fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 499.54 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1704 USD
1 EUR=122.09 JPY
1 EUR=0.9043 GBP
1 USD=104.31 JPY
1 USD=0.9129 CHF
1 GBP=1.2943 USD
1 USD=1.3378 CAD
1 USD=1.4246 AUD
1 EUR=1.0684 CHF
1 EUR=9.74 TRY
1 USD=8.32 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2019 FXTOP
Dersler: 29 Ekim 2020
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 29 Ekim 2020
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=1.1704 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 EUR=1.1704 USD
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=0.8544 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 USD=0.854409 EUR
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
20 Eylül 2019 / 29 Ekim 2020
TarihEUR/USD (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
perþembe 29 Ekim 20201.170400-0.196%1.1650331.1719331.1758271.1749491.165101
çarþamba 28 Ekim 20201.172700-0.887%1.1719001.1757941.1786921.1779961.174951
salý 27 Ekim 20201.183200+0.110%1.1769901.1817411.1837611.1807141.178078
pazartesi 26 Ekim 20201.181900-0.312%1.1803581.1824281.1850521.1843501.180756
pazar 25 Ekim 20201.1856000.000%1.1842171.1861191.1862501.1862501.184259
cumartesi 24 Ekim 20201.1856000.000%1.1860301.1862311.1862501.1860301.186250
cuma 23 Ekim 20201.185600+0.296%1.1787661.1830381.1865151.1821521.186030
perþembe 22 Ekim 20201.182100-0.262%1.1813001.1836431.1868051.1861021.182117
çarþamba 21 Ekim 20201.185200+0.356%1.1823111.1852971.1880691.1824481.186299
salý 20 Ekim 20201.181000+0.212%1.1762281.1798521.1839291.1767821.182450
pazartesi 19 Ekim 20201.178500+0.375%1.1704091.1746791.1793851.1720381.176782
pazar 18 Ekim 20201.1741000.000%1.1715001.1715741.1725671.1715001.172051
cumartesi 17 Ekim 20201.1741000.000%1.1715001.1715131.1716501.1716411.171500
cuma 16 Ekim 20201.174100+0.368%1.1693501.1714711.1745361.1710941.171641
perþembe 15 Ekim 20201.169800-0.443%1.1689071.1722931.1758481.1748531.170933
çarþamba 14 Ekim 20201.175000-0.314%1.1720551.1746961.1769901.1745501.174949
salý 13 Ekim 20201.178700-0.102%1.1732061.1777531.1816501.1814121.174584
pazartesi 12 Ekim 20201.179900+0.034%1.1786501.1811821.1825881.1813981.181265
pazar 11 Ekim 20201.1795000.000%1.1805001.1828581.1830851.1830851.181398
cumartesi 10 Ekim 20201.1795000.000%1.1829301.1830731.1830851.1829301.183085
cuma 09 Ekim 20201.179500+0.255%1.1758411.1795651.1831461.1760511.182930
perþembe 08 Ekim 20201.176500-0.042%1.1734951.1761321.1779941.1761451.175848
çarþamba 07 Ekim 20201.177000-0.212%1.1724691.1753621.1781051.1732201.176510
salý 06 Ekim 20201.179500+0.229%1.1731931.1780801.1807001.1782501.173241
pazartesi 05 Ekim 20201.176800+0.324%1.1709531.1752741.1795721.1711951.178058
pazar 04 Ekim 20201.1730000.000%1.1710001.1716651.1717051.1717051.171345
cumartesi 03 Ekim 20201.1730000.000%1.1716751.1717031.1717051.1716751.171705
cuma 02 Ekim 20201.173000-0.187%1.1696801.1721911.1748501.1746791.171675
perþembe 01 Ekim 20201.175200+0.376%1.1717771.1741131.1766571.1724911.174535
çarþamba 30 Eylül 20201.170800+0.051%1.1685721.1726091.1755071.1740531.172467
salý 29 Eylül 20201.170200+0.274%1.1663121.1698971.1745501.1664601.174108
pazartesi 28 Eylül 20201.167000+0.309%1.1616031.1647931.1679311.1627351.166586
pazar 27 Eylül 20201.1634000.000%1.1615001.1630711.1631501.1631501.162500
cumartesi 26 Eylül 20201.1634000.000%1.1630881.1631451.1631501.1630881.163150
cuma 25 Eylül 20201.163400-0.094%1.1613121.1649131.1684771.1670001.163150
perþembe 24 Eylül 20201.164500-0.402%1.1629331.1658331.1686411.1659061.167216
çarþamba 23 Eylül 20201.169200-0.409%1.1652291.1686601.1718501.1706731.166183
salý 22 Eylül 20201.174000-0.399%1.1693101.1740671.1771621.1771621.170673
pazartesi 21 Eylül 20201.178700-0.389%1.1732341.1806131.1871491.1843361.177309
pazar 20 Eylül 20201.1833000.000%1.1839701.1840231.1850001.1839701.184687
cumartesi 19 Eylül 20201.1833000.000%1.1839701.1839761.1840351.1840351.183970
cuma 18 Eylül 20201.183300+0.305%1.1830891.1851031.1869791.1844971.184035
perþembe 17 Eylül 20201.179700-0.607%1.1741291.1800661.1852501.1816091.184722
çarþamba 16 Eylül 20201.186900-0.193%1.1791691.1844191.1881501.1848831.181898
salý 15 Eylül 20201.189200+0.135%1.1841121.1871571.1899501.1866611.184890
pazartesi 14 Eylül 20201.187600+0.186%1.1832711.1859211.1886501.1837051.186808
pazar 13 Eylül 20201.1854000.000%1.1833411.1846401.1847501.1847501.183601
cumartesi 12 Eylül 20201.1854000.000%1.1845601.1847361.1847501.1845601.184750
cuma 11 Eylül 20201.185400+0.042%1.1820681.1840261.1875051.1820681.184560
perþembe 10 Eylül 20201.184900+0.646%1.1802541.1836481.1913911.1803311.182054
çarþamba 09 Eylül 20201.177300-0.102%1.1753301.1785261.1830191.1771981.180358
salý 08 Eylül 20201.178500-0.330%1.1766851.1800321.1827271.1815301.177607
pazartesi 07 Eylül 20201.182400-0.152%1.1811901.1827511.1848271.1839991.181432
pazar 06 Eylül 20201.1842000.000%1.1835001.1839211.1848501.1838651.184518
cumartesi 05 Eylül 20201.1842000.000%1.1838001.1838591.1838651.1838001.183865
cuma 04 Eylül 20201.184200+0.245%1.1782381.1839891.1863171.1850871.183800
perþembe 03 Eylül 20201.181300-0.405%1.1789321.1831411.1863731.1855291.185086
çarþamba 02 Eylül 20201.186100-1.051%1.1823621.1872231.1928691.1917521.185375
salý 01 Eylül 20201.198700+0.394%1.1897361.1958491.2010931.1939511.191632
pazartesi 31 Aðustos 20201.194000+0.210%1.1884741.1921561.1963231.1908661.193602
pazar 30 Aðustos 20201.1915000.000%1.1895001.1906111.1907811.1906501.190660
cumartesi 29 Aðustos 20201.1915000.000%1.1905001.1906391.1906501.1906501.190650
cuma 28 Aðustos 20201.191500+0.923%1.1811601.1874881.1919361.1820251.190505
perþembe 27 Aðustos 20201.180600+0.144%1.1765881.1824631.1898181.1830161.182068
çarþamba 26 Aðustos 20201.178900-0.212%1.1775721.1819381.1839931.1835711.183285
salý 25 Aðustos 20201.181400-0.279%1.1784461.1816111.1842711.1789641.183568
pazartesi 24 Aðustos 20201.184700+0.663%1.1785161.1807671.1850441.1797191.179016
pazar 23 Aðustos 20201.1769000.000%1.1789951.1795111.1800001.1795001.179830
cumartesi 22 Aðustos 20201.1769000.000%1.1795001.1795041.1796001.1795001.179500
cuma 21 Aðustos 20201.176900-0.684%1.1754851.1822261.1884971.1862201.179500
perþembe 20 Aðustos 20201.185000-0.696%1.1806171.1845211.1868101.1843501.186162
çarþamba 19 Aðustos 20201.193300+0.227%1.1833411.1917401.1952431.1931821.184131
salý 18 Aðustos 20201.190600+0.447%1.1868071.1908721.1964801.1875071.193332
pazartesi 17 Aðustos 20201.185300+0.339%1.1830051.1857221.1880361.1843201.187282
pazar 16 Aðustos 20201.1813000.000%1.1833061.1842361.1845001.1842401.184280
cumartesi 15 Aðustos 20201.1813000.000%1.1842401.1842411.1842651.1842451.184240
cuma 14 Aðustos 20201.181300-0.169%1.1784321.1819801.1850501.1814681.184245
perþembe 13 Aðustos 20201.183300+0.527%1.1783431.1819271.1862501.1783431.181586
çarþamba 12 Aðustos 20201.177100-0.102%1.1712411.1759631.1812301.1743361.178409
salý 11 Aðustos 20201.178300+0.170%1.1722851.1757051.1803801.1739781.174259
pazartesi 10 Aðustos 20201.176300-0.457%1.1736191.1769971.1800501.1786501.173979
pazar 09 Aðustos 20201.1817000.000%1.1785001.1788891.1792851.1788851.178500
cumartesi 08 Aðustos 20201.1817000.000%1.1785151.1788521.1788851.1785151.178885
cuma 07 Aðustos 20201.181700-0.220%1.1755501.1821171.1883581.1879501.178515
perþembe 06 Aðustos 20201.184300-0.093%1.1820401.1865881.1911501.1868061.187768
çarþamba 05 Aðustos 20201.185400+0.756%1.1793081.1841381.1904971.1796971.186528
salý 04 Aðustos 20201.176500+0.333%1.1723811.1771361.1805021.1761321.180221
pazartesi 03 Aðustos 20201.172600-1.030%1.1701041.1756131.1795521.1776761.176199
pazar 02 Aðustos 20201.1848000.000%1.1769971.1779541.1785001.1780001.177877
cumartesi 01 Aðustos 20201.1848000.000%1.1778811.1779891.1780001.1778811.178000
cuma 31 Temmuz 20201.184800+0.894%1.1764781.1845141.1906501.1841961.177881
perþembe 30 Temmuz 20201.174300+0.154%1.1732341.1783781.1849781.1791551.184136
çarþamba 29 Temmuz 20201.172500+0.068%1.1714611.1749011.1804911.1720601.179238
salý 28 Temmuz 20201.171700-0.366%1.1699501.1733451.1774351.1750401.172190
pazartesi 27 Temmuz 20201.176000+1.309%1.1643271.1718641.1779191.1644651.174948
pazar 26 Temmuz 20201.1608000.000%1.1642121.1655331.1656501.1656051.164600
cumartesi 25 Temmuz 20201.1608000.000%1.1656051.1656091.1656501.1656501.165605
cuma 24 Temmuz 20201.160800+0.337%1.1581381.1615731.1657671.1595151.165605
perþembe 23 Temmuz 20201.156900-0.078%1.1541811.1584871.1623921.1572531.159353
çarþamba 22 Temmuz 20201.157800+1.180%1.1567351.1570211.1574281.1532631.156919
salý 21 Temmuz 20201.144300-0.044%1.1425891.1467991.1540621.1443871.152950
pazartesi 20 Temmuz 20201.144800+0.175%1.1404911.1439521.1466541.1418151.144381
pazar 19 Temmuz 20201.1428000.000%1.1408551.1428201.1429501.1429501.142041
cumartesi 18 Temmuz 20201.1428000.000%1.1427251.1429371.1429501.1427951.142950
cuma 17 Temmuz 20201.142800+0.123%1.1378571.1409761.1444501.1380411.142795
perþembe 16 Temmuz 20201.141400-0.262%1.1371841.1404711.1441501.1411591.138049
çarþamba 15 Temmuz 20201.144400+0.607%1.1392501.1415921.1451501.1404461.141060
salý 14 Temmuz 20201.137500+0.406%1.1325991.1365901.1409661.1346551.139543
pazartesi 13 Temmuz 20201.132900+0.470%1.1303311.1334471.1374691.1306141.134842
pazar 12 Temmuz 20201.1276000.000%1.1295001.1295951.1307851.1295001.130620
cumartesi 11 Temmuz 20201.1276000.000%1.1295001.1295371.1300601.1295001.129500
cuma 10 Temmuz 20201.127600-0.582%1.1256821.1289401.1324451.1285421.129500
perþembe 09 Temmuz 20201.134200+0.496%1.1280301.1326581.1371401.1332991.128382
çarþamba 08 Temmuz 20201.128600-0.035%1.1264811.1297421.1348611.1275041.133273
salý 07 Temmuz 20201.129000-0.309%1.1259991.1295631.1334661.1310301.127478
pazartesi 06 Temmuz 20201.132500+0.900%1.1243981.1293861.1345581.1244991.130709
pazar 05 Temmuz 20201.1224000.000%1.1243911.1245021.1247281.1245001.124585
cumartesi 04 Temmuz 20201.1224000.000%1.1245001.1245201.1247281.1247281.124500
cuma 03 Temmuz 20201.122400-0.549%1.1220701.1238781.1251501.1239501.124728
perþembe 02 Temmuz 20201.128600+0.768%1.1225231.1258541.1301351.1250811.123806
çarþamba 01 Temmuz 20201.120000+0.018%1.1188811.1235681.1274211.1232041.125244
salý 30 Haziran 20201.119800-0.762%1.1191891.1230091.1260751.1241581.123345
pazartesi 29 Haziran 20201.128400+0.633%1.1217681.1246271.1287761.1225051.124126
pazar 28 Haziran 20201.1213000.000%1.1218051.1218731.1226181.1218051.122000
cumartesi 27 Haziran 20201.1213000.000%1.1218051.1218101.1218551.1218051.121805
cuma 26 Haziran 20201.121300+0.116%1.1197461.1220661.1239501.1216671.121855
perþembe 25 Haziran 20201.120000-0.709%1.1191061.1231991.1259101.1254991.121960
çarþamba 24 Haziran 20201.128000-0.336%1.1249451.1292601.1325731.1308951.125524
salý 23 Haziran 20201.131800+0.936%1.1233931.1292861.1347501.1264431.130908
pazartesi 22 Haziran 20201.121300+0.027%1.1169001.1218701.1267351.1187441.126255
pazar 21 Haziran 20201.1210000.000%1.1177351.1178311.1195681.1177351.118485
cumartesi 20 Haziran 20201.1210000.000%1.1177351.1177551.1179501.1179501.117735
cuma 19 Haziran 20201.121000-0.107%1.1172681.1205161.1252011.1203921.117735
perþembe 18 Haziran 20201.122200-0.089%1.1189811.1232261.1261521.1245181.120273
çarþamba 17 Haziran 20201.123200-0.672%1.1209881.1250371.1295621.1261641.124429
salý 16 Haziran 20201.130800+0.489%1.1231291.1305951.1349511.1325671.126037
pazartesi 15 Haziran 20201.125300-0.451%1.1227941.1265961.1330231.1243091.132350
pazar 14 Haziran 20201.1304000.000%1.1232041.1253971.1257151.1255401.124220
cumartesi 13 Haziran 20201.1304000.000%1.1255401.1255531.1257151.1255401.125540
cuma 12 Haziran 20201.130400-0.388%1.1212521.1284811.1339481.1293751.125715
perþembe 11 Haziran 20201.134800-0.237%1.1288781.1358971.1399711.1375531.129691
çarþamba 10 Haziran 20201.137500+0.717%1.1331891.1359841.1420021.1339151.137523
salý 09 Haziran 20201.129400+0.080%1.1243281.1304431.1363061.1291301.133662
pazartesi 08 Haziran 20201.128500-0.397%1.1269131.1295891.1319641.1299351.129049
pazar 07 Haziran 20201.1330000.000%1.1290001.1291841.1305891.1291501.129828
cumartesi 06 Haziran 20201.1330000.000%1.1290951.1291451.1291551.1290951.129150
cuma 05 Haziran 20201.133000+0.711%1.1278991.1324071.1383621.1336391.129095
perþembe 04 Haziran 20201.125000+0.500%1.1195581.1255521.1361701.1238521.133767
çarþamba 03 Haziran 20201.119400+0.179%1.1167071.1210811.1253281.1171061.123671
salý 02 Haziran 20201.117400+0.522%1.1115311.1153281.1194581.1132301.117256
pazartesi 01 Haziran 20201.111600-0.180%1.1101121.1126591.1151631.1113951.113771
pazar 31 Mayýs 20201.1136000.000%1.1095001.1106111.1125001.1105001.111450
cumartesi 30 Mayýs 20201.1136000.000%1.1104481.1104961.1105001.1104481.110500
cuma 29 Mayýs 20201.113600+1.089%1.1070031.1102441.1393771.1079071.110500
perþembe 28 Mayýs 20201.101600+0.227%1.0992751.1032561.1093831.1007181.107702
çarþamba 27 Mayýs 20201.099100+0.146%1.0936191.0981901.1029431.0976591.101165
salý 26 Mayýs 20201.097500+0.596%1.0892501.0947091.0995771.0893661.098285
pazartesi 25 Mayýs 20201.091000+0.055%1.0871691.0895351.0914111.0896951.089565
pazar 24 Mayýs 20201.0904000.000%1.0892201.0904121.0905001.0905001.089752
cumartesi 23 Mayýs 20201.0904000.000%1.0900501.0904641.0905001.0900501.090500
cuma 22 Mayýs 20201.090400-0.873%1.0885771.0917981.0958941.0948071.090050
perþembe 21 Mayýs 20201.100000+0.383%1.0939061.0966831.1008061.0977051.094808
çarþamba 20 Mayýs 20201.095800+0.073%1.0919241.0957351.0998621.0921561.097815
salý 19 Mayýs 20201.095000+1.089%1.0902331.0930291.0974721.0914651.091977
pazartesi 18 Mayýs 20201.083200+0.315%1.0800481.0847141.0925081.0816891.091560
pazar 17 Mayýs 20201.0798000.000%1.0805001.0820731.0821981.0821601.081929
cumartesi 16 Mayýs 20201.0798000.000%1.0819751.0821491.0821601.0820201.082160
cuma 15 Mayýs 20201.079800+0.056%1.0790451.0811361.0846401.0806901.082020
perþembe 14 Mayýs 20201.079200-0.763%1.0776211.0803191.0823451.0817071.080596
çarþamba 13 Mayýs 20201.087500+0.157%1.0812161.0844511.0892891.0846851.081850
salý 12 Mayýs 20201.085800+0.314%1.0784931.0830121.0879971.0807321.084750
pazartesi 11 Mayýs 20201.082400-0.175%1.0801351.0827211.0850731.0832651.080612
pazar 10 Mayýs 20201.0843000.000%1.0820001.0955811.0970501.0970501.083446
cumartesi 09 Mayýs 20201.0843000.000%1.0838501.0970201.0970501.0961261.097050
cuma 08 Mayýs 20201.084300+0.556%1.0815901.0842291.0938501.0831361.093848
perþembe 07 Mayýs 20201.078300-0.222%1.0767101.0801191.0834191.0795931.083177
çarþamba 06 Mayýs 20201.080700-0.332%1.0783761.0817411.0843501.0841301.079680
salý 05 Mayýs 20201.084300-0.905%1.0826441.0873401.0920851.0901531.084363
pazartesi 04 Mayýs 20201.094200+0.607%1.0895651.0930441.0973521.0971521.090250
pazar 03 Mayýs 20201.0876000.000%1.0970001.1081931.1094501.1094501.097500
cumartesi 02 Mayýs 20201.0876000.000%1.0981451.1093871.1094501.1063501.109450
cuma 01 Mayýs 20201.0876000.000%1.0934921.0968241.1046011.0951501.104601
perþembe 30 Nisan 20201.087600+0.314%1.0835291.0891331.0969541.0875431.095054
çarþamba 29 Nisan 20201.084200-0.322%1.0820521.0853591.0884911.0821951.087423
salý 28 Nisan 20201.087700+0.230%1.0810391.0839651.0887971.0830751.082366
pazartesi 27 Nisan 20201.085200+0.481%1.0811691.0834451.0859951.0822981.082368
pazar 26 Nisan 20201.0800000.000%1.0807501.0820811.0825981.0822051.082158
cumartesi 25 Nisan 20201.0800000.000%1.0820501.0822331.0825981.0825001.082205
cuma 24 Nisan 20201.080000+0.260%1.0727291.0781351.0828721.0778891.082500
perþembe 23 Nisan 20201.077200-0.874%1.0758011.0800991.0843461.0823661.078048
çarþamba 22 Nisan 20201.086700+0.277%1.0803451.0847241.0882691.0859241.082439
salý 21 Nisan 20201.083700-0.212%1.0817421.0846371.0879491.0870221.086012
pazartesi 20 Nisan 20201.0860000.000%1.0842641.0865751.0896511.0872631.086189
pazar 19 Nisan 20201.0860000.000%1.0865001.0874441.0875001.0875001.087252
cumartesi 18 Nisan 20201.0860000.000%1.0873151.0874881.0875001.0873501.087500
cuma 17 Nisan 20201.086000-0.257%1.0812161.0860631.0891471.0861181.087500
perþembe 16 Nisan 20201.088800-0.138%1.0819701.0871721.0911611.0908341.084699
çarþamba 15 Nisan 20201.090300-0.547%1.0857231.0938401.0989311.0981651.090872
salý 14 Nisan 20201.096300+0.883%1.0907741.0948981.0990501.0909871.098636
pazartesi 13 Nisan 20201.0867000.000%1.0893191.0926041.0966961.0945001.091351
pazar 12 Nisan 20201.0867000.000%1.0935001.0936531.0951521.0935501.094500
cumartesi 11 Nisan 20201.0867000.000%1.0934201.0935591.0936501.0936501.093550
cuma 10 Nisan 20201.0867000.000%1.0920191.0938791.0952721.0927531.093650
perþembe 09 Nisan 20201.086700-0.037%1.0841601.0888811.0950741.0856641.092616
çarþamba 08 Nisan 20201.087100-0.129%1.0831191.0869051.0901261.0890881.085553
salý 07 Nisan 20201.088500+0.871%1.0784581.0859091.0917871.0795811.089086
pazartesi 06 Nisan 20201.079100+0.056%1.0768731.0805591.0833941.0812101.079494
pazar 05 Nisan 20201.0785000.000%1.0805001.0806251.0825001.0805001.081500
cumartesi 04 Nisan 20201.0785000.000%1.0804331.0804951.0809151.0804331.080500
cuma 03 Nisan 20201.078500-1.109%1.0775751.0816641.0859181.0855051.080500
perþembe 02 Nisan 20201.090600-0.274%1.0821051.0906321.0962521.0946661.085570
çarþamba 01 Nisan 20201.093600-0.183%1.0903761.0970881.1037811.1031411.095590
salý 31 Mart 20201.095600-0.707%1.0929081.1000701.1050941.1046101.103692
pazartesi 30 Mart 20201.103400+0.519%1.1011701.1066171.1232141.1125001.103168
pazar 29 Mart 20201.0977000.000%1.1113771.1163671.1168501.1168501.112500
cumartesi 28 Mart 20201.0977000.000%1.1134951.1168341.1168501.1166891.116689
cuma 27 Mart 20201.097700-0.036%1.0954761.1053491.1168501.1038621.116689
perþembe 26 Mart 20201.098100+1.422%1.0875711.0959021.1057971.0882451.103065
çarþamba 25 Mart 20201.082700-0.148%1.0769601.0827961.0893601.0814031.087323
salý 24 Mart 20201.084300+0.556%1.0744371.0801591.0886161.0744491.080499
pazartesi 23 Mart 20201.078300+0.710%1.0658481.0728171.0819061.0658481.074800
pazar 22 Mart 20201.0707000.000%1.0655021.0756321.0763501.0763501.065536
cumartesi 21 Mart 20201.0707000.000%1.0700551.0763411.0763501.0762501.076350
cuma 20 Mart 20201.070700-0.870%1.0638471.0718931.0828551.0665591.076350
perþembe 19 Mart 20201.080100-1.216%1.0655251.0809291.0978271.0931771.066325
çarþamba 18 Mart 20201.093400-0.437%1.0803571.0954151.1043931.1016891.090714
salý 17 Mart 20201.098200-1.569%1.0957041.1074261.1188321.1168261.100988
pazartesi 16 Mart 20201.115700+0.477%1.1087211.1153031.1235201.1158851.117762
pazar 15 Mart 20201.1104000.000%1.1065001.1143201.1197021.1144501.117356
cumartesi 14 Mart 20201.1104000.000%1.1106201.1144291.1144501.1141501.114450
cuma 13 Mart 20201.110400-1.210%1.1056501.1149431.1220451.1175711.114450
perþembe 12 Mart 20201.124000-0.847%1.1064761.1234071.1332151.1258661.117225
çarþamba 11 Mart 20201.133600-0.474%1.1252071.1311071.1365381.1308951.125777
salý 10 Mart 20201.139000-0.576%1.1277501.1356731.1439951.1439951.129963
pazartesi 09 Mart 20201.145600+1.059%1.1356151.1422491.1493791.1376171.145620
pazar 08 Mart 20201.1336000.000%1.1286501.1293041.1358541.1286501.135854
cumartesi 07 Mart 20201.1336000.000%1.1286201.1286351.1287901.1286451.128650
cuma 06 Mart 20201.133600+1.332%1.1213471.1277801.1354151.1230021.128645
perþembe 05 Mart 20201.118700+0.557%1.1121371.1168231.1243471.1132821.123846
çarþamba 04 Mart 20201.112500+0.072%1.1096501.1147871.1184551.1170071.113650
salý 03 Mart 20201.111700-0.045%1.1096691.1143501.1206741.1139591.117313
pazartesi 02 Mart 20201.112200+1.321%1.1036741.1098471.1182181.1047951.112910
pazar 01 Mart 20201.0977000.000%1.1027391.1029421.1051551.1027801.104442
cumartesi 29 Þubat 20201.0977000.000%1.1027251.1027771.1027801.1027391.102780
cuma 28 Þubat 20201.097700+0.119%1.0951221.1002991.1052411.1003551.102739
perþembe 27 Þubat 20201.096400+0.818%1.0879851.0943031.1005341.0882991.100443
çarþamba 26 Þubat 20201.087500+0.323%1.0855281.0877181.0903101.0881221.088234
salý 25 Þubat 20201.084000+0.203%1.0830741.0858301.0890041.0851701.087920
pazartesi 24 Þubat 20201.081800+0.157%1.0808001.0833281.0871971.0828841.085175
pazar 23 Þubat 20201.0801000.000%1.0810461.0845231.0847051.0847051.082761
cumartesi 22 Þubat 20201.0801000.000%1.0846501.0847031.0847051.0846501.084705
cuma 21 Þubat 20201.080100+0.102%1.0786261.0815471.0862501.0787431.084650
perþembe 20 Þubat 20201.079000-0.093%1.0779171.0797741.0820191.0808531.078533
çarþamba 19 Þubat 20201.080000-0.148%1.0783351.0797681.0811971.0795461.080736
salý 18 Þubat 20201.081600-0.175%1.0786441.0819721.0838501.0837171.079197
pazartesi 17 Þubat 20201.083500-0.065%1.0829501.0838181.0852501.0839341.083539
pazar 16 Þubat 20201.0842000.000%1.0830501.0831841.0845001.0830851.084122
cumartesi 15 Þubat 20201.0842000.000%1.0830501.0830841.0830851.0830501.083085
cuma 14 Þubat 20201.084200-0.230%1.0829491.0841481.0860711.0840641.083050
perþembe 13 Þubat 20201.086700-0.431%1.0835171.0862881.0888621.0872051.084117
çarþamba 12 Þubat 20201.091400+0.119%1.0866141.0904011.0924131.0919241.087376
salý 11 Þubat 20201.090100-0.457%1.0893131.0914051.0925501.0913161.091725
pazartesi 10 Þubat 20201.095100-0.164%1.0908671.0939511.0958951.0943551.090935
pazar 09 Þubat 20201.0969000.000%1.0942701.0946341.0950151.0946301.094280
cumartesi 08 Þubat 20201.0969000.000%1.0945501.0946261.0946301.0945501.094630
cuma 07 Þubat 20201.096900-0.309%1.0942711.0964981.0985501.0980581.094550
perþembe 06 Þubat 20201.100300-0.181%1.0965091.0992821.1012431.0999591.098060
çarþamba 05 Þubat 20201.102300-0.226%1.0993721.1022591.1046731.1045331.099870
salý 04 Þubat 20201.104800-0.163%1.1033451.1051601.1063951.1060761.104450
pazartesi 03 Þubat 20201.106600+0.127%1.1043011.1070181.1090781.1086901.105905
pazar 02 Þubat 20201.1052000.000%1.1082051.1093751.1095151.1094301.109411
cumartesi 01 Þubat 20201.1052000.000%1.1094301.1094351.1095101.1095101.109430
cuma 31 Ocak 20201.105200+0.209%1.1017591.1046871.1096271.1033831.109510
perþembe 30 Ocak 20201.102900+0.255%1.1007881.1021351.1038871.1010911.103268
çarþamba 29 Ocak 20201.100100-0.036%1.0992881.1008051.1027781.1022751.100955
salý 28 Ocak 20201.100500-0.181%1.0998201.1015221.1024691.1018191.101983
pazartesi 27 Ocak 20201.102500-0.091%1.1009701.1024441.1037541.1031071.101931
pazar 26 Ocak 20201.1035000.000%1.1025001.1026011.1036431.1025401.103148
cumartesi 25 Ocak 20201.1035000.000%1.1025001.1025381.1025451.1025001.102540
cuma 24 Ocak 20201.103500-0.505%1.1020861.1040021.1060421.1055831.102500
perþembe 23 Ocak 20201.109100+0.027%1.1036611.1076071.1102851.1092381.105331
çarþamba 22 Ocak 20201.108800-0.243%1.1071251.1084571.1097361.1082851.109261
salý 21 Ocak 20201.111500+0.271%1.1076291.1096541.1117781.1097421.108402
pazartesi 20 Ocak 20201.108500-0.207%1.1077151.1090891.1102501.1090041.109636
pazar 19 Ocak 20201.1108000.000%1.1090601.1091111.1095001.1090801.109281
cumartesi 18 Ocak 20201.1108000.000%1.1090601.1090791.1090801.1090601.109080
cuma 17 Ocak 20201.110800-0.546%1.0956671.1117081.1196491.1137091.109060
perþembe 16 Ocak 20201.116900+0.242%1.1129411.1148601.1170571.1151071.113706
çarþamba 15 Ocak 20201.114200+0.243%1.1119891.1140401.1163081.1126751.114952
salý 14 Ocak 20201.111500-0.099%1.1105131.1131461.1384991.1135981.112715
pazartesi 13 Ocak 20201.112600+0.316%1.1113711.1127461.1144491.1116251.113566
pazar 12 Ocak 20201.1091000.000%1.1115001.1119921.1120751.1120001.111905
cumartesi 11 Ocak 20201.1091000.000%1.1119711.1119981.1120251.1119711.112000
cuma 10 Ocak 20201.109100-0.171%1.1051571.1107521.1155251.1106301.111971
perþembe 09 Ocak 20201.111000-0.045%1.1005621.1110361.1206191.1110001.110497
çarþamba 08 Ocak 20201.111500-0.510%1.0774951.1134011.1204701.1147001.110543
salý 07 Ocak 20201.117200-0.197%1.1134501.1171621.1198291.1196011.115150
pazartesi 06 Ocak 20201.119400+0.422%1.1157731.1180421.1205721.1160831.119750
pazar 05 Ocak 20201.1147000.000%1.1159501.1160011.1170001.1159501.116651
cumartesi 04 Ocak 20201.1147000.000%1.1158501.1159521.1160001.1160001.115950
cuma 03 Ocak 20201.114700-0.411%1.1125331.1160441.1179551.1172501.116000
perþembe 02 Ocak 20201.119300-0.365%1.1164081.1196041.1225491.1215831.117195
çarþamba 01 Ocak 20201.1234000.000%1.1160501.1204601.1276481.1221501.121326
salý 31 Aralýk 20191.123400+0.402%1.1200281.1215501.1238671.1201991.121653
pazartesi 30 Aralýk 20191.118900+0.323%1.1178491.1198341.1220321.1178491.119900
pazar 29 Aralýk 20191.1153000.000%1.1172721.1174771.1180051.1174701.117755
cumartesi 28 Aralýk 20191.1153000.000%1.1172721.1174621.1176901.1172721.117470
cuma 27 Aralýk 20191.115300+0.659%1.0916881.1142491.1187431.1096441.117272
perþembe 26 Aralýk 20191.1080000.000%1.1082421.1094411.1109141.1091451.110000
çarþamba 25 Aralýk 20191.1080000.000%1.1075441.1110901.1313501.1088961.123215
salý 24 Aralýk 20191.108000+0.045%1.1070271.1085091.1095101.1090721.109019
pazartesi 23 Aralýk 20191.107500-0.198%1.1071071.1083631.1095501.1078371.109262
pazar 22 Aralýk 20191.1097000.000%1.1077701.1080071.1083271.1080001.108090
cumartesi 21 Aralýk 20191.1097000.000%1.1077951.1079901.1080001.1078061.108000
cuma 20 Aralýk 20191.109700-0.180%1.1066791.1101141.1133431.1123781.108000
perþembe 19 Aralýk 20191.111700+0.018%1.1109441.1124761.1142051.1116361.112260
çarþamba 18 Aralýk 20191.111500-0.421%1.1110991.1128281.1151071.1150191.111450
salý 17 Aralýk 20191.116200+0.144%1.1144801.1150491.1156951.1154681.115155
pazartesi 16 Aralýk 20191.114600-0.251%1.1122981.1125271.1130911.1127441.113091
pazar 15 Aralýk 20191.1174000.000%1.1120001.1120401.1131101.1120001.113000
cumartesi 14 Aralýk 20191.1174000.000%1.1120001.1120031.1120501.1120501.112000
cuma 13 Aralýk 20191.117400+0.332%1.1112221.1158641.1191571.1184401.112050
perþembe 12 Aralýk 20191.113700+0.560%1.1038911.1131131.1173811.1133701.116215
çarþamba 11 Aralýk 20191.107500-0.018%1.1071371.1094011.1144671.1092671.113250
salý 10 Aralýk 20191.107700+0.018%1.1061931.1077471.1097591.1065261.109256
pazartesi 09 Aralýk 20191.107500-0.171%1.1053361.1063861.1077911.1057601.106384
pazar 08 Aralýk 20191.1094000.000%1.1055001.1058591.1060001.1058751.105901
cumartesi 07 Aralýk 20191.1094000.000%1.1058751.1058831.1061401.1060001.105875
cuma 06 Aralýk 20191.1094000.000%1.1041911.1086381.1109861.1104211.106000
perþembe 05 Aralýk 20191.109400+0.117%1.1078371.1091251.1107781.1078681.110470
çarþamba 04 Aralýk 20191.108100+0.090%1.1067581.1079691.1112841.1082241.108070
salý 03 Aralýk 20191.107100+0.435%1.1066111.1078331.1092261.1077201.108143
pazartesi 02 Aralýk 20191.102300+0.373%1.1003341.1036801.1088631.1021171.107908
pazar 01 Aralýk 20191.0982000.000%1.1018151.1018691.1026931.1018151.102410
cumartesi 30 Kasým 20191.0982000.000%1.1018151.1018161.1018391.1018391.101815
cuma 29 Kasým 20191.098200-0.209%1.0982491.1009741.1026331.1012031.101839
perþembe 28 Kasým 20191.100500-0.036%1.1000871.1007631.1017521.1006371.101018
çarþamba 27 Kasým 20191.100900-0.100%1.0993001.1008021.1024501.1024141.100280
salý 26 Kasým 20191.102000+0.109%1.1006971.1015761.1026571.1013461.102172
pazartesi 25 Kasým 20191.100800-0.452%1.1004751.1017051.1031421.1022901.101569
pazar 24 Kasým 20191.1058000.000%1.1016351.1021511.1022501.1021301.101941
cumartesi 23 Kasým 20191.1058000.000%1.1019551.1021221.1021301.1020001.102130
cuma 22 Kasým 20191.105800-0.298%1.1015821.1051581.1078241.1061851.102130
perþembe 21 Kasým 20191.109100+0.289%1.1053371.1074281.1096071.1077201.105831
çarþamba 20 Kasým 20191.105900-0.162%1.1053261.1069051.1080521.1078061.107371
salý 19 Kasým 20191.107700+0.145%1.1063541.1075101.1083591.1072301.107733
pazartesi 18 Kasým 20191.106100+0.245%1.1051191.1065431.1089501.1051561.107211
pazar 17 Kasým 20191.1034000.000%1.1048991.1051221.1055001.1051301.105235
cumartesi 16 Kasým 20191.1034000.000%1.1051301.1051351.1052501.1052501.105130
cuma 15 Kasým 20191.103400+0.336%1.1014441.1034151.1057001.1022201.105250
perþembe 14 Kasým 20191.099700-0.082%1.0989621.1006211.1027121.1007161.102175
çarþamba 13 Kasým 20191.100600-0.082%1.0995031.1009021.1019711.1011521.100704
salý 12 Kasým 20191.101500-0.235%1.1003591.1022701.1038781.1031871.100813
pazartesi 11 Kasým 20191.104100+0.063%1.1016741.1029541.1042641.1020251.103388
pazar 10 Kasým 20191.1034000.000%1.1018951.1019431.1026251.1018951.102130
cumartesi 09 Kasým 20191.1034000.000%1.1018951.1018951.1018951.1018951.101895
cuma 08 Kasým 20191.103400-0.388%1.1017451.1037581.1054661.1049111.101895
perþembe 07 Kasým 20191.107700-0.117%1.1037411.1062971.1089671.1069851.104950
çarþamba 06 Kasým 20191.109000-0.171%1.1065371.1077031.1092681.1075431.106752
salý 05 Kasým 20191.110900-0.439%1.1063501.1106961.1242111.1122791.107383
pazartesi 04 Kasým 20191.115800+0.171%1.1124501.1156371.1175501.1165451.112768
pazar 03 Kasým 20191.1139000.000%1.1165001.1167671.1191891.1167501.117069
cumartesi 02 Kasým 20191.1139000.000%1.1165501.1189741.1192501.1192501.116750
cuma 01 Kasým 20191.113900-0.134%1.1130341.1160371.1192501.1151381.119250
perþembe 31 Ekim 20191.115400+0.432%1.1133321.1156901.1174441.1153621.115196
çarþamba 30 Ekim 20191.110600+0.099%1.0900781.1117921.1367481.1112651.115318
salý 29 Ekim 20191.109500+0.072%1.0977011.1097891.1460031.1098041.111232
pazartesi 28 Ekim 20191.108700-0.180%1.1076611.1090841.1106241.1081621.110038
pazar 27 Ekim 20191.1107000.000%1.1077251.1080511.1082901.1080501.107929
cumartesi 26 Ekim 20191.1107000.000%1.1080501.1080501.1080501.1080501.108050
cuma 25 Ekim 20191.110700-0.189%1.1028201.1099381.1197161.1105681.108025
perþembe 24 Ekim 20191.112800+0.045%1.1093481.1125251.1163221.1132081.110620
çarþamba 23 Ekim 20191.112300-0.063%1.1107421.1123041.1153031.1124691.112972
salý 22 Ekim 20191.113000-0.385%1.1119141.1142811.1158211.1148021.112322
pazartesi 21 Ekim 20191.117300+0.260%1.1138501.1157651.1178511.1156551.114953
pazar 20 Ekim 20191.1144000.000%1.1150201.1164331.1165001.1165001.116177
cumartesi 19 Ekim 20191.1144000.000%1.1165001.1165001.1165001.1165001.116500
cuma 18 Ekim 20191.114400+0.279%1.1114691.1136581.1171811.1127201.116500
perþembe 17 Ekim 20191.111300+0.798%1.1065501.1099451.1139521.1073091.112526
çarþamba 16 Ekim 20191.102500+0.164%1.1023111.1044621.1084941.1031261.107254
salý 15 Ekim 20191.100700-0.218%1.0992391.1024051.1045081.1024131.103026
pazartesi 14 Ekim 20191.103100-0.109%1.1014501.1028151.1042391.1035401.102827
pazar 13 Ekim 20191.1043000.000%1.1031851.1034941.1037551.1035001.103296
cumartesi 12 Ekim 20191.1043000.000%1.1034961.1034981.1038201.1034961.103500
cuma 11 Ekim 20191.104300+0.118%1.1003581.1027601.1061091.1008551.103496
perþembe 10 Ekim 20191.103000+0.446%1.0972551.1005091.1032841.0972551.100576
çarþamba 09 Ekim 20191.098100-0.046%1.0955121.0971301.0993181.0955911.097335
salý 08 Ekim 20191.098600-0.064%1.0943361.0972141.0996511.0970911.095579
pazartesi 07 Ekim 20191.099300+0.128%1.0963341.0981021.0998701.0979001.097255
pazar 06 Ekim 20191.0979000.000%1.0970691.0979951.0985521.0979961.098195
cumartesi 05 Ekim 20191.0979000.000%1.0979961.0979961.0979961.0979961.097996
cuma 04 Ekim 20191.097900+0.256%1.0958721.0976861.0991121.0971771.097996
perþembe 03 Ekim 20191.095100+0.238%1.0941401.0963991.0997841.0960121.096609
çarþamba 02 Ekim 20191.092500+0.248%1.0904891.0937041.0962631.0932191.096135
salý 01 Ekim 20191.089800+0.083%1.0881031.0905011.0942601.0899171.093279
pazartesi 30 Eylül 20191.088900-0.421%1.0887201.0921811.0947271.0942001.090036
pazar 29 Eylül 20191.0935000.000%1.0939541.0941171.0945231.0941031.094044
cumartesi 28 Eylül 20191.0935000.000%1.0941031.0941031.0941031.0941031.094103
cuma 27 Eylül 20191.093500-0.027%1.0905241.0928811.0955961.0917211.094103
perþembe 26 Eylül 20191.093800-0.401%1.0911551.0943801.0965331.0942951.091938
çarþamba 25 Eylül 20191.098200-0.191%1.0937631.0985151.1020681.1019331.094296
salý 24 Eylül 20191.100300+0.164%1.0984211.0998641.1023651.0994991.101941
pazartesi 23 Eylül 20191.098500-0.408%1.0967801.1000921.1026511.1016491.099349
pazar 22 Eylül 20191.1030000.000%1.1011941.1015091.1020011.1014971.101425
cumartesi 21 Eylül 20191.1030000.000%1.1014971.1014971.1019801.1014971.101497
cuma 20 Eylül 20191.1030001.0997491.1037461.1067501.1043321.101497
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
1.0707001.1987001.1241990.0350497.3309

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr EUR / USD baþka döviz kurlarý ile:
EUR / AUDEUR / CADEUR / CHFEUR / GBPEUR / JPYEUR / NTDEUR / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).