fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 440.71 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.2158 USD
1 EUR=126.19 JPY
1 EUR=0.8905 GBP
1 USD=103.79 JPY
1 USD=0.8861 CHF
1 GBP=1.3654 USD
1 USD=1.2714 CAD
1 USD=1.2971 AUD
1 EUR=1.0773 CHF
1 EUR=9.02 TRY
1 USD=7.42 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 23 Ocak 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 23 Ocak 2021
1 GBP-Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]=1.3654 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 GBP=1.365377 USD
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=0.7324 GBP-Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 USD=0.732398 GBP
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
01 Eylül 2020 / 24 Ocak 2021
TarihGBP/USD (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
pazar 24 Ocak 20211.3681601.3681601.3681601.3681601.368160
cumartesi 23 Ocak 20211.3653770.000%1.3681601.3681621.3685001.3681601.368160
cuma 22 Ocak 20211.365377-0.472%1.3636711.3686931.3735991.3731551.368160
perþembe 21 Ocak 20211.371848+0.401%1.3653801.3707731.3744851.3653801.373269
çarþamba 20 Ocak 20211.366372+0.349%1.3623701.3658481.3714121.3634201.365440
salý 19 Ocak 20211.361616+0.533%1.3578651.3611831.3636331.3582331.363420
pazartesi 18 Ocak 20211.354395-0.570%1.3520541.3567681.3602661.3589541.357930
pazar 17 Ocak 20211.3621650.000%1.3584061.3589211.3605011.3588501.359027
cumartesi 16 Ocak 20211.3621650.000%1.3584051.3588431.3588501.3588501.358850
cuma 15 Ocak 20211.362165-0.070%1.3573141.3637241.3696851.3689991.358405
perþembe 14 Ocak 20211.363120-0.300%1.3616831.3656481.3705111.3641991.368887
çarþamba 13 Ocak 20211.367227+0.555%1.3616281.3664031.3699471.3660001.363877
salý 12 Ocak 20211.359682+0.872%1.3506931.3581721.3669701.3508671.366100
pazartesi 11 Ocak 20211.347925-0.828%1.3453781.3504261.3564101.3558961.351000
pazar 10 Ocak 20211.3591780.000%1.3554991.3565411.3572291.3565501.355499
cumartesi 09 Ocak 20211.3591780.000%1.3563971.3565721.3566001.3566001.356550
cuma 08 Ocak 20211.359178-0.143%1.3539691.3573741.3631311.3565761.356600
perþembe 07 Ocak 20211.361127-0.012%1.3534821.3585491.3632891.3613771.356391
çarþamba 06 Ocak 20211.361284+0.211%1.3542521.3616321.3669331.3623051.361377
salý 05 Ocak 20211.358418-0.394%1.3554731.3595221.3640981.3576351.362193
pazartesi 04 Ocak 20211.363798-0.082%1.3543251.3638561.3702661.3662791.357682
pazar 03 Ocak 20211.3649160.000%1.3645011.3671801.3673331.3673011.366000
cumartesi 02 Ocak 20211.3649160.000%1.3673011.3673011.3673331.3673011.367301
cuma 01 Ocak 20211.3649160.000%1.3665011.3674561.3689991.3689991.367301
perþembe 31 Aralýk 20201.364916+0.368%1.3608871.3648821.3690191.3618501.368900
çarþamba 30 Aralýk 20201.359917+0.796%1.3493911.3572671.3625551.3499991.361850
salý 29 Aralýk 20201.349174-0.175%1.3451541.3491331.3520181.3451791.349956
pazartesi 28 Aralýk 20201.351540-0.466%1.3435531.3512771.3576811.3550601.345144
pazar 27 Aralýk 20201.3578710.000%1.3381001.3392151.3579621.3381001.355500
cumartesi 26 Aralýk 20201.3578710.000%1.3381001.3383761.3579621.3381011.338100
cuma 25 Aralýk 20201.3578710.000%1.3381001.3553211.3612011.3561701.338101
perþembe 24 Aralýk 20201.357871+1.232%1.3496181.3556891.3619341.3509961.356797
çarþamba 23 Aralýk 20201.341345-0.105%1.3364071.3444051.3560881.3364161.351123
salý 22 Aralýk 20201.342761+1.052%1.3309111.3396151.3469111.3451621.336368
pazartesi 21 Aralýk 20201.328785-1.549%1.3191831.3349271.3492541.3433181.345126
pazar 20 Aralýk 20201.3496940.000%1.3401151.3510781.3522511.3522501.343463
cumartesi 19 Aralýk 20201.3496940.000%1.3521501.3522491.3522511.3522501.352250
cuma 18 Aralýk 20201.349694-0.751%1.3474281.3525541.3586211.3584931.352251
perþembe 17 Aralýk 20201.359911+0.356%1.3495911.3569781.3624061.3503021.358290
çarþamba 16 Aralýk 20201.355086+1.347%1.3434531.3483101.3549671.3451531.350167
salý 15 Aralýk 20201.337078-0.285%1.3284701.3370901.3468371.3333241.345135
pazartesi 14 Aralýk 20201.340904+2.051%1.3292661.3351241.3443301.3334491.333200
pazar 13 Aralýk 20201.3139530.000%1.3225501.3241301.3377031.3225501.333566
cumartesi 12 Aralýk 20201.3139530.000%1.3225501.3225531.3227011.3225501.322550
cuma 11 Aralýk 20201.313953-1.196%1.3136361.3248911.3324351.3302211.322550
perþembe 10 Aralýk 20201.329857-1.159%1.3249501.3321121.3388671.3361571.330238
çarþamba 09 Aralýk 20201.345444+1.228%1.3328881.3397561.3476091.3359531.336014
salý 08 Aralýk 20201.329120-0.037%1.3291241.3349201.3384461.3372391.335952
pazartesi 07 Aralýk 20201.329606-1.275%1.3226651.3358331.3436071.3413191.337185
pazar 06 Aralýk 20201.3467800.000%1.3361301.3434891.3439511.3439501.341272
cumartesi 05 Aralýk 20201.3467800.000%1.3437001.3439401.3439511.3437001.343950
cuma 04 Aralýk 20201.346780+0.150%1.3417681.3459341.3537201.3453241.343700
perþembe 03 Aralýk 20201.344762+0.852%1.3353641.3423671.3499561.3372641.345342
çarþamba 02 Aralýk 20201.333407+0.048%1.3291241.3375021.3440951.3426611.337327
salý 01 Aralýk 20201.332769-0.048%1.3318241.3373351.3438061.3329081.342580
pazartesi 30 Kasým 20201.333408+0.036%1.3305921.3339551.3380871.3324281.332818
pazar 29 Kasým 20201.3329310.000%1.3306501.3309471.3338761.3306501.332570
cumartesi 28 Kasým 20201.3329310.000%1.3306501.3306961.3317961.3317961.330650
cuma 27 Kasým 20201.332931-0.166%1.3291241.3341261.3380711.3356211.331796
perþembe 26 Kasým 20201.335143+0.084%1.3322581.3365431.3397731.3382221.335644
çarþamba 25 Kasým 20201.334021+0.079%1.3306621.3360391.3393081.3358451.338286
salý 24 Kasým 20201.332966-0.441%1.3295481.3338351.3379091.3323371.332347
pazartesi 23 Kasým 20201.338876+0.890%1.3266201.3332091.3397191.3298051.332178
pazar 22 Kasým 20201.3270610.000%1.3285331.3287061.3300311.3285851.329735
cumartesi 21 Kasým 20201.3270610.000%1.3284491.3285811.3285851.3284501.328585
cuma 20 Kasým 20201.327061+0.245%1.3247571.3273601.3294781.3253711.328450
perþembe 19 Kasým 20201.323816-0.309%1.3199131.3237451.3278531.3268331.325442
çarþamba 18 Kasým 20201.327918+0.119%1.3244151.3273561.3310711.3257411.326805
salý 17 Kasým 20201.326338+0.702%1.3193401.3236791.3270961.3195911.325671
pazartesi 16 Kasým 20201.317093-0.025%1.3168201.3201711.3241441.3190001.319549
pazar 15 Kasým 20201.3174180.000%1.3165001.3193931.3200001.3195001.319000
cumartesi 14 Kasým 20201.3174180.000%1.3195001.3195151.3200001.3195001.319500
cuma 13 Kasým 20201.317418+0.295%1.3110471.3154971.3200361.3116911.319500
perþembe 12 Kasým 20201.313541-0.714%1.3107791.3171161.3227951.3222701.312327
çarþamba 11 Kasým 20201.322989-0.078%1.3193921.3244891.3294071.3268581.322253
salý 10 Kasým 20201.324019+0.529%1.3157031.3219871.3277711.3160141.326893
pazartesi 09 Kasým 20201.317055+0.338%1.3120761.3165341.3205421.3163701.316049
pazar 08 Kasým 20201.3126170.000%1.3149951.3157791.3165261.3157501.316378
cumartesi 07 Kasým 20201.3126170.000%1.3149691.3157391.3157501.3157501.315750
cuma 06 Kasým 20201.312617+0.149%1.3095081.3138311.3175491.3143971.315750
perþembe 05 Kasým 20201.310669+0.589%1.2938701.3043321.3157461.2938701.314423
çarþamba 04 Kasým 20201.302999+0.260%1.2917471.2999031.3136451.3068901.293988
salý 03 Kasým 20201.299616+0.441%1.2914641.2983731.3076591.2914641.306873
pazartesi 02 Kasým 20201.293905-0.222%1.2855161.2911921.2942051.2933511.291484
pazar 01 Kasým 20201.2967810.000%1.2919141.2942691.2945001.2945001.293355
cumartesi 31 Ekim 20201.2967810.000%1.2945001.2945051.2948001.2945001.294500
cuma 30 Ekim 20201.296781+0.195%1.2899641.2941531.2986581.2927421.294800
perþembe 29 Ekim 20201.294261+0.060%1.2883191.2964841.3024821.2988961.292864
çarþamba 28 Ekim 20201.293486-0.826%1.2917991.3002351.3062931.3026761.298861
salý 27 Ekim 20201.304262+0.151%1.3002131.3036651.3076261.3016351.302797
pazartesi 26 Ekim 20201.302297-0.400%1.2994621.3027841.3072151.3043781.301735
pazar 25 Ekim 20201.3075270.000%1.3041211.3046601.3061561.3045511.304216
cumartesi 24 Ekim 20201.3075270.000%1.3043241.3045441.3045511.3043241.304551
cuma 23 Ekim 20201.307527-0.149%1.3021261.3061721.3113981.3081901.304324
perþembe 22 Ekim 20201.309472+0.270%1.3071301.3111391.3150461.3143191.308090
çarþamba 21 Ekim 20201.305948+0.991%1.2942551.3054651.3175651.2942551.314371
salý 20 Ekim 20201.293127-0.601%1.2912311.2946821.2977501.2942811.294322
pazartesi 19 Ekim 20201.300945+0.737%1.2903551.2961891.3022451.2909141.294264
pazar 18 Ekim 20201.2914260.000%1.2894501.2913531.2921061.2915001.290781
cumartesi 17 Ekim 20201.2914260.000%1.2915001.2915121.2919121.2915001.291500
cuma 16 Ekim 20201.291426-0.052%1.2872911.2912321.2960941.2906051.291912
perþembe 15 Ekim 20201.292097-0.597%1.2892171.2961361.3028471.3011091.290701
çarþamba 14 Ekim 20201.299851-0.098%1.2865861.2969141.3062251.2935791.301261
salý 13 Ekim 20201.301123-0.094%1.2925651.3012101.3068551.3067621.293576
pazartesi 12 Ekim 20201.302347+0.662%1.3004751.3042011.3078481.3027201.306592
pazar 11 Ekim 20201.2937800.000%1.3022451.3045791.3048501.3048501.302720
cumartesi 10 Ekim 20201.2937800.000%1.3045301.3048401.3048501.3045311.304850
cuma 09 Ekim 20201.293780+0.110%1.2926331.2973561.3049211.2930741.304531
perþembe 08 Ekim 20201.292360+0.373%1.2895731.2929841.2968821.2912381.292942
çarþamba 07 Ekim 20201.287563-0.599%1.2849921.2894761.2928831.2878221.291740
salý 06 Ekim 20201.295328-0.044%1.2869821.2962211.3008131.2978341.287748
pazartesi 05 Ekim 20201.295893+0.173%1.2901141.2953901.2994411.2914991.297438
pazar 04 Ekim 20201.2936600.000%1.2917151.2933201.2937781.2933501.293251
cumartesi 03 Ekim 20201.2936600.000%1.2933491.2933551.2935511.2935511.293350
cuma 02 Ekim 20201.293660-0.132%1.2839211.2907551.2950261.2885761.293551
perþembe 01 Ekim 20201.295372+0.942%1.2822491.2905511.2979421.2922731.288808
çarþamba 30 Eylül 20201.283279-0.247%1.2807451.2865511.2939211.2858991.292100
salý 29 Eylül 20201.286457-0.227%1.2832611.2856581.2898321.2840181.286422
pazartesi 28 Eylül 20201.289389+1.235%1.2752331.2818631.2918571.2760001.283701
pazar 27 Eylül 20201.2736610.000%1.2744991.2747591.2781601.2744991.277009
cumartesi 26 Eylül 20201.2736610.000%1.2744991.2745031.2746321.2746321.274499
cuma 25 Eylül 20201.273661-0.220%1.2691171.2740521.2803361.2750061.274632
perþembe 24 Eylül 20201.276472+0.315%1.2692291.2732601.2773991.2726011.275153
çarþamba 23 Eylül 20201.272460-0.563%1.2679041.2728061.2775301.2738041.272499
salý 22 Eylül 20201.279662-0.545%1.2713591.2784601.2865371.2814351.273156
pazartesi 21 Eylül 20201.286678-0.704%1.2776931.2875921.2965711.2931761.281370
pazar 20 Eylül 20201.2958010.000%1.2910141.2917251.2935281.2916501.293294
cumartesi 19 Eylül 20201.2958010.000%1.2916501.2916581.2917701.2916501.291650
cuma 18 Eylül 20201.295801+0.538%1.2915481.2959641.2998741.2973031.291650
perþembe 17 Eylül 20201.288867-0.723%1.2866131.2941441.2994681.2967641.297816
çarþamba 16 Eylül 20201.298251+0.540%1.2876891.2933821.3005341.2892411.296941
salý 15 Eylül 20201.291275+0.238%1.2816401.2872931.2924161.2849171.289042
pazartesi 14 Eylül 20201.288209+0.422%1.2791321.2844951.2914641.2799231.284727
pazar 13 Eylül 20201.2827890.000%1.2774991.2794431.2803201.2794991.279499
cumartesi 12 Eylül 20201.2827890.000%1.2794991.2795001.2795001.2795001.279499
cuma 11 Eylül 20201.282789-0.843%1.2765361.2807741.2859251.2802701.279500
perþembe 10 Eylül 20201.293700+0.231%1.2776631.2944211.3033141.2997221.280287
çarþamba 09 Eylül 20201.290715-0.934%1.2886861.2967901.3023291.2976481.299967
salý 08 Eylül 20201.302887-1.011%1.2980691.3084021.3169161.3162571.298204
pazartesi 07 Eylül 20201.316191-0.719%1.3142591.3199051.3258301.3252141.316569
pazar 06 Eylül 20201.3257210.000%1.3241181.3287311.3309821.3289511.325999
cumartesi 05 Eylül 20201.3257210.000%1.3279001.3288761.3289511.3279001.328951
cuma 04 Eylül 20201.325721+0.032%1.3179671.3267931.3317791.3277751.327900
perþembe 03 Eylül 20201.325293-0.734%1.3246531.3296371.3355511.3353821.327933
çarþamba 02 Eylül 20201.335097-0.901%1.3284891.3352931.3402041.3383661.335238
salý 01 Eylül 20201.3472321.3355591.3408491.3480081.3371651.338365
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
1.2724601.3718481.3214860.02738410.0295

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr GBP / USD baþka döviz kurlarý ile:
GBP / AUDGBP / CADGBP / CHFGBP / EURGBP / JPYGBP / NTDGBP / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).