fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 497.05 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.2081 USD
1 EUR=132.37 JPY
1 EUR=0.8606 GBP
1 USD=109.57 JPY
1 USD=0.9072 CHF
1 GBP=1.4037 USD
1 USD=1.2139 CAD
1 USD=1.2973 AUD
1 EUR=1.096 CHF
1 EUR=10.27 TRY
1 USD=8.5 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 13 Mayýs 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 13 Mayýs 2021
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=132.37 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]1 EUR=132.37 JPY
1 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]=0.0076 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 JPY=0.007555 EUR
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
16 Ocak 2021 / 14 Mayýs 2021
TarihEUR/JPY (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
cuma 14 Mayýs 2021132.206936132.321543132.459046132.255840132.406245
perþembe 13 Mayýs 2021132.370000+0.417%132.071934132.366746132.711693132.400346132.266937
çarþamba 12 Mayýs 2021131.820000-0.227%131.751414132.091608132.444518131.980256132.400346
salý 11 Mayýs 2021132.120000-0.144%131.792855132.126841132.462359132.067473131.980256
pazartesi 10 Mayýs 2021132.310000+0.417%131.963957132.261465132.532364132.193386132.067473
pazar 09 Mayýs 2021131.7600000.000%132.074585132.081660132.194470132.074698132.194470
cumartesi 08 Mayýs 2021131.7600000.000%132.074698132.081526132.130173132.102759132.074698
cuma 07 Mayýs 2021131.760000+0.053%131.484088131.808561132.181592131.590934132.102759
perþembe 06 Mayýs 2021131.690000+0.373%131.070280131.421794131.839303131.121408131.603467
çarþamba 05 Mayýs 2021131.200000-0.046%131.003116131.241929131.463948131.299962131.118038
salý 04 Mayýs 2021131.260000-0.485%131.156230131.431966131.654929131.573121131.315117
pazartesi 03 Mayýs 2021131.900000+0.213%131.436348131.685413132.139691131.473080131.574911
pazar 02 Mayýs 2021131.6200000.000%131.373739131.392884131.591915131.378659131.472545
cumartesi 01 Mayýs 2021131.6200000.000%131.360071131.378202131.420170131.373739131.378659
cuma 30 Nisan 2021131.620000-0.439%131.345856131.700403132.181427132.077724131.373739
perþembe 29 Nisan 2021132.200000+0.555%131.598174131.930609132.348999131.684077132.064213
çarþamba 28 Nisan 2021131.470000+0.451%131.383182131.535547131.795713131.448500131.698075
salý 27 Nisan 2021130.880000+0.260%130.581741130.912245131.523903130.653796131.413641
pazartesi 26 Nisan 2021130.540000+0.431%130.226223130.505447130.772205130.552647130.650149
pazar 25 Nisan 2021129.9800000.000%130.462511130.531953130.584378130.534345130.545545
cumartesi 24 Nisan 2021129.9800000.000%130.498053130.521624130.558539130.512615130.534345
cuma 23 Nisan 2021129.980000-0.246%129.618773130.042993130.580104129.736484130.512615
perþembe 22 Nisan 2021130.300000+0.385%129.685994129.976894130.458264130.065530129.727530
çarþamba 21 Nisan 2021129.800000-0.643%129.645032129.962919130.136923130.085268130.093918
salý 20 Nisan 2021130.640000+0.423%129.997095130.351715130.952254130.195476130.086420
pazartesi 19 Nisan 2021130.090000-0.215%129.712155130.054926130.327091130.319379130.191556
pazar 18 Nisan 2021130.3700000.000%130.222639130.336695130.362024130.345690130.328976
cumartesi 17 Nisan 2021130.3700000.000%130.345690130.365854130.388942130.388942130.345690
cuma 16 Nisan 2021130.370000+0.177%129.989773130.285991130.537875130.128958130.384589
perþembe 15 Nisan 2021130.140000-0.146%129.996595130.284546130.563424130.511476130.156523
çarþamba 14 Nisan 2021130.330000+0.077%130.043020130.348583130.602286130.334355130.513080
salý 13 Nisan 2021130.230000+0.023%129.814905130.302069130.514233130.314060130.330089
pazartesi 12 Nisan 2021130.200000-0.169%129.901035130.287928130.611504130.493957130.312879
pazar 11 Nisan 2021130.4200000.000%130.422323130.501129130.561473130.504630130.499423
cumartesi 10 Nisan 2021130.4200000.000%130.477597130.502679130.510169130.497827130.504630
cuma 09 Nisan 2021130.420000+0.547%130.054472130.299439130.568630130.195909130.497827
perþembe 08 Nisan 2021129.710000-0.651%129.581120130.138213130.473281130.364746130.243775
çarþamba 07 Nisan 2021130.560000+0.223%130.142689130.408069130.683318130.327935130.376356
salý 06 Nisan 2021130.270000+0.185%129.840943130.258970130.560851130.154526130.324484
pazartesi 05 Nisan 2021130.0300000.000%129.831893130.071308130.274364130.118710130.140044
pazar 04 Nisan 2021130.0300000.000%130.062026130.174544130.195206130.181922130.118446
cumartesi 03 Nisan 2021130.0300000.000%130.181922130.183171130.195206130.195206130.181922
cuma 02 Nisan 2021130.0300000.000%130.044566130.198399130.325275130.254841130.181922
perþembe 01 Nisan 2021130.030000+0.092%129.653800129.997044130.290225129.888115130.249047
çarþamba 31 Mart 2021129.910000+0.332%129.265824129.779865130.044457129.313652129.854840
salý 30 Mart 2021129.480000+0.224%129.180325129.354100129.561839129.221392129.317447
pazartesi 29 Mart 2021129.190000-0.116%128.828153129.168678129.435242129.351665129.227192
pazar 28 Mart 2021129.3400000.000%129.281161129.582214129.753190129.613119129.406486
cumartesi 27 Mart 2021129.3400000.000%129.281161129.593930129.687613129.281161129.613119
cuma 26 Mart 2021129.340000+0.458%128.510274129.020961129.615163128.518443129.281161
perþembe 25 Mart 2021128.750000+0.117%128.391193128.674074128.933572128.440956128.509602
çarþamba 24 Mart 2021128.600000-0.302%128.306949128.571575128.847765128.699633128.448512
salý 23 Mart 2021128.990000-0.601%128.618541129.250081129.922791129.850672128.707858
pazartesi 22 Mart 2021129.770000+0.178%129.142267129.569984129.959729129.403916129.849748
pazar 21 Mart 2021129.5400000.000%128.949546130.023930130.147911130.147887129.409521
cumartesi 20 Mart 2021129.5400000.000%129.622001130.146015130.147887130.126102130.147887
cuma 19 Mart 2021129.540000-0.415%129.332432129.688981130.158741129.853795130.147887
perþembe 18 Mart 2021130.080000+0.046%129.605903130.179625130.657887130.390808129.856408
çarþamba 17 Mart 2021130.020000+0.108%129.725110130.012405130.465849129.742806130.415203
salý 16 Mart 2021129.880000-0.223%129.497681130.028930130.405869130.134539129.769744
pazartesi 15 Mart 2021130.170000+0.023%130.009747130.247189130.483625130.318924130.153385
pazar 14 Mart 2021130.1400000.000%130.242958130.285818130.357261130.272540130.327622
cumartesi 13 Mart 2021130.1400000.000%130.272540130.272642130.274327130.274327130.272540
cuma 12 Mart 2021130.140000+0.246%129.812528130.149896130.408318130.047778130.274327
perþembe 11 Mart 2021129.820000+0.542%129.238035129.715490130.086497129.312401130.050564
çarþamba 10 Mart 2021129.120000-0.293%129.082421129.257965129.441182129.154923129.309124
salý 09 Mart 2021129.500000+0.465%128.935534129.283671129.538416129.051407129.159434
pazartesi 08 Mart 2021128.900000-0.309%128.790571129.054728129.384641129.191180129.046044
pazar 07 Mart 2021129.3000000.000%129.092717129.176025129.305736129.176527129.184674
cumartesi 06 Mart 2021129.3000000.000%129.112149129.173411129.176527129.124054129.176527
cuma 05 Mart 2021129.300000+0.054%128.868618129.179290129.568860129.318573129.124054
perþembe 04 Mart 2021129.230000+0.326%128.927835129.192973129.639000129.077389129.333272
çarþamba 03 Mart 2021128.810000+0.179%128.743712129.103530129.425746128.942977129.068431
salý 02 Mart 2021128.580000-0.039%128.198252128.645246129.089871128.677472128.974355
pazartesi 01 Mart 2021128.630000-0.155%128.228216128.647038128.939603128.639437128.664368
pazar 28 Þubat 2021128.8300000.000%128.542549128.682052128.700712128.687985128.632432
cumartesi 27 Þubat 2021128.8300000.000%128.687758128.687973128.687985128.687758128.687985
cuma 26 Þubat 2021128.830000-0.694%128.566564128.930366129.517014129.449132128.687985
perþembe 25 Þubat 2021129.730000+0.808%128.789089129.364897129.963962128.789089129.960519
çarþamba 24 Þubat 2021128.690000+0.555%127.786955128.457195128.885018127.882551128.799755
salý 23 Þubat 2021127.980000-0.016%127.667514127.856330128.053928127.766284127.871129
pazartesi 22 Þubat 2021128.000000+0.149%127.507863127.922473128.227391127.897737127.762073
pazar 21 Þubat 2021127.8100000.000%127.635096127.862005128.023863128.023863127.892967
cumartesi 20 Þubat 2021127.8100000.000%127.763320128.023494128.023863128.020165128.023863
cuma 19 Þubat 2021127.810000+0.094%127.652093127.849406128.190162127.800634128.020165
perþembe 18 Þubat 2021127.690000-0.195%127.342454127.599688127.851557127.535368127.804588
çarþamba 17 Þubat 2021127.940000-0.172%127.320865127.841117128.450170128.402836127.548046
salý 16 Þubat 2021128.160000+0.345%127.746288128.128174128.411154127.786330128.407533
pazartesi 15 Þubat 2021127.720000+0.448%127.237797127.658555127.968656127.251798127.779664
pazar 14 Þubat 2021127.1500000.000%127.182007127.216714127.330946127.211966127.267703
cumartesi 13 Þubat 2021127.1500000.000%127.121594127.201567127.211966127.121594127.211966
cuma 12 Þubat 2021127.150000+0.024%126.992683127.132159127.315306127.085736127.121594
perþembe 11 Þubat 2021127.120000+0.063%126.690304126.949517127.163673126.799770127.100845
çarþamba 10 Þubat 2021127.040000+0.363%126.657886126.865020127.064761126.708428126.799096
salý 09 Þubat 2021126.580000-0.307%126.437685126.679814126.841963126.821445126.730660
pazartesi 08 Þubat 2021126.970000+0.197%126.650372126.935683127.119181126.931302126.811263
pazar 07 Þubat 2021126.7200000.000%126.803707126.933192126.982122126.943373126.930959
cumartesi 06 Þubat 2021126.7200000.000%126.940467126.943219126.943373126.940467126.943373
cuma 05 Þubat 2021126.720000+0.380%126.169596126.543004126.999801126.255232126.940467
perþembe 04 Þubat 2021126.240000-0.008%126.096752126.291330126.457337126.399404126.276534
çarþamba 03 Þubat 2021126.250000-0.166%126.161886126.366306126.521467126.468020126.398958
salý 02 Þubat 2021126.460000-0.245%126.268929126.532617126.824225126.604682126.459532
pazartesi 01 Þubat 2021126.770000-0.220%126.516541126.828823127.118201127.102803126.605343
pazar 31 Ocak 2021127.0500000.000%127.061465127.078815127.193813127.097877127.119527
cumartesi 30 Ocak 2021127.0500000.000%127.097877127.098000127.099973127.099973127.097877
cuma 29 Ocak 2021127.050000+0.674%126.334687126.829640127.342078126.334687127.099973
perþembe 28 Ocak 2021126.200000+0.262%125.991985126.289932126.662001126.041420126.336809
çarþamba 27 Ocak 2021125.870000-0.048%125.570987125.989336126.174920126.045502126.036579
salý 26 Ocak 2021125.930000-0.103%125.703333125.961423126.172434125.996865126.045037
pazartesi 25 Ocak 2021126.060000-0.103%125.814928126.155334126.378306126.317370125.991194
pazar 24 Ocak 2021126.1900000.000%126.282399126.329636126.371672126.328745126.321490
cumartesi 23 Ocak 2021126.1900000.000%126.302806126.327819126.328745126.302806126.328745
cuma 22 Ocak 2021126.190000+0.374%125.917797126.190783126.408598125.944629126.302806
perþembe 21 Ocak 2021125.720000+0.080%125.380479125.659629125.966037125.414780125.941585
çarþamba 20 Ocak 2021125.620000-0.428%125.276301125.741533126.176665126.018349125.393278
salý 19 Ocak 2021126.160000+0.783%125.199104125.881908126.198161125.254883126.009843
pazartesi 18 Ocak 2021125.180000-0.445%125.101697125.250134125.494952125.429127125.252785
pazar 17 Ocak 2021125.7400000.000%125.368513125.433377125.543039125.433991125.442380
cumartesi 16 Ocak 2021125.740000125.388823125.455718125.522962125.479320125.433991
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
125.180000132.370000129.0462201.8752865.3895

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr EUR / JPY baþka döviz kurlarý ile:
EUR / AUDEUR / CADEUR / CHFEUR / GBPEUR / NTDEUR / SEKEUR / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).