.5923001.593921
çarþamba 01 Aralýk 20211.584900-0.308%1.5801811.5859441.5945181.5911011.592979
salý 30 Kasým 20211.589800+0.735%1.5661021.5885391.5971271.5812921.591273
pazartesi 29 Kasým 20211.578200-0.082%1.5752141.5801741.5890321.5890191.581344
pazar 28 Kasým 20211.5795000.000%1.5890141.5890191.5890351.5890171.589027
cumartesi 27 Kasým 20211.5795000.000%1.5890171.5890181.5902891.5890171.589017
cuma 26 Kasým 20211.579500+1.075%1.5590311.5783861.5912701.5594781.589017
perþembe 25 Kasým 20211.562700+0.502%1.5549611.5588001.5631131.5568061.559475
çarþamba 24 Kasým 20211.554900-0.205%1.5523211.5567421.5609111.5568771.556896
salý 23 Kasým 20211.558100+0.315%1.5534861.5573681.5627621.5551731.557079
pazartesi 22 Kasým 20211.553200-0.314%1.5496651.5552271.5608141.5602171.555215
pazar 21 Kasým 20211.5581000.000%1.5569851.5586311.5611951.5585031.560744
cumartesi 20 Kasým 20211.5581000.000%1.5585031.5585041.5598251.5585031.558503
cuma 19 Kasým 20211.558100+0.006%1.5561721.5598521.5629321.5625061.558503
perþembe 18 Kasým 20211.558000+0.380%1.5528771.5592771.5647881.5582431.563029
çarþamba 17 Kasým 20211.552100+0.200%1.5487261.5540161.5587741.5504781.558343
salý 16 Kasým 20211.549000-0.303%1.5450441.5488791.5517911.5476901.550898
pazartesi 15 Kasým 20211.553700-0.975%1.5465271.5551791.5627551.5610421.547697
pazar 14 Kasým 20211.5690000.000%1.5608751.5610601.5637231.5608751.561296
cumartesi 13 Kasým 20211.5690000.000%1.5606641.5608751.5608751.5608751.560875
cuma 12 Kasým 20211.569000-0.057%1.5601211.5667821.5720331.5702361.560875
perþembe 11 Kasým 20211.569900+0.013%1.5649271.5699531.5731011.5664451.570176
çarþamba 10 Kasým 20211.569700+0.352%1.5639591.5694551.5744681.5715531.566445
salý 09 Kasým 20211.564200+0.134%1.5597801.5661321.5731291.5613561.571553
pazartesi 08 Kasým 20211.562100+0.173%1.5590171.5620111.5648561.5628701.561356
pazar 07 Kasým 20211.5594000.000%1.5478521.5496971.5635851.5478541.563291
cumartesi 06 Kasým 20211.5594000.000%1.5478541.5478541.5478541.5478541.547854
cuma 05 Kasým 20211.559400-0.051%1.5468791.5615851.5663721.5611591.547854
perþembe 04 Kasým 20211.560200+0.180%1.5537091.5583191.5625401.5574361.561110
çarþamba 03 Kasým 20211.557400+0.193%1.5548301.5579631.5620191.5586801.557436
salý 02 Kasým 20211.554400+0.935%1.5396881.5525451.5604291.5427261.558565
pazartesi 01 Kasým 20211.540000-0.356%1.5360221.5404601.5449811.5382441.542467
pazar 31 Ekim 20211.5455000.000%1.5369621.5371631.5396691.5369621.538244
cumartesi 30 Ekim 20211.5455000.000%1.5368701.5369621.5369621.5369621.536962
cuma 29 Ekim 20211.545500+0.286%1.5358401.5444201.5527591.5490351.536962
perþembe 28 Ekim 20211.541100-0.304%1.5397861.5463101.5501941.5432441.548762
çarþamba 27 Ekim 20211.545800-0.045%1.5398261.5437881.5482751.5452921.542455
salý 26 Ekim 20211.546500-0.258%1.5431321.5463901.5509311.5500991.545727
pazartesi 25 Ekim 20211.550500-0.032%1.5480391.5536191.5596021.5589621.550115
pazar 24 Ekim 20211.5510000.000%1.5585741.5600801.5603941.5601891.558764
cumartesi 23 Ekim 20211.5510000.000%1.5601891.5601891.5601891.5601891.560189
cuma 22 Ekim 20211.551000-0.116%1.5497171.5553771.5606541.5567021.560189
perþembe 21 Ekim 20211.5528000.000%1.5460931.5532681.5588201.5500611.556814
çarþamba 20 Ekim 20211.552800-0.468%1.5490251.5531071.5578981.5559891.550016
salý 19 Ekim 20211.560100-0.675%1.5546651.5606471.5676561.5664251.556342
pazartesi 18 Ekim 20211.570700+0.428%1.5603771.5655861.5717461.5627811.566664
pazar 17 Ekim 20211.5640000.000%1.5622721.5636451.5645151.5636601.563946
cumartesi 16 Ekim 20211.5640000.000%1.5636601.5636601.5636601.5636601.563660
cuma 15 Ekim 20211.564000-0.026%1.5611641.5638841.5660451.5639961.563660
perþembe 14 Ekim 20211.564400-0.496%1.5612561.5667591.5722181.5711581.563943
çarþamba 13 Ekim 20211.572200+0.396%1.5683851.5718821.5753181.5683851.571603
salý 12 Ekim 20211.566000-0.578%1.5646431.5702051.5758171.5722741.568773
pazartesi 11 Ekim 20211.575100-0.543%1.5698521.5765721.5859181.5829991.572284
pazar 10 Ekim 20211.5837000.000%1.5829591.5837291.5846211.5837131.584195
cumartesi 09 Ekim 20211.5837000.000%1.5837131.5837131.5837131.5837131.583713
cuma 08 Ekim 20211.583700-0.013%1.5781691.5821851.5851311.5802181.583713
perþembe 07 Ekim 20211.583900-0.465%1.5786781.5843541.5891571.5891571.580179
çarþamba 06 Ekim 20211.591300-0.151%1.5881271.5928711.5994191.5907531.589032
salý 05 Ekim 20211.593700-0.125%1.5892151.5937111.5990051.5942961.591572
pazartesi 04 Ekim 20211.595700-0.175%1.5933221.5960351.6006521.5963501.593739
pazar 03 Ekim 20211.5985000.000%1.5950131.5976071.5979121.5977191.596956
cumartesi 02 Ekim 20211.5985000.000%1.5977191.5977191.5977191.5977191.597719
cuma 01 Ekim 20211.598500-0.683%1.5941641.6001601.6102391.6020011.597719
perþembe 30 Eylül 20211.609500-0.106%1.5979991.6083231.6166901.6159791.602408
çarþamba 29 Eylül 20211.611200-0.019%1.6070801.6133001.6183341.6138491.615569
salý 28 Eylül 20211.611500-0.087%1.6003771.6090361.6161311.6055461.613710
pazartesi 27 Eylül 20211.612900-0.223%1.6039721.6090761.6144941.6139721.605543
pazar 26 Eylül 20211.6165000.000%1.6129241.6140361.6187431.6137841.613972
cumartesi 25 Eylül 20211.6165000.000%1.6137841.6137891.6138461.6138461.613784
cuma 24 Eylül 20211.616500+0.341%1.6054771.6123291.6175511.6086891.613784
perþembe 23 Eylül 20211.611000-0.420%1.6058101.6121551.6198331.6141001.609327
çarþamba 22 Eylül 20211.617800-0.136%1.6109311.6176131.6229931.6211671.615195
salý 21 Eylül 20211.620000-0.006%1.6112891.6170211.6232191.6169211.620958
pazartesi 20 Eylül 20211.620100+0.559%1.6131621.6178121.6215931.6143161.616921
pazar 19 Eylül 20211.6111000.000%1.6126161.6139151.6155151.6138041.613949
cumartesi 18 Eylül 20211.6111000.000%1.6137151.6137951.6138041.6137151.613804
cuma 17 Eylül 20211.611100+0.211%1.6090631.6124621.6151261.6129931.613715
perþembe 16 Eylül 20211.607700-0.471%1.6063691.6115711.6170621.6119941.613434
çarþamba 15 Eylül 20211.615300+0.242%1.6105181.6128961.6166051.6122131.611501
salý 14 Eylül 20211.611400+0.618%1.6019941.6091351.6141301.6026881.612821
pazartesi 13 Eylül 20211.601500+0.181%1.5993801.6031511.6072001.6064371.602635
pazar 12 Eylül 20211.5986000.000%1.6043561.6060861.6076301.6061311.606458
cumartesi 11 Eylül 20211.5986000.000%1.6055871.6060871.6070161.6055871.606131
cuma 10 Eylül 20211.598600-0.306%1.5974491.6028101.6072001.6046211.605587
perþembe 09 Eylül 20211.603500+0.050%1.5977291.6045031.6081541.6047791.604686
çarþamba 08 Eylül 20211.602700-0.106%1.6006151.6035231.6081931.6031701.604199
salý 07 Eylül 20211.604400+0.577%1.5915271.6003941.6051661.5959391.603353
pazartesi 06 Eylül 20211.595200-0.056%1.5938311.5961221.5980491.5943681.596131
pazar 05 Eylül 20211.5961000.000%1.5925291.5935001.5948851.5934561.592918
cumartesi 04 Eylül 20211.5961000.000%1.5928591.5934011.5942171.5928591.593456
cuma 03 Eylül 20211.596100-0.480%1.5926821.5989451.6063001.6043021.593456
perþembe 02 Eylül 20211.603800-0.311%1.6012961.6051281.6094891.6071291.604361
çarþamba 01 Eylül 20211.608800-0.421%1.6055981.6071981.6145681.6145681.606930
salý 31 Aðustos 20211.615600-0.068%1.6114951.6155541.6197961.6170401.614568
pazartesi 30 Aðustos 20211.616700-0.327%1.6126771.6163991.6189831.6132241.617192
pazar 29 Aðustos 20211.6220000.000%1.6130331.6132901.6149191.6131571.613049
cumartesi 28 Aðustos 20211.6220000.000%1.6131571.6131801.6134171.6134171.613157
cuma 27 Aðustos 20211.622000+0.086%1.6120521.6198621.6264841.6235231.613417
perþembe 26 Aðustos 20211.620600+0.093%1.6172111.6210191.6249021.6180141.624265
çarþamba 25 Aðustos 20211.619100-0.074%1.6165861.6192031.6223431.6199351.618477
salý 24 Aðustos 20211.620300-0.662%1.6175291.6230591.6301191.6286181.619834
pazartesi 23 Aðustos 20211.631100-0.379%1.6272071.6333921.6411331.6405791.628767
pazar 22 Aðustos 20211.6373000.000%1.6380011.6396411.6439371.6393831.640972
cumartesi 21 Aðustos 20211.6373000.000%1.6382811.6394221.6398741.6393831.639383
cuma 20 Aðustos 20211.637300+0.331%1.6325021.6378801.6536811.6332601.639383
perþembe 19 Aðustos 20211.631900+0.921%1.6171151.6277561.6354621.6182611.633104
çarþamba 18 Aðustos 20211.617000+0.198%1.6120151.6156131.6195771.6142071.618768
salý 17 Aðustos 20211.613800+0.492%1.6042791.6123911.6167661.6052541.614361
pazartesi 16 Aðustos 20211.605900+0.331%1.6000451.6052551.6085781.6008931.605436
pazar 15 Aðustos 20211.6006000.000%1.5999261.6005991.6017261.6005971.600893
cumartesi 14 Aðustos 20211.6006000.000%1.6005101.6005981.6006111.6005971.600597
cuma 13 Aðustos 20211.600600+0.269%1.5979271.5996461.6015001.5988331.600597
perþembe 12 Aðustos 20211.596300+0.031%1.5912461.5958111.6002801.5919861.598908
çarþamba 11 Aðustos 20211.595800-0.044%1.5901361.5947731.5992081.5952701.592320
salý 10 Aðustos 20211.596500-0.231%1.5933071.5984961.6040061.6012991.595197
pazartesi 09 Aðustos 20211.600200+0.213%1.5975491.6002741.6025591.5984671.600933
pazar 08 Aðustos 20211.5968000.000%1.5976651.5999631.6002171.6001631.598729
cumartesi 07 Aðustos 20211.5968000.000%1.5990761.5991911.6002171.5991301.600163
cuma 06 Aðustos 20211.596800-0.138%1.5957451.5990401.6019541.5981691.599130
perþembe 05 Aðustos 20211.599000-0.075%1.5966741.6001871.6043331.6038931.598169
çarþamba 04 Aðustos 20211.600200-0.522%1.5968221.6029641.6059221.6043321.603893
salý 03 Aðustos 20211.608600-0.341%1.6034891.6080211.6132361.6121901.604332
pazartesi 02 Aðustos 20211.614100+0.050%1.6098011.6144851.6184891.6166171.611051
pazar 01 Aðustos 20211.6133000.000%1.6156571.6158671.6184551.6156571.616711
cumartesi 31 Temmuz 20211.6133000.000%1.6156571.6156631.6157181.6156571.615657
cuma 30 Temmuz 20211.613300+0.442%1.6059841.6113501.6176071.6074631.615718
perþembe 29 Temmuz 20211.606200-0.118%1.6023651.6066091.6101841.6058171.607580
çarþamba 28 Temmuz 20211.608100+0.324%1.6028521.6068141.6100371.6057731.605797
salý 27 Temmuz 20211.602900+0.119%1.5978651.6026571.6086801.5988491.605883
pazartesi 26 Temmuz 20211.601000+0.414%1.5973961.6010551.6057131.5988501.598747
pazar 25 Temmuz 20211.5944000.000%1.5973601.5983031.5991651.5982761.599165
cumartesi 24 Temmuz 20211.5944000.000%1.5982761.5982781.5983031.5983031.598276
cuma 23 Temmuz 20211.594400-0.094%1.5937241.5963581.5997431.5967751.598276
perþembe 22 Temmuz 20211.595900-0.808%1.5932081.5996751.6057531.6028401.593610
çarþamba 21 Temmuz 20211.608900+0.044%1.6021601.6075331.6129241.6072141.603029
salý 20 Temmuz 20211.608200+0.243%1.6043241.6080381.6117461.6063211.607101
pazartesi 19 Temmuz 20211.604300+0.855%1.5954091.6028951.6121801.5954091.606539
pazar 18 Temmuz 20211.5907000.000%1.5887871.5947431.5961411.5946781.595582
cumartesi 17 Temmuz 20211.5907000.000%1.5946781.5947531.5960591.5949871.594678
cuma 16 Temmuz 20211.590700+0.195%1.5874541.5914521.5971311.5911471.594987
perþembe 15 Temmuz 20211.587600+0.373%1.5807971.5866191.5926921.5817751.591012
çarþamba 14 Temmuz 20211.581700-0.145%1.5776851.5815611.5844711.5818581.582281
salý 13 Temmuz 20211.584000-0.302%1.5802911.5835951.5884251.5855841.581967
pazartesi 12 Temmuz 20211.588800+0.126%1.5826901.5871921.5910521.5862631.585310
pazar 11 Temmuz 20211.5868000.000%1.5852871.5865841.5874081.5865621.586016
cumartesi 10 Temmuz 20211.5868000.000%1.5852261.5863981.5866621.5861621.586562
cuma 09 Temmuz 20211.586800-0.558%1.5846831.5902631.5974461.5942991.586263
perþembe 08 Temmuz 20211.595700+1.566%1.5748871.5877651.5976741.5759181.594313
çarþamba 07 Temmuz 20211.571100+0.499%1.5704061.5760131.5799641.5772171.576207
salý 06 Temmuz 20211.563300-0.806%1.5617211.5709121.5786271.5754271.577254
pazartesi 05 Temmuz 20211.576000-0.480%1.5747411.5764891.5787191.5770381.575179
pazar 04 Temmuz 20211.5836000.000%1.5757291.5765331.5779021.5765351.577113
cumartesi 03 Temmuz 20211.5836000.000%1.5759251.5765591.5765871.5765681.576535
cuma 02 Temmuz 20211.5836000.000%1.5755851.5832591.5876761.5865591.576587
perþembe 01 Temmuz 20211.583600-0.107%1.5801591.5837821.5880591.5812671.586701
çarþamba 30 Haziran 20211.585300+0.266%1.5790951.5825831.5861071.5826371.581097
salý 29 Haziran 20211.581100+0.368%1.5755711.5793691.5852221.5757691.583713
pazartesi 28 Haziran 20211.575300+0.172%1.5703091.5740711.5772771.5734531.575617
pazar 27 Haziran 20211.5726000.000%1.5716421.5733411.5755871.5732311.573467
cumartesi 26 Haziran 20211.5726000.000%1.5725781.5732471.5734151.5734151.573231
cuma 25 Haziran 20211.572600-0.190%1.5707981.5726511.5744141.5733031.573415
perþembe 24 Haziran 20211.575600-0.038%1.5723611.5745161.5768311.5749191.573323
çarþamba 23 Haziran 20211.576200-0.354%1.5738581.5779741.5819751.5811251.575020
salý 22 Haziran 20211.581800-0.019%1.5793651.5828791.5872741.5806881.580997
pazartesi 21 Haziran 20211.582100-0.069%1.5782911.5824161.5867661.5854371.580869
pazar 20 Haziran 20211.5832000.000%1.5804671.5862881.5871171.5865671.585359
cumartesi 19 Haziran 20211.5832000.000%1.5861751.5865571.5865671.5864541.586567
cuma 18 Haziran 20211.583200+0.438%1.5755371.5809011.5866841.5765921.586454
perþembe 17 Haziran 20211.576300+0.280%1.5691931.5747281.5788501.5757251.576410
çarþamba 16 Haziran 20211.571900-0.146%1.5711131.5749281.5790661.5775591.575725
salý 15 Haziran 20211.574200+0.293%1.5704511.5753051.5791681.5711991.577559
pazartesi 14 Haziran 20211.569600+0.057%1.5690561.5710111.5730511.5716111.571199
pazar 13 Haziran 20211.5687000.000%1.5706661.5714991.5723651.5715191.571149
cumartesi 12 Haziran 20211.5687000.000%1.5714611.5715141.5715191.5714611.571519
cuma 11 Haziran 20211.568700-0.280%1.5659801.5706061.5734691.5701811.571461
perþembe 10 Haziran 20211.5731000.000%1.5691971.5724411.5767311.5752811.570248
çarþamba 09 Haziran 20211.573100+0.083%1.5713901.5741371.5772151.5733201.575314
salý 08 Haziran 20211.571800+0.255%1.5703421.5726441.5754041.5721641.572930
pazartesi 07 Haziran 20211.567800-0.797%1.5668621.5709211.5734791.5720791.572284
pazar 06 Haziran 20211.5804000.000%1.5705291.5723091.5735501.5723121.572021
cumartesi 05 Haziran 20211.5804000.000%1.5723121.5723201.5724041.5723121.572312
cuma 04 Haziran 20211.580400+0.076%1.5706631.5780681.5842641.5831601.572404
perþembe 03 Haziran 20211.579200+0.228%1.5750671.5794341.5854531.5757761.583141
çarþamba 02 Haziran 20211.575600-0.234%1.5731741.5759211.5799821.5758971.575595
salý 01 Haziran 20211.579300+0.114%1.5743431.5778531.5814721.5808561.575438
pazartesi 31 Mayýs 20211.577500-0.133%1.5746281.5789391.5824281.5812431.580861
pazar 30 Mayýs 20211.5796000.000%1.5803241.5811611.5826791.5811161.581202
cumartesi 29 Mayýs 20211.5796000.000%1.5807791.5811151.5811161.5811091.581116
cuma 28 Mayýs 20211.579600+0.273%1.5727071.5780691.5833261.5751311.581109
perþembe 27 Mayýs 20211.575300+0.133%1.5726281.5752541.5775621.5746341.575589
çarþamba 26 Mayýs 20211.573200-0.336%1.5724241.5755851.5809311.5798931.574648
salý 25 Mayýs 20211.578500-0.120%1.5745811.5780601.5813841.5755431.579956
pazartesi 24 Mayýs 20211.580400+0.675%1.5744191.5770691.5820511.5761591.575684
pazar 23 Mayýs 20211.5698000.000%1.5745681.5754371.5769291.5754331.576171
cumartesi 22 Mayýs 20211.5698000.000%1.5752721.5754191.5759431.5752721.575433
cuma 21 Mayýs 20211.569800-0.241%1.5684411.5748951.5796901.5734711.575272
perþembe 20 Mayýs 20211.573600-0.184%1.5700681.5733731.5772021.5757561.573318
çarþamba 19 Mayýs 20211.576500+0.722%1.5675601.5737291.5795901.5688391.576585
salý 18 Mayýs 20211.565200-0.198%1.5604001.5651741.5694831.5645681.568962
pazartesi 17 Mayýs 20211.568300+0.313%1.5607721.5650661.5700531.5616191.564598
pazar 16 Mayýs 20211.5634000.000%1.5595821.5619251.5630871.5620141.561746
cumartesi 15 Mayýs 20211.5634000.000%1.5604791.5618641.5620141.5618241.562014
cuma 14 Mayýs 20211.563400-0.249%1.5592351.5631961.5669151.5635751.562014
perþembe 13 Mayýs 20211.567300+0.947%1.5605351.5641141.5688251.5619961.563555
çarþamba 12 Mayýs 20211.552600+0.110%1.5489931.5559351.5642811.5492001.561996
salý 11 Mayýs 20211.550900+0.492%1.5479211.5502161.5543561.5491571.549200
pazartesi 10 Mayýs 20211.543300-0.580%1.5420141.5471141.5505391.5503841.549157
pazar 09 Mayýs 20211.5523000.000%1.5477051.5505421.5511331.5506441.550385
cumartesi 08 Mayýs 20211.5523000.000%1.5506441.5506751.5508961.5508961.550644
cuma 07 Mayýs 20211.552300-0.154%1.5470511.5512391.5552711.5504221.550896
perþembe 06 Mayýs 20211.554700+0.239%1.5479701.5520771.5571911.5501541.550169
çarþamba 05 Mayýs 20211.551000-0.628%1.5480871.5529231.5589141.5573101.549906
salý 04 Mayýs 20211.560800+0.225%1.5533531.5572391.5639261.5544661.557589
pazartesi 03 Mayýs 20211.557300-0.051%1.5532231.5569161.5611341.5587341.554051
pazar 02 Mayýs 20211.5581000.000%1.5570411.5577221.5599881.5575941.558656
cumartesi 01 Mayýs 20211.5581000.000%1.5575351.5575891.5584321.5575351.557594
cuma 30 Nisan 20211.558100+0.174%1.5557331.5586551.5619581.5605671.557535
perþembe 29 Nisan 20211.555400-0.141%1.5537851.5578071.5624531.5563461.560378
çarþamba 28 Nisan 20211.557600+0.277%1.5543781.5578651.5635581.5558611.556747
salý 27 Nisan 20211.553300+0.097%1.5482991.5523391.5574441.5489261.555500
pazartesi 26 Nisan 20211.551800-0.462%1.5460251.5539671.5614141.5610601.549125
pazar 25 Nisan 20211.5590000.000%1.5604221.5615481.5630991.5615271.561161
cumartesi 24 Nisan 20211.5590000.000%1.5614371.5623011.5636271.5636271.561527
cuma 23 Nisan 20211.559000+0.058%1.5544301.5586851.5636271.5600311.563627
perþembe 22 Nisan 20211.558100+0.174%1.5506421.5550091.5603851.5524721.559555
çarþamba 21 Nisan 20211.555400+0.400%1.5506321.5556451.5611291.5580391.552844
salý 20 Nisan 20211.549200+0.006%1.5441611.5513731.5600601.5518571.558058
pazartesi 19 Nisan 20211.549100+0.207%1.5451181.5489451.5936371.5500741.552410
pazar 18 Nisan 20211.5459000.000%1.5475111.5492881.5502361.5492571.550230
cumartesi 17 Nisan 20211.5459000.000%1.5489561.5492611.5493081.5493081.549257
cuma 16 Nisan 20211.545900+0.071%1.5433641.5470771.5506711.5439961.549257
perþembe 15 Nisan 20211.544800-0.726%1.5429361.5472411.5535591.5513211.544126
çarþamba 14 Nisan 20211.556100-0.581%1.5488221.5565151.5658311.5637211.551269
salý 13 Nisan 20211.565200+0.250%1.5611491.5636761.5673661.5629361.563774
pazartesi 12 Nisan 20211.561300+0.218%1.5592551.5622271.5651031.5613141.562778
pazar 11 Nisan 20211.5579000.000%1.5597731.5612871.5621141.5613751.561338
cumartesi 10 Nisan 20211.5579000.000%1.5612701.5613661.5614261.5612701.561375
cuma 09 Nisan 20211.557900+0.257%1.5555271.5596371.5662021.5574941.561270
perþembe 08 Nisan 20211.553900-0.270%1.5529181.5570991.5604061.5602941.557683
çarþamba 07 Nisan 20211.558100+0.639%1.5472051.5554621.5610321.5493541.560183
salý 06 Nisan 20211.548200-0.116%1.5424761.5471081.5523671.5440151.548652
pazartesi 05 Nisan 20211.5500000.000%1.5403721.5435041.5463071.5460181.543800
pazar 04 Nisan 20211.5500000.000%1.5424851.5450871.5463461.5450401.546095
cumartesi 03 Nisan 20211.5500000.000%1.5450401.5450551.5451981.5451981.545040
cuma 02 Nisan 20211.5500000.000%1.5420701.5456051.5484571.5463971.545040
perþembe 01 Nisan 20211.550000+0.571%1.5430371.5484061.5552321.5445031.546339
çarþamba 31 Mart 20211.541200-0.045%1.5381521.5414451.5450311.5423841.543944
salý 30 Mart 20211.541900+0.136%1.5360331.5404921.5446891.5413451.542429
pazartesi 29 Mart 20211.539800-0.395%1.5386561.5424721.5466901.5436231.541370
pazar 28 Mart 20211.5459000.000%1.5427271.5468891.5488091.5473171.544331
cumartesi 27 Mart 20211.5459000.000%1.5433541.5470871.5473171.5433541.547317
cuma 26 Mart 20211.545900-0.572%1.5430161.5471641.5524291.5510201.543354
perþembe 25 Mart 20211.554800+0.103%1.5509901.5542351.5579581.5574151.551069
çarþamba 24 Mart 20211.553200+0.265%1.5510791.5554981.5607691.5531141.557240
salý 23 Mart 20211.549100+0.591%1.5406011.5484841.5548701.5424981.552785
pazartesi 22 Mart 20211.540000+0.228%1.5374721.5400671.5428641.5388811.542671
pazar 21 Mart 20211.5365000.000%1.5384281.5438901.5490451.5444831.538696
cumartesi 20 Mart 20211.5365000.000%1.5378701.5444601.5444831.5442241.544483
cuma 19 Mart 20211.536500+0.117%1.5336621.5373421.5445221.5362071.544483
perþembe 18 Mart 20211.534700-0.519%1.5269561.5314041.5367641.5353871.536322
çarþamba 17 Mart 20211.542700+0.240%1.5339471.5396081.5459711.5369991.535359
salý 16 Mart 20211.539000-0.188%1.5346711.5393461.5470341.5396541.537193
pazartesi 15 Mart 20211.541900+0.162%1.5372781.5406701.5456601.5408501.539892
pazar 14 Mart 20211.5394000.000%1.5391771.5396491.5421921.5395741.540784
cumartesi 13 Mart 20211.5394000.000%1.5395741.5395761.5408641.5395951.539574
cuma 12 Mart 20211.539400+0.065%1.5367371.5392681.5423561.5396291.539595
perþembe 11 Mart 20211.538400-0.298%1.5354341.5395781.5430951.5426331.539498
çarþamba 10 Mart 20211.543000-0.065%1.5393991.5437131.5479011.5428371.542438
salý 09 Mart 20211.544000-0.381%1.5409321.5457031.5529481.5490171.542680
pazartesi 08 Mart 20211.549900-0.424%1.5445091.5480871.5539941.5487971.549015
pazar 07 Mart 20211.5565000.000%1.5482521.5500381.5502121.5501631.548653
cumartesi 06 Mart 20211.5565000.000%1.5495331.5501271.5509211.5495331.550163
cuma 05 Mart 20211.556500+0.751%1.5479521.5523761.5608611.5510331.549533
perþembe 04 Mart 20211.544900-0.039%1.5424341.5475201.5542151.5516751.551307
çarþamba 03 Mart 20211.545500+0.214%1.5423391.5463071.5524901.5464081.551331
salý 02 Mart 20211.542200-0.951%1.5412061.5468891.5531831.5504071.546382
pazartesi 01 Mart 20211.557000-0.224%1.5479711.5552201.5653541.5648331.550137
pazar 28 Þubat 20211.5605000.000%1.5646481.5666241.5667701.5667471.564677
cumartesi 27 Þubat 20211.5605000.000%1.5667451.5667471.5667471.5667451.566747
cuma 26 Þubat 20211.560500+1.880%1.5445071.5568401.5692621.5468881.566747
perþembe 25 Þubat 20211.531700-0.195%1.5252781.5328311.5474831.5277211.541565
çarþamba 24 Þubat 20211.534700-0.202%1.5261721.5330551.5374381.5359841.527955
salý 23 Þubat 20211.537800-0.091%1.5342951.5369211.5400901.5359691.535590
pazartesi 22 Þubat 20211.539200-0.343%1.5339691.5375451.5412241.5400631.536156
pazar 21 Þubat 20211.5445000.000%1.5382721.5397381.5407461.5398031.539872
cumartesi 20 Þubat 20211.5445000.000%1.5397591.5398011.5398811.5397591.539803
cuma 19 Þubat 20211.544500-0.470%1.5393491.5485011.5575731.5566881.539759
perþembe 18 Þubat 20211.551800-0.353%1.5508041.5542931.5604851.5536581.556620
çarþamba 17 Þubat 20211.557300-0.256%1.5527831.5574561.5635711.5614241.553346
salý 16 Þubat 20211.561300+0.071%1.5559961.5595731.5628901.5588011.561318
pazartesi 15 Þubat 20211.560200-0.409%1.5578141.5597911.5621071.5617061.558771
pazar 14 Þubat 20211.5666000.000%1.5608681.5626471.5634561.5627571.561186
cumartesi 13 Þubat 20211.5666000.000%1.5616691.5627181.5627571.5618111.562757
cuma 12 Þubat 20211.566600+0.179%1.5612471.5647471.5683361.5648321.561811
perþembe 11 Þubat 20211.563800-0.281%1.5623571.5661421.5707401.5694101.565179
çarþamba 10 Þubat 20211.568200+0.006%1.5650601.5677471.5707031.5666251.569080
salý 09 Þubat 20211.568100-0.076%1.5623671.5655601.5689331.5640371.566737
pazartesi 08 Þubat 20211.569300-0.431%1.5620061.5676201.5718561.5702881.564001
pazar 07 Þubat 20211.5761000.000%1.5685871.5694491.5720761.5692951.570284
cumartesi 06 Þubat 20211.5761000.000%1.5692601.5692931.5693361.5692601.569295
cuma 05 Þubat 20211.576100+0.216%1.5686761.5728661.5764111.5740141.569260
perþembe 04 Þubat 20211.572700-0.342%1.5704661.5747151.5793891.5793891.573642
çarþamba 03 Þubat 20211.578100-0.416%1.5765261.5796841.5837081.5833841.579263
salý 02 Þubat 20211.584700+0.101%1.5773091.5833101.5895891.5818471.583406
pazartesi 01 Þubat 20211.583100+0.076%1.5789921.5845521.5933931.5905231.581790
pazar 31 Ocak 20211.5819000.000%1.5880551.5885931.5925961.5880551.590604
cumartesi 30 Ocak 20211.5819000.000%1.5880551.5880571.5881691.5880811.588055
cuma 29 Ocak 20211.581900-0.597%1.5775631.5830141.5898221.5790631.588081
perþembe 28 Ocak 20211.591400+1.080%1.5763221.5843051.5946481.5806911.579075
çarþamba 27 Ocak 20211.574400+0.223%1.5681581.5731301.5825601.5705201.580489
salý 26 Ocak 20211.570900-0.121%1.5690601.5735961.5794341.5740041.570475
pazartesi 25 Ocak 20211.572800-0.266%1.5709001.5743011.5783481.5783481.574320
pazar 24 Ocak 20211.5770000.000%1.5758291.5775761.5787991.5776021.578511
cumartesi 23 Ocak 20211.5770000.000%1.5772781.5775911.5780811.5772781.577602
cuma 22 Ocak 20211.577000+0.863%1.5662791.5745641.5802711.5674771.577278
perþembe 21 Ocak 20211.563500-0.198%1.5598271.5636181.5686551.5631521.567245
çarþamba 20 Ocak 20211.566600-0.363%1.5603051.5682331.5764271.5764271.563001
salý 19 Ocak 20211.572300+0.013%1.5672421.5722211.5770501.5727811.576513
pazartesi 18 Ocak 20211.572100+0.261%1.5670581.5714011.5750681.5670741.572533
pazar 17 Ocak 20211.5680000.000%1.5667581.5681181.5689321.5681551.567158
cumartesi 16 Ocak 20211.5680000.000%1.5676101.5691031.5702271.5696811.568155
cuma 15 Ocak 20211.568000+0.243%1.5614701.5664481.5737221.5627131.569681
perþembe 14 Ocak 20211.564200-0.585%1.5593721.5653921.5721571.5719071.562887
çarþamba 13 Ocak 20211.573400-0.051%1.5685111.5718651.5745721.5710991.571615
salý 12 Ocak 20211.574200-0.260%1.5693061.5747311.5796171.5791261.570940
pazartesi 11 Ocak 20211.578300+0.159%1.5748421.5792521.5831061.5754411.578704
pazar 10 Ocak 20211.5758000.000%1.5738521.5753891.5775271.5753861.575317
cumartesi 09 Ocak 20211.5758000.000%1.5734431.5747321.5753861.5734431.575386
cuma 08 Ocak 20211.575800-0.493%1.5730761.5764111.5812191.5806821.573443
perþembe 07 Ocak 20211.583600+0.076%1.5784891.5819121.5864691.5800641.580420
çarþamba 06 Ocak 20211.582400-0.647%1.5771001.5818251.5877921.5859241.579955
salý 05 Ocak 20211.592700-0.006%1.5817641.5905461.5988161.5970701.585739
pazartesi 04 Ocak 20211.592800+0.201%1.5757201.5925171.6028991.5897701.597005
pazar 03 Ocak 20211.5896000.000%1.5742911.5787071.5901361.5773681.588932
cumartesi 02 Ocak 20211.5896000.000%1.5758511.5776611.5826661.5826661.577368
cuma 01 Ocak 20211.5896000.000%1.5720951.5829901.5921331.5858081.582666
perþembe 31 Aralýk 20201.589600-0.805%1.5829031.5915771.6004681.6001791.585808
çarþamba 30 Aralýk 20201.602500-0.595%1.5985481.6034591.6115251.6106201.600339
salý 29 Aralýk 20201.612100+0.236%1.6066931.6105551.6131791.6109861.610627
pazartesi 28 Aralýk 20201.608300+0.274%1.6025801.6082831.6151411.6032051.610972
pazar 27 Aralýk 20201.6039000.000%1.6030951.6158461.6169761.6163661.603198
cumartesi 26 Aralýk 20201.6039000.000%1.6043371.6157091.6172711.6043371.616366
cuma 25 Aralýk 20201.6039000.000%1.6002791.6049581.6184231.6042981.604337
perþembe 24 Aralýk 20201.603900-0.490%1.6023151.6061201.6101731.6101511.604038
çarþamba 23 Aralýk 20201.611800-0.451%1.6063681.6112551.6170411.6167551.609443
salý 22 Aralýk 20201.619100-0.056%1.6135031.6173461.6230331.6144321.616357
pazartesi 21 Aralýk 20201.620000+0.577%1.6078481.6149051.6257111.6087901.613956
pazar 20 Aralýk 20201.6107000.000%1.6074491.6078981.6144851.6075411.609249
cumartesi 19 Aralýk 20201.6107000.000%1.6074491.6075361.6075411.6075411.607541
cuma 18 Aralýk 20201.610700+0.343%1.6062641.6101061.6149291.6099221.607449
perþembe 17 Aralýk 20201.605200-0.317%1.6008871.6077051.6118501.6109051.609491
çarþamba 16 Aralýk 20201.610300-0.062%1.6064821.6100001.6144771.6087191.610176
salý 15 Aralýk 20201.611300+0.305%1.6067141.6124411.6180831.6121471.608718
pazartesi 14 Aralýk 20201.606400-0.162%1.6047361.6087371.6129511.6068111.612404
pazar 13 Aralýk 20201.6090000.000%1.6033761.6074901.6077351.6075921.606856
cumartesi 12 Aralýk 20201.6090000.000%1.6075791.6075911.6075921.6075791.607592
cuma 11 Aralýk 20201.609000-0.439%1.6041371.6087621.6141521.6114871.607579
perþembe 10 Aralýk 20201.616100-0.148%1.6091291.6161761.6254491.6252491.611508
çarþamba 09 Aralýk 20201.618500-0.912%1.6178331.6258821.6349671.6328291.624868
salý 08 Aralýk 20201.633400-0.244%1.6305801.6331941.6364991.6324711.632564
pazartesi 07 Aralýk 20201.637400-0.079%1.6283121.6333771.6399941.6317971.632381
pazar 06 Aralýk 20201.6387000.000%1.6299451.6327211.6329541.6329541.631642
cumartesi 05 Aralýk 20201.6387000.000%1.6326111.6329351.6329541.6326111.632954
cuma 04 Aralýk 20201.638700+0.159%1.6305991.6350731.6411571.6325411.632611
perþembe 03 Aralýk 20201.636100-0.140%1.6300431.6336451.6372751.6343401.632583
çarþamba 02 Aralýk 20201.638400+0.676%1.6320891.6360161.6418821.6368461.634105
salý 01 Aralýk 20201.627400+0.172%1.6217291.6290601.6386001.6243481.636912
pazartesi 30 Kasým 20201.624600+0.396%1.6161721.6224491.6276871.6199461.623737
pazar 29 Kasým 20201.6182000.000%1.6180801.6194971.6200791.6195681.619828
cumartesi 28 Kasým 20201.6182000.000%1.6194671.6195651.6210381.6194671.619568
cuma 27 Kasým 20201.618200+0.118%1.6146961.6176281.6204241.6187771.619467
perþembe 26 Kasým 20201.616300-0.167%1.6156811.6183601.6214691.6184581.618809
çarþamba 25 Kasým 20201.619000+0.093%1.6141231.6189071.6245251.6162241.618445
salý 24 Kasým 20201.617500-0.357%1.6123701.6182831.6251521.6247621.618688
pazartesi 23 Kasým 20201.623300+0.037%1.6192061.6234691.6265561.6242371.625074
pazar 22 Kasým 20201.6227000.000%1.6215741.6235291.6240341.6235761.623571
cumartesi 21 Kasým 20201.6227000.000%1.6235761.6235771.6235961.6235961.623576
cuma 20 Kasým 20201.622700-0.277%1.6205951.6261051.6335011.6320761.623596
perþembe 19 Kasým 20201.627200+0.283%1.6222391.6267401.6320191.6237001.631898
çarþamba 18 Kasým 20201.622600-0.062%1.6191721.6243481.6303261.6256721.623676
salý 17 Kasým 20201.623600+0.062%1.6178631.6224451.6279271.6210591.625988
pazartesi 16 Kasým 20201.622600-0.454%1.6162691.6227811.6292221.6291081.621108
pazar 15 Kasým 20201.6300000.000%1.6270241.6279481.6306601.6278441.628662
cumartesi 14 Kasým 20201.6300000.000%1.6278441.6278471.6278991.6278991.627844
cuma 13 Kasým 20201.630000+0.228%1.6266691.6307201.6344851.6329651.627899
perþembe 12 Kasým 20201.626300+0.563%1.6159381.6240741.6336451.6183901.632964
çarþamba 11 Kasým 20201.617200-0.400%1.6141481.6183071.6240541.6224291.618381
salý 10 Kasým 20201.623700+0.018%1.6190241.6236681.6281831.6254731.622275
pazartesi 09 Kasým 20201.623400-0.764%1.6203681.6277441.6350021.6339051.625438
pazar 08 Kasým 20201.6359000.000%1.6319391.6357191.6360361.6360361.634186
cumartesi 07 Kasým 20201.6359000.000%1.6352481.6360301.6360361.6360021.636036
cuma 06 Kasým 20201.635900+0.018%1.6244811.6315481.6372581.6293001.636002
perþembe 05 Kasým 20201.635600+0.061%1.6230991.6323121.6390801.6351821.629112
çarþamba 04 Kasým 20201.634600-0.366%1.6288081.6378011.6502841.6370191.635273
salý 03 Kasým 20201.640600-0.768%1.6340431.6448581.6576051.6512711.637123
pazartesi 02 Kasým 20201.653300-0.181%1.6487261.6558181.6635391.6595581.651090
pazar 01 Kasým 20201.6563000.000%1.6568311.6609751.6626071.6613321.659135
cumartesi 31 Ekim 20201.6563000.000%1.6610291.6613211.6613321.6610291.661332
cuma 30 Ekim 20201.656300-0.660%1.6531141.6588391.6641461.6602821.661029
perþembe 29 Ekim 20201.667300+0.422%1.6584861.6627031.6673381.6658141.660319
çarþamba 28 Ekim 20201.660300+0.109%1.6309871.6573191.6688861.6550701.665652
salý 27 Ekim 20201.658500-0.042%1.6420541.6573091.6605451.6584461.655255
pazartesi 26 Ekim 20201.659200+0.084%1.6537981.6600851.6657811.6641421.658525
pazar 25 Ekim 20201.6578001.6600061.6618071.6641071.6618801.664073
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
1.5317001.6673001.5834510.0294516.4173

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr EUR / AUD baþka döviz kurlarý ile:
EUR / CADEUR / CHFEUR / GBPEUR / JPYEUR / NTDEUR / SEKEUR / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).