fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 459.88 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1986 USD
1 EUR=130.37 JPY
1 EUR=0.8679 GBP
1 USD=108.77 JPY
1 USD=0.9187 CHF
1 GBP=1.381 USD
1 USD=1.2503 CAD
1 USD=1.2898 AUD
1 EUR=1.1011 CHF
1 EUR=9.67 TRY
1 USD=8.07 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 18 Nisan 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 18 Nisan 2021
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=0.9187 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 USD=0.918655 CHF
1 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]=1.0885 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CHF=1.088548 USD
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
05 Aralýk 2020 / 19 Nisan 2021
TarihUSD/CHF (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
pazartesi 19 Nisan 20210.9196250.9207630.9216020.9196250.920965
pazar 18 Nisan 20210.9186550.000%0.9191170.9200550.9204830.9200510.919625
cumartesi 17 Nisan 20210.9186550.000%0.9198850.9201450.9202380.9202380.920051
cuma 16 Nisan 20210.918655-0.450%0.9182360.9206780.9233960.9218000.920238
perþembe 15 Nisan 20210.922807+0.068%0.9206400.9227140.9244700.9228040.921899
çarþamba 14 Nisan 20210.922183-0.279%0.9187500.9213080.9233490.9204000.922702
salý 13 Nisan 20210.924765+0.095%0.9199050.9229800.9258500.9224050.920504
pazartesi 12 Nisan 20210.923891-0.243%0.9213600.9242430.9268050.9250970.922390
pazar 11 Nisan 20210.9261440.000%0.9244920.9247890.9272110.9248500.925097
cumartesi 10 Nisan 20210.9261440.000%0.9243500.9247220.9422500.9243910.924850
cuma 09 Nisan 20210.926144-0.226%0.9236020.9251200.9281650.9244600.924391
perþembe 08 Nisan 20210.928241-0.116%0.9231960.9272890.9304770.9300110.924398
çarþamba 07 Nisan 20210.929317-0.839%0.9268700.9297150.9319030.9308980.929709
salý 06 Nisan 20210.937183-0.819%0.9303200.9356070.9394960.9361010.931630
pazartesi 05 Nisan 20210.9449170.000%0.9355100.9404290.9439020.9428290.935898
pazar 04 Nisan 20210.9449170.000%0.9425160.9426430.9431950.9426690.942829
cumartesi 03 Nisan 20210.9449170.000%0.9426690.9426690.9426690.9426690.942669
cuma 02 Nisan 20210.9449170.000%0.9404980.9418910.9433040.9417810.942669
perþembe 01 Nisan 20210.944917+0.083%0.9405710.9440870.9471970.9437960.941900
çarþamba 31 Mart 20210.944136+0.254%0.9404600.9431030.9457050.9422800.943698
salý 30 Mart 20210.941743+0.203%0.9386980.9411510.9438200.9392200.942285
pazartesi 29 Mart 20210.939834-0.152%0.9371050.9390940.9404250.9389130.939185
pazar 28 Mart 20210.9412660.000%0.9387450.9392740.9393080.9393080.938912
cumartesi 27 Mart 20210.9412660.000%0.9390500.9393040.9393080.9392350.939308
cuma 26 Mart 20210.941266+0.578%0.9383040.9399640.9416850.9396970.939235
perþembe 25 Mart 20210.935858-0.013%0.9350150.9370710.9404120.9359850.939715
çarþamba 24 Mart 20210.935983+0.509%0.9337500.9351790.9369400.9339550.935995
salý 23 Mart 20210.931246+0.753%0.9232050.9290200.9344980.9232050.933905
pazartesi 22 Mart 20210.924283-0.681%0.9222900.9265940.9308750.9296600.923200
pazar 21 Mart 20210.9306200.000%0.9291980.9297820.9311100.9297760.929615
cumartesi 20 Mart 20210.9306200.000%0.9291810.9297710.9297760.9297760.929776
cuma 19 Mart 20210.930620+0.149%0.9252030.9285520.9318490.9275350.929704
perþembe 18 Mart 20210.929231+0.157%0.9219890.9258980.9304500.9225030.927480
çarþamba 17 Mart 20210.927774+0.287%0.9214550.9258320.9295750.9248340.922502
salý 16 Mart 20210.925122-0.510%0.9243370.9262860.9287050.9277240.924830
pazartesi 15 Mart 20210.929866+0.019%0.9267900.9289320.9312600.9294010.927644
pazar 14 Mart 20210.9296910.000%0.9285440.9298720.9300710.9299900.929398
cumartesi 13 Mart 20210.9296910.000%0.9299900.9299900.9299900.9299900.929990
cuma 12 Mart 20210.929691+0.555%0.9242260.9284560.9323300.9242260.929990
perþembe 11 Mart 20210.924555-0.670%0.9234030.9270180.9308970.9294980.924448
çarþamba 10 Mart 20210.930794-0.001%0.9276940.9299020.9321950.9276990.929641
salý 09 Mart 20210.930805-0.379%0.9271980.9324900.9375500.9366700.927685
pazartesi 08 Mart 20210.934350+0.798%0.9297660.9333600.9370010.9311250.936501
pazar 07 Mart 20210.9269560.000%0.9289900.9304520.9309700.9309700.930834
cumartesi 06 Mart 20210.9269560.000%0.9309700.9309700.9310250.9309700.930970
cuma 05 Mart 20210.926956+0.369%0.9261100.9295030.9318150.9290750.930970
perþembe 04 Mart 20210.923550+0.569%0.9189260.9233800.9297350.9197500.928965
çarþamba 03 Mart 20210.918327-0.040%0.9140850.9168230.9203320.9148300.919785
salý 02 Mart 20210.918690+0.535%0.9137200.9159840.9192760.9148600.914820
pazartesi 01 Mart 20210.913797+0.820%0.9071290.9116750.9159040.9079700.914320
pazar 28 Þubat 20210.9063610.000%0.9079190.9085610.9092870.9083210.907919
cumartesi 27 Þubat 20210.9063610.000%0.9083210.9083210.9083210.9083210.908321
cuma 26 Þubat 20210.906361+0.038%0.9027200.9064170.9103960.9042600.908321
perþembe 25 Þubat 20210.906012-0.223%0.9029750.9056830.9079950.9068020.903880
çarþamba 24 Þubat 20210.908036+0.733%0.9046600.9068540.9094350.9050920.906792
salý 23 Þubat 20210.901425+0.450%0.8884980.8995250.9056900.8958970.905100
pazartesi 22 Þubat 20210.897387+0.391%0.8950490.8972570.9022100.8960700.896091
pazar 21 Þubat 20210.8938960.000%0.8961360.8962260.8967510.8967510.896324
cumartesi 20 Þubat 20210.8938960.000%0.8965550.8967510.8967510.8967500.896751
cuma 19 Þubat 20210.893896-0.251%0.8934810.8956850.8972100.8960650.896750
perþembe 18 Þubat 20210.896144+0.014%0.8956960.8974970.8995050.8984700.896060
çarþamba 17 Þubat 20210.896020+0.744%0.8926650.8958240.8991980.8926650.898450
salý 16 Þubat 20210.889401-0.134%0.8871330.8901420.8929700.8900980.892710
pazartesi 15 Þubat 20210.890593-0.182%0.8896790.8907720.8924850.8914050.890200
pazar 14 Þubat 20210.8922200.000%0.8912010.8914590.8921960.8914170.891398
cumartesi 13 Þubat 20210.8922200.000%0.8914040.8914160.8914170.8914040.891417
cuma 12 Þubat 20210.892220+0.331%0.8894340.8914390.8939350.8897800.891404
perþembe 11 Þubat 20210.889273-0.192%0.8892970.8902060.8910980.8904200.890098
çarþamba 10 Þubat 20210.890987-0.300%0.8890610.8910050.8932030.8926000.890397
salý 09 Þubat 20210.893672-0.882%0.8919000.8947840.8990980.8986600.892499
pazartesi 08 Þubat 20210.901622-0.193%0.8907990.8997020.9182680.8992260.898759
pazar 07 Þubat 20210.9033630.000%0.8989510.8990880.8993510.8990680.899220
cumartesi 06 Þubat 20210.9033630.000%0.8989350.8990620.8990690.8989510.899068
cuma 05 Þubat 20210.903363+0.173%0.8976320.9021500.9081190.9042500.898951
perþembe 04 Þubat 20210.901801+0.305%0.8978080.9017090.9065970.8990980.904375
çarþamba 03 Þubat 20210.899060+0.188%0.8970980.8985910.9002600.8975200.899136
salý 02 Þubat 20210.897376+0.258%0.8947200.8973690.8994850.8970400.897565
pazartesi 01 Þubat 20210.895068+0.598%0.8903000.8941250.8975970.8905980.897010
pazar 31 Ocak 20210.8897500.000%0.8900900.8908660.8911610.8905750.890397
cumartesi 30 Ocak 20210.8897500.000%0.8905740.8906040.8911610.8911610.890575
cuma 29 Ocak 20210.889750-0.232%0.8874700.8895090.8912040.8886030.891161
perþembe 28 Ocak 20210.891820+0.414%0.8870250.8891480.8917790.8888450.888570
çarþamba 27 Ocak 20210.888146-0.039%0.8860970.8878830.8914860.8869990.889135
salý 26 Ocak 20210.888495+0.232%0.8860960.8879990.8895990.8880970.886895
pazartesi 25 Ocak 20210.886438+0.040%0.8847980.8867210.8892250.8856700.888203
pazar 24 Ocak 20210.8860830.000%0.8849800.8852730.8858790.8852360.885670
cumartesi 23 Ocak 20210.8860830.000%0.8848370.8852220.8852370.8848370.885236
cuma 22 Ocak 20210.8860830.000%0.8839200.8852760.8866150.8851650.884837
perþembe 21 Ocak 20210.886083-0.515%0.8848800.8873240.8899500.8894260.885160
çarþamba 20 Ocak 20210.890670+0.340%0.8867750.8889930.8920100.8886970.889299
salý 19 Ocak 20210.887652-0.357%0.8864020.8892640.8915660.8907050.888425
pazartesi 18 Ocak 20210.890832+0.274%0.8898750.8911860.8924390.8909210.890765
pazar 17 Ocak 20210.8883940.000%0.8903190.8913730.8915340.8913510.890945
cumartesi 16 Ocak 20210.8883940.000%0.8913150.8913710.8913950.8913950.891351
cuma 15 Ocak 20210.888394-0.316%0.8869450.8889760.8917310.8881500.891395
perþembe 14 Ocak 20210.891208+0.281%0.8858350.8880930.8916420.8878250.888155
çarþamba 13 Ocak 20210.888706-0.041%0.8852150.8869830.8889150.8866030.887995
salý 12 Ocak 20210.889072-0.223%0.8860950.8895690.8915950.8902990.886693
pazartesi 11 Ocak 20210.891063+0.818%0.8856050.8891890.8920450.8861590.890335
pazar 10 Ocak 20210.8838370.000%0.8853690.8855630.8862800.8855550.885780
cumartesi 09 Ocak 20210.8838370.000%0.8853460.8855310.8855560.8853460.885555
cuma 08 Ocak 20210.883837+0.157%0.8824850.8855260.8884100.8851250.885346
perþembe 07 Ocak 20210.882454+0.617%0.8775390.8819560.8860800.8788010.885090
çarþamba 06 Ocak 20210.877047-0.377%0.8756980.8784510.8820450.8784650.878865
salý 05 Ocak 20210.880368+0.130%0.8774990.8798010.8816200.8813550.878475
pazartesi 04 Ocak 20210.879229-0.120%0.8785750.8817160.8845300.8834350.881500
pazar 03 Ocak 20210.8802870.000%0.8832160.8895300.8903960.8900750.883845
cumartesi 02 Ocak 20210.8802870.000%0.8900750.8900930.8903960.8903960.890075
cuma 01 Ocak 20210.8802870.000%0.8892040.8970370.8992000.8989010.890396
perþembe 31 Aralýk 20200.880287-0.426%0.8796200.8825510.8989040.8815000.898903
çarþamba 30 Aralýk 20200.884049-0.225%0.8811500.8830460.8853850.8839890.881495
salý 29 Aralýk 20200.886043-0.253%0.8832110.8860550.8894360.8894360.884202
pazartesi 28 Aralýk 20200.888289-0.185%0.8877400.8896410.8919050.8898780.889500
pazar 27 Aralýk 20200.8899370.000%0.8893750.8982500.8990610.8988110.890110
cumartesi 26 Aralýk 20200.8899370.000%0.8896040.8982950.8988110.8896040.898811
cuma 25 Aralýk 20200.8899370.000%0.8852990.8898640.8988110.8909880.889604
perþembe 24 Aralýk 20200.889937-0.093%0.8868650.8892590.8918040.8884600.891099
çarþamba 23 Aralýk 20200.890761+0.600%0.8869300.8887140.8909510.8894800.888495
salý 22 Aralýk 20200.885448-0.291%0.8846550.8872040.8904750.8863150.889435
pazartesi 21 Aralýk 20200.888031+0.381%0.8842200.8865300.8918800.8849150.886305
pazar 20 Aralýk 20200.8846560.000%0.8829910.8835510.8855800.8833420.884899
cumartesi 19 Aralýk 20200.8846560.000%0.8829910.8833240.8833420.8829910.883342
cuma 18 Aralýk 20200.884656+0.116%0.8825550.8845190.8867150.8842400.882991
perþembe 17 Aralýk 20200.883635-0.142%0.8823540.8842260.8858990.8851500.884329
çarþamba 16 Aralýk 20200.884896-0.254%0.8826210.8853150.8891050.8857750.885185
salý 15 Aralýk 20200.887150+0.125%0.8849990.8864160.8879800.8867970.885740
pazartesi 14 Aralýk 20200.886038-0.380%0.8850650.8874220.8895010.8882600.886970
pazar 13 Aralýk 20200.8894200.000%0.8881100.8896240.8898950.8896140.888220
cumartesi 12 Aralýk 20200.8894200.000%0.8896140.8896140.8896140.8896140.889614
cuma 11 Aralýk 20200.889420+0.170%0.8851020.8878280.8907550.8858900.889614
perþembe 10 Aralýk 20200.887908-0.115%0.8852700.8883070.8903800.8894030.885965
çarþamba 09 Aralýk 20200.888926-0.116%0.8871600.8889100.8914750.8891200.889330
salý 08 Aralýk 20200.889962-0.079%0.8881750.8899410.8914050.8908980.889110
pazartesi 07 Aralýk 20200.890666+0.070%0.8877250.8908830.8945450.8913050.890797
pazar 06 Aralýk 20200.8900400.000%0.8911450.8916050.8921460.8911450.891605
cumartesi 05 Aralýk 20200.8900400.8911450.8911450.8911450.8911450.891145
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
0.8770470.9449170.9046130.0198946.1733

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr USD / CHF baþka döviz kurlarý ile:
USD / AUDUSD / CADUSD / EURUSD / GBPUSD / JPYUSD / NTDUSD / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).