fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 507.07 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1698 USD
1 EUR=122.36 JPY
1 EUR=0.9021 GBP
1 USD=104.6 JPY
1 USD=0.9145 CHF
1 GBP=1.2968 USD
1 USD=1.3298 CAD
1 USD=1.4159 AUD
1 EUR=1.0698 CHF
1 EUR=9.79 TRY
1 USD=8.37 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2019 FXTOP
Dersler: 30 Ekim 2020
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 30 Ekim 2020
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=1.0698 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 EUR=1.0698 CHF
1 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]=0.9348 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 CHF=0.934754 EUR
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
20 Haziran 2020 / 31 Ekim 2020
TarihEUR/CHF (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
cumartesi 31 Ekim 20201.0717051.0719571.0719711.0717051.071971
cuma 30 Ekim 20201.069800+0.131%1.0670641.0688421.0722221.0689401.071705
perþembe 29 Ekim 20201.068400-0.084%1.0680451.0691211.0704211.0696091.068857
çarþamba 28 Ekim 20201.069300-0.363%1.0672581.0701501.0719911.0712051.069641
salý 27 Ekim 20201.073200+0.121%1.0708501.0725341.0747881.0723271.071238
pazartesi 26 Ekim 20201.071900+0.037%1.0707471.0716751.0726361.0717661.072321
pazar 25 Ekim 20201.0715000.000%1.0715971.0725141.0732921.0725401.071772
cumartesi 24 Ekim 20201.0715000.000%1.0723411.0725641.0730231.0728241.072540
cuma 23 Ekim 20201.071500-0.103%1.0703701.0717821.0731151.0725491.072824
perþembe 22 Ekim 20201.072600+0.103%1.0718751.0732851.0749961.0734451.072470
çarþamba 21 Ekim 20201.071500-0.084%1.0709701.0727431.0743311.0725121.073839
salý 20 Ekim 20201.0724000.000%1.0704991.0719651.0735971.0714191.072367
pazartesi 19 Ekim 20201.072400+0.028%1.0709401.0719491.0730021.0723711.071419
pazar 18 Ekim 20201.0721000.000%1.0716221.0717431.0727451.0716221.072384
cumartesi 17 Ekim 20201.0721000.000%1.0716221.0716341.0720251.0717501.071622
cuma 16 Ekim 20201.072100+0.224%1.0705061.0715621.0732481.0708311.071750
perþembe 15 Ekim 20201.069700-0.382%1.0687211.0713981.0735311.0729351.070754
çarþamba 14 Ekim 20201.073800+0.037%1.0724121.0737801.0750791.0744781.073196
salý 13 Ekim 20201.073400-0.074%1.0725101.0736441.0750761.0742221.074508
pazartesi 12 Ekim 20201.074200-0.288%1.0734681.0750931.0773641.0760051.074160
pazar 11 Ekim 20201.0773000.000%1.0754281.0760831.0779141.0760831.076139
cumartesi 10 Ekim 20201.0773000.000%1.0759351.0760671.0760831.0759351.076083
cuma 09 Ekim 20201.077300-0.241%1.0754021.0774231.0795401.0786761.075935
perþembe 08 Ekim 20201.079900+0.111%1.0779851.0789241.0807451.0783081.078845
çarþamba 07 Ekim 20201.078700+0.056%1.0766801.0782001.0799921.0770341.078864
salý 06 Ekim 20201.0781000.000%1.0765911.0781121.0791491.0789061.077386
pazartesi 05 Ekim 20201.078100-0.083%1.0736051.0772641.0794101.0770771.078627
pazar 04 Ekim 20201.0790000.000%1.0766861.0787021.0788911.0788911.077245
cumartesi 03 Ekim 20201.0790000.000%1.0782481.0788371.0788911.0786581.078891
cuma 02 Ekim 20201.079000+0.028%1.0768341.0786361.0801031.0790601.078658
perþembe 01 Ekim 20201.078700-0.157%1.0767731.0792041.0806621.0793071.079043
çarþamba 30 Eylül 20201.080400+0.083%1.0760021.0800371.0816611.0797261.079695
salý 29 Eylül 20201.079500-0.194%1.0781411.0791501.0816151.0787431.080105
pazartesi 28 Eylül 20201.081600+0.167%1.0774451.0799351.0829941.0799541.078860
pazar 27 Eylül 20201.0798000.000%1.0784541.0804411.0806501.0805571.079678
cumartesi 26 Eylül 20201.0798000.000%1.0804991.0805601.0806501.0805921.080557
cuma 25 Eylül 20201.079800+0.241%1.0792191.0806361.0822291.0807761.080650
perþembe 24 Eylül 20201.077200-0.009%1.0756111.0782331.0819861.0770281.081239
çarþamba 23 Eylül 20201.077300+0.233%1.0755681.0770061.0785861.0767741.077511
salý 22 Eylül 20201.074800-0.121%1.0746371.0762511.0780161.0765501.076435
pazartesi 21 Eylül 20201.076100-0.139%1.0741211.0776621.0803261.0786991.076298
pazar 20 Eylül 20201.0776000.000%1.0782941.0791761.0794931.0791991.078906
cumartesi 19 Eylül 20201.0776000.000%1.0790221.0791921.0796081.0792001.079199
cuma 18 Eylül 20201.077600+0.317%1.0758061.0774251.0796001.0759381.079200
perþembe 17 Eylül 20201.074200-0.102%1.0728551.0747921.0766991.0746751.076318
çarþamba 16 Eylül 20201.075300-0.139%1.0738991.0753731.0767981.0761121.074575
salý 15 Eylül 20201.0768000.000%1.0754001.0771981.0788601.0777291.076265
pazartesi 14 Eylül 20201.076800-0.084%1.0757141.0768431.0782131.0757271.077808
pazar 13 Eylül 20201.0777000.000%1.0755461.0767591.0771811.0768171.076200
cumartesi 12 Eylül 20201.0777000.000%1.0766441.0768361.0771811.0770081.076817
cuma 11 Eylül 20201.077700+0.102%1.0754191.0768621.0789731.0762701.077008
perþembe 10 Eylül 20201.076600-0.370%1.0750561.0768821.0786661.0772881.076284
çarþamba 09 Eylül 20201.080600-0.129%1.0767291.0798751.0817901.0807971.077395
salý 08 Eylül 20201.082000+0.102%1.0798801.0825211.0845881.0828751.080878
pazartesi 07 Eylül 20201.080900+0.148%1.0798761.0817611.0836381.0816671.083019
pazar 06 Eylül 20201.0793000.000%1.0792781.0808211.0827291.0806851.082116
cumartesi 05 Eylül 20201.0793000.000%1.0806261.0807351.0814271.0812241.080685
cuma 04 Eylül 20201.079300+0.158%1.0773291.0791771.0826981.0778371.081224
perþembe 03 Eylül 20201.077600-0.213%1.0759961.0780501.0802701.0796581.077598
çarþamba 02 Eylül 20201.079900-0.607%1.0774831.0817881.0853351.0835301.079757
salý 01 Eylül 20201.086500+0.845%1.0784971.0821181.0877521.0788721.083384
pazartesi 31 Aðustos 20201.077400+0.149%1.0745311.0770391.0792601.0765131.078556
pazar 30 Aðustos 20201.0758000.000%1.0756661.0765491.0769061.0765571.076440
cumartesi 29 Aðustos 20201.0758000.000%1.0763811.0765431.0765571.0765121.076557
cuma 28 Aðustos 20201.075800+0.074%1.0741941.0754841.0768521.0743451.076381
perþembe 27 Aðustos 20201.075000+0.112%1.0720141.0742411.0759711.0743731.074258
çarþamba 26 Aðustos 20201.073800-0.130%1.0732261.0743181.0758781.0738651.074546
salý 25 Aðustos 20201.075200-0.084%1.0732611.0752011.0768661.0749831.074094
pazartesi 24 Aðustos 20201.076100+0.158%1.0743671.0757091.0774871.0756051.075024
pazar 23 Aðustos 20201.0744000.000%1.0741161.0746421.0763351.0747901.075519
cumartesi 22 Aðustos 20201.0744000.000%1.0747901.0747941.0753281.0747901.074790
cuma 21 Aðustos 20201.074400-0.389%1.0737521.0758661.0778961.0772721.074790
perþembe 20 Aðustos 20201.078600-0.231%1.0759221.0802801.0842391.0832831.077150
çarþamba 19 Aðustos 20201.081100+0.353%1.0771011.0803591.0849831.0777841.083596
salý 18 Aðustos 20201.077300+0.074%1.0754851.0772211.0788221.0761961.078060
pazartesi 17 Aðustos 20201.076500+0.102%1.0745591.0763491.0785931.0767961.076032
pazar 16 Aðustos 20201.0754000.000%1.0758351.0764361.0779321.0763861.076505
cumartesi 15 Aðustos 20201.0754000.000%1.0763861.0764011.0766091.0765461.076386
cuma 14 Aðustos 20201.075400-0.278%1.0741521.0754731.0773751.0748701.076546
perþembe 13 Aðustos 20201.078400+0.270%1.0744211.0759851.0789861.0747631.075055
çarþamba 12 Aðustos 20201.075500+0.112%1.0738901.0759331.0787151.0769281.075064
salý 11 Aðustos 20201.074300-0.436%1.0735951.0758381.0793191.0746571.077030
pazartesi 10 Aðustos 20201.079000-0.130%1.0743481.0764961.0793061.0758781.074423
pazar 09 Aðustos 20201.0804000.000%1.0754541.0759501.0769891.0757921.076023
cumartesi 08 Aðustos 20201.0804000.000%1.0754071.0759621.0760281.0756901.075792
cuma 07 Aðustos 20201.080400+0.418%1.0754151.0788331.0814141.0804871.075690
perþembe 06 Aðustos 20201.075900-0.102%1.0753641.0786421.0821661.0779701.080636
çarþamba 05 Aðustos 20201.077000+0.084%1.0763771.0776591.0791421.0775331.077483
salý 04 Aðustos 20201.076100-0.213%1.0739301.0785311.0812901.0793401.077780
pazartesi 03 Aðustos 20201.078400+0.139%1.0750571.0785421.0837931.0759901.079274
pazar 02 Aðustos 20201.0769000.000%1.0723721.0758911.0768421.0760691.076521
cumartesi 01 Aðustos 20201.0769000.000%1.0759601.0760591.0761031.0759601.076069
cuma 31 Temmuz 20201.076900+0.233%1.0750821.0774271.0796421.0770201.075960
perþembe 30 Temmuz 20201.074400-0.204%1.0733131.0752051.0773681.0758621.076740
çarþamba 29 Temmuz 20201.076600+0.074%1.0748931.0762311.0782391.0751311.076514
salý 28 Temmuz 20201.075800-0.738%1.0743861.0785241.0828761.0815421.075367
pazartesi 27 Temmuz 20201.083800+1.007%1.0729391.0779341.0838061.0731131.081303
pazar 26 Temmuz 20201.0730000.000%1.0720061.0731441.0738161.0731691.073185
cumartesi 25 Temmuz 20201.0730000.000%1.0729171.0731641.0732111.0731211.073169
cuma 24 Temmuz 20201.073000-0.009%1.0712491.0732181.0748961.0731311.073079
perþembe 23 Temmuz 20201.073100-0.501%1.0715821.0745361.0761721.0754301.072870
çarþamba 22 Temmuz 20201.078500+0.419%1.0751221.0755591.0764311.0757001.075814
salý 21 Temmuz 20201.074000+0.037%1.0722281.0745631.0762311.0751231.075385
pazartesi 20 Temmuz 20201.073600-0.158%1.0721291.0745291.0774881.0735001.075031
pazar 19 Temmuz 20201.0753000.000%1.0709681.0727991.0746461.0728011.073484
cumartesi 18 Temmuz 20201.0753000.000%1.0726081.0728141.0730591.0729141.072801
cuma 17 Temmuz 20201.075300-0.315%1.0725561.0751941.0770211.0759661.072686
perþembe 16 Temmuz 20201.078700+0.037%1.0747891.0776561.0799141.0780701.075746
çarþamba 15 Temmuz 20201.078300+0.861%1.0701631.0747681.0789631.0716781.077726
salý 14 Temmuz 20201.069100+0.056%1.0653321.0689121.0717851.0683971.071060
pazartesi 13 Temmuz 20201.068500+0.565%1.0630541.0664561.0702941.0631621.068532
pazar 12 Temmuz 20201.0625000.000%1.0629151.0631701.0641091.0631081.064100
cumartesi 11 Temmuz 20201.0625000.000%1.0630911.0631471.0638081.0630911.063108
cuma 10 Temmuz 20201.062500-0.085%1.0607571.0625581.0642171.0615071.063091
perþembe 09 Temmuz 20201.063400+0.094%1.0608001.0629351.0648701.0634881.061553
çarþamba 08 Temmuz 20201.062400-0.179%1.0614051.0628311.0641721.0629601.063466
salý 07 Temmuz 20201.064300+0.009%1.0622001.0645521.0667311.0656571.062764
pazartesi 06 Temmuz 20201.064200+0.179%1.0626021.0641891.0657781.0627141.065009
pazar 05 Temmuz 20201.0623000.000%1.0624421.0629841.0635921.0633761.062688
cumartesi 04 Temmuz 20201.0623000.000%1.0625611.0633951.0635921.0635921.063376
cuma 03 Temmuz 20201.062300-0.235%1.0619371.0628311.0637521.0626911.063592
perþembe 02 Temmuz 20201.064800+0.264%1.0617541.0641691.0663071.0640641.062892
çarþamba 01 Temmuz 20201.062000-0.291%1.0612021.0637921.0659791.0639381.064258
salý 30 Haziran 20201.065100-0.169%1.0632691.0669561.0701191.0693611.064142
pazartesi 29 Haziran 20201.066900+0.357%1.0634921.0663871.0696931.0638651.069159
pazar 28 Haziran 20201.0631000.000%1.0628821.0633781.0643731.0633391.063561
cumartesi 27 Haziran 20201.0631000.000%1.0632711.0633371.0637801.0633391.063339
cuma 26 Haziran 20201.063100-0.056%1.0627941.0637591.0648071.0642401.063599
perþembe 25 Haziran 20201.063700-0.393%1.0635551.0654891.0677371.0668591.064176
çarþamba 24 Haziran 20201.067900-0.243%1.0660601.0679381.0694141.0685381.066817
salý 23 Haziran 20201.070500+0.479%1.0661211.0679991.0711071.0671891.068757
pazartesi 22 Haziran 20201.065400-0.019%1.0639531.0657601.0675691.0649101.067243
pazar 21 Haziran 20201.0656000.000%1.0642351.0645121.0665331.0644361.064708
cumartesi 20 Haziran 20201.0656001.0644361.0644741.0648441.0648441.064436
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
1.0620001.0865001.0743600.0053944.4865

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr EUR / CHF baþka döviz kurlarý ile:
EUR / AUDEUR / CADEUR / GBPEUR / JPYEUR / NTDEUR / SEKEUR / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).