fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 965.38 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.0387 USD
1 EUR=141.54 JPY
1 EUR=0.8582 GBP
1 USD=136.27 JPY
1 USD=0.9589 CHF
1 GBP=1.2103 USD
1 USD=1.2925 CAD
1 USD=1.4536 AUD
1 EUR=0.996 CHF
1 EUR=17.32 TRY
1 USD=16.68 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2022 FXTOP
Dersler: 30 Haziran 2022
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 30 Haziran 2022
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=1.5099 AUD-Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 EUR=1.5099 AUD
1 AUD-Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]=0.6623 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 AUD=0.662296 EUR
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
23 Þubat 2022 / 01 Temmuz 2022
TarihEUR/AUD (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
cuma 01 Temmuz 20221.5173691.5189831.5211711.5183541.521107
perþembe 30 Haziran 20221.509900-1.029%1.5066231.5162411.5226681.5178751.518582
çarþamba 29 Haziran 20221.525600+0.302%1.5167321.5233891.5315951.5236721.517679
salý 28 Haziran 20221.521000-0.445%1.5162921.5238441.5296301.5288751.523441
pazartesi 27 Haziran 20221.527800+0.197%1.5188041.5260571.5299381.5201831.528959
pazar 26 Haziran 20221.5248000.000%1.5182131.5193081.5236611.5191261.520162
cumartesi 25 Haziran 20221.5248000.000%1.5191261.5191271.5203411.5191261.519126
cuma 24 Haziran 20221.524800+0.237%1.5170661.5232021.5278331.5254941.519126
perþembe 23 Haziran 20221.521200-0.275%1.5201641.5275011.5344301.5257551.525755
çarþamba 22 Haziran 20221.525400+0.507%1.5108241.5211731.5278391.5115411.525594
salý 21 Haziran 20221.517700+0.770%1.5078701.5122861.5210841.5121131.511541
pazartesi 20 Haziran 20221.506100+0.146%1.5048781.5102231.5151831.5126021.511991
pazar 19 Haziran 20221.5039000.000%1.5116201.5142761.5179771.5142601.512611
cumartesi 18 Haziran 20221.5039000.000%1.5142601.5153261.5169241.5169241.514260
cuma 17 Haziran 20221.503900+0.669%1.4959851.5052281.5169241.4971911.516924
perþembe 16 Haziran 20221.493900-0.744%1.4864551.4942961.5082011.4906011.497191
çarþamba 15 Haziran 20221.505100-0.811%1.4881441.5060251.5188381.5154441.491094
salý 14 Haziran 20221.517400+1.173%1.4970501.5083731.5183511.5022011.515077
pazartesi 13 Haziran 20221.499800+1.031%1.4908071.4987021.5052901.4937541.502836
pazar 12 Haziran 20221.4845000.000%1.4905871.4917241.4947561.4914701.494532
cumartesi 11 Haziran 20221.4845000.000%1.4876541.4899041.4914701.4876541.491470
cuma 10 Haziran 20221.484500-0.934%1.4835581.4923991.4979691.4961021.487654
perþembe 09 Haziran 20221.498500+0.456%1.4895581.4942801.5040751.4902031.495568
çarþamba 08 Haziran 20221.491700+0.222%1.4785231.4863041.4922631.4803591.490130
salý 07 Haziran 20221.488400+0.283%1.4772891.4853621.4905361.4866451.480627
pazartesi 06 Haziran 20221.484200+0.250%1.4821361.4870641.4914691.4867571.486764
pazar 05 Haziran 20221.4805000.000%1.4848001.4872791.4874211.4874201.486608
cumartesi 04 Haziran 20221.4805000.000%1.4874201.4874201.4874201.4874201.487420
cuma 03 Haziran 20221.480500-0.162%1.4781631.4831171.4879001.4794021.487420
perþembe 02 Haziran 20221.482900-0.215%1.4784101.4838821.4917711.4847671.479669
çarþamba 01 Haziran 20221.486100-0.482%1.4815591.4892591.4960001.4952411.484529
salý 31 Mayýs 20221.493300-0.327%1.4880251.4949061.4991901.4971261.495755
pazartesi 30 Mayýs 20221.498200-0.087%1.4958741.4981661.5009491.4992761.497674
pazar 29 Mayýs 20221.4995000.000%1.4982581.4991801.5013431.4991361.499268
cumartesi 28 Mayýs 20221.4995000.000%1.4991361.4991361.4991361.4991361.499136
cuma 27 Mayýs 20221.499500-0.761%1.4845441.5034441.5139051.5120471.499136
perþembe 26 Mayýs 20221.511000-0.106%1.5054991.5101041.5164471.5068231.512013
çarþamba 25 Mayýs 20221.512600-0.172%1.5026711.5085741.5140141.5102881.506712
salý 24 Mayýs 20221.515200+1.135%1.5014651.5110361.5195211.5039501.510198
pazartesi 23 Mayýs 20221.498200+0.013%1.4890091.4983731.5056351.4969021.503983
pazar 22 Mayýs 20221.4980000.000%1.4955851.5007171.5011201.5011181.497063
cumartesi 21 Mayýs 20221.4980000.000%1.4994211.5011171.5011181.5011181.501118
cuma 20 Mayýs 20221.498000-0.372%1.4947351.5012481.5086841.5018141.501118
perþembe 19 Mayýs 20221.503600+0.374%1.4952651.5013181.5066651.5039481.501730
çarþamba 18 Mayýs 20221.498000-0.087%1.4974031.5009671.5057061.5008861.503871
salý 17 Mayýs 20221.499300-0.425%1.4890811.4967901.5054591.4969401.500920
pazartesi 16 Mayýs 20221.505700-0.066%1.4952831.5033851.5116371.5002391.496929
pazar 15 Mayýs 20221.5067000.000%1.4996371.5004121.5056401.5001011.501222
cumartesi 14 Mayýs 20221.5067000.000%1.5001011.5001011.5001011.5001011.500101
cuma 13 Mayýs 20221.506700-0.633%1.4995571.5072401.5142981.5142981.500101
perþembe 12 Mayýs 20221.516300+0.717%1.5088691.5174261.5276401.5150291.514195
çarþamba 11 Mayýs 20221.505500-0.706%1.4986521.5125451.5191751.5181351.514865
salý 10 Mayýs 20221.516200+0.758%1.5111921.5182531.5274321.5195291.517696
pazartesi 09 Mayýs 20221.504800+1.075%1.4909511.5049131.5203731.4909511.519112
pazar 08 Mayýs 20221.4888000.000%1.4874721.4903641.4924501.4902621.490582
cumartesi 07 Mayýs 20221.4888000.000%1.4902621.4902631.4909471.4902621.490262
cuma 06 Mayýs 20221.488800+1.493%1.4792181.4868731.4962461.4818911.490262
perþembe 05 Mayýs 20221.466900-0.751%1.4627701.4716511.4850611.4641931.482223
çarþamba 04 Mayýs 20221.478000-0.304%1.4602431.4766961.4838491.4829671.463907
salý 03 Mayýs 20221.482500-0.590%1.4734491.4830651.4918241.4895081.482923
pazartesi 02 Mayýs 20221.491300+1.456%1.4866951.4916211.4964861.4924191.489715
pazar 01 Mayýs 20221.4699000.000%1.4906841.4920501.4928681.4921161.492387
cumartesi 30 Nisan 20221.4699000.000%1.4921161.4921171.4933721.4921161.492116
cuma 29 Nisan 20221.469900-0.776%1.4686001.4793981.4942651.4787131.492116
perþembe 28 Nisan 20221.481400-0.094%1.4730361.4806101.4881871.4820231.479022
çarþamba 27 Nisan 20221.4828000.000%1.4750981.4839141.4940961.4940961.481656
salý 26 Nisan 20221.482800-0.962%1.4813961.4883161.4943051.4915111.494305
pazartesi 25 Nisan 20221.497200+1.053%1.4901511.4973381.5054751.4901511.491405
pazar 24 Nisan 20221.4816000.000%1.4868571.4916541.4931821.4918311.489980
cumartesi 23 Nisan 20221.4816000.000%1.4905661.4912621.4918311.4905661.491831
cuma 22 Nisan 20221.481600+1.112%1.4692881.4807641.4916221.4697771.490566
perþembe 21 Nisan 20221.465300+0.494%1.4555851.4639731.4725831.4560011.470129
çarþamba 20 Nisan 20221.458100-0.559%1.4553001.4581601.4629081.4629081.456024
salý 19 Nisan 20221.466300+0.349%1.4595351.4636931.4677351.4660261.463098
pazartesi 18 Nisan 20221.4612000.000%1.4604611.4655471.4681021.4621401.466478
pazar 17 Nisan 20221.4612000.000%1.4579831.4622981.4638321.4623901.462046
cumartesi 16 Nisan 20221.4612000.000%1.4623901.4623901.4623901.4623901.462390
cuma 15 Nisan 20221.4612000.000%1.4585931.4604611.4638861.4601111.462390
perþembe 14 Nisan 20221.461200+0.062%1.4532101.4616611.4660591.4611091.459765
çarþamba 13 Nisan 20221.460300+0.027%1.4496631.4576721.4643021.4531981.461405
salý 12 Nisan 20221.459900-0.375%1.4488231.4594341.4689131.4669681.453247
pazartesi 11 Nisan 20221.465400+0.701%1.4594601.4649321.4685041.4618731.466833
pazar 10 Nisan 20221.4552000.000%1.4578671.4610111.4665721.4608091.462047
cumartesi 09 Nisan 20221.4552000.000%1.4608091.4608091.4608091.4608091.460809
cuma 08 Nisan 20221.455200-0.178%1.4497401.4557641.4608091.4542141.460809
perþembe 07 Nisan 20221.457800+1.019%1.4489371.4560851.4611841.4508431.454262
çarþamba 06 Nisan 20221.443100+0.397%1.4340441.4424841.4537921.4393161.451394
salý 05 Nisan 20221.437400-1.891%1.4322941.4426171.4560421.4549751.439299
pazartesi 04 Nisan 20221.465100-0.306%1.4530681.4641101.4760281.4742991.454891
pazar 03 Nisan 20221.4696000.000%1.4731271.4731271.4731401.4731271.473130
cumartesi 02 Nisan 20221.4696000.000%1.4731071.4731271.4731271.4731271.473127
cuma 01 Nisan 20221.469600-0.897%1.4692291.4750831.4814361.4786081.473127
perþembe 31 Mart 20221.482900+0.135%1.4764021.4845611.4941471.4855021.478624
çarþamba 30 Mart 20221.480900+0.095%1.4728681.4809791.4878511.4761891.485753
salý 29 Mart 20221.479500+1.405%1.4644031.4730071.4890791.4671641.475961
pazartesi 28 Mart 20221.459000-0.232%1.4539231.4615501.4696301.4623521.467130
pazar 27 Mart 20221.4624000.000%1.4612321.4621251.4639061.4619431.462729
cumartesi 26 Mart 20221.4624000.000%1.4619431.4736871.4826631.4826631.461943
cuma 25 Mart 20221.462400-0.300%1.4595171.4659801.4843601.4644421.482663
perþembe 24 Mart 20221.466800-0.407%1.4609801.4665481.4714211.4695951.464549
çarþamba 23 Mart 20221.472800-0.500%1.4663821.4730091.4804501.4760671.470346
salý 22 Mart 20221.480200-0.638%1.4758231.4833151.4908051.4893881.476840
pazartesi 21 Mart 20221.489700-0.321%1.4876371.4916101.4985911.4912941.489536
pazar 20 Mart 20221.4945000.000%1.4899701.4903521.4986951.4899701.491233
cumartesi 19 Mart 20221.4945000.000%1.4899701.4899701.4899701.4899701.489970
cuma 18 Mart 20221.494500-0.731%1.4893941.4964431.5047091.5042851.489970
perþembe 17 Mart 20221.505500-0.725%1.5028341.5072601.5143641.5118361.504033
çarþamba 16 Mart 20221.516500-0.453%1.5098501.5187321.5261111.5244541.511596
salý 15 Mart 20221.523400+0.641%1.5183421.5248951.5325101.5184061.524402
pazartesi 14 Mart 20221.513700+0.799%1.4971871.5115791.5246941.4989651.518082
pazar 13 Mart 20221.5017000.000%1.4959241.4964651.5002791.4962701.498970
cumartesi 12 Mart 20221.5017000.000%1.4962701.4962701.4962701.4962701.496270
cuma 11 Mart 20221.501700-0.609%1.4923661.4978601.5072231.4941491.496270
perþembe 10 Mart 20221.510900+0.787%1.4912371.5038421.5166751.5128281.494074
çarþamba 09 Mart 20221.499100+0.134%1.4938821.5032441.5159011.5002041.512661
salý 08 Mart 20221.497100+1.491%1.4791821.4931121.5047721.4838161.500332
pazartesi 07 Mart 20221.475100-0.814%1.4566601.4734761.4885991.4822911.483691
pazar 06 Mart 20221.4872000.000%1.4806551.4850561.4874191.4852381.482463
cumartesi 05 Mart 20221.4872000.000%1.4852381.4852381.4852381.4852381.485238
cuma 04 Mart 20221.487200-1.764%1.4805351.4934981.5108771.5104911.485238
perþembe 03 Mart 20221.513900-0.871%1.5076881.5161481.5247111.5245721.510634
çarþamba 02 Mart 20221.527200-0.605%1.5226841.5276271.5342811.5335041.524574
salý 01 Mart 20221.536500-0.922%1.5306371.5380461.5456101.5454541.533820
pazartesi 28 Þubat 20221.550800-0.212%1.5431951.5507011.5583061.5530971.545592
pazar 27 Þubat 20221.5541000.000%1.5490071.5584821.5750441.5582851.553487
cumartesi 26 Þubat 20221.5541000.000%1.5582851.5596551.5600531.5600531.558285
cuma 25 Þubat 20221.554100-0.333%1.5516511.5580321.5671511.5632551.560053
perþembe 24 Þubat 20221.559300+0.006%1.5554201.5629971.5676951.5640551.563271
çarþamba 23 Þubat 20221.5592001.5581981.5639361.5697661.5690031.563812
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
1.4374001.5593001.4949590.02484611.2644

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr EUR / AUD baþka döviz kurlarý ile:
EUR / CADEUR / CHFEUR / GBPEUR / JPYEUR / NTDEUR / SEKEUR / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).