fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 408.75 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1938 USD
1 EUR=129.3 JPY
1 EUR=0.863 GBP
1 USD=108.31 JPY
1 USD=0.927 CHF
1 GBP=1.3833 USD
1 USD=1.2699 CAD
1 USD=1.3038 AUD
1 EUR=1.1066 CHF
1 EUR=8.95 TRY
1 USD=7.5 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 07 Mart 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 07 Mart 2021
1 GBP-Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]=1.3833 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 GBP=1.383314 USD
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=0.7229 GBP-Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 USD=0.722902 GBP
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
21 Ocak 2020 / 08 Mart 2021
TarihGBP/USD (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
pazartesi 08 Mart 20211.3810001.3835291.3865381.3845001.381741
pazar 07 Mart 20211.3833140.000%1.3812821.3839011.3846491.3840001.384619
cumartesi 06 Mart 20211.3833140.000%1.3835321.3839941.3840001.3840001.384000
cuma 05 Mart 20211.383314-0.832%1.3781231.3850461.3904821.3897771.384000
perþembe 04 Mart 20211.394923-0.022%1.3880231.3939391.4010591.3949431.389555
çarþamba 03 Mart 20211.395236+0.261%1.3923011.3962171.4002751.3953331.395032
salý 02 Mart 20211.391598-0.063%1.3859341.3918321.3976001.3928541.395538
pazartesi 01 Mart 20211.392477+0.008%1.3905201.3952261.3999041.3938641.392855
pazar 28 Þubat 20211.3923700.000%1.3923211.3926271.3955001.3925001.393924
cumartesi 27 Þubat 20211.3923700.000%1.3925001.3925081.3930821.3930811.392500
cuma 26 Þubat 20211.392370-1.585%1.3890321.3953971.4025741.4012381.392500
perþembe 25 Þubat 20211.414800+0.210%1.4004531.4119871.4180671.4142001.407846
çarþamba 24 Þubat 20211.411833+0.348%1.4086591.4140931.4216051.4113501.414326
salý 23 Þubat 20211.406938+0.340%1.4056891.4085991.4116421.4070511.411353
pazartesi 22 Þubat 20211.402173-0.075%1.3981041.4036491.4085601.4014821.406974
pazar 21 Þubat 20211.4032230.000%1.4009331.4016511.4025001.4015001.401610
cumartesi 20 Þubat 20211.4032230.000%1.4003501.4014881.4015001.4015001.401500
cuma 19 Þubat 20211.403223+0.492%1.3951571.3992331.4034401.3974991.401500
perþembe 18 Þubat 20211.396349+0.685%1.3840151.3914791.3983961.3861701.397400
çarþamba 17 Þubat 20211.386845-0.258%1.3830971.3870771.3906951.3902791.386000
salý 16 Þubat 20211.390425-0.008%1.3870101.3919811.3950541.3907521.389980
pazartesi 15 Þubat 20211.390542+0.780%1.3857141.3899311.3918951.3859421.390409
pazar 14 Þubat 20211.3797820.000%1.3842001.3843461.3861261.3842001.385992
cumartesi 13 Þubat 20211.3797820.000%1.3842001.3842051.3853281.3842001.384200
cuma 12 Þubat 20211.379782-0.319%1.3776481.3813941.3862891.3818841.384200
perþembe 11 Þubat 20211.384195+0.045%1.3801761.3827161.3855321.3831171.381690
çarþamba 10 Þubat 20211.383571+0.393%1.3803481.3832951.3865641.3813101.383030
salý 09 Þubat 20211.378148+0.663%1.3737971.3782011.3820751.3737971.381492
pazartesi 08 Þubat 20211.369075+0.013%1.3682041.3725491.3748631.3728441.373995
pazar 07 Þubat 20211.3688910.000%1.3712061.3734601.3736501.3736501.372797
cumartesi 06 Þubat 20211.3688910.000%1.3732941.3736451.3736501.3736491.373650
cuma 05 Þubat 20211.368891+0.069%1.3667081.3700981.3739181.3667831.373649
perþembe 04 Þubat 20211.367954+0.340%1.3570091.3636251.3697701.3645371.366960
çarþamba 03 Þubat 20211.363322-0.303%1.3620541.3652921.3681851.3662971.364507
salý 02 Þubat 20211.367471-0.190%1.3613121.3669491.3709051.3664661.366231
pazartesi 01 Þubat 20211.370068-0.222%1.3657561.3703411.3756391.3703981.366689
pazar 31 Ocak 20211.3731150.000%1.3698541.3705081.3715001.3712501.370492
cumartesi 30 Ocak 20211.3731150.000%1.3705261.3712421.3712501.3712501.371250
cuma 29 Ocak 20211.373115+0.622%1.3658311.3710221.3750721.3725341.371250
perþembe 28 Ocak 20211.364626-0.424%1.3631121.3686041.3745221.3693461.372665
çarþamba 27 Ocak 20211.370440+0.103%1.3661851.3718071.3758471.3733441.368804
salý 26 Ocak 20211.369027+0.041%1.3609981.3687941.3743721.3674841.373504
pazartesi 25 Ocak 20211.368468+0.226%1.3650671.3684621.3722421.3678501.367320
pazar 24 Ocak 20211.3653770.000%1.3674561.3681581.3685041.3681601.367821
cumartesi 23 Ocak 20211.3653770.000%1.3681601.3681621.3685001.3681601.368160
cuma 22 Ocak 20211.365377-0.472%1.3636711.3686931.3735991.3731551.368160
perþembe 21 Ocak 20211.371848+0.401%1.3653801.3707731.3744851.3653801.373269
çarþamba 20 Ocak 20211.366372+0.349%1.3623701.3658481.3714121.3634201.365440
salý 19 Ocak 20211.361616+0.533%1.3578651.3611831.3636331.3582331.363420
pazartesi 18 Ocak 20211.354395-0.570%1.3520541.3567681.3602661.3589541.357930
pazar 17 Ocak 20211.3621650.000%1.3584061.3589211.3605011.3588501.359027
cumartesi 16 Ocak 20211.3621650.000%1.3584051.3588431.3588501.3588501.358850
cuma 15 Ocak 20211.362165-0.070%1.3573141.3637241.3696851.3689991.358405
perþembe 14 Ocak 20211.363120-0.300%1.3616831.3656481.3705111.3641991.368887
çarþamba 13 Ocak 20211.367227+0.555%1.3616281.3664031.3699471.3660001.363877
salý 12 Ocak 20211.359682+0.872%1.3506931.3581721.3669701.3508671.366100
pazartesi 11 Ocak 20211.347925-0.828%1.3453781.3504261.3564101.3558961.351000
pazar 10 Ocak 20211.3591780.000%1.3554991.3565411.3572291.3565501.355499
cumartesi 09 Ocak 20211.3591780.000%1.3563971.3565721.3566001.3566001.356550
cuma 08 Ocak 20211.359178-0.143%1.3539691.3573741.3631311.3565761.356600
perþembe 07 Ocak 20211.361127-0.012%1.3534821.3585491.3632891.3613771.356391
çarþamba 06 Ocak 20211.361284+0.211%1.3542521.3616321.3669331.3623051.361377
salý 05 Ocak 20211.358418-0.394%1.3554731.3595221.3640981.3576351.362193
pazartesi 04 Ocak 20211.363798-0.082%1.3543251.3638561.3702661.3662791.357682
pazar 03 Ocak 20211.3649160.000%1.3645011.3671801.3673331.3673011.366000
cumartesi 02 Ocak 20211.3649160.000%1.3673011.3673011.3673331.3673011.367301
cuma 01 Ocak 20211.3649160.000%1.3665011.3674561.3689991.3689991.367301
perþembe 31 Aralýk 20201.364916+0.368%1.3608871.3648821.3690191.3618501.368900
çarþamba 30 Aralýk 20201.359917+0.796%1.3493911.3572671.3625551.3499991.361850
salý 29 Aralýk 20201.349174-0.175%1.3451541.3491331.3520181.3451791.349956
pazartesi 28 Aralýk 20201.351540-0.466%1.3435531.3512771.3576811.3550601.345144
pazar 27 Aralýk 20201.3578710.000%1.3381001.3392151.3579621.3381001.355500
cumartesi 26 Aralýk 20201.3578710.000%1.3381001.3383761.3579621.3381011.338100
cuma 25 Aralýk 20201.3578710.000%1.3381001.3553211.3612011.3561701.338101
perþembe 24 Aralýk 20201.357871+1.232%1.3496181.3556891.3619341.3509961.356797
çarþamba 23 Aralýk 20201.341345-0.105%1.3364071.3444051.3560881.3364161.351123
salý 22 Aralýk 20201.342761+1.052%1.3309111.3396151.3469111.3451621.336368
pazartesi 21 Aralýk 20201.328785-1.549%1.3191831.3349271.3492541.3433181.345126
pazar 20 Aralýk 20201.3496940.000%1.3401151.3510781.3522511.3522501.343463
cumartesi 19 Aralýk 20201.3496940.000%1.3521501.3522491.3522511.3522501.352250
cuma 18 Aralýk 20201.349694-0.751%1.3474281.3525541.3586211.3584931.352251
perþembe 17 Aralýk 20201.359911+0.356%1.3495911.3569781.3624061.3503021.358290
çarþamba 16 Aralýk 20201.355086+1.347%1.3434531.3483101.3549671.3451531.350167
salý 15 Aralýk 20201.337078-0.285%1.3284701.3370901.3468371.3333241.345135
pazartesi 14 Aralýk 20201.340904+2.051%1.3292661.3351241.3443301.3334491.333200
pazar 13 Aralýk 20201.3139530.000%1.3225501.3241301.3377031.3225501.333566
cumartesi 12 Aralýk 20201.3139530.000%1.3225501.3225531.3227011.3225501.322550
cuma 11 Aralýk 20201.313953-1.196%1.3136361.3248911.3324351.3302211.322550
perþembe 10 Aralýk 20201.329857-1.159%1.3249501.3321121.3388671.3361571.330238
çarþamba 09 Aralýk 20201.345444+1.228%1.3328881.3397561.3476091.3359531.336014
salý 08 Aralýk 20201.329120-0.037%1.3291241.3349201.3384461.3372391.335952
pazartesi 07 Aralýk 20201.329606-1.275%1.3226651.3358331.3436071.3413191.337185
pazar 06 Aralýk 20201.3467800.000%1.3361301.3434891.3439511.3439501.341272
cumartesi 05 Aralýk 20201.3467800.000%1.3437001.3439401.3439511.3437001.343950
cuma 04 Aralýk 20201.346780+0.150%1.3417681.3459341.3537201.3453241.343700
perþembe 03 Aralýk 20201.344762+0.852%1.3353641.3423671.3499561.3372641.345342
çarþamba 02 Aralýk 20201.333407+0.048%1.3291241.3375021.3440951.3426611.337327
salý 01 Aralýk 20201.332769-0.048%1.3318241.3373351.3438061.3329081.342580
pazartesi 30 Kasým 20201.333408+0.036%1.3305921.3339551.3380871.3324281.332818
pazar 29 Kasým 20201.3329310.000%1.3306501.3309471.3338761.3306501.332570
cumartesi 28 Kasým 20201.3329310.000%1.3306501.3306961.3317961.3317961.330650
cuma 27 Kasým 20201.332931-0.166%1.3291241.3341261.3380711.3356211.331796
perþembe 26 Kasým 20201.335143+0.084%1.3322581.3365431.3397731.3382221.335644
çarþamba 25 Kasým 20201.334021+0.079%1.3306621.3360391.3393081.3358451.338286
salý 24 Kasým 20201.332966-0.441%1.3295481.3338351.3379091.3323371.332347
pazartesi 23 Kasým 20201.338876+0.890%1.3266201.3332091.3397191.3298051.332178
pazar 22 Kasým 20201.3270610.000%1.3285331.3287061.3300311.3285851.329735
cumartesi 21 Kasým 20201.3270610.000%1.3284491.3285811.3285851.3284501.328585
cuma 20 Kasým 20201.327061+0.245%1.3247571.3273601.3294781.3253711.328450
perþembe 19 Kasým 20201.323816-0.309%1.3199131.3237451.3278531.3268331.325442
çarþamba 18 Kasým 20201.327918+0.119%1.3244151.3273561.3310711.3257411.326805
salý 17 Kasým 20201.326338+0.702%1.3193401.3236791.3270961.3195911.325671
pazartesi 16 Kasým 20201.317093-0.025%1.3168201.3201711.3241441.3190001.319549
pazar 15 Kasým 20201.3174180.000%1.3165001.3193931.3200001.3195001.319000
cumartesi 14 Kasým 20201.3174180.000%1.3195001.3195151.3200001.3195001.319500
cuma 13 Kasým 20201.317418+0.295%1.3110471.3154971.3200361.3116911.319500
perþembe 12 Kasým 20201.313541-0.714%1.3107791.3171161.3227951.3222701.312327
çarþamba 11 Kasým 20201.322989-0.078%1.3193921.3244891.3294071.3268581.322253
salý 10 Kasým 20201.324019+0.529%1.3157031.3219871.3277711.3160141.326893
pazartesi 09 Kasým 20201.317055+0.338%1.3120761.3165341.3205421.3163701.316049
pazar 08 Kasým 20201.3126170.000%1.3149951.3157791.3165261.3157501.316378
cumartesi 07 Kasým 20201.3126170.000%1.3149691.3157391.3157501.3157501.315750
cuma 06 Kasým 20201.312617+0.149%1.3095081.3138311.3175491.3143971.315750
perþembe 05 Kasým 20201.310669+0.589%1.2938701.3043321.3157461.2938701.314423
çarþamba 04 Kasým 20201.302999+0.260%1.2917471.2999031.3136451.3068901.293988
salý 03 Kasým 20201.299616+0.441%1.2914641.2983731.3076591.2914641.306873
pazartesi 02 Kasým 20201.293905-0.222%1.2855161.2911921.2942051.2933511.291484
pazar 01 Kasým 20201.2967810.000%1.2919141.2942691.2945001.2945001.293355
cumartesi 31 Ekim 20201.2967810.000%1.2945001.2945051.2948001.2945001.294500
cuma 30 Ekim 20201.296781+0.195%1.2899641.2941531.2986581.2927421.294800
perþembe 29 Ekim 20201.294261+0.060%1.2883191.2964841.3024821.2988961.292864
çarþamba 28 Ekim 20201.293486-0.826%1.2917991.3002351.3062931.3026761.298861
salý 27 Ekim 20201.304262+0.151%1.3002131.3036651.3076261.3016351.302797
pazartesi 26 Ekim 20201.302297-0.400%1.2994621.3027841.3072151.3043781.301735
pazar 25 Ekim 20201.3075270.000%1.3041211.3046601.3061561.3045511.304216
cumartesi 24 Ekim 20201.3075270.000%1.3043241.3045441.3045511.3043241.304551
cuma 23 Ekim 20201.307527-0.149%1.3021261.3061721.3113981.3081901.304324
perþembe 22 Ekim 20201.309472+0.270%1.3071301.3111391.3150461.3143191.308090
çarþamba 21 Ekim 20201.305948+0.991%1.2942551.3054651.3175651.2942551.314371
salý 20 Ekim 20201.293127-0.601%1.2912311.2946821.2977501.2942811.294322
pazartesi 19 Ekim 20201.300945+0.737%1.2903551.2961891.3022451.2909141.294264
pazar 18 Ekim 20201.2914260.000%1.2894501.2913531.2921061.2915001.290781
cumartesi 17 Ekim 20201.2914260.000%1.2915001.2915121.2919121.2915001.291500
cuma 16 Ekim 20201.291426-0.052%1.2872911.2912321.2960941.2906051.291912
perþembe 15 Ekim 20201.292097-0.597%1.2892171.2961361.3028471.3011091.290701
çarþamba 14 Ekim 20201.299851-0.098%1.2865861.2969141.3062251.2935791.301261
salý 13 Ekim 20201.301123-0.094%1.2925651.3012101.3068551.3067621.293576
pazartesi 12 Ekim 20201.302347+0.662%1.3004751.3042011.3078481.3027201.306592
pazar 11 Ekim 20201.2937800.000%1.3022451.3045791.3048501.3048501.302720
cumartesi 10 Ekim 20201.2937800.000%1.3045301.3048401.3048501.3045311.304850
cuma 09 Ekim 20201.293780+0.110%1.2926331.2973561.3049211.2930741.304531
perþembe 08 Ekim 20201.292360+0.373%1.2895731.2929841.2968821.2912381.292942
çarþamba 07 Ekim 20201.287563-0.599%1.2849921.2894761.2928831.2878221.291740
salý 06 Ekim 20201.295328-0.044%1.2869821.2962211.3008131.2978341.287748
pazartesi 05 Ekim 20201.295893+0.173%1.2901141.2953901.2994411.2914991.297438
pazar 04 Ekim 20201.2936600.000%1.2917151.2933201.2937781.2933501.293251
cumartesi 03 Ekim 20201.2936600.000%1.2933491.2933551.2935511.2935511.293350
cuma 02 Ekim 20201.293660-0.132%1.2839211.2907551.2950261.2885761.293551
perþembe 01 Ekim 20201.295372+0.942%1.2822491.2905511.2979421.2922731.288808
çarþamba 30 Eylül 20201.283279-0.247%1.2807451.2865511.2939211.2858991.292100
salý 29 Eylül 20201.286457-0.227%1.2832611.2856581.2898321.2840181.286422
pazartesi 28 Eylül 20201.289389+1.235%1.2752331.2818631.2918571.2760001.283701
pazar 27 Eylül 20201.2736610.000%1.2744991.2747591.2781601.2744991.277009
cumartesi 26 Eylül 20201.2736610.000%1.2744991.2745031.2746321.2746321.274499
cuma 25 Eylül 20201.273661-0.220%1.2691171.2740521.2803361.2750061.274632
perþembe 24 Eylül 20201.276472+0.315%1.2692291.2732601.2773991.2726011.275153
çarþamba 23 Eylül 20201.272460-0.563%1.2679041.2728061.2775301.2738041.272499
salý 22 Eylül 20201.279662-0.545%1.2713591.2784601.2865371.2814351.273156
pazartesi 21 Eylül 20201.286678-0.704%1.2776931.2875921.2965711.2931761.281370
pazar 20 Eylül 20201.2958010.000%1.2910141.2917251.2935281.2916501.293294
cumartesi 19 Eylül 20201.2958010.000%1.2916501.2916581.2917701.2916501.291650
cuma 18 Eylül 20201.295801+0.538%1.2915481.2959641.2998741.2973031.291650
perþembe 17 Eylül 20201.288867-0.723%1.2866131.2941441.2994681.2967641.297816
çarþamba 16 Eylül 20201.298251+0.540%1.2876891.2933821.3005341.2892411.296941
salý 15 Eylül 20201.291275+0.238%1.2816401.2872931.2924161.2849171.289042
pazartesi 14 Eylül 20201.288209+0.422%1.2791321.2844951.2914641.2799231.284727
pazar 13 Eylül 20201.2827890.000%1.2774991.2794431.2803201.2794991.279499
cumartesi 12 Eylül 20201.2827890.000%1.2794991.2795001.2795001.2795001.279499
cuma 11 Eylül 20201.282789-0.843%1.2765361.2807741.2859251.2802701.279500
perþembe 10 Eylül 20201.293700+0.231%1.2776631.2944211.3033141.2997221.280287
çarþamba 09 Eylül 20201.290715-0.934%1.2886861.2967901.3023291.2976481.299967
salý 08 Eylül 20201.302887-1.011%1.2980691.3084021.3169161.3162571.298204
pazartesi 07 Eylül 20201.316191-0.719%1.3142591.3199051.3258301.3252141.316569
pazar 06 Eylül 20201.3257210.000%1.3241181.3287311.3309821.3289511.325999
cumartesi 05 Eylül 20201.3257210.000%1.3279001.3288761.3289511.3279001.328951
cuma 04 Eylül 20201.325721+0.032%1.3179671.3267931.3317791.3277751.327900
perþembe 03 Eylül 20201.325293-0.734%1.3246531.3296371.3355511.3353821.327933
çarþamba 02 Eylül 20201.335097-0.901%1.3284891.3352931.3402041.3383661.335238
salý 01 Eylül 20201.347232+1.104%1.3355591.3408491.3480081.3371651.338365
pazartesi 31 Aðustos 20201.332515+0.057%1.3302221.3345461.3392711.3351311.336800
pazar 30 Aðustos 20201.3317610.000%1.3328021.3350491.3352291.3351061.334873
cumartesi 29 Aðustos 20201.3317610.000%1.3351051.3351091.3351721.3351061.335106
cuma 28 Aðustos 20201.331761+0.965%1.3187651.3279081.3354161.3202201.335150
perþembe 27 Aðustos 20201.319032+0.351%1.3168031.3206551.3278951.3209441.319940
çarþamba 26 Aðustos 20201.314416+0.072%1.3117761.3163781.3218161.3147871.320987
salý 25 Aðustos 20201.313469-0.024%1.3059091.3113081.3170101.3065831.314744
pazartesi 24 Aðustos 20201.313779+0.194%1.3054061.3090951.3148811.3090461.306525
pazar 23 Aðustos 20201.3112360.000%1.3079991.3089001.3094991.3089501.308918
cumartesi 22 Aðustos 20201.3112360.000%1.3088001.3089401.3089501.3089501.308950
cuma 21 Aðustos 20201.311236-0.221%1.3063621.3163361.3254431.3216141.308950
perþembe 20 Aðustos 20201.314141-0.506%1.3065671.3131491.3223151.3110021.321666
çarþamba 19 Aðustos 20201.320826+0.260%1.3093281.3209051.3266901.3240641.310796
salý 18 Aðustos 20201.317400+0.725%1.3101611.3175791.3249171.3106501.324556
pazartesi 17 Aðustos 20201.307917-0.162%1.3074371.3098891.3120861.3098871.310145
pazar 16 Aðustos 20201.3100370.000%1.3084601.3086901.3105011.3086491.310499
cumartesi 15 Aðustos 20201.3100370.000%1.3084601.3086391.3086801.3084601.308649
cuma 14 Aðustos 20201.310037+0.052%1.3050311.3081711.3141211.3067631.308651
perþembe 13 Aðustos 20201.309351+0.640%1.3031441.3072021.3121211.3032551.306420
çarþamba 12 Aðustos 20201.301022-0.800%1.3006441.3038951.3065921.3052021.303246
salý 11 Aðustos 20201.311510+0.518%1.3042571.3083191.3130861.3071721.305500
pazartesi 10 Aðustos 20201.304753-0.216%1.3019221.3066171.3101611.3055511.307037
pazar 09 Aðustos 20201.3075810.000%1.3043501.3044921.3066431.3043501.306170
cumartesi 08 Aðustos 20201.3075810.000%1.3043501.3043941.3051811.3043501.304350
cuma 07 Aðustos 20201.307581-0.595%1.3011261.3090271.3147171.3143801.304350
perþembe 06 Aðustos 20201.315407+0.165%1.3116731.3147741.3184711.3116821.314112
çarþamba 05 Aðustos 20201.313244+0.835%1.3060031.3106991.3161631.3064201.312251
salý 04 Aðustos 20201.302374-0.025%1.2983761.3061031.3105901.3074291.306925
pazartesi 03 Aðustos 20201.302701-0.986%1.3005501.3066481.3111231.3085001.307499
pazar 02 Aðustos 20201.3156700.000%1.3074991.3085081.3093301.3085361.307985
cumartesi 01 Aðustos 20201.3156700.000%1.3083101.3085351.3085361.3085361.308536
cuma 31 Temmuz 20201.315670+1.135%1.3071471.3121251.3169241.3089701.308536
perþembe 30 Temmuz 20201.300904+0.283%1.2945241.3015641.3103581.2999931.308173
çarþamba 29 Temmuz 20201.297229+0.714%1.2912311.2956261.3010751.2932011.299469
salý 28 Temmuz 20201.288035+0.042%1.2841021.2895071.2952121.2885021.293837
pazartesi 27 Temmuz 20201.287497+0.916%1.2785431.2847401.2900811.2795001.289216
pazar 26 Temmuz 20201.2758150.000%1.2767891.2791581.2801151.2791501.278625
cumartesi 25 Temmuz 20201.2758150.000%1.2791501.2791831.2796661.2796661.279150
cuma 24 Temmuz 20201.275815+0.569%1.2719561.2757591.2803031.2736001.279665
perþembe 23 Temmuz 20201.268600-0.157%1.2673801.2728931.2759341.2730011.273309
çarþamba 22 Temmuz 20201.270590-0.006%1.2724511.2736291.2743141.2723781.273200
salý 21 Temmuz 20201.270668+0.533%1.2651871.2700431.2766531.2655821.271941
pazartesi 20 Temmuz 20201.263925+0.731%1.2518621.2595911.2665011.2563051.265940
pazar 19 Temmuz 20201.2547490.000%1.2545321.2566111.2575351.2566201.256100
cumartesi 18 Temmuz 20201.2547490.000%1.2566201.2566381.2569011.2566201.256620
cuma 17 Temmuz 20201.254749-0.101%1.2512291.2554531.2573801.2553591.256620
perþembe 16 Temmuz 20201.256011-0.630%1.2520511.2564341.2623871.2589241.255573
çarþamba 15 Temmuz 20201.263972+0.871%1.2552171.2592961.2649261.2552171.258999
salý 14 Temmuz 20201.253057-0.523%1.2445451.2539991.2563601.2557841.255092
pazartesi 13 Temmuz 20201.259646+0.059%1.2550991.2618761.2665931.2625001.255856
pazar 12 Temmuz 20201.2589040.000%1.2621171.2623311.2671941.2622511.263500
cumartesi 11 Temmuz 20201.2589040.000%1.2620051.2622611.2622711.2622711.262251
cuma 10 Temmuz 20201.258904-0.488%1.2568661.2610131.2663521.2605491.262271
perþembe 09 Temmuz 20201.265072+0.797%1.2601211.2626831.2668971.2613361.260566
çarþamba 08 Temmuz 20201.255074+0.217%1.2509701.2566241.2622761.2550011.261393
salý 07 Temmuz 20201.252357+0.084%1.2329671.2518801.2616041.2491951.254399
pazartesi 06 Temmuz 20201.251312+0.471%1.2470461.2491611.2519411.2478471.248674
pazar 05 Temmuz 20201.2454510.000%1.2459751.2483171.2485001.2483961.247764
cumartesi 04 Temmuz 20201.2454510.000%1.2483281.2483931.2486001.2483951.248396
cuma 03 Temmuz 20201.245451-0.433%1.2440271.2464921.2485891.2468051.248395
perþembe 02 Temmuz 20201.250873+0.997%1.1983131.2484901.2529291.2478251.246651
çarþamba 01 Temmuz 20201.238527+0.917%1.2359871.2415961.2489841.2400021.247373
salý 30 Haziran 20201.227272-0.439%1.2259561.2318491.2401941.2301571.239604
pazartesi 29 Haziran 20201.232685-0.428%1.2253701.2326381.2389271.2335001.230110
pazar 28 Haziran 20201.2379800.000%1.2323311.2339071.2347511.2338501.234249
cumartesi 27 Haziran 20201.2379800.000%1.2335001.2338311.2338501.2335001.233850
cuma 26 Haziran 20201.237980-0.372%1.2316751.2387771.2436411.2419131.233850
perþembe 25 Haziran 20201.242608-0.478%1.2393131.2419901.2463701.2426201.242197
çarþamba 24 Haziran 20201.248575-0.019%1.2415571.2486181.2541501.2513691.242539
salý 23 Haziran 20201.248814+0.600%1.2433341.2489291.2531501.2466731.251446
pazartesi 22 Haziran 20201.241365+0.223%1.2336471.2407391.2475821.2357511.246595
pazar 21 Haziran 20201.2386060.000%1.2343251.2348931.2356661.2348851.235338
cumartesi 20 Haziran 20201.2386060.000%1.2348851.2348891.2349531.2349531.234885
cuma 19 Haziran 20201.238606-0.633%1.2339721.2398601.2454381.2420051.234953
perþembe 18 Haziran 20201.246501-0.733%1.2404181.2491901.2566211.2551391.242028
çarþamba 17 Haziran 20201.255702-0.759%1.2514101.2553701.2586851.2566761.255194
salý 16 Haziran 20201.265302+0.801%1.2559811.2625121.2686651.2616681.256802
pazartesi 15 Haziran 20201.255243-0.446%1.2431661.2534431.2608441.2512801.260653
pazar 14 Haziran 20201.2608610.000%1.2512831.2542191.2544501.2544501.252005
cumartesi 13 Haziran 20201.2608610.000%1.2539891.2544401.2544511.2544501.254450
cuma 12 Haziran 20201.260861-0.374%1.2439881.2568231.2650381.2598431.254450
perþembe 11 Haziran 20201.265600-1.018%1.2587631.2671861.2754301.2747461.259684
çarþamba 10 Haziran 20201.278621+0.895%1.2706731.2753141.2810411.2728631.274648
salý 09 Haziran 20201.267280+0.139%1.2626421.2706591.2754211.2725091.273098
pazartesi 08 Haziran 20201.265518-0.090%1.2628181.2695621.2735141.2685281.272346
pazar 07 Haziran 20201.2666580.000%1.2665501.2666811.2688351.2665501.268500
cumartesi 06 Haziran 20201.2666580.000%1.2665501.2665531.2667001.2665501.266550
cuma 05 Haziran 20201.266658+0.978%1.2583841.2644181.2729281.2590971.266550
perþembe 04 Haziran 20201.254390-0.194%1.2501091.2559621.2630721.2575921.259937
çarþamba 03 Haziran 20201.256835+0.199%1.2546001.2582071.2612571.2550431.257734
salý 02 Haziran 20201.254336+1.188%1.2478861.2526451.2574661.2492971.255043
pazartesi 01 Haziran 20201.239615+0.282%1.2220931.2416971.2506421.2340731.249610
pazar 31 Mayýs 20201.2361250.000%1.2322331.2342241.2355011.2343501.234652
cumartesi 30 Mayýs 20201.2361250.000%1.2343501.2343601.2351101.2343501.234350
cuma 29 Mayýs 20201.236125+0.685%1.2292571.2330041.2391271.2322851.234350
perþembe 28 Mayýs 20201.227710+0.079%1.2233931.2283211.2343891.2261521.231876
çarþamba 27 Mayýs 20201.226743-0.656%1.2211571.2292141.2348571.2333501.226000
salý 26 Mayýs 20201.234839+1.317%1.2186571.2280871.2362301.2186571.233810
pazartesi 25 Mayýs 20201.218790+0.109%1.2164291.2184291.2203451.2171531.218919
pazar 24 Mayýs 20201.2174670.000%1.2165001.2167191.2185011.2166051.217499
cumartesi 23 Mayýs 20201.2174670.000%1.2164501.2166021.2166601.2166051.216605
cuma 22 Mayýs 20201.217467-0.452%1.2164851.2196041.2233901.2221971.216605
perþembe 21 Mayýs 20201.222997-0.270%1.2185981.2219371.2248971.2236901.222352
çarþamba 20 Mayýs 20201.226303+0.271%1.2222481.2252341.2286361.2245911.223570
salý 19 Mayýs 20201.222985+0.658%1.2184421.2232771.2294011.2199561.224883
pazartesi 18 Mayýs 20201.214990-0.152%1.2081231.2139871.2223821.2081241.218916
pazar 17 Mayýs 20201.2168410.000%1.2076571.2101501.2106001.2103701.207773
cumartesi 16 Mayýs 20201.2168410.000%1.2103701.2103771.2106001.2103701.210370
cuma 15 Mayýs 20201.216841-0.218%1.2101931.2179221.2237431.2230981.210370
perþembe 14 Mayýs 20201.219504-1.044%1.2168331.2209751.2241181.2235451.223159
çarþamba 13 Mayýs 20201.232364-0.379%1.2212991.2263551.2336921.2267681.223540
salý 12 Mayýs 20201.237055+0.431%1.2254761.2318111.2374711.2334561.226489
pazartesi 11 Mayýs 20201.231750-0.561%1.2285541.2370971.2437351.2407251.233259
pazar 10 Mayýs 20201.2387050.000%1.2393181.2406151.2423521.2406001.241500
cumartesi 09 Mayýs 20201.2387050.000%1.2405341.2405991.2406331.2406001.240600
cuma 08 Mayýs 20201.238705+0.491%1.2357191.2394951.2462931.2359431.240600
perþembe 07 Mayýs 20201.232653-0.479%1.2268381.2342541.2414021.2341721.235766
çarþamba 06 Mayýs 20201.238582-0.552%1.2336471.2395051.2449581.2442471.234261
salý 05 Mayýs 20201.245463+0.049%1.2421511.2452891.2479721.2442501.244355
pazartesi 04 Mayýs 20201.244852-0.530%1.2405351.2441471.2483541.2483541.243736
pazar 03 Mayýs 20201.2514820.000%1.2483621.2500831.2505001.2502001.248520
cumartesi 02 Mayýs 20201.2514820.000%1.2493001.2501981.2503061.2502011.250200
cuma 01 Mayýs 20201.2514820.000%1.2439881.2541451.2598591.2595561.250199
perþembe 30 Nisan 20201.251482+0.860%1.2429151.2510111.2637191.2468361.259608
çarþamba 29 Nisan 20201.240816-0.664%1.2390071.2445631.2485471.2424001.246510
salý 28 Nisan 20201.249110+0.443%1.2405251.2442351.2586491.2429011.242422
pazartesi 27 Nisan 20201.243597+0.752%1.2360101.2413231.2452981.2365011.242716
pazar 26 Nisan 20201.2343140.000%1.2364991.2369221.2371951.2365001.236889
cumartesi 25 Nisan 20201.2343140.000%1.2364501.2365141.2370011.2365001.236500
cuma 24 Nisan 20201.234314-0.082%1.2299141.2344091.2373631.2347501.236500
perþembe 23 Nisan 20201.235321-0.056%1.2308601.2345901.2414761.2334941.234722
çarþamba 22 Nisan 20201.236010+0.505%1.2274511.2318521.2382601.2297241.233654
salý 21 Nisan 20201.229800-1.092%1.2252201.2354501.2444051.2442481.229868
pazartesi 20 Nisan 20201.243374-0.418%1.2417581.2462751.2501141.2501141.244000
pazar 19 Nisan 20201.2485920.000%1.2401121.2508891.2736991.2509501.250080
cumartesi 18 Nisan 20201.2485920.000%1.2439881.2508031.2509511.2509511.250950
cuma 17 Nisan 20201.248592-0.045%1.2200761.2484101.2726031.2483911.250950
perþembe 16 Nisan 20201.249154+0.117%1.2380331.2478011.2622771.2528211.247318
çarþamba 15 Nisan 20201.247697-0.698%1.2440211.2552251.2632651.2625551.252980
salý 14 Nisan 20201.256461+1.244%1.2503081.2570661.2645351.2512601.262621
pazartesi 13 Nisan 20201.2410210.000%1.2438991.2493191.2574451.2467751.250941
pazar 12 Nisan 20201.2410210.000%1.2441141.2447481.2466571.2447001.245997
cumartesi 11 Nisan 20201.2410210.000%1.2447001.2447061.2471341.2447011.244700
cuma 10 Nisan 20201.2410210.000%1.2447001.2469491.2486001.2451681.244701
perþembe 09 Nisan 20201.241021+0.400%1.2360331.2421931.2482131.2396171.245215
çarþamba 08 Nisan 20201.236071+0.036%1.2288051.2350481.2417431.2337081.238695
salý 07 Nisan 20201.235626+0.536%1.2180201.2303381.2380821.2229401.233341
pazartesi 06 Nisan 20201.229043+0.113%1.2211721.2268521.2326661.2228901.222948
pazar 05 Nisan 20201.2276610.000%1.2214991.2268001.2272051.2270001.223429
cumartesi 04 Nisan 20201.2276610.000%1.2267001.2269971.2270001.2269991.227000
cuma 03 Nisan 20201.227661-1.236%1.2206661.2314601.2405421.2405401.227000
perþembe 02 Nisan 20201.243019+0.546%1.2352231.2398241.2465021.2388441.240500
çarþamba 01 Nisan 20201.236265+0.024%1.2333501.2387301.2437741.2431561.239751
salý 31 Mart 20201.235969-0.419%1.2265041.2371101.2468681.2383521.242985
pazartesi 30 Mart 20201.241170+1.472%1.2318681.2397461.2465961.2445001.239620
pazar 29 Mart 20201.2231590.000%1.2419281.2453321.2457001.2455001.244500
cumartesi 28 Mart 20201.2231590.000%1.2455001.2455071.2457001.2455001.245500
cuma 27 Mart 20201.223159+1.751%1.2152001.2288571.2480581.2156131.245700
perþembe 26 Mart 20201.202106+1.594%1.1778291.1977851.2228601.1822491.214174
çarþamba 25 Mart 20201.183240+0.504%1.1645921.1830111.1971781.1791341.183727
salý 24 Mart 20201.177307+1.506%1.1550611.1693171.1798511.1556091.178100
pazartesi 23 Mart 20201.159837-1.394%1.1452711.1590361.1710681.1545471.155403
pazar 22 Mart 20201.1762310.000%1.1562571.1651711.1740001.1649991.156985
cumartesi 21 Mart 20201.1762310.000%1.1649001.1649971.1664101.1650001.164999
cuma 20 Mart 20201.176231+1.261%1.1432301.1686981.1922791.1432301.164900
perþembe 19 Mart 20201.161585-2.061%1.1415451.1560251.1787581.1640041.143288
çarþamba 18 Mart 20201.186029-1.913%1.1507941.1902331.2129441.2076641.161032
salý 17 Mart 20201.209165-1.466%1.2005101.2155391.2271961.2266791.208240
pazartesi 16 Mart 20201.227150-1.565%1.2204951.2302521.2420001.2405101.226971
pazar 15 Mart 20201.2466600.000%1.2263931.2277161.2425001.2270001.241395
cumartesi 14 Mart 20201.2466600.000%1.2269331.2269981.2281051.2269331.227000
cuma 13 Mart 20201.246660-1.706%1.2267231.2484131.2624101.2575461.226933
perþembe 12 Mart 20201.268294-1.891%1.2494601.2712961.2850201.2815661.257925
çarþamba 11 Mart 20201.292736-0.820%1.2806801.2899081.2976811.2906611.282021
salý 10 Mart 20201.303427-0.578%1.2871741.3009501.3097921.3097321.289010
pazartesi 09 Mart 20201.311010+0.806%1.3035341.3104391.3199241.3083521.311072
pazar 08 Mart 20201.3005220.000%1.3048661.3052161.3096291.3049001.309097
cumartesi 07 Mart 20201.3005220.000%1.3048351.3049251.3049641.3048361.304900
cuma 06 Mart 20201.300522+0.756%1.2948371.2989151.3051511.2953541.305000
perþembe 05 Mart 20201.290758+0.766%1.2860081.2904871.2967471.2866951.295671
çarþamba 04 Mart 20201.280944+0.256%1.2771051.2820081.2873281.2813211.287117
salý 03 Mart 20201.277669+0.073%1.2755261.2789741.2841511.2756721.281250
pazartesi 02 Mart 20201.276733-0.770%1.2741441.2794071.2850161.2799421.274691
pazar 01 Mart 20201.2866440.000%1.2764141.2818031.2821501.2821501.281304
cumartesi 29 Þubat 20201.2866440.000%1.2817351.2821311.2821501.2817451.282150
cuma 28 Þubat 20201.286644-0.257%1.2730681.2852421.2918471.2893201.281600
perþembe 27 Þubat 20201.289958-0.184%1.2862141.2901011.2944901.2906051.288810
çarþamba 26 Þubat 20201.292335-0.297%1.2896651.2954141.3008971.3001541.290455
salý 25 Þubat 20201.296186+0.447%1.2914911.2966491.3016851.2924741.299555
pazartesi 24 Þubat 20201.290423-0.229%1.2888431.2927491.2954211.2948021.292808
pazar 23 Þubat 20201.2933780.000%1.2942701.2954401.2961001.2955001.294768
cumartesi 22 Þubat 20201.2933780.000%1.2955001.2955251.2961001.2961001.295500
cuma 21 Þubat 20201.293378+0.498%1.2878271.2923421.2980211.2881641.296100
perþembe 20 Þubat 20201.286975-0.917%1.2850991.2892531.2929171.2920731.288144
çarþamba 19 Þubat 20201.298889-0.344%1.2908311.2973541.3021251.3000341.292487
salý 18 Þubat 20201.303368+0.129%1.2972111.3007111.3048541.3003491.299888
pazartesi 17 Þubat 20201.301689-0.101%1.2998781.3027441.3053641.3043241.300900
pazar 16 Þubat 20201.3030000.000%1.3034991.3046201.3047101.3047091.304100
cumartesi 15 Þubat 20201.3030000.000%1.3046501.3047071.3047101.3046501.304709
cuma 14 Þubat 20201.303000-0.030%1.3002161.3038871.3062841.3047981.304650
perþembe 13 Þubat 20201.303388+0.385%1.2944741.2997781.3068221.2959751.304002
çarþamba 12 Þubat 20201.298389+0.437%1.2951661.2966311.2992461.2956991.296017
salý 11 Þubat 20201.292736-0.099%1.2895651.2930771.2966851.2914221.295110
pazartesi 10 Þubat 20201.294016-0.056%1.2873381.2909551.2946641.2891831.291662
pazar 09 Þubat 20201.2947360.000%1.2887011.2892481.2895571.2892501.288917
cumartesi 08 Þubat 20201.2947360.000%1.2885251.2892221.2892501.2887001.289250
cuma 07 Þubat 20201.294736-0.174%1.2881551.2926091.2953441.2927581.288700
perþembe 06 Þubat 20201.296988-0.641%1.2921541.2965271.3000491.2997131.292600
çarþamba 05 Þubat 20201.305362+0.289%1.2958161.3018951.3069501.3031271.300253
salý 04 Þubat 20201.301602-0.286%1.2943561.3010381.3044561.2997121.303161
pazartesi 03 Þubat 20201.305338-0.582%1.2984741.3088541.3183821.3179051.299301
pazar 02 Þubat 20201.3129790.000%1.3173061.3202241.3204601.3204591.317651
cumartesi 01 Þubat 20201.3129790.000%1.3201501.3204461.3204601.3201511.320459
cuma 31 Ocak 20201.312979+0.218%1.3084551.3134991.3209331.3088151.320151
perþembe 30 Ocak 20201.310122+0.727%1.2979921.3047401.3108661.3015661.308732
çarþamba 29 Ocak 20201.300662-0.009%1.2990821.3014411.3029231.3027791.301371
salý 28 Ocak 20201.300781-0.470%1.2977171.3025421.3066841.3055331.302757
pazartesi 27 Ocak 20201.306930-0.144%1.3041231.3064391.3102641.3078141.305449
pazar 26 Ocak 20201.3088140.000%1.3072251.3074801.3086711.3074141.307754
cumartesi 25 Ocak 20201.3088140.000%1.3072951.3074151.3074211.3074211.307414
cuma 24 Ocak 20201.308814-0.287%1.3058201.3102251.3159971.3121701.307421
perþembe 23 Ocak 20201.312575-0.036%1.3098011.3125461.3151331.3140001.312160
çarþamba 22 Ocak 20201.313044+0.448%1.3036891.3086911.3149161.3046491.314583
salý 21 Ocak 20201.3071861.2995011.3031581.3083361.3008941.304799
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
1.1598371.4148001.2973460.05079910.4915

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr GBP / USD baþka döviz kurlarý ile:
GBP / AUDGBP / CADGBP / CHFGBP / EURGBP / JPYGBP / NTDGBP / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).