fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 417.73 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.2121 USD
1 EUR=128.83 JPY
1 EUR=0.8705 GBP
1 USD=106.29 JPY
1 USD=0.9064 CHF
1 GBP=1.3924 USD
1 USD=1.2648 CAD
1 USD=1.2874 AUD
1 EUR=1.0986 CHF
1 EUR=9.02 TRY
1 USD=7.44 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 26 Þubat 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 26 Þubat 2021
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=1.2874 AUD-Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 USD=1.287435 AUD
1 AUD-Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]=0.7767 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 AUD=0.776738 USD
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
03 Eylül 2020 / 26 Þubat 2021
TarihUSD/AUD (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
cuma 26 Þubat 20211.287435+2.754%1.2685531.2693061.270406
perþembe 25 Þubat 20211.252924-0.840%1.2489381.2570841.2720451.2560401.260422
çarþamba 24 Þubat 20211.263544-0.226%1.2541941.2615381.2660551.2640751.256170
salý 23 Þubat 20211.266409-0.173%1.2603341.2641681.2687651.2630961.263875
pazartesi 22 Þubat 20211.268606-0.294%1.2612411.2670481.2731561.2704901.263250
pazar 21 Þubat 20211.2723450.000%1.2696601.2705891.2711051.2706481.270380
cumartesi 20 Þubat 20211.2723450.000%1.2706481.2706481.2707121.2706481.270648
cuma 19 Þubat 20211.272345-0.921%1.2696481.2783421.2889911.2874161.270648
perþembe 18 Þubat 20211.284177-0.551%1.2839191.2883041.2933841.2898541.287332
çarþamba 17 Þubat 20211.291294+0.430%1.2871261.2909201.2944901.2901901.289650
salý 16 Þubat 20211.285761-0.045%1.2812301.2855841.2910801.2851851.290114
pazartesi 15 Þubat 20211.286339-0.581%1.2838621.2857221.2888261.2881651.285160
pazar 14 Þubat 20211.2938550.000%1.2874981.2892511.2899801.2893501.287664
cumartesi 13 Þubat 20211.2938550.000%1.2884531.2893501.2893511.2893511.289350
cuma 12 Þubat 20211.293855+0.502%1.2880631.2913891.2955311.2897401.289351
perþembe 11 Þubat 20211.287396-0.445%1.2867941.2913781.2964961.2949211.289989
çarþamba 10 Þubat 20211.293148-0.183%1.2895981.2929351.2956811.2928501.294741
salý 09 Þubat 20211.295522-0.729%1.2918231.2947411.2984491.2979001.292950
pazartesi 08 Þubat 20211.305031-0.779%1.2962861.3019041.3069341.3038651.297808
pazar 07 Þubat 20211.3152800.000%1.3024221.3026721.3056091.3024221.303865
cumartesi 06 Þubat 20211.3152800.000%1.3024221.3024221.3024561.3024231.302422
cuma 05 Þubat 20211.315280+0.325%1.3023461.3112751.3185131.3157021.302423
perþembe 04 Þubat 20211.311020-0.168%1.3076341.3127011.3178711.3124481.315251
çarþamba 03 Þubat 20211.313223-0.193%1.3113611.3129861.3153921.3146601.312336
salý 02 Þubat 20211.315759+0.434%1.3052791.3137641.3216401.3113971.314709
pazartesi 01 Þubat 20211.310079+0.507%1.3050231.3097591.3143971.3113701.311225
pazar 31 Ocak 20211.3034770.000%1.3083871.3089041.3123361.3083871.311302
cumartesi 30 Ocak 20211.3034770.000%1.3083871.3083871.3084811.3083871.308387
cuma 29 Ocak 20211.303477-0.966%1.2981111.3057811.3103591.3029311.308387
perþembe 28 Ocak 20211.316186+1.272%1.2991071.3082651.3170601.3053981.302745
çarþamba 27 Ocak 20211.299653+0.463%1.2886111.2968881.3076301.2913551.305279
salý 26 Ocak 20211.293667-0.047%1.2896321.2956011.3037981.2963501.291322
pazartesi 25 Ocak 20211.294273-0.217%1.2908381.2950621.3014481.2972851.296649
pazar 24 Ocak 20211.2970880.000%1.2947091.2958521.2974561.2958251.297371
cumartesi 23 Ocak 20211.2970880.000%1.2958251.2958251.2962181.2958251.295825
cuma 22 Ocak 20211.297088+0.863%1.2870511.2937801.2981111.2883101.295825
perþembe 21 Ocak 20211.285985-0.666%1.2850171.2878821.2917391.2908201.288120
çarþamba 20 Ocak 20211.294604-0.107%1.2884941.2935861.2997561.2997561.290679
salý 19 Ocak 20211.295994-0.548%1.2946741.2980061.3023881.3021681.299840
pazartesi 18 Ocak 20211.303133+0.752%1.2970191.3015591.3054411.2973651.301916
pazar 17 Ocak 20211.2934090.000%1.2970051.2981031.2981951.2981951.297466
cumartesi 16 Ocak 20211.2934090.000%1.2981951.2990061.2999111.2999111.298195
cuma 15 Ocak 20211.293409+0.251%1.2839101.2923701.3016851.2856501.299911
perþembe 14 Ocak 20211.290168-0.240%1.2812791.2882941.2938791.2930591.285685
çarþamba 13 Ocak 20211.293276-0.092%1.2852041.2899741.2948421.2872251.292849
salý 12 Ocak 20211.294466-0.243%1.2856781.2945851.3008471.2993011.287142
pazartesi 11 Ocak 20211.297624+0.875%1.2892701.2976851.3043771.2894191.298955
pazar 10 Ocak 20211.2863670.000%1.2874041.2886951.2904801.2886591.289256
cumartesi 09 Ocak 20211.2863670.000%1.2876231.2881531.2886611.2876231.288659
cuma 08 Ocak 20211.286367-0.281%1.2822891.2874781.2938281.2885771.287623
perþembe 07 Ocak 20211.289997+0.581%1.2793661.2870201.2940791.2817561.288129
çarþamba 06 Ocak 20211.282542-1.186%1.2787651.2847261.2930031.2898801.281723
salý 05 Ocak 20211.297938+0.197%1.2857601.2956341.3050581.3036971.289674
pazartesi 04 Ocak 20211.295381-0.002%1.2919901.2986441.3081991.2994301.303640
pazar 03 Ocak 20211.2954120.000%1.2964551.2995901.2998501.2998501.298785
cumartesi 02 Ocak 20211.2954120.000%1.2986001.2998491.2998501.2998501.299850
cuma 01 Ocak 20211.2954120.000%1.2948501.3011171.3033961.2984061.299850
perþembe 31 Aralýk 20201.295412-0.724%1.2917731.2973061.3012961.3011931.298406
çarþamba 30 Aralýk 20201.304861-0.774%1.3010251.3056031.3151491.3145971.301300
salý 29 Aralýk 20201.315034-0.091%1.3114751.3153621.3195571.3194501.314425
pazartesi 28 Aralýk 20201.316229+0.061%1.3119061.3167341.3228561.3157201.319418
pazar 27 Aralýk 20201.3154270.000%1.3151501.3158221.3172141.3158841.315714
cumartesi 26 Aralýk 20201.3154270.000%1.3158831.3158841.3166211.3158831.315884
cuma 25 Aralýk 20201.3154270.000%1.3133701.3161621.3236501.3166501.315883
perþembe 24 Aralýk 20201.315427-0.710%1.3147001.3170311.3208471.3208471.316744
çarþamba 23 Aralýk 20201.324840+0.146%1.3176531.3222491.3292401.3291331.320063
salý 22 Aralýk 20201.322902-0.595%1.3173851.3247051.3301321.3190801.328815
pazartesi 21 Aralýk 20201.330814+1.288%1.3147351.3230801.3398851.3153951.318739
pazar 20 Aralýk 20201.3138920.000%1.3114751.3121901.3186001.3114751.315505
cumartesi 19 Aralýk 20201.3138920.000%1.3114751.3114751.3114751.3114751.311475
cuma 18 Aralýk 20201.313892+0.236%1.3114751.3143491.3187301.3123351.311475
perþembe 17 Aralýk 20201.310795-0.781%1.3090631.3138411.3213541.3205801.312009
çarþamba 16 Aralýk 20201.321109-0.464%1.3194351.3223111.3262691.3238951.319949
salý 15 Aralýk 20201.327265+0.487%1.3209521.3268271.3320021.3274501.323775
pazartesi 14 Aralýk 20201.320835-0.449%1.3195841.3246471.3285511.3240591.327650
pazar 13 Aralýk 20201.3267910.000%1.3230101.3268931.3273161.3273161.323969
cumartesi 12 Aralýk 20201.3267910.000%1.3273161.3273161.3273161.3273161.327316
cuma 11 Aralýk 20201.326791-0.538%1.3213351.3260781.3296811.3273501.327316
perþembe 10 Aralýk 20201.333966-0.198%1.3262601.3349231.3457141.3453161.327350
çarþamba 09 Aralýk 20201.336609-0.871%1.3360041.3430481.3504451.3488151.345017
salý 08 Aralýk 20201.348357-0.129%1.3449901.3482701.3512501.3479721.348645
pazartesi 07 Aralýk 20201.350099+0.176%1.3417241.3473071.3563001.3454901.347930
pazar 06 Aralýk 20201.3477260.000%1.3451511.3468241.3469831.3469831.345403
cumartesi 05 Aralýk 20201.3477260.000%1.3469831.3469831.3469831.3469831.346983
cuma 04 Aralýk 20201.347726+0.093%1.3433641.3459051.3494371.3442671.346983
perþembe 03 Aralýk 20201.346474-0.839%1.3425801.3466631.3516951.3492461.344267
çarþamba 02 Aralýk 20201.357865-0.142%1.3477101.3545861.3602671.3558401.349036
salý 01 Aralýk 20201.359793+0.273%1.3554711.3586421.3617391.3612851.355895
pazartesi 30 Kasým 20201.356093-0.091%1.3498921.3558231.3624621.3536111.360822
pazar 29 Kasým 20201.3573230.000%1.3529101.3536971.3541751.3537291.353456
cumartesi 28 Kasým 20201.3573230.000%1.3537291.3537311.3549581.3537301.353729
cuma 27 Kasým 20201.357323-0.067%1.3515791.3555301.3599791.3591201.353730
perþembe 26 Kasým 20201.358235-0.251%1.3561891.3581921.3597671.3582991.359149
çarþamba 25 Kasým 20201.361648-0.118%1.3562751.3598721.3651991.3590751.358234
salý 24 Kasým 20201.363253-0.055%1.3574051.3645321.3725041.3722991.364713
pazartesi 23 Kasým 20201.364003-0.282%1.3628531.3682941.3761881.3698251.372569
pazar 22 Kasým 20201.3678660.000%1.3678401.3693151.3699401.3693381.369255
cumartesi 21 Kasým 20201.3678660.000%1.3693371.3693381.3693381.3693371.369338
cuma 20 Kasým 20201.367866-0.537%1.3654581.3702391.3762161.3749021.369337
perþembe 19 Kasým 20201.375254+0.589%1.3687391.3732751.3782741.3699181.374713
çarþamba 18 Kasým 20201.367206+0.056%1.3643881.3687891.3749111.3703601.369994
salý 17 Kasým 20201.366437-0.376%1.3625281.3673571.3718461.3672901.370635
pazartesi 16 Kasým 20201.371598-0.580%1.3651971.3700411.3763101.3762301.367240
pazar 15 Kasým 20201.3796020.000%1.3740251.3754161.3771301.3754031.375910
cumartesi 14 Kasým 20201.3796020.000%1.3754031.3754031.3754031.3754031.375403
cuma 13 Kasým 20201.379602+0.024%1.3749501.3799021.3847541.3830971.375403
perþembe 12 Kasým 20201.379272+0.349%1.3710351.3771151.3841601.3741271.383080
çarþamba 11 Kasým 20201.374469-0.045%1.3665681.3723631.3770971.3727211.374127
salý 10 Kasým 20201.375085+0.654%1.3709901.3738601.3786951.3755161.372615
pazartesi 09 Kasým 20201.366153-0.873%1.3625381.3718401.3759891.3743341.375665
pazar 08 Kasým 20201.3781800.000%1.3730551.3773341.3777901.3777901.374555
cumartesi 07 Kasým 20201.3781800.000%1.3771261.3777861.3777901.3777901.377790
cuma 06 Kasým 20201.378180-0.108%1.3722031.3765201.3810821.3779801.377790
perþembe 05 Kasým 20201.379671-1.070%1.3718741.3852961.3992671.3950321.377904
çarþamba 04 Kasým 20201.394591-0.527%1.3859551.4003131.4182701.3960831.395109
salý 03 Kasým 20201.401983-1.192%1.3939521.4075011.4228971.4184691.396142
pazartesi 02 Kasým 20201.418898+0.213%1.4168041.4227341.4299601.4252201.418329
pazar 01 Kasým 20201.4158830.000%1.4221301.4228061.4249191.4226781.424845
cumartesi 31 Ekim 20201.4158830.000%1.4226781.4226781.4226781.4226781.422678
cuma 30 Ekim 20201.415883-0.609%1.4142681.4212641.4261601.4227291.422678
perþembe 29 Ekim 20201.424556+0.619%1.4130111.4193961.4277801.4177761.422761
çarþamba 28 Ekim 20201.415793+1.005%1.3844391.4095261.4205451.4049881.417635
salý 27 Ekim 20201.401707-0.152%1.3883631.4024311.4058771.4046131.405047
pazartesi 26 Ekim 20201.403841+0.398%1.3992981.4039651.4075591.4051101.404630
pazar 25 Ekim 20201.3982790.000%1.4003641.4010461.4051601.4009531.405160
cumartesi 24 Ekim 20201.3982790.000%1.4009531.4009531.4011391.4009531.400953
cuma 23 Ekim 20201.398279-0.691%1.3875961.4030521.4084501.4056791.400953
perþembe 22 Ekim 20201.408003-0.271%1.4035101.4072651.4112331.4058951.405561
çarþamba 21 Ekim 20201.411829-0.758%1.4012971.4100981.4191441.4184401.405718
salý 20 Ekim 20201.422608+1.149%1.4139201.4189551.4242691.4157091.418641
pazartesi 19 Ekim 20201.406449-0.253%1.4052991.4102801.4166311.4130451.415602
pazar 18 Ekim 20201.4100160.000%1.4111841.4122741.4136801.4122301.413015
cumartesi 17 Ekim 20201.4100160.000%1.4122301.4122451.4127791.4122301.412230
cuma 16 Ekim 20201.410016-0.360%1.4090111.4118101.4142271.4092641.412230
perþembe 15 Ekim 20201.415114+1.524%1.3953721.4078351.4172331.3953721.409224
çarþamba 14 Ekim 20201.393872+0.162%1.3906761.3948741.3979171.3970381.395555
salý 13 Ekim 20201.391618+0.383%1.3869501.3932851.3984061.3872511.396986
pazartesi 12 Ekim 20201.386304-0.326%1.3811211.3852981.3879261.3835601.387347
pazar 11 Ekim 20201.3908440.000%1.3806151.3811321.3867401.3806151.383605
cumartesi 10 Ekim 20201.3908440.000%1.3806151.3806151.3806151.3806151.380615
cuma 09 Ekim 20201.390844-0.352%1.3806151.3887501.3952841.3951041.380615
perþembe 08 Ekim 20201.395750-0.436%1.3944971.3978611.4064951.4006041.394895
çarþamba 07 Ekim 20201.401869+0.383%1.3924451.4028211.4216521.4079021.400560
salý 06 Ekim 20201.396524+0.338%1.3872751.3963851.4087891.3929511.408250
pazartesi 05 Ekim 20201.391825-0.280%1.3903971.3927841.3967501.3963551.392796
pazar 04 Ekim 20201.3957370.000%1.3934801.3958501.3969601.3958681.396589
cumartesi 03 Ekim 20201.3957370.000%1.3958681.3958691.3960141.3958681.395868
cuma 02 Ekim 20201.395737+0.513%1.3912071.3965471.4016401.3914011.395868
perþembe 01 Ekim 20201.388615-1.096%1.3874241.3922651.3976231.3964921.392002
çarþamba 30 Eylül 20201.403997+0.107%1.3937281.4010691.4083611.4025951.395696
salý 29 Eylül 20201.402495-0.883%1.4009921.4074431.4143021.4138391.403115
pazartesi 28 Eylül 20201.414996-0.519%1.4134281.4170821.4218801.4216391.414087
pazar 27 Eylül 20201.4223830.000%1.4212491.4227991.4228811.4228801.421985
cumartesi 26 Eylül 20201.4223830.000%1.4228801.4228801.4228801.4228801.422880
cuma 25 Eylül 20201.422383+0.149%1.4110341.4195621.4271651.4190171.422880
perþembe 24 Eylül 20201.420266+1.014%1.4124031.4186571.4252121.4132281.418843
çarþamba 23 Eylül 20201.406004+1.341%1.3933401.4046141.4148281.3950891.413721
salý 22 Eylül 20201.387394+0.697%1.3821701.3887141.3976631.3842981.395089
pazartesi 21 Eylül 20201.377789+0.378%1.3653751.3762401.3887921.3704851.384370
pazar 20 Eylül 20201.3726020.000%1.3689451.3717171.3724151.3717431.370790
cumartesi 19 Eylül 20201.3726020.000%1.3715071.3717421.3717431.3717421.371743
cuma 18 Eylül 20201.372602+0.251%1.3636891.3680781.3730601.3679901.371742
perþembe 17 Eylül 20201.369162+0.473%1.3668501.3716771.3782261.3694901.367050
çarþamba 16 Eylül 20201.362710-0.084%1.3616561.3666551.3737021.3700511.368926
salý 15 Eylül 20201.363858-0.795%1.3618501.3679421.3759031.3713841.369206
pazartesi 14 Eylül 20201.374789+0.325%1.3691001.3729701.3764901.3736301.371554
pazar 13 Eylül 20201.3703390.000%1.3728741.3729821.3747351.3728741.373750
cumartesi 12 Eylül 20201.3703390.000%1.3728741.3728741.3728741.3728741.372874
cuma 11 Eylül 20201.370339-0.275%1.3687501.3736111.3783501.3783501.372874
perþembe 10 Eylül 20201.374124-0.531%1.3653661.3744271.3793101.3732491.378006
çarþamba 09 Eylül 20201.381466-0.033%1.3723451.3808371.3901731.3891781.373626
salý 08 Eylül 20201.381926+0.665%1.3683451.3778931.3871361.3741751.386962
pazartesi 07 Eylül 20201.372801-0.210%1.3702851.3733171.3752801.3727661.374105
pazar 06 Eylül 20201.3756970.000%1.3714101.3733061.3741951.3734381.372156
cumartesi 05 Eylül 20201.3756970.000%1.3731551.3734371.3734381.3734381.373438
cuma 04 Eylül 20201.375697+0.198%1.3702381.3749381.3842841.3749701.373438
perþembe 03 Eylül 20201.3729791.3627691.3695911.3763681.3633271.374599
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
1.2529241.4245561.3469050.0463259.9003

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr USD / AUD baþka döviz kurlarý ile:
USD / CADUSD / CHFUSD / EURUSD / GBPUSD / JPYUSD / NTDUSD / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).