fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 1 018.52 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.0054 USD
1 EUR=137.67 JPY
1 EUR=0.8494 GBP
1 USD=136.93 JPY
1 USD=0.9564 CHF
1 GBP=1.1837 USD
1 USD=1.2992 CAD
1 USD=1.4506 AUD
1 EUR=0.9616 CHF
1 EUR=18.2 TRY
1 USD=18.11 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2022 FXTOP
Dersler: 19 Aðustos 2022
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 19 Aðustos 2022
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=1.3062 CAD-Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]1 EUR=1.3062 CAD
1 CAD-Kanada [Kanada Dolarý / $ CA]=0.7656 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 CAD=0.76558 EUR
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
03 Temmuz 2021 / 20 Aðustos 2022
TarihEUR/CAD (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
cumartesi 20 Aðustos 20221.3043831.3043831.3043831.3043831.304383
cuma 19 Aðustos 20221.306200-0.427%1.3027331.3060691.3165841.3081031.304383
perþembe 18 Aðustos 20221.311800+0.008%1.3048971.3114131.3167701.3142521.306264
çarþamba 17 Aðustos 20221.311700+0.314%1.3055481.3102391.3163081.3063521.314424
salý 16 Aðustos 20221.307600-0.691%1.3054131.3092311.3123261.3108571.306472
pazartesi 15 Aðustos 20221.316700+0.145%1.3096801.3129461.3234031.3105741.311027
pazar 14 Aðustos 20221.3148000.000%1.3094841.3112641.3122941.3113191.310501
cumartesi 13 Aðustos 20221.3148000.000%1.3113191.3113191.3113191.3113191.311319
cuma 12 Aðustos 20221.314800-0.409%1.3098961.3139131.3187971.3177741.311319
perþembe 11 Aðustos 20221.320200-0.038%1.3139221.3170981.3213251.3166621.316843
çarþamba 10 Aðustos 20221.320700+0.334%1.3044511.3174361.3271491.3164231.315773
salý 09 Aðustos 20221.316300+0.221%1.3100551.3142111.3186391.3112641.316164
pazartesi 08 Aðustos 20221.313400-0.387%1.3096351.3139731.3175261.3170161.311197
pazar 07 Aðustos 20221.3185000.000%1.3156651.3163981.3175731.3163871.317016
cumartesi 06 Aðustos 20221.3185000.000%1.3163871.3163871.3163871.3163871.316387
cuma 05 Aðustos 20221.318500+0.880%1.3137401.3171201.3196881.3183641.316387
perþembe 04 Aðustos 20221.307000-0.115%1.3049581.3096911.3187591.3063301.318587
çarþamba 03 Aðustos 20221.308500-0.494%1.3028251.3077151.3113471.3088501.306292
salý 02 Aðustos 20221.315000+0.566%1.3069511.3151941.3218091.3174801.308177
pazartesi 01 Aðustos 20221.307600-0.183%1.3069421.3120321.3187351.3088521.317449
pazar 31 Temmuz 20221.3100000.000%1.3080421.3096781.3106091.3097341.309060
cumartesi 30 Temmuz 20221.3100000.000%1.3097341.3097341.3097341.3097341.309734
cuma 29 Temmuz 20221.310000+0.878%1.3030701.3078251.3141951.3057511.309734
perþembe 28 Temmuz 20221.298600-0.483%1.2967241.3057971.3106271.3080001.305766
çarþamba 27 Temmuz 20221.304900+0.107%1.3014771.3052151.3102661.3036741.308337
salý 26 Temmuz 20221.303500-1.010%1.3030621.3086551.3152991.3129701.303669
pazartesi 25 Temmuz 20221.316800+0.481%1.3110931.3167891.3217551.3198491.313289
pazar 24 Temmuz 20221.3105000.000%1.3184981.3194551.3201751.3194051.319879
cumartesi 23 Temmuz 20221.3105000.000%1.3190981.3192561.3194051.3190981.319405
cuma 22 Temmuz 20221.310500-0.554%1.3051821.3135141.3195021.3162081.319098
perþembe 21 Temmuz 20221.317800+0.350%1.3107961.3146021.3244951.3118251.316268
çarþamba 20 Temmuz 20221.313200-0.995%1.3097191.3154681.3211851.3166241.311639
salý 19 Temmuz 20221.326400+0.859%1.3136201.3194951.3290481.3171971.316634
pazartesi 18 Temmuz 20221.315100+0.030%1.3103851.3147281.3186871.3133021.317414
pazar 17 Temmuz 20221.3147000.000%1.3123501.3147201.3149201.3149191.313255
cumartesi 16 Temmuz 20221.3147000.000%1.3149191.3149191.3149191.3149191.314919
cuma 15 Temmuz 20221.314700-0.114%1.3109661.3143411.3163641.3145991.314919
perþembe 14 Temmuz 20221.316200+0.681%1.3006391.3093221.3189421.3051051.314303
çarþamba 13 Temmuz 20221.307300-0.160%1.3045211.3050711.3063761.3049791.304895
salý 12 Temmuz 20221.309400-0.350%1.3044261.3054461.3106711.3061391.304979
pazartesi 11 Temmuz 20221.314000-0.462%1.3054831.3207551.3209111.3209111.305483
pazar 10 Temmuz 20221.3201000.000%1.3209111.3209111.3209111.3209111.320911
cumartesi 09 Temmuz 20221.3201000.000%1.3190981.3200821.3209111.3190981.320911
cuma 08 Temmuz 20221.320100-0.197%1.3134371.3185921.3217481.3181701.319098
perþembe 07 Temmuz 20221.322700-0.354%1.3175591.3245441.3296781.3280021.318170
çarþamba 06 Temmuz 20221.327400-0.673%1.3249871.3331611.3392671.3392671.328002
salý 05 Temmuz 20221.336400-0.528%1.3296681.3383021.3424821.3405281.339267
pazartesi 04 Temmuz 20221.343500-0.422%1.3397231.3430101.3459701.3424731.340528
pazar 03 Temmuz 20221.3492000.000%1.3417631.3443481.3450061.3444251.342554
cumartesi 02 Temmuz 20221.3492000.000%1.3435451.3444241.3444251.3444251.344425
cuma 01 Temmuz 20221.349200+0.499%1.3414661.3477741.3526771.3493711.344425
perþembe 30 Haziran 20221.342500-0.651%1.3408761.3470391.3513891.3463231.349662
çarþamba 29 Haziran 20221.351300-0.383%1.3454801.3514131.3559391.3545011.346396
salý 28 Haziran 20221.356500-0.543%1.3515061.3577521.3629211.3627941.354607
pazartesi 27 Haziran 20221.363900-0.132%1.3584561.3627131.3666981.3606031.363072
pazar 26 Haziran 20221.3657000.000%1.3603921.3609521.3612071.3609651.360598
cumartesi 25 Haziran 20221.3657000.000%1.3609651.3609651.3609651.3609651.360965
cuma 24 Haziran 20221.365700+0.419%1.3601721.3655231.3688751.3677201.360965
perþembe 23 Haziran 20221.360000-0.439%1.3594741.3665971.3708401.3681451.367967
çarþamba 22 Haziran 20221.3660000.000%1.3602001.3647651.3712531.3611441.368006
salý 21 Haziran 20221.366000-0.015%1.3599751.3636771.3681671.3646781.361044
pazartesi 20 Haziran 20221.366200+0.227%1.3309291.3669031.3702451.3666311.364833
pazar 19 Haziran 20221.3631000.000%1.3649161.3679271.3684751.3680621.366623
cumartesi 18 Haziran 20221.3631000.000%1.3680621.3680621.3680621.3680621.368062
cuma 17 Haziran 20221.363100+1.376%1.3612031.3652601.3698081.3664461.368062
perþembe 16 Haziran 20221.344600-0.385%1.3421331.3519441.3674291.3463881.366446
çarþamba 15 Haziran 20221.349800-0.177%1.3437751.3513671.3605961.3501221.346305
salý 14 Haziran 20221.352200+0.648%1.3410061.3469201.3527741.3422641.350117
pazartesi 13 Haziran 20221.343500-0.363%1.3404121.3434041.3465281.3441611.342279
pazar 12 Haziran 20221.3484000.000%1.3423351.3439591.3444901.3439971.344215
cumartesi 11 Haziran 20221.3484000.000%1.3425241.3433861.3439971.3425241.343997
cuma 10 Haziran 20221.348400-0.163%1.3421581.3475101.3517361.3487501.342524
perþembe 09 Haziran 20221.350600+0.290%1.3432711.3471791.3548861.3457481.348607
çarþamba 08 Haziran 20221.346700+0.223%1.3391221.3431371.3470911.3419381.345710
salý 07 Haziran 20221.343700-0.193%1.3401251.3440801.3476941.3453651.341767
pazartesi 06 Haziran 20221.346300-0.156%1.3423241.3474581.3505601.3497361.345366
pazar 05 Haziran 20221.3484000.000%1.3495061.3498971.3504781.3498951.349519
cumartesi 04 Haziran 20221.3484000.000%1.3498471.3498751.3498951.3498471.349895
cuma 03 Haziran 20221.348400-0.266%1.3468191.3504801.3531561.3513131.349847
perþembe 02 Haziran 20221.352000-0.118%1.3480031.3509441.3539751.3484201.351599
çarþamba 01 Haziran 20221.353600-0.273%1.3445211.3530451.3587771.3578911.348443
salý 31 Mayýs 20221.357300-0.542%1.3507871.3593251.3643921.3641831.357859
pazartesi 30 Mayýs 20221.364700-0.102%1.3628661.3651541.3675481.3660821.364225
pazar 29 Mayýs 20221.3661000.000%1.3656401.3658711.3670561.3657841.365930
cumartesi 28 Mayýs 20221.3661000.000%1.3657841.3657841.3657841.3657841.365784
cuma 27 Mayýs 20221.366100-0.394%1.3637711.3680671.3728091.3709151.365784
perþembe 26 Mayýs 20221.371500-0.036%1.3684701.3709021.3748771.3690621.370683
çarþamba 25 Mayýs 20221.372000+0.044%1.3671771.3715001.3769651.3760631.369026
salý 24 Mayýs 20221.371400+0.646%1.3621341.3710971.3808361.3651081.376011
pazartesi 23 Mayýs 20221.362600+0.739%1.3543691.3606921.3673201.3561191.365235
pazar 22 Mayýs 20221.3526000.000%1.3557231.3562291.3577071.3561661.356215
cumartesi 21 Mayýs 20221.3526000.000%1.3561661.3561661.3561661.3561661.356166
cuma 20 Mayýs 20221.352600+0.267%1.3507381.3545571.3575551.3573481.356166
perþembe 19 Mayýs 20221.349000+0.015%1.3453101.3507911.3589121.3484191.357370
çarþamba 18 Mayýs 20221.348800-0.215%1.3451701.3496531.3525161.3512711.348282
salý 17 Mayýs 20221.351700+0.327%1.3391371.3462891.3544661.3413721.351446
pazartesi 16 Mayýs 20221.347300-0.237%1.3394801.3450321.3500641.3437081.341237
pazar 15 Mayýs 20221.3505000.000%1.3427641.3436681.3474211.3435431.343803
cumartesi 14 Mayýs 20221.3505000.000%1.3435431.3435431.3435431.3435431.343543
cuma 13 Mayýs 20221.350500-0.472%1.3414711.3495031.3549301.3545151.343543
perþembe 12 Mayýs 20221.356900-0.848%1.3504251.3606531.3697151.3660701.354496
çarþamba 11 Mayýs 20221.368500-0.161%1.3639091.3690551.3730461.3719711.365845
salý 10 Mayýs 20221.370700+0.373%1.3676661.3730691.3840671.3737771.371722
pazartesi 09 Mayýs 20221.365600+0.708%1.3585541.3644181.3748031.3602471.373731
pazar 08 Mayýs 20221.3560000.000%1.3583521.3586721.3624851.3583861.360262
cumartesi 07 Mayýs 20221.3560000.000%1.3583861.3583931.3616671.3583861.358386
cuma 06 Mayýs 20221.356000+0.571%1.3483331.3563081.3644651.3531351.358386
perþembe 05 Mayýs 20221.348300-0.111%1.3461761.3511141.3549951.3538541.353600
çarþamba 04 Mayýs 20221.349800-0.531%1.3473191.3506561.3553101.3513911.353751
salý 03 Mayýs 20221.357000+0.074%1.3498441.3526101.3591331.3527091.351334
pazartesi 02 Mayýs 20221.356000+0.998%1.3522111.3547371.3599981.3556271.353053
pazar 01 Mayýs 20221.3426000.000%1.3539731.3543191.3556991.3542731.355627
cumartesi 30 Nisan 20221.3426000.000%1.3542731.3542731.3542731.3542731.354273
cuma 29 Nisan 20221.342600-0.533%1.3391911.3470291.3581261.3449361.354273
perþembe 28 Nisan 20221.349800-0.545%1.3433141.3492621.3533351.3527661.345088
çarþamba 27 Nisan 20221.357200-0.301%1.3513971.3586241.3643461.3643461.352794
salý 26 Nisan 20221.361300-0.700%1.3602471.3634711.3686401.3644211.364563
pazartesi 25 Nisan 20221.370900-0.036%1.3625071.3694391.3760451.3736781.364392
pazar 24 Nisan 20221.3714000.000%1.3724331.3753371.3780801.3754121.373535
cumartesi 23 Nisan 20221.3714000.000%1.3731441.3743921.3754121.3731441.375412
cuma 22 Nisan 20221.371400+0.838%1.3623381.3685271.3740651.3635281.373144
perþembe 21 Nisan 20221.360000+0.155%1.3520071.3584621.3644731.3558131.363774
çarþamba 20 Nisan 20221.357900-0.381%1.3534671.3589001.3633021.3616941.355894
salý 19 Nisan 20221.363100-0.234%1.3543751.3597791.3643501.3591691.361603
pazartesi 18 Nisan 20221.3663000.000%1.3589171.3629171.3656031.3632211.359691
pazar 17 Nisan 20221.3663000.000%1.3619751.3639831.3660691.3641151.363132
cumartesi 16 Nisan 20221.3663000.000%1.3641151.3641151.3641151.3641151.364115
cuma 15 Nisan 20221.3663000.000%1.3609101.3630231.3656171.3656171.364115
perþembe 14 Nisan 20221.366300-0.270%1.3580141.3677601.3712271.3683971.364888
çarþamba 13 Nisan 20221.370000-0.175%1.3661021.3686081.3721091.3692311.368354
salý 12 Nisan 20221.372400-0.102%1.3659971.3726271.3765401.3750741.369220
pazartesi 11 Nisan 20221.373800+0.461%1.3684721.3730961.3757591.3710831.374878
pazar 10 Nisan 20221.3675000.000%1.3667161.3671791.3740321.3667441.371113
cumartesi 09 Nisan 20221.3675000.000%1.3667441.3667441.3667441.3667441.366744
cuma 08 Nisan 20221.367500-0.212%1.3658931.3678941.3712451.3694951.366744
perþembe 07 Nisan 20221.370400+0.418%1.3657131.3698431.3748691.3668381.369580
çarþamba 06 Nisan 20221.3647000.000%1.3601991.3633911.3675091.3621251.366972
salý 05 Nisan 20221.364700-0.742%1.3590281.3656671.3708991.3703451.362079
pazartesi 04 Nisan 20221.374900-0.406%1.3693431.3763011.3843291.3830771.370582
pazar 03 Nisan 20221.3805000.000%1.3831501.3831601.3831701.3831601.383160
cumartesi 02 Nisan 20221.3805000.000%1.3831601.3831601.3831601.3831601.383160
cuma 01 Nisan 20221.380500-0.655%1.3784331.3826091.3867811.3839801.383160
perþembe 31 Mart 20221.389600+0.036%1.3807221.3907411.3982141.3927061.384041
çarþamba 30 Mart 20221.389100+0.151%1.3845641.3893951.3960591.3859531.392984
salý 29 Mart 20221.387000+1.226%1.3731481.3810041.3932731.3757631.385877
pazartesi 28 Mart 20221.370200-0.573%1.3674371.3724831.3819831.3712441.375745
pazar 27 Mart 20221.3781000.000%1.3703941.3714971.3719941.3715741.371308
cumartesi 26 Mart 20221.3781000.000%1.3702561.3708211.3715741.3702561.371574
cuma 25 Mart 20221.378100-0.181%1.3691851.3779171.3832811.3794451.370256
perþembe 24 Mart 20221.380600-0.246%1.3757591.3801621.3834611.3833171.379516
çarþamba 23 Mart 20221.384000-0.195%1.3784511.3846271.3886731.3861671.383559
salý 22 Mart 20221.386700-0.223%1.3813841.3860631.3913831.3877751.386629
pazartesi 21 Mart 20221.389800-0.093%1.3859421.3908071.3946751.3919551.387896
pazar 20 Mart 20221.3911000.000%1.3918561.3947411.3980641.3948231.391962
cumartesi 19 Mart 20221.3911000.000%1.3948231.3948231.3948231.3948231.394823
cuma 18 Mart 20221.391100-0.622%1.3895631.3956521.4030191.4016811.394823
perþembe 17 Mart 20221.399800+0.222%1.3970231.4005341.4072171.3981081.401502
çarþamba 16 Mart 20221.396700-0.936%1.3944581.3992121.4029701.4003961.398091
salý 15 Mart 20221.409900+0.866%1.3970521.4059421.4161401.4017181.400001
pazartesi 14 Mart 20221.397800-0.328%1.3912091.3981141.4064151.3920431.401655
pazar 13 Mart 20221.4024000.000%1.3888781.3924831.3934611.3927241.392080
cumartesi 12 Mart 20221.4024000.000%1.3927241.3927241.3927241.3927241.392724
cuma 11 Mart 20221.402400-1.163%1.3858641.3993281.4088191.4040691.392724
perþembe 10 Mart 20221.418900+0.574%1.4005211.4122491.4252551.4178701.403343
çarþamba 09 Mart 20221.410800+0.930%1.4034401.4106681.4226661.4050511.418033
salý 08 Mart 20221.397800+0.822%1.3899821.3978961.4106381.3909061.405189
pazartesi 07 Mart 20221.386400-0.524%1.3764531.3851381.3945601.3917131.390869
pazar 06 Mart 20221.3937000.000%1.3904281.3940911.3945611.3943201.391488
cumartesi 05 Mart 20221.3937000.000%1.3943201.3943201.3943201.3943201.394320
cuma 04 Mart 20221.393700-0.393%1.3896871.3969541.4033431.4029941.394320
perþembe 03 Mart 20221.399200-0.681%1.3967161.4015921.4054541.4049851.403112
çarþamba 02 Mart 20221.408800-0.494%1.4035771.4103411.4183681.4168651.405044
salý 01 Mart 20221.415800-0.743%1.4101471.4174711.4226191.4220711.417020
pazartesi 28 Þubat 20221.426400-0.426%1.4201371.4256601.4301391.4222731.422359
pazar 27 Þubat 20221.4325000.000%1.4195861.4325351.4419531.4331411.422468
cumartesi 26 Þubat 20221.4325000.000%1.4331411.4331411.4331411.4331411.433141
cuma 25 Þubat 20221.432500+0.063%1.4305701.4332761.4376101.4341301.433141
perþembe 24 Þubat 20221.431600-0.542%1.4290611.4354461.4408341.4389331.434371
çarþamba 23 Þubat 20221.439400-0.325%1.4377141.4421661.4469311.4464051.438855
salý 22 Þubat 20221.444100-0.090%1.4406541.4437321.4482931.4419841.446369
pazartesi 21 Þubat 20221.445400+0.208%1.4418121.4452621.4495201.4432511.441987
pazar 20 Þubat 20221.4424000.000%1.4425671.4442491.4444531.4443441.443644
cumartesi 19 Þubat 20221.4424000.000%1.4443441.4443441.4443441.4443441.444344
cuma 18 Þubat 20221.442400-0.104%1.4405611.4432501.4453971.4438271.444344
perþembe 17 Þubat 20221.443900+0.160%1.4405221.4436271.4462271.4438101.443812
çarþamba 16 Þubat 20221.441600-0.118%1.4397281.4435281.4459011.4449291.443610
salý 15 Þubat 20221.443300+0.014%1.4383441.4436511.4502351.4390001.444905
pazartesi 14 Þubat 20221.443100-0.462%1.4374591.4430341.4477991.4447151.438959
pazar 13 Þubat 20221.4498000.000%1.4433101.4453691.4456301.4454481.444886
cumartesi 12 Þubat 20221.4498000.000%1.4454481.4454481.4454481.4454481.445448
cuma 11 Þubat 20221.4498000.000%1.4422361.4487331.4537831.4536151.445448
perþembe 10 Þubat 20221.449800-0.110%1.4462391.4500611.4561391.4473901.453582
çarþamba 09 Þubat 20221.451400+0.062%1.4470811.4501181.4525641.4504131.447474
salý 08 Þubat 20221.450500-0.282%1.4452251.4498061.4521871.4495281.450422
pazartesi 07 Þubat 20221.454600-0.254%1.4477241.4539491.4610461.4608711.449667
pazar 06 Þubat 20221.4583000.000%1.4593181.4606221.4619691.4606241.460856
cumartesi 05 Þubat 20221.4583000.000%1.4606241.4606241.4606241.4606241.460624
cuma 04 Þubat 20221.458300+1.737%1.4490871.4568131.4632711.4503221.460624
perþembe 03 Þubat 20221.433400+0.028%1.4301751.4390311.4512221.4325971.450517
çarþamba 02 Þubat 20221.433000+0.217%1.4290651.4321821.4357741.4296911.432548
salý 01 Þubat 20221.429900+0.464%1.4245781.4280781.4327431.4271211.430171
pazartesi 31 Ocak 20221.423300-0.042%1.4205641.4238111.4288451.4232141.427123
pazar 30 Ocak 20221.4239000.000%1.4226551.4230991.4251401.4237761.423212
cumartesi 29 Ocak 20221.4239000.000%1.4237761.4237761.4237761.4237761.423776
cuma 28 Ocak 20221.423900+0.551%1.4178461.4219981.4263581.4194781.423776
perþembe 27 Ocak 20221.416100-0.085%1.4119501.4210131.4277231.4238621.419506
çarþamba 26 Ocak 20221.417300-0.519%1.4164981.4227211.4275841.4275841.423899
salý 25 Ocak 20221.424700-0.154%1.4229371.4275441.4320521.4313631.427829
pazartesi 24 Ocak 20221.426900+0.408%1.4223491.4277391.4372031.4266731.431160
pazar 23 Ocak 20221.4211000.000%1.4262131.4271531.4276141.4271751.426818
cumartesi 22 Ocak 20221.4211000.000%1.4271751.4271751.4271751.4271751.427175
cuma 21 Ocak 20221.421100+0.374%1.4140841.4206621.4279411.4145851.427175
perþembe 20 Ocak 20221.415800+0.099%1.4100531.4164011.4215771.4189761.414399
çarþamba 19 Ocak 20221.414400-0.590%1.4131381.4168801.4206101.4171041.418976
salý 18 Ocak 20221.422800-0.413%1.4163951.4238241.4283591.4280951.417118
pazartesi 17 Ocak 20221.428700-0.300%1.4256111.4296411.4329561.4320601.428378
pazar 16 Ocak 20221.4330000.000%1.4305461.4330011.4332411.4332411.432018
cumartesi 15 Ocak 20221.4330000.000%1.4330931.4332411.4332411.4332411.433241
cuma 14 Ocak 20221.433000+0.182%1.4292921.4329711.4358301.4336641.433241
perþembe 13 Ocak 20221.430400+0.302%1.4289951.4311791.4345891.4309961.433715
çarþamba 12 Ocak 20221.426100-0.475%1.4235311.4284911.4321901.4300821.430895
salý 11 Ocak 20221.432900+0.014%1.4284751.4329291.4362611.4360281.429634
pazartesi 10 Ocak 20221.432700-0.327%1.4285201.4339401.4386091.4366131.436034
pazar 09 Ocak 20221.4374000.000%1.4356741.4367321.4374601.4367601.436490
cumartesi 08 Ocak 20221.4374000.000%1.4361351.4365161.4367601.4361351.436760
cuma 07 Ocak 20221.437400-0.533%1.4336061.4370311.4400551.4375761.436135
perþembe 06 Ocak 20221.445100+0.361%1.4359321.4428371.4480511.4429101.437735
çarþamba 05 Ocak 20221.439900+0.118%1.4323751.4383651.4441801.4335021.442886
salý 04 Ocak 20221.438200-0.264%1.4331201.4375631.4420171.4405771.433818
pazartesi 03 Ocak 20221.442000+0.188%1.4363421.4394271.4438621.4375151.440590
pazar 02 Ocak 20221.4393000.000%1.4365611.4372731.4381001.4372551.437504
cumartesi 01 Ocak 20221.4393000.000%1.4372551.4372551.4372551.4372551.437255
cuma 31 Aralýk 20211.439300-0.608%1.4353401.4406301.4439921.4428981.437255
perþembe 30 Aralýk 20211.448100-0.035%1.4420991.4477241.4522621.4517801.442784
çarþamba 29 Aralýk 20211.448600-0.007%1.4456401.4500961.4555511.4491061.451654
salý 28 Aralýk 20211.448700-0.289%1.4456261.4490151.4518951.4483121.449391
pazartesi 27 Aralýk 20211.452900+0.186%1.4463441.4503721.4534891.4534131.448512
pazar 26 Aralýk 20211.4502000.000%1.4527391.4529751.4534781.4529881.453458
cumartesi 25 Aralýk 20211.4502000.000%1.4529881.4529881.4529881.4529881.452988
cuma 24 Aralýk 20211.450200-0.055%1.4477731.4515461.4549751.4512471.452988
perþembe 23 Aralýk 20211.451000-0.542%1.4483781.4525481.4577081.4567641.451183
çarþamba 22 Aralýk 20211.458900-0.068%1.4540551.4551251.4559131.4570901.454055
salý 21 Aralýk 20211.459900+0.206%1.4560021.4585501.4628101.4597551.457292
pazartesi 20 Aralýk 20211.456900+0.289%1.4487731.4560141.4644651.4487731.459755
pazar 19 Aralýk 20211.4527000.000%1.4480241.4490781.4493511.4491311.448559
cumartesi 18 Aralýk 20211.4527000.000%1.4486811.4489321.4491311.4486811.449131
cuma 17 Aralýk 20211.452700+0.297%1.4447861.4492791.4535161.4474741.448681
perþembe 16 Aralýk 20211.448400-0.083%1.4424151.4480031.4517311.4498461.447601
çarþamba 15 Aralýk 20211.449600+0.041%1.4466911.4499941.4548101.4481831.449438
salý 14 Aralýk 20211.449000+0.709%1.4427471.4473471.4521961.4451381.447877
pazartesi 13 Aralýk 20211.438800+0.335%1.4356741.4403611.4472011.4397131.445138
pazar 12 Aralýk 20211.4340000.000%1.4395931.4403371.4406281.4403411.440259
cumartesi 11 Aralýk 20211.4340000.000%1.4399841.4402021.4403411.4399841.440341
cuma 10 Aralýk 20211.434000-0.160%1.4306621.4361541.4405291.4355421.439984
perþembe 09 Aralýk 20211.436300+0.574%1.4323311.4348001.4367001.4349471.435644
çarþamba 08 Aralýk 20211.428100+0.161%1.4224601.4292721.4366731.4250111.434839
salý 07 Aralýk 20211.425800-1.240%1.4213061.4310881.4409411.4395911.424948
pazartesi 06 Aralýk 20211.443700-0.235%1.4388871.4450511.4512981.4512581.439788
pazar 05 Aralýk 20211.4471000.000%1.4505061.4525091.4527071.4526921.451433
cumartesi 04 Aralýk 20211.4471000.000%1.4526921.4526921.4527761.4526921.452692
cuma 03 Aralýk 20211.447100-0.379%1.4399501.4488861.4536131.4476591.452692
perþembe 02 Aralýk 20211.452600+0.644%1.4457501.4498911.4553451.4502901.447776
çarþamba 01 Aralýk 20211.443300-0.585%1.4420651.4457791.4520831.4488401.451610
salý 30 Kasým 20211.451800+1.086%1.4379291.4467701.4552601.4387331.449107
pazartesi 29 Kasým 20211.436200-0.243%1.4339161.4384731.4482811.4482691.439057
pazar 28 Kasým 20211.4397000.000%1.4482641.4482691.4482841.4482681.448276
cumartesi 27 Kasým 20211.4397000.000%1.4477631.4482681.4482681.4482681.448268
cuma 26 Kasým 20211.439700+1.223%1.4178331.4358661.4494671.4179331.448268
perþembe 25 Kasým 20211.422300-0.028%1.4172881.4191761.4228701.4184881.417985
çarþamba 24 Kasým 20211.422700-0.677%1.4164611.4224021.4271531.4253331.418219
salý 23 Kasým 20211.432400+0.470%1.4241231.4295681.4351991.4272881.425536
pazartesi 22 Kasým 20211.425700+0.021%1.4236301.4260631.4289431.4274601.427333
pazar 21 Kasým 20211.4254000.000%1.4262651.4263771.4277761.4262881.427060
cumartesi 20 Kasým 20211.4254000.000%1.4262881.4262881.4262881.4262881.426288
cuma 19 Kasým 20211.425400-0.287%1.4243211.4291731.4333651.4331861.426288
perþembe 18 Kasým 20211.429500+0.626%1.4265241.4303921.4357721.4276691.433041
çarþamba 17 Kasým 20211.420600-0.295%1.4180631.4230121.4286301.4218051.427660
salý 16 Kasým 20211.424800-0.600%1.4210541.4232231.4255211.4225551.421912
pazartesi 15 Kasým 20211.433400-0.569%1.4217051.4320831.4377971.4355531.422302
pazar 14 Kasým 20211.4416000.000%1.4355321.4361771.4365851.4361991.436001
cumartesi 13 Kasým 20211.4416000.000%1.4361991.4361991.4367631.4361991.436199
cuma 12 Kasým 20211.441600-0.021%1.4352211.4395261.4422401.4409061.436199
perþembe 11 Kasým 20211.441900+0.334%1.4335111.4383871.4444521.4339351.440117
çarþamba 10 Kasým 20211.437100-0.181%1.4305251.4373851.4424921.4421361.433935
salý 09 Kasým 20211.439700-0.097%1.4393901.4423331.4459951.4418821.442136
pazartesi 08 Kasým 20211.441100+0.488%1.4380331.4408311.4435501.4403221.441882
pazar 07 Kasým 20211.4341000.000%1.4381981.4393531.4406081.4394001.440564
cumartesi 06 Kasým 20211.4341000.000%1.4394001.4394001.4394001.4394001.439400
cuma 05 Kasým 20211.434100-0.167%1.4338121.4389051.4415581.4387651.439400
perþembe 04 Kasým 20211.436500-0.146%1.4324511.4373321.4408571.4388061.438956
çarþamba 03 Kasým 20211.438600-0.021%1.4365851.4383191.4406571.4370251.438806
salý 02 Kasým 20211.438900+0.447%1.4347711.4372201.4398241.4356961.437066
pazartesi 01 Kasým 20211.432500-0.403%1.4297241.4326261.4368531.4316841.435732
pazar 31 Ekim 20211.4383000.000%1.4309671.4321761.4324041.4322381.431684
cumartesi 30 Ekim 20211.4383000.000%1.4322381.4322381.4322381.4322381.432238
cuma 29 Ekim 20211.438300+0.405%1.4297411.4379611.4443511.4422971.432238
perþembe 28 Ekim 20211.432500-0.617%1.4311371.4376541.4434871.4343481.442409
çarþamba 27 Ekim 20211.441400+0.369%1.4296691.4366451.4441401.4364601.434329
salý 26 Ekim 20211.436100+0.098%1.4337801.4363081.4381711.4377911.436651
pazartesi 25 Ekim 20211.434700+0.042%1.4338771.4382561.4406641.4401241.437716
pazar 24 Ekim 20211.4341000.000%1.4394941.4404281.4412861.4404201.439494
cumartesi 23 Ekim 20211.4341000.000%1.4403791.4403791.4404201.4403791.440420
cuma 22 Ekim 20211.434100-0.125%1.4330851.4372631.4408061.4381051.440379
perþembe 21 Ekim 20211.435900+0.070%1.4334211.4364081.4403441.4351081.438343
çarþamba 20 Ekim 20211.434900-0.278%1.4343861.4366701.4389941.4383391.434967
salý 19 Ekim 20211.438900+0.035%1.4351121.4378551.4413781.4372331.437788
pazartesi 18 Ekim 20211.438400+0.293%1.4330971.4359811.4386371.4342501.436982
pazar 17 Ekim 20211.4342000.000%1.4341631.4355781.4361711.4356571.435757
cumartesi 16 Ekim 20211.4342000.000%1.4356571.4356571.4356571.4356571.435657
cuma 15 Ekim 20211.434200-0.132%1.4319751.4346781.4376451.4349011.435657
perþembe 14 Ekim 20211.436100-0.174%1.4323501.4378101.4437421.4430221.434901
çarþamba 13 Ekim 20211.438600-0.063%1.4365251.4395751.4433091.4372521.442906
salý 12 Ekim 20211.439500-0.249%1.4349881.4402581.4439771.4424081.437124
pazartesi 11 Ekim 20211.443100-0.469%1.4393471.4422341.4442611.4432181.442090
pazar 10 Ekim 20211.4499000.000%1.4436181.4437001.4446601.4436211.443960
cumartesi 09 Ekim 20211.4499000.000%1.4436211.4436491.4436911.4436911.443621
cuma 08 Ekim 20211.449900-0.316%1.4415121.4474801.4514331.4505061.443691
perþembe 07 Ekim 20211.454500-0.206%1.4489691.4531271.4568881.4549391.450597
çarþamba 06 Ekim 20211.457500-0.253%1.4539951.4582421.4622801.4589891.455151
salý 05 Ekim 20211.461200-0.382%1.4551621.4609401.4642661.4627831.459516
pazartesi 04 Ekim 20211.466800-0.204%1.4605151.4643831.4682801.4655661.462591
pazar 03 Ekim 20211.4698000.000%1.4655611.4667181.4670141.4668071.466590
cumartesi 02 Ekim 20211.4698000.000%1.4668071.4668071.4668071.4668071.466807
cuma 01 Ekim 20211.469800-0.353%1.4646961.4695141.4761251.4689891.466807
perþembe 30 Eylül 20211.475000-0.291%1.4646101.4740731.4804621.4796261.468673
çarþamba 29 Eylül 20211.479300+0.115%1.4776531.4805471.4832141.4821201.479374
salý 28 Eylül 20211.477600-0.243%1.4736431.4781491.4835861.4770991.482137
pazartesi 27 Eylül 20211.481200-0.557%1.4760111.4795821.4834601.4834601.477319
pazar 26 Eylül 20211.4895000.000%1.4817361.4837841.4839861.4838471.483460
cumartesi 25 Eylül 20211.4895000.000%1.4838471.4838511.4839041.4839041.483847
cuma 24 Eylül 20211.489500+0.303%1.4817491.4864321.4908271.4858311.483847
perþembe 23 Eylül 20211.485000-0.980%1.4828341.4887251.4957371.4934491.485945
çarþamba 22 Eylül 20211.499700+0.013%1.4902161.4985211.5037311.5026181.493384
salý 21 Eylül 20211.499500-0.405%1.4953211.5001581.5059001.5036971.502624
pazartesi 20 Eylül 20211.505600+0.959%1.4961831.5011901.5093871.4965201.503697
pazar 19 Eylül 20211.4913000.000%1.4956151.4972401.4982031.4972851.495751
cumartesi 18 Eylül 20211.4913000.000%1.4972021.4972771.4972851.4972021.497285
cuma 17 Eylül 20211.491300+0.336%1.4884051.4925911.4978171.4925831.497202
perþembe 16 Eylül 20211.486300-0.940%1.4854281.4908331.4937821.4923071.492571
çarþamba 15 Eylül 20211.500400+0.354%1.4914901.4967781.5013271.4981141.491992
salý 14 Eylül 20211.495100+0.134%1.4918241.4955531.4994161.4937611.498474
pazartesi 13 Eylül 20211.493100+0.080%1.4915341.4950221.4989011.4985291.493832
pazar 12 Eylül 20211.4919000.000%1.4982091.4992591.4995771.4993271.498548
cumartesi 11 Eylül 20211.4919000.000%1.4988191.4992861.4993271.4988191.499327
cuma 10 Eylül 20211.491900-0.553%1.4885041.4950391.4996291.4976151.498819
perþembe 09 Eylül 20211.500200+0.133%1.4939151.4995041.5048721.4999151.497566
çarþamba 08 Eylül 20211.498200+0.308%1.4953591.4982381.5062581.4979541.499625
salý 07 Eylül 20211.493600+0.356%1.4875171.4922671.4988801.4879841.498060
pazartesi 06 Eylül 20211.488300+0.027%1.4860321.4882261.4900611.4885871.488219
pazar 05 Eylül 20211.4879000.000%1.4872631.4884541.4892411.4884561.488475
cumartesi 04 Eylül 20211.4879000.000%1.4878991.4884041.4884561.4878991.488456
cuma 03 Eylül 20211.487900-0.435%1.4860431.4894531.4923151.4904331.488456
perþembe 02 Eylül 20211.494400+0.437%1.4893421.4929841.4966091.4944351.490753
çarþamba 01 Eylül 20211.487900-0.114%1.4895251.4944831.4952831.4895251.494196
salý 31 Aðustos 20211.489600+0.195%1.4869271.4893131.4938351.4873981.489525
pazartesi 30 Aðustos 20211.486700-0.315%1.4830211.4882511.4909741.4884301.487302
pazar 29 Aðustos 20211.4914000.000%1.4877001.4890151.4900621.4890341.489212
cumartesi 28 Aðustos 20211.4914000.000%1.4878221.4890551.4892741.4892741.489034
cuma 27 Aðustos 20211.491400+0.512%1.4872281.4901801.4928381.4907421.489274
perþembe 26 Aðustos 20211.483800+0.074%1.4816181.4855001.4920161.4822561.491298
çarþamba 25 Aðustos 20211.482700+0.034%1.4792031.4818021.4848271.4803331.482199
salý 24 Aðustos 20211.482200-0.597%1.4795231.4828761.4866181.4856181.480405
pazartesi 23 Aðustos 20211.491100-1.049%1.4852081.4930181.5012881.5007141.486871
pazar 22 Aðustos 20211.5069000.000%1.4980701.4998921.5009711.4998421.500807
cumartesi 21 Aðustos 20211.5069000.000%1.4990821.4994831.5002911.4990821.499842
cuma 20 Aðustos 20211.506900+1.005%1.4970411.5028841.5113841.4976911.499082
perþembe 19 Aðustos 20211.491900+0.852%1.4808701.4894561.4985341.4808701.497788
çarþamba 18 Aðustos 20211.479300-0.303%1.4771221.4790601.4831301.4788641.482074
salý 17 Aðustos 20211.483800+0.379%1.4778521.4816311.4865971.4809291.478660
pazartesi 16 Aðustos 20211.478200+0.394%1.4757911.4790881.4829041.4763571.481132
pazar 15 Aðustos 20211.4724000.000%1.4761681.4762891.4768201.4762551.476357
cumartesi 14 Aðustos 20211.4724000.000%1.4762551.4762561.4764551.4762551.476255
cuma 13 Aðustos 20211.472400+0.204%1.4685351.4722341.4770461.4693791.476255
perþembe 12 Aðustos 20211.469400+0.116%1.4660691.4689911.4707531.4683431.469560
çarþamba 11 Aðustos 20211.467700-0.353%1.4665181.4680891.4694071.4676471.468419
salý 10 Aðustos 20211.472900-0.122%1.4670391.4729421.4772121.4764051.467893
pazartesi 09 Aðustos 20211.474700-0.108%1.4740961.4766381.4789021.4761841.475916
pazar 08 Aðustos 20211.4763000.000%1.4751771.4767381.4770261.4767781.476309
cumartesi 07 Aðustos 20211.4763000.000%1.4765911.4767821.4768271.4768271.476778
cuma 06 Aðustos 20211.476300-0.364%1.4754531.4778371.4797491.4789191.476827
perþembe 05 Aðustos 20211.481700-0.423%1.4768241.4817991.4858511.4849591.478919
çarþamba 04 Aðustos 20211.488000+0.040%1.4842091.4869141.4924321.4873451.484959
salý 03 Aðustos 20211.487400+0.391%1.4830111.4870471.4924661.4847591.487345
pazartesi 02 Aðustos 20211.481600+0.169%1.4792681.4820811.4858151.4805681.484588
pazar 01 Aðustos 20211.4791000.000%1.4779101.4807491.4821431.4806871.480791
cumartesi 31 Temmuz 20211.4791000.000%1.4806871.4806921.4807431.4806871.480687
cuma 30 Temmuz 20211.479100-0.115%1.4762001.4795311.4822261.4794551.480743
perþembe 29 Temmuz 20211.480800-0.216%1.4778951.4808841.4839621.4834681.479685
çarþamba 28 Temmuz 20211.484000+0.007%1.4825571.4857021.4896721.4893131.483498
salý 27 Temmuz 20211.483900+0.236%1.4801681.4839941.4898481.4808171.489520
pazartesi 26 Temmuz 20211.480400+0.108%1.4786841.4811791.4833271.4791221.480881
pazar 25 Temmuz 20211.4788000.000%1.4784591.4790071.4793811.4790051.479099
cumartesi 24 Temmuz 20211.4788000.000%1.4790051.4790461.4791481.4791481.479005
cuma 23 Temmuz 20211.478800+0.061%1.4778691.4796461.4822931.4789201.479123
perþembe 22 Temmuz 20211.477900-1.025%1.4777221.4816961.4880501.4821311.479043
çarþamba 21 Temmuz 20211.493200-0.606%1.4778441.4901171.4974481.4936061.482160
salý 20 Temmuz 20211.502300-0.033%1.4932881.5013691.5060591.5042681.493441
pazartesi 19 Temmuz 20211.502800+1.158%1.4889801.4991311.5098451.4893311.504049
pazar 18 Temmuz 20211.4856000.000%1.4884801.4886601.4902621.4885911.489165
cumartesi 17 Temmuz 20211.4856000.000%1.4885911.4888341.4892791.4892791.488591
cuma 16 Temmuz 20211.485600+0.324%1.4841591.4866171.4900981.4876851.489279
perþembe 15 Temmuz 20211.480800+0.516%1.4789421.4835611.4894601.4809761.487825
çarþamba 14 Temmuz 20211.473200-0.338%1.4714361.4758891.4816531.4736801.480934
salý 13 Temmuz 20211.478200-0.209%1.4731211.4773231.4815971.4774351.473782
pazartesi 12 Temmuz 20211.481300-0.027%1.4765671.4794871.4830471.4793591.477580
pazar 11 Temmuz 20211.4817000.000%1.4785081.4786271.4809551.4785091.479061
cumartesi 10 Temmuz 20211.4817000.000%1.4781921.4786401.4788871.4787941.478509
cuma 09 Temmuz 20211.481700-0.510%1.4780651.4823821.4863171.4846821.478887
perþembe 08 Temmuz 20211.489300+1.258%1.4718041.4814701.4916501.4718041.484659
çarþamba 07 Temmuz 20211.470800+0.464%1.4679381.4727351.4765581.4726951.472044
salý 06 Temmuz 20211.464000-0.198%1.4619771.4669721.4771681.4639221.472722
pazartesi 05 Temmuz 20211.466900-0.055%1.4617131.4642831.4672911.4625681.463884
pazar 04 Temmuz 20211.4677000.000%1.4606971.4619401.4625451.4619521.462395
cumartesi 03 Temmuz 20211.4677001.4619331.4619881.4624921.4620051.461952
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
1.2986001.5069001.4132840.0575157.4754

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr EUR / CAD baþka döviz kurlarý ile:
EUR / AUDEUR / CHFEUR / GBPEUR / JPYEUR / NTDEUR / SEKEUR / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).