fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 415.87 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1866 USD
1 EUR=128.9 JPY
1 EUR=0.8573 GBP
1 USD=108.63 JPY
1 USD=0.9344 CHF
1 GBP=1.3841 USD
1 USD=1.2671 CAD
1 USD=1.3062 AUD
1 EUR=1.1087 CHF
1 EUR=9.11 TRY
1 USD=7.67 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 08 Mart 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 08 Mart 2021
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=128.9 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]1 EUR=128.9 JPY
1 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]=0.0078 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 JPY=0.007758 EUR
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
17 Ekim 2020 / 08 Mart 2021
TarihEUR/JPY (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
pazartesi 08 Mart 2021128.900000-0.309%128.790571129.055792129.384641129.191180129.112749
pazar 07 Mart 2021129.3000000.000%129.092717129.176025129.305736129.176527129.184674
cumartesi 06 Mart 2021129.3000000.000%129.112149129.173411129.176527129.124054129.176527
cuma 05 Mart 2021129.300000+0.054%128.868618129.179290129.568860129.318573129.124054
perþembe 04 Mart 2021129.230000+0.326%128.927835129.192973129.639000129.077389129.333272
çarþamba 03 Mart 2021128.810000+0.179%128.743712129.103530129.425746128.942977129.068431
salý 02 Mart 2021128.580000-0.039%128.198252128.645246129.089871128.677472128.974355
pazartesi 01 Mart 2021128.630000-0.155%128.228216128.647038128.939603128.639437128.664368
pazar 28 Þubat 2021128.8300000.000%128.542549128.682052128.700712128.687985128.632432
cumartesi 27 Þubat 2021128.8300000.000%128.687758128.687973128.687985128.687758128.687985
cuma 26 Þubat 2021128.830000-0.694%128.566564128.930366129.517014129.449132128.687985
perþembe 25 Þubat 2021129.730000+0.808%128.789089129.364897129.963962128.789089129.960519
çarþamba 24 Þubat 2021128.690000+0.555%127.786955128.457195128.885018127.882551128.799755
salý 23 Þubat 2021127.980000-0.016%127.667514127.856330128.053928127.766284127.871129
pazartesi 22 Þubat 2021128.000000+0.149%127.507863127.922473128.227391127.897737127.762073
pazar 21 Þubat 2021127.8100000.000%127.635096127.862005128.023863128.023863127.892967
cumartesi 20 Þubat 2021127.8100000.000%127.763320128.023494128.023863128.020165128.023863
cuma 19 Þubat 2021127.810000+0.094%127.652093127.849406128.190162127.800634128.020165
perþembe 18 Þubat 2021127.690000-0.195%127.342454127.599688127.851557127.535368127.804588
çarþamba 17 Þubat 2021127.940000-0.172%127.320865127.841117128.450170128.402836127.548046
salý 16 Þubat 2021128.160000+0.345%127.746288128.128174128.411154127.786330128.407533
pazartesi 15 Þubat 2021127.720000+0.448%127.237797127.658555127.968656127.251798127.779664
pazar 14 Þubat 2021127.1500000.000%127.182007127.216714127.330946127.211966127.267703
cumartesi 13 Þubat 2021127.1500000.000%127.121594127.201567127.211966127.121594127.211966
cuma 12 Þubat 2021127.150000+0.024%126.992683127.132159127.315306127.085736127.121594
perþembe 11 Þubat 2021127.120000+0.063%126.690304126.949517127.163673126.799770127.100845
çarþamba 10 Þubat 2021127.040000+0.363%126.657886126.865020127.064761126.708428126.799096
salý 09 Þubat 2021126.580000-0.307%126.437685126.679814126.841963126.821445126.730660
pazartesi 08 Þubat 2021126.970000+0.197%126.650372126.935683127.119181126.931302126.811263
pazar 07 Þubat 2021126.7200000.000%126.803707126.933192126.982122126.943373126.930959
cumartesi 06 Þubat 2021126.7200000.000%126.940467126.943219126.943373126.940467126.943373
cuma 05 Þubat 2021126.720000+0.380%126.169596126.543004126.999801126.255232126.940467
perþembe 04 Þubat 2021126.240000-0.008%126.096752126.291330126.457337126.399404126.276534
çarþamba 03 Þubat 2021126.250000-0.166%126.161886126.366306126.521467126.468020126.398958
salý 02 Þubat 2021126.460000-0.245%126.268929126.532617126.824225126.604682126.459532
pazartesi 01 Þubat 2021126.770000-0.220%126.516541126.828823127.118201127.102803126.605343
pazar 31 Ocak 2021127.0500000.000%127.061465127.078815127.193813127.097877127.119527
cumartesi 30 Ocak 2021127.0500000.000%127.097877127.098000127.099973127.099973127.097877
cuma 29 Ocak 2021127.050000+0.674%126.334687126.829640127.342078126.334687127.099973
perþembe 28 Ocak 2021126.200000+0.262%125.991985126.289932126.662001126.041420126.336809
çarþamba 27 Ocak 2021125.870000-0.048%125.570987125.989336126.174920126.045502126.036579
salý 26 Ocak 2021125.930000-0.103%125.703333125.961423126.172434125.996865126.045037
pazartesi 25 Ocak 2021126.060000-0.103%125.814928126.155334126.378306126.317370125.991194
pazar 24 Ocak 2021126.1900000.000%126.282399126.329636126.371672126.328745126.321490
cumartesi 23 Ocak 2021126.1900000.000%126.302806126.327819126.328745126.302806126.328745
cuma 22 Ocak 2021126.190000+0.374%125.917797126.190783126.408598125.944629126.302806
perþembe 21 Ocak 2021125.720000+0.080%125.380479125.659629125.966037125.414780125.941585
çarþamba 20 Ocak 2021125.620000-0.428%125.276301125.741533126.176665126.018349125.393278
salý 19 Ocak 2021126.160000+0.783%125.199104125.881908126.198161125.254883126.009843
pazartesi 18 Ocak 2021125.180000-0.445%125.101697125.250134125.494952125.429127125.252785
pazar 17 Ocak 2021125.7400000.000%125.368513125.433377125.543039125.433991125.442380
cumartesi 16 Ocak 2021125.7400000.000%125.388823125.455718125.522962125.479320125.433991
cuma 15 Ocak 2021125.740000-0.372%125.415999125.784641126.193819126.183975125.479320
perþembe 14 Ocak 2021126.210000-0.182%125.936558126.276481126.529108126.273845126.206645
çarþamba 13 Ocak 2021126.440000-0.237%126.227682126.467476126.727430126.671689126.270783
salý 12 Ocak 2021126.740000-0.016%126.553024126.667964126.854523126.654010126.666993
pazartesi 11 Ocak 2021126.760000-0.393%126.560446126.762753127.006737126.988812126.651964
pazar 10 Ocak 2021127.2600000.000%126.848923127.061324127.087460127.076457126.993806
cumartesi 09 Ocak 2021127.2600000.000%126.998068127.061902127.087460126.998068127.076457
cuma 08 Ocak 2021127.260000+0.102%126.821404127.201371127.474740127.387271126.998068
perþembe 07 Ocak 2021127.130000+0.079%126.917592127.217385127.494279127.043721127.417206
çarþamba 06 Ocak 2021127.030000+0.618%126.139010126.730782127.239033126.302324127.043185
salý 05 Ocak 2021126.250000-0.292%126.060733126.304297126.549071126.322264126.294842
pazartesi 04 Ocak 2021126.620000+0.103%125.204957126.343359126.792304126.269559126.324329
pazar 03 Ocak 2021126.4900000.000%125.281023125.408577126.387973125.282186126.261477
cumartesi 02 Ocak 2021126.4900000.000%125.282186125.305722125.702994125.702994125.282186
cuma 01 Ocak 2021126.4900000.000%125.254217125.611469126.113434126.098281125.702994
perþembe 31 Aralýk 2020126.490000-0.063%126.094630126.559161126.977929126.915531126.098258
çarþamba 30 Aralýk 2020126.570000-0.519%126.472866126.824997127.125781126.863346126.916599
salý 29 Aralýk 2020127.230000+0.545%126.675892126.893384127.179854126.710513126.874288
pazartesi 28 Aralýk 2020126.540000+0.127%126.056401126.582595126.977729126.182359126.715496
pazar 27 Aralýk 2020126.3800000.000%126.173206127.114143127.350461127.138898126.182983
cumartesi 26 Aralýk 2020126.3800000.000%126.192743127.088831127.350461126.192743127.138898
cuma 25 Aralýk 2020126.3800000.000%125.877302126.243103127.138898126.307816126.192743
perþembe 24 Aralýk 2020126.380000+0.310%126.182628126.366743126.510900126.218545126.280700
çarþamba 23 Aralýk 2020125.990000-0.419%125.940581126.134127126.375691126.051073126.236509
salý 22 Aralýk 2020126.520000+0.381%125.985278126.342748126.664127126.467623126.064201
pazartesi 21 Aralýk 2020126.040000-0.513%125.919484126.287872126.603793126.452099126.462364
pazar 20 Aralýk 2020126.6900000.000%126.242286126.621080126.832071126.642654126.476980
cumartesi 19 Aralýk 2020126.6900000.000%126.606008126.642113126.642654126.642654126.642654
cuma 18 Aralýk 2020126.690000+0.396%126.416386126.609104127.008912126.495578126.635424
perþembe 17 Aralýk 2020126.190000+0.175%126.024131126.266787126.538043126.199232126.493224
çarþamba 16 Aralýk 2020125.970000-0.087%125.719002126.035904126.343738125.988207126.193816
salý 15 Aralýk 2020126.080000-0.024%125.948410126.285807126.583554126.329692125.995291
pazartesi 14 Aralýk 2020126.110000-0.135%125.937752126.225701126.515285126.136872126.330815
pazar 13 Aralýk 2020126.2800000.000%125.974180126.004561126.346949125.975221126.136870
cumartesi 12 Aralýk 2020126.2800000.000%125.974180125.975162125.975221125.974180125.975221
cuma 11 Aralýk 2020126.280000-0.198%125.791862126.209095126.613330126.553364125.974180
perþembe 10 Aralýk 2020126.530000+0.381%125.913900126.356369126.726072125.977981126.558600
çarþamba 09 Aralýk 2020126.050000-0.103%125.789462126.129402126.513832126.093122125.981862
salý 08 Aralýk 2020126.180000-0.095%125.865243126.086880126.249489126.000183126.090958
pazartesi 07 Aralýk 2020126.300000-0.111%125.968254126.190809126.486452126.332094126.001974
pazar 06 Aralýk 2020126.4400000.000%126.069269126.263300126.354895126.273086126.321641
cumartesi 05 Aralýk 2020126.4400000.000%126.246525126.271643126.273086126.246525126.273086
cuma 04 Aralýk 2020126.440000-0.040%126.047899126.329990126.665800126.137300126.246525
perþembe 03 Aralýk 2020126.490000+0.285%126.036828126.383553126.663470126.507955126.140592
çarþamba 02 Aralýk 2020126.130000+0.969%125.778224126.205566126.545141125.937245126.508955
salý 01 Aralýk 2020124.920000+0.104%124.472882125.135079125.966382124.512243125.940300
pazartesi 30 Kasým 2020124.790000+0.451%124.310415124.586404125.113261124.544948124.508932
pazar 29 Kasým 2020124.2300000.000%124.420910124.496259124.527435124.502008124.525634
cumartesi 28 Kasým 2020124.2300000.000%124.494203124.501605124.516364124.494203124.502008
cuma 27 Kasým 2020124.230000+0.153%123.905659124.185045124.539884124.180479124.494203
perþembe 26 Kasým 2020124.040000-0.121%123.918739124.266402124.585104124.457402124.183773
çarþamba 25 Kasým 2020124.190000+0.105%124.151255124.337950124.513794124.258111124.464703
salý 24 Kasým 2020124.060000+0.478%123.663974123.923691124.348715123.724423124.180097
pazartesi 23 Kasým 2020123.470000+0.235%123.096762123.380004123.843424123.096762123.717788
pazar 22 Kasým 2020123.1800000.000%122.986821123.136341123.145598123.145585123.097476
cumartesi 21 Kasým 2020123.1800000.000%123.145585123.145658123.147107123.147107123.145585
cuma 20 Kasým 2020123.180000+0.081%123.023393123.206598123.477291123.195551123.147107
perþembe 19 Kasým 2020123.080000-0.162%122.851470123.055718123.316661123.044041123.207409
çarþamba 18 Kasým 2020123.280000-0.404%123.002820123.336901123.615021123.607599123.033092
salý 17 Kasým 2020123.780000-0.298%123.526566123.793214124.019882123.992425123.606855
pazartesi 16 Kasým 2020124.150000+0.218%123.638540123.897650124.417409123.904586123.992406
pazar 15 Kasým 2020123.8800000.000%123.842937123.912016124.060374123.907209123.908914
cumartesi 14 Kasým 2020123.8800000.000%123.846214123.906955123.911404123.850408123.907209
cuma 13 Kasým 2020123.880000-0.298%123.670906123.911006124.305431124.121449123.850408
perþembe 12 Kasým 2020124.250000+0.145%123.696050124.125389124.490752124.172412124.118250
çarþamba 11 Kasým 2020124.070000-0.233%123.945235124.259188124.658727124.416932124.169242
salý 10 Kasým 2020124.360000-0.249%123.997291124.311077124.580409124.378856124.417773
pazartesi 09 Kasým 2020124.670000+1.639%122.729108123.729463125.151506122.808469124.376845
pazar 08 Kasým 2020122.6600000.000%122.692343122.729869122.867313122.718443122.802794
cumartesi 07 Kasým 2020122.6600000.000%122.715854122.718401122.741487122.715854122.718443
cuma 06 Kasým 2020122.660000-0.163%122.233612122.577316122.977210122.515002122.715854
perþembe 05 Kasým 2020122.860000+0.450%122.210934122.567248123.133784122.499369122.490463
çarþamba 04 Kasým 2020122.310000-0.204%122.009985122.401780123.068730122.657143122.489990
salý 03 Kasým 2020122.560000+0.517%121.848612122.296828122.756056121.959779122.653946
pazartesi 02 Kasým 2020121.930000-0.351%121.702802121.914258122.106951121.835852121.945660
pazar 01 Kasým 2020122.3600000.000%121.753689122.163640122.210935122.210920121.818222
cumartesi 31 Ekim 2020122.3600000.000%122.188602122.210083122.210920122.188602122.210920
cuma 30 Ekim 2020122.360000+0.221%121.632009121.971086122.411954122.083646122.188602
perþembe 29 Ekim 2020122.090000-0.221%121.955132122.403924122.867485122.550736122.079057
çarþamba 28 Ekim 2020122.360000-1.115%122.191040122.651238123.185660123.111269122.553322
salý 27 Ekim 2020123.740000-0.322%122.999917123.653899123.999714123.837444123.119709
pazartesi 26 Ekim 2020124.140000-0.024%123.772078123.999603124.201447123.999105123.840071
pazar 25 Ekim 2020124.1700000.000%123.978120124.247466124.269775124.269773123.994852
cumartesi 24 Ekim 2020124.1700000.000%124.232449124.267773124.269773124.246728124.269773
cuma 23 Ekim 2020124.170000+0.364%123.452190123.914991124.269773123.967513124.246728
perþembe 22 Ekim 2020123.720000-0.443%123.665594123.949252124.086528124.028360123.954424
çarþamba 21 Ekim 2020124.270000-0.417%123.918747124.391729124.840448124.725773124.050655
salý 20 Ekim 2020124.790000+0.548%124.067546124.525739124.996300124.076959124.726061
pazartesi 19 Ekim 2020124.110000+0.421%123.369175123.817950124.323212123.512821124.069900
pazar 18 Ekim 2020123.5900000.000%123.469636123.477996123.594959123.470266123.514225
cumartesi 17 Ekim 2020123.590000123.470266123.471599123.486098123.485100123.470266
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
121.930000129.730000125.8497981.8065556.1275

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr EUR / JPY baþka döviz kurlarý ile:
EUR / AUDEUR / CADEUR / CHFEUR / GBPEUR / NTDEUR / SEKEUR / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).