fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 493.8 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1891 USD
1 EUR=130.39 JPY
1 EUR=0.8514 GBP
1 USD=109.65 JPY
1 USD=0.9058 CHF
1 GBP=1.3966 USD
1 USD=1.2439 CAD
1 USD=1.3567 AUD
1 EUR=1.0771 CHF
1 EUR=10 TRY
1 USD=8.41 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 31 Temmuz 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 31 Temmuz 2021
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=130.39 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]1 EUR=130.39 JPY
1 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]=0.0077 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 JPY=0.007669 EUR
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
19 Mart 2021 / 01 Aðustos 2021
TarihEUR/JPY (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
pazar 01 Aðustos 2021130.163236130.163503130.175293130.163236130.163236
cumartesi 31 Temmuz 2021130.3900000.000%130.163236130.164153130.175293130.163236130.163236
cuma 30 Temmuz 2021130.390000-0.015%130.029503130.210363130.490738130.139060130.168172
perþembe 29 Temmuz 2021130.410000+0.339%129.928067130.225409130.539860130.219187130.153302
çarþamba 28 Temmuz 2021129.970000-0.008%129.624384129.910804130.226846129.730280130.215368
salý 27 Temmuz 2021129.980000-0.054%129.554447129.907423130.292850130.284755129.729507
pazartesi 26 Temmuz 2021130.050000-0.046%129.691348130.102252130.352315130.140220130.294628
pazar 25 Temmuz 2021130.1100000.000%129.977068130.130386130.176788130.136476130.166703
cumartesi 24 Temmuz 2021130.1100000.000%130.128783130.135757130.138686130.138686130.136476
cuma 23 Temmuz 2021130.110000+0.216%129.627854129.937243130.190207129.648678130.136476
perþembe 22 Temmuz 2021129.830000+0.154%129.490191129.882834130.288787130.107527129.650426
çarþamba 21 Temmuz 2021129.630000+0.465%129.159794129.692904130.191269129.446449130.107448
salý 20 Temmuz 2021129.030000+0.054%128.618299129.191070129.479610129.154900129.448598
pazartesi 19 Temmuz 2021128.960000-0.823%128.900531129.407307129.959093129.925770129.156219
pazar 18 Temmuz 2021130.0300000.000%129.893889129.921435130.058334129.912571129.935925
cumartesi 17 Temmuz 2021130.0300000.000%129.912571129.933683129.971598129.964649129.912571
cuma 16 Temmuz 2021130.030000+0.077%129.645476129.957402130.276596129.751807129.964649
perþembe 15 Temmuz 2021129.930000-0.284%129.621560129.942872130.211209130.164113129.751861
çarþamba 14 Temmuz 2021130.300000-0.191%130.028664130.217494130.431023130.288967130.169558
salý 13 Temmuz 2021130.5500000.000%130.219728130.658077131.091935130.897802130.302457
pazartesi 12 Temmuz 2021130.550000+0.069%130.464822130.769860130.992775130.810359130.902028
pazar 11 Temmuz 2021130.4600000.000%130.746560130.778119130.865313130.771755130.789738
cumartesi 10 Temmuz 2021130.4600000.000%130.759878130.771306130.831140130.759878130.771755
cuma 09 Temmuz 2021130.460000+0.423%129.949197130.416469130.888072130.010464130.768136
perþembe 08 Temmuz 2021129.910000-0.726%129.643093130.113630130.543705130.486190130.014153
çarþamba 07 Temmuz 2021130.860000-0.099%130.423749130.706122131.043640130.793990130.503674
salý 06 Temmuz 2021130.990000-0.448%130.634235131.227819131.857292131.645443130.780279
pazartesi 05 Temmuz 2021131.580000-0.121%131.540856131.677354131.863527131.777903131.649638
pazar 04 Temmuz 2021131.7400000.000%131.650032131.736024131.782401131.743051131.782401
cumartesi 03 Temmuz 2021131.7400000.000%131.700433131.723181131.766781131.700433131.727627
cuma 02 Temmuz 2021131.740000-0.514%131.690128131.939509132.228381132.165564131.702075
perþembe 01 Temmuz 2021132.420000+0.753%131.566072131.988282132.429072131.757911132.156944
çarþamba 30 Haziran 2021131.430000-0.084%131.283192131.538054131.797111131.567146131.752197
salý 29 Haziran 2021131.540000-0.447%131.317570131.691519131.944309131.923972131.543374
pazartesi 28 Haziran 2021132.130000-0.106%131.780568132.037185132.350387132.267537131.914818
pazar 27 Haziran 2021132.2700000.000%132.194997132.239085132.285036132.222195132.281226
cumartesi 26 Haziran 2021132.2700000.000%132.222195132.225184132.256020132.237701132.222195
cuma 25 Haziran 2021132.270000+0.053%132.153556132.299530132.463840132.293900132.256020
perþembe 24 Haziran 2021132.200000-0.181%132.123572132.319190132.556192132.360142132.276661
çarþamba 23 Haziran 2021132.440000+0.715%132.030424132.309921132.685495132.113193132.361479
salý 22 Haziran 2021131.500000+0.451%131.222205131.639090132.196547131.475290132.115249
pazartesi 21 Haziran 2021130.910000-0.160%130.066129130.924434131.508968130.847568131.475276
pazar 20 Haziran 2021131.1200000.000%130.664002130.779083130.945645130.786709130.828153
cumartesi 19 Haziran 2021131.1200000.000%130.763652130.783281130.786709130.777337130.773023
cuma 18 Haziran 2021131.120000-0.734%130.629663131.083615131.432077131.284641130.763652
perþembe 17 Haziran 2021132.090000-0.826%131.040651132.124445132.876186132.691612131.295923
çarþamba 16 Haziran 2021133.190000-0.068%132.650962133.261179133.607451133.478924132.691612
salý 15 Haziran 2021133.280000+0.248%133.277836133.467781133.687935133.407637133.478924
pazartesi 14 Haziran 2021132.950000+0.053%132.654527133.040291133.445023132.791605133.407637
pazar 13 Haziran 2021132.8800000.000%132.694464132.784793132.805519132.792848132.743789
cumartesi 12 Haziran 2021132.8800000.000%132.787913132.792582132.805519132.787913132.792848
cuma 11 Haziran 2021132.880000-0.352%132.677308133.065457133.414412133.120280132.787913
perþembe 10 Haziran 2021133.350000-0.022%133.045238133.301425133.745819133.510541133.126116
çarþamba 09 Haziran 2021133.380000+0.075%133.206682133.401779133.627881133.274937133.510153
salý 08 Haziran 2021133.280000+0.226%133.146436133.290837133.422121133.202364133.296930
pazartesi 07 Haziran 2021132.980000-0.307%132.891173133.175465133.393980133.186080133.195816
pazar 06 Haziran 2021133.3900000.000%133.147426133.276620133.308307133.288818133.169933
cumartesi 05 Haziran 2021133.3900000.000%133.254752133.285918133.296590133.288818133.288818
cuma 04 Haziran 2021133.390000-0.314%133.138047133.438765133.834099133.760238133.296590
perþembe 03 Haziran 2021133.810000+0.067%133.639647133.790771133.919875133.803200133.762029
çarþamba 02 Haziran 2021133.720000-0.246%133.656732133.847180134.074176133.707462133.796724
salý 01 Haziran 2021134.050000+0.194%133.676146133.898728134.120039133.992237133.707812
pazartesi 31 Mayýs 2021133.790000+0.105%133.631519133.834466134.033340133.962104133.996439
pazar 30 Mayýs 2021133.6500000.000%133.839195133.940047133.991782133.936429133.961699
cumartesi 29 Mayýs 2021133.6500000.000%133.935878133.940777133.941306133.940755133.941306
cuma 28 Mayýs 2021133.650000+0.172%133.614929133.897905134.029291133.944504133.935878
perþembe 27 Mayýs 2021133.420000+0.195%132.930435133.369675134.070925133.075573133.952569
çarþamba 26 Mayýs 2021133.160000-0.247%132.998652133.215368133.420117133.238645133.075621
salý 25 Mayýs 2021133.490000+0.391%132.846747133.180249133.599680132.865200133.247032
pazartesi 24 Mayýs 2021132.970000+0.271%132.527782132.792139133.043961132.662588132.883031
pazar 23 Mayýs 2021132.6100000.000%132.588087132.682326132.727097132.684314132.662010
cumartesi 22 Mayýs 2021132.6100000.000%132.670698132.687523132.723859132.670698132.684314
cuma 21 Mayýs 2021132.610000-0.256%132.544961132.865268133.213989133.027617132.670698
perþembe 20 Mayýs 2021132.950000-0.263%132.729942132.941437133.097641132.952510133.024822
çarþamba 19 Mayýs 2021133.300000+0.158%132.650650133.136561133.438611133.126355132.955489
salý 18 Mayýs 2021133.090000+0.370%132.678952132.969815133.190211132.710163133.130744
pazartesi 17 Mayýs 2021132.600000+0.083%132.523190132.699468132.944364132.650779132.727418
pazar 16 Mayýs 2021132.4900000.000%132.660391132.833225132.868372132.845829132.689915
cumartesi 15 Mayýs 2021132.4900000.000%132.793827132.837489132.845829132.829696132.845829
cuma 14 Mayýs 2021132.490000+0.091%132.206936132.552220132.887689132.255840132.809956
perþembe 13 Mayýs 2021132.370000+0.417%132.071934132.366746132.711693132.400346132.266937
çarþamba 12 Mayýs 2021131.820000-0.227%131.751414132.091608132.444518131.980256132.400346
salý 11 Mayýs 2021132.120000-0.144%131.792855132.126841132.462359132.067473131.980256
pazartesi 10 Mayýs 2021132.310000+0.417%131.963957132.261465132.532364132.193386132.067473
pazar 09 Mayýs 2021131.7600000.000%132.074585132.081660132.194470132.074698132.194470
cumartesi 08 Mayýs 2021131.7600000.000%132.074698132.081526132.130173132.102759132.074698
cuma 07 Mayýs 2021131.760000+0.053%131.484088131.808561132.181592131.590934132.102759
perþembe 06 Mayýs 2021131.690000+0.373%131.070280131.421794131.839303131.121408131.603467
çarþamba 05 Mayýs 2021131.200000-0.046%131.003116131.241929131.463948131.299962131.118038
salý 04 Mayýs 2021131.260000-0.485%131.156230131.431966131.654929131.573121131.315117
pazartesi 03 Mayýs 2021131.900000+0.213%131.436348131.685413132.139691131.473080131.574911
pazar 02 Mayýs 2021131.6200000.000%131.373739131.392884131.591915131.378659131.472545
cumartesi 01 Mayýs 2021131.6200000.000%131.360071131.378202131.420170131.373739131.378659
cuma 30 Nisan 2021131.620000-0.439%131.345856131.700403132.181427132.077724131.373739
perþembe 29 Nisan 2021132.200000+0.555%131.598174131.930609132.348999131.684077132.064213
çarþamba 28 Nisan 2021131.470000+0.451%131.383182131.535547131.795713131.448500131.698075
salý 27 Nisan 2021130.880000+0.260%130.581741130.912245131.523903130.653796131.413641
pazartesi 26 Nisan 2021130.540000+0.431%130.226223130.505447130.772205130.552647130.650149
pazar 25 Nisan 2021129.9800000.000%130.462511130.531953130.584378130.534345130.545545
cumartesi 24 Nisan 2021129.9800000.000%130.498053130.521624130.558539130.512615130.534345
cuma 23 Nisan 2021129.980000-0.246%129.618773130.042993130.580104129.736484130.512615
perþembe 22 Nisan 2021130.300000+0.385%129.685994129.976894130.458264130.065530129.727530
çarþamba 21 Nisan 2021129.800000-0.643%129.645032129.962919130.136923130.085268130.093918
salý 20 Nisan 2021130.640000+0.423%129.997095130.351715130.952254130.195476130.086420
pazartesi 19 Nisan 2021130.090000-0.215%129.712155130.054926130.327091130.319379130.191556
pazar 18 Nisan 2021130.3700000.000%130.222639130.336695130.362024130.345690130.328976
cumartesi 17 Nisan 2021130.3700000.000%130.345690130.365854130.388942130.388942130.345690
cuma 16 Nisan 2021130.370000+0.177%129.989773130.285991130.537875130.128958130.384589
perþembe 15 Nisan 2021130.140000-0.146%129.996595130.284546130.563424130.511476130.156523
çarþamba 14 Nisan 2021130.330000+0.077%130.043020130.348583130.602286130.334355130.513080
salý 13 Nisan 2021130.230000+0.023%129.814905130.302069130.514233130.314060130.330089
pazartesi 12 Nisan 2021130.200000-0.169%129.901035130.287928130.611504130.493957130.312879
pazar 11 Nisan 2021130.4200000.000%130.422323130.501129130.561473130.504630130.499423
cumartesi 10 Nisan 2021130.4200000.000%130.477597130.502679130.510169130.497827130.504630
cuma 09 Nisan 2021130.420000+0.547%130.054472130.299439130.568630130.195909130.497827
perþembe 08 Nisan 2021129.710000-0.651%129.581120130.138213130.473281130.364746130.243775
çarþamba 07 Nisan 2021130.560000+0.223%130.142689130.408069130.683318130.327935130.376356
salý 06 Nisan 2021130.270000+0.185%129.840943130.258970130.560851130.154526130.324484
pazartesi 05 Nisan 2021130.0300000.000%129.831893130.071308130.274364130.118710130.140044
pazar 04 Nisan 2021130.0300000.000%130.062026130.174544130.195206130.181922130.118446
cumartesi 03 Nisan 2021130.0300000.000%130.181922130.183171130.195206130.195206130.181922
cuma 02 Nisan 2021130.0300000.000%130.044566130.198399130.325275130.254841130.181922
perþembe 01 Nisan 2021130.030000+0.092%129.653800129.997044130.290225129.888115130.249047
çarþamba 31 Mart 2021129.910000+0.332%129.265824129.779865130.044457129.313652129.854840
salý 30 Mart 2021129.480000+0.224%129.180325129.354100129.561839129.221392129.317447
pazartesi 29 Mart 2021129.190000-0.116%128.828153129.168678129.435242129.351665129.227192
pazar 28 Mart 2021129.3400000.000%129.281161129.582214129.753190129.613119129.406486
cumartesi 27 Mart 2021129.3400000.000%129.281161129.593930129.687613129.281161129.613119
cuma 26 Mart 2021129.340000+0.458%128.510274129.020961129.615163128.518443129.281161
perþembe 25 Mart 2021128.750000+0.117%128.391193128.674074128.933572128.440956128.509602
çarþamba 24 Mart 2021128.600000-0.302%128.306949128.571575128.847765128.699633128.448512
salý 23 Mart 2021128.990000-0.601%128.618541129.250081129.922791129.850672128.707858
pazartesi 22 Mart 2021129.770000+0.178%129.142267129.569984129.959729129.403916129.849748
pazar 21 Mart 2021129.5400000.000%128.949546130.023930130.147911130.147887129.409521
cumartesi 20 Mart 2021129.5400000.000%129.622001130.146015130.147887130.126102130.147887
cuma 19 Mart 2021129.540000129.332432129.688981130.158741129.853795130.147887
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
128.600000134.050000131.3071281.4405285.4526

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr EUR / JPY baþka döviz kurlarý ile:
EUR / AUDEUR / CADEUR / CHFEUR / GBPEUR / NTDEUR / SEKEUR / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).