fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 543.67 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1618 USD
1 EUR=132.47 JPY
1 EUR=0.8418 GBP
1 USD=114.02 JPY
1 USD=0.9196 CHF
1 GBP=1.3802 USD
1 USD=1.2361 CAD
1 USD=1.3311 AUD
1 EUR=1.0684 CHF
1 EUR=10.97 TRY
1 USD=9.45 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 26 Ekim 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 26 Ekim 2021
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=132.47 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]1 EUR=132.47 JPY
1 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]=0.0075 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 JPY=0.007549 EUR
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
21 Haziran 2021 / 26 Ekim 2021
TarihEUR/JPY (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
salý 26 Ekim 2021132.470000+0.447%131.975565132.274242132.669988132.042277132.394211
pazartesi 25 Ekim 2021131.880000-0.415%131.870190132.199672132.603589132.155270132.047509
pazar 24 Ekim 2021132.4300000.000%132.130167132.271750132.322884132.293846132.130167
cumartesi 23 Ekim 2021132.4300000.000%132.162237132.258622132.293846132.270553132.293846
cuma 22 Ekim 2021132.430000-0.316%131.929034132.419053132.809215132.520707132.270553
perþembe 21 Ekim 2021132.850000+0.053%132.273603132.802614133.372417133.211587132.548167
çarþamba 20 Ekim 2021132.780000-0.255%132.745030133.148968133.489360133.032468133.192184
salý 19 Ekim 2021133.120000+0.498%132.633518132.950428133.175493132.746336133.033996
pazartesi 18 Ekim 2021132.460000-0.143%132.162498132.526983132.815730132.602082132.735165
pazar 17 Ekim 2021132.6500000.000%132.448899132.638789132.671224132.671222132.597963
cumartesi 16 Ekim 2021132.6500000.000%132.532654132.655986132.671222132.671222132.671222
cuma 15 Ekim 2021132.650000+0.760%131.844298132.421863132.771796131.856271132.532654
perþembe 14 Ekim 2021131.650000+0.267%131.305054131.646843131.882226131.356742131.834236
çarþamba 13 Ekim 2021131.300000+0.183%130.890945131.183259131.466461130.994090131.365257
salý 12 Ekim 2021131.060000+0.275%130.758109131.003652131.259482130.949109131.003484
pazartesi 11 Ekim 2021130.700000+1.067%129.813514130.599937131.229692129.922854130.958037
pazar 10 Ekim 2021129.3200000.000%129.791630129.883672129.937957129.881359129.877745
cumartesi 09 Ekim 2021129.3200000.000%129.881359129.899612129.917781129.913770129.881359
cuma 08 Ekim 2021129.320000+0.419%128.971626129.407853129.922181129.017459129.913770
perþembe 07 Ekim 2021128.780000+0.202%128.648903128.834694129.051310128.764914129.002009
çarþamba 06 Ekim 2021128.520000-0.364%128.349594128.951152129.514742129.269614128.737363
salý 05 Ekim 2021128.990000-0.170%128.764568129.061395129.384169128.892522129.324737
pazartesi 04 Ekim 2021129.210000+0.186%128.692009128.937462129.376165128.748839128.878862
pazar 03 Ekim 2021128.9700000.000%128.563589128.777411128.800185128.798673128.688215
cumartesi 02 Ekim 2021128.9700000.000%128.785918128.798059128.833459128.787077128.798673
cuma 01 Ekim 2021128.970000-0.540%128.551895128.792098129.038755128.894541128.787077
perþembe 30 Eylül 2021129.670000-0.169%128.796395129.542207129.957695129.868581128.905470
çarþamba 29 Eylül 2021129.890000-0.215%129.697752130.032421130.458840130.290536129.872627
salý 28 Eylül 2021130.170000+0.331%129.676548130.071574130.369672129.827493130.279556
pazartesi 27 Eylül 2021129.740000+0.193%129.493341129.762824129.929203129.740781129.836398
pazar 26 Eylül 2021129.4900000.000%129.682716129.793575129.843575129.794837129.740781
cumartesi 25 Eylül 2021129.4900000.000%129.794837129.795276129.801621129.799821129.794837
cuma 24 Eylül 2021129.490000+0.473%129.392218129.643950129.856038129.488961129.794837
perþembe 23 Eylül 2021128.880000+0.296%128.348140128.924927129.551221128.396647129.504891
çarþamba 22 Eylül 2021128.500000+0.125%127.935337128.405622128.752794128.076863128.383332
salý 21 Eylül 2021128.340000+0.125%127.995525128.356391128.686584128.306565128.073240
pazartesi 20 Eylül 2021128.180000-1.103%128.147301128.532447129.045603128.960127128.306565
pazar 19 Eylül 2021129.6100000.000%128.894547128.915060129.065613128.962666128.959572
cumartesi 18 Eylül 2021129.6100000.000%128.894547128.904860128.962666128.894547128.962666
cuma 17 Eylül 2021129.610000+0.731%128.894547129.229111129.676457129.141753128.894547
perþembe 16 Eylül 2021128.670000-0.341%128.613272129.015991129.365757129.259680129.136485
çarþamba 15 Eylül 2021129.110000-0.746%129.066712129.297002129.545727129.508607129.231531
salý 14 Eylül 2021130.080000+0.355%129.359145129.868558130.191022129.925250129.520594
pazartesi 13 Eylül 2021129.620000-0.315%129.591930129.794467129.967785129.814710129.926254
pazar 12 Eylül 2021130.0300000.000%129.790971129.867619129.882867129.876047129.827534
cumartesi 11 Eylül 2021130.0300000.000%129.806726129.869555129.876047129.832077129.876047
cuma 10 Eylül 2021130.030000-0.054%129.689185129.944785130.269252129.772194129.832077
perþembe 09 Eylül 2021130.100000-0.161%129.679653130.004319130.332240130.330013129.767214
çarþamba 08 Eylül 2021130.310000-0.153%130.191648130.447498130.712480130.606775130.322188
salý 07 Eylül 2021130.510000+0.130%130.320624130.503141130.660693130.390347130.618978
pazartesi 06 Eylül 2021130.340000-0.153%130.258462130.373670130.499509130.363856130.414071
pazar 05 Eylül 2021130.5400000.000%130.303712130.377191130.434325130.379230130.399753
cumartesi 04 Eylül 2021130.5400000.000%130.305462130.371614130.379230130.330408130.379230
cuma 03 Eylül 2021130.540000+0.177%130.226830130.509209130.749772130.538750130.379230
perþembe 02 Eylül 2021130.310000-0.031%130.164493130.375662130.603571130.287745130.560872
çarþamba 01 Eylül 2021130.350000+0.308%130.230888130.274450130.327080130.307006130.261238
salý 31 Aðustos 2021129.950000+0.224%129.611634129.846832130.161195129.699559129.935088
pazartesi 30 Aðustos 2021129.660000+0.054%129.481131129.608564129.721845129.606255129.668525
pazar 29 Aðustos 2021129.5900000.000%129.507606129.553356129.608849129.545933129.587841
cumartesi 28 Aðustos 2021129.5900000.000%129.545933129.551315129.603414129.566842129.545933
cuma 27 Aðustos 2021129.590000-0.008%129.164836129.452848129.737451129.368635129.566842
perþembe 26 Aðustos 2021129.600000+0.465%129.263418129.465180129.753677129.494699129.376063
çarþamba 25 Aðustos 2021129.000000+0.202%128.772103129.103116129.532967128.947905129.500365
salý 24 Aðustos 2021128.740000-0.217%128.602139128.844158129.056804128.837082128.906148
pazartesi 23 Aðustos 2021129.020000+0.821%128.383051128.809222129.143562128.383051128.832366
pazar 22 Aðustos 2021127.9700000.000%128.228044128.428305128.479576128.427257128.383002
cumartesi 21 Aðustos 2021127.9700000.000%128.413220128.423852128.465684128.415560128.427257
cuma 20 Aðustos 2021127.970000-0.187%127.950106128.230966128.531727128.181632128.415560
perþembe 19 Aðustos 2021128.210000-0.358%127.949049128.376535128.698005128.557882128.191756
çarþamba 18 Aðustos 2021128.670000+0.078%128.241349128.520244128.886778128.337032128.573364
salý 17 Aðustos 2021128.570000-0.140%128.258346128.545340128.867488128.702158128.350442
pazartesi 16 Aðustos 2021128.750000-0.687%128.507625128.870093129.410132129.292642128.720070
pazar 15 Aðustos 2021129.6400000.000%129.263779129.285371129.387497129.278521129.292673
cumartesi 14 Aðustos 2021129.6400000.000%129.278521129.280255129.293224129.292129129.278521
cuma 13 Aðustos 2021129.640000+0.023%129.232731129.505757129.691507129.547467129.278521
perþembe 12 Aðustos 2021129.610000-0.054%129.408635129.600037129.711188129.654446129.552571
çarþamba 11 Aðustos 2021129.680000+0.154%129.564702129.675816129.804073129.595905129.669069
salý 10 Aðustos 2021129.480000-0.015%129.416978129.542694129.684429129.501619129.601467
pazartesi 09 Aðustos 2021129.500000-0.108%129.398806129.538591129.685141129.656330129.477521
pazar 08 Aðustos 2021129.6400000.000%129.606674129.657888129.822637129.655509129.640387
cumartesi 07 Aðustos 2021129.6400000.000%129.643746129.661879129.666880129.666880129.655509
cuma 06 Aðustos 2021129.640000-0.116%129.583049129.762560129.975371129.898987129.666880
perþembe 05 Aðustos 2021129.790000+0.371%129.579240129.807264130.002381129.586845129.898987
çarþamba 04 Aðustos 2021129.310000-0.301%129.165368129.488285129.814960129.371801129.586845
salý 03 Aðustos 2021129.700000-0.361%129.193135129.600310129.884338129.804282129.371801
pazartesi 02 Aðustos 2021130.170000-0.169%129.612928130.059120130.433862130.224348129.771295
pazar 01 Aðustos 2021130.3900000.000%130.100826130.161427130.235332130.163236130.119667
cumartesi 31 Temmuz 2021130.3900000.000%130.163236130.164153130.175293130.163236130.163236
cuma 30 Temmuz 2021130.390000-0.015%130.029503130.210363130.490738130.139060130.168172
perþembe 29 Temmuz 2021130.410000+0.339%129.928067130.225409130.539860130.219187130.153302
çarþamba 28 Temmuz 2021129.970000-0.008%129.624384129.910804130.226846129.730280130.215368
salý 27 Temmuz 2021129.980000-0.054%129.554447129.907423130.292850130.284755129.729507
pazartesi 26 Temmuz 2021130.050000-0.046%129.691348130.102252130.352315130.140220130.294628
pazar 25 Temmuz 2021130.1100000.000%129.977068130.130386130.176788130.136476130.166703
cumartesi 24 Temmuz 2021130.1100000.000%130.128783130.135757130.138686130.138686130.136476
cuma 23 Temmuz 2021130.110000+0.216%129.627854129.937243130.190207129.648678130.136476
perþembe 22 Temmuz 2021129.830000+0.154%129.490191129.882834130.288787130.107527129.650426
çarþamba 21 Temmuz 2021129.630000+0.465%129.159794129.692904130.191269129.446449130.107448
salý 20 Temmuz 2021129.030000+0.054%128.618299129.191070129.479610129.154900129.448598
pazartesi 19 Temmuz 2021128.960000-0.823%128.900531129.407307129.959093129.925770129.156219
pazar 18 Temmuz 2021130.0300000.000%129.893889129.921435130.058334129.912571129.935925
cumartesi 17 Temmuz 2021130.0300000.000%129.912571129.933683129.971598129.964649129.912571
cuma 16 Temmuz 2021130.030000+0.077%129.645476129.957402130.276596129.751807129.964649
perþembe 15 Temmuz 2021129.930000-0.284%129.621560129.942872130.211209130.164113129.751861
çarþamba 14 Temmuz 2021130.300000-0.191%130.028664130.217494130.431023130.288967130.169558
salý 13 Temmuz 2021130.5500000.000%130.219728130.658077131.091935130.897802130.302457
pazartesi 12 Temmuz 2021130.550000+0.069%130.464822130.769860130.992775130.810359130.902028
pazar 11 Temmuz 2021130.4600000.000%130.746560130.778119130.865313130.771755130.789738
cumartesi 10 Temmuz 2021130.4600000.000%130.759878130.771306130.831140130.759878130.771755
cuma 09 Temmuz 2021130.460000+0.423%129.949197130.416469130.888072130.010464130.768136
perþembe 08 Temmuz 2021129.910000-0.726%129.643093130.113630130.543705130.486190130.014153
çarþamba 07 Temmuz 2021130.860000-0.099%130.423749130.706122131.043640130.793990130.503674
salý 06 Temmuz 2021130.990000-0.448%130.634235131.227819131.857292131.645443130.780279
pazartesi 05 Temmuz 2021131.580000-0.121%131.540856131.677354131.863527131.777903131.649638
pazar 04 Temmuz 2021131.7400000.000%131.650032131.736024131.782401131.743051131.782401
cumartesi 03 Temmuz 2021131.7400000.000%131.700433131.723181131.766781131.700433131.727627
cuma 02 Temmuz 2021131.740000-0.514%131.690128131.939509132.228381132.165564131.702075
perþembe 01 Temmuz 2021132.420000+0.753%131.566072131.988282132.429072131.757911132.156944
çarþamba 30 Haziran 2021131.430000-0.084%131.283192131.538054131.797111131.567146131.752197
salý 29 Haziran 2021131.540000-0.447%131.317570131.691519131.944309131.923972131.543374
pazartesi 28 Haziran 2021132.130000-0.106%131.780568132.037185132.350387132.267537131.914818
pazar 27 Haziran 2021132.2700000.000%132.194997132.239085132.285036132.222195132.281226
cumartesi 26 Haziran 2021132.2700000.000%132.222195132.225184132.256020132.237701132.222195
cuma 25 Haziran 2021132.270000+0.053%132.153556132.299530132.463840132.293900132.256020
perþembe 24 Haziran 2021132.200000-0.181%132.123572132.319190132.556192132.360142132.276661
çarþamba 23 Haziran 2021132.440000+0.715%132.030424132.309921132.685495132.113193132.361479
salý 22 Haziran 2021131.500000+0.451%131.222205131.639090132.196547131.475290132.115249
pazartesi 21 Haziran 2021130.910000130.066129130.924434131.508968130.847568131.475276
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
127.970000133.120000130.1948911.2352446.0078

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr EUR / JPY baþka döviz kurlarý ile:
EUR / AUDEUR / CADEUR / CHFEUR / GBPEUR / NTDEUR / SEKEUR / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).