fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 486.67 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.217 USD
1 EUR=132.12 JPY
1 EUR=0.8601 GBP
1 USD=108.56 JPY
1 USD=0.9019 CHF
1 GBP=1.4149 USD
1 USD=1.2103 CAD
1 USD=1.2744 AUD
1 EUR=1.0976 CHF
1 EUR=10.08 TRY
1 USD=8.28 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 11 Mayýs 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 11 Mayýs 2021
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=0.9019 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 USD=0.90189 CHF
1 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]=1.1088 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 CHF=1.108783 USD
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
13 Ocak 2021 / 12 Mayýs 2021
TarihUSD/CHF (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
çarþamba 12 Mayýs 20210.9033010.9042530.9055800.9033050.905580
salý 11 Mayýs 20210.901890+0.330%0.9001700.9019400.9042020.9013030.903305
pazartesi 10 Mayýs 20210.898923-1.121%0.8961660.9005370.9063900.9005950.901303
pazar 09 Mayýs 20210.9091140.000%0.9005610.9008950.9028520.9005720.900605
cumartesi 08 Mayýs 20210.9091140.000%0.9005720.9009080.9014170.9014170.900572
cuma 07 Mayýs 20210.909114+0.100%0.9004140.9054630.9093020.9076200.901417
perþembe 06 Mayýs 20210.908209-0.565%0.9072970.9107350.9145020.9128500.907800
çarþamba 05 Mayýs 20210.913369-0.004%0.9122490.9136670.9163300.9136550.913096
salý 04 Mayýs 20210.913402-0.136%0.9109850.9134350.9159550.9110320.913444
pazartesi 03 Mayýs 20210.914646+0.480%0.9094270.9125390.9147600.9124150.910979
pazar 02 Mayýs 20210.9102800.000%0.9124150.9130940.9132030.9132030.912415
cumartesi 01 Mayýs 20210.9102800.000%0.9128080.9130520.9132030.9128080.913203
cuma 30 Nisan 20210.910280+0.189%0.9080800.9103170.9140400.9090260.912808
perþembe 29 Nisan 20210.908566-0.703%0.9081200.9094230.9119040.9094000.908970
çarþamba 28 Nisan 20210.914996+0.204%0.9088950.9140280.9180990.9141970.909403
salý 27 Nisan 20210.913137-0.287%0.9124500.9146020.9170450.9141030.914026
pazartesi 26 Nisan 20210.915763+0.105%0.9121040.9139820.9164300.9136300.914203
pazar 25 Nisan 20210.9148020.000%0.9134900.9142340.9148760.9142390.913630
cumartesi 24 Nisan 20210.9148020.000%0.9135950.9140860.9143600.9140090.914239
cuma 23 Nisan 20210.914802-0.139%0.9128350.9156540.9174990.9170990.914009
perþembe 22 Nisan 20210.916072-0.242%0.9144400.9166880.9190980.9165960.917100
çarþamba 21 Nisan 20210.918298+0.339%0.9154020.9169040.9194800.9156040.916801
salý 20 Nisan 20210.915194+0.149%0.9135100.9151680.9169250.9150050.915603
pazartesi 19 Nisan 20210.913835-0.525%0.9128850.9172030.9216020.9196250.915028
pazar 18 Nisan 20210.9186550.000%0.9191170.9200550.9204830.9200510.919625
cumartesi 17 Nisan 20210.9186550.000%0.9198850.9201450.9202380.9202380.920051
cuma 16 Nisan 20210.918655-0.450%0.9182360.9206780.9233960.9218000.920238
perþembe 15 Nisan 20210.922807+0.068%0.9206400.9227140.9244700.9228040.921899
çarþamba 14 Nisan 20210.922183-0.279%0.9187500.9213080.9233490.9204000.922702
salý 13 Nisan 20210.924765+0.095%0.9199050.9229800.9258500.9224050.920504
pazartesi 12 Nisan 20210.923891-0.243%0.9213600.9242430.9268050.9250970.922390
pazar 11 Nisan 20210.9261440.000%0.9244920.9247890.9272110.9248500.925097
cumartesi 10 Nisan 20210.9261440.000%0.9243500.9247220.9422500.9243910.924850
cuma 09 Nisan 20210.926144-0.226%0.9236020.9251200.9281650.9244600.924391
perþembe 08 Nisan 20210.928241-0.116%0.9231960.9272890.9304770.9300110.924398
çarþamba 07 Nisan 20210.929317-0.839%0.9268700.9297150.9319030.9308980.929709
salý 06 Nisan 20210.937183-0.819%0.9303200.9356070.9394960.9361010.931630
pazartesi 05 Nisan 20210.9449170.000%0.9355100.9404290.9439020.9428290.935898
pazar 04 Nisan 20210.9449170.000%0.9425160.9426430.9431950.9426690.942829
cumartesi 03 Nisan 20210.9449170.000%0.9426690.9426690.9426690.9426690.942669
cuma 02 Nisan 20210.9449170.000%0.9404980.9418910.9433040.9417810.942669
perþembe 01 Nisan 20210.944917+0.083%0.9405710.9440870.9471970.9437960.941900
çarþamba 31 Mart 20210.944136+0.254%0.9404600.9431030.9457050.9422800.943698
salý 30 Mart 20210.941743+0.203%0.9386980.9411510.9438200.9392200.942285
pazartesi 29 Mart 20210.939834-0.152%0.9371050.9390940.9404250.9389130.939185
pazar 28 Mart 20210.9412660.000%0.9387450.9392740.9393080.9393080.938912
cumartesi 27 Mart 20210.9412660.000%0.9390500.9393040.9393080.9392350.939308
cuma 26 Mart 20210.941266+0.578%0.9383040.9399640.9416850.9396970.939235
perþembe 25 Mart 20210.935858-0.013%0.9350150.9370710.9404120.9359850.939715
çarþamba 24 Mart 20210.935983+0.509%0.9337500.9351790.9369400.9339550.935995
salý 23 Mart 20210.931246+0.753%0.9232050.9290200.9344980.9232050.933905
pazartesi 22 Mart 20210.924283-0.681%0.9222900.9265940.9308750.9296600.923200
pazar 21 Mart 20210.9306200.000%0.9291980.9297820.9311100.9297760.929615
cumartesi 20 Mart 20210.9306200.000%0.9291810.9297710.9297760.9297760.929776
cuma 19 Mart 20210.930620+0.149%0.9252030.9285520.9318490.9275350.929704
perþembe 18 Mart 20210.929231+0.157%0.9219890.9258980.9304500.9225030.927480
çarþamba 17 Mart 20210.927774+0.287%0.9214550.9258320.9295750.9248340.922502
salý 16 Mart 20210.925122-0.510%0.9243370.9262860.9287050.9277240.924830
pazartesi 15 Mart 20210.929866+0.019%0.9267900.9289320.9312600.9294010.927644
pazar 14 Mart 20210.9296910.000%0.9285440.9298720.9300710.9299900.929398
cumartesi 13 Mart 20210.9296910.000%0.9299900.9299900.9299900.9299900.929990
cuma 12 Mart 20210.929691+0.555%0.9242260.9284560.9323300.9242260.929990
perþembe 11 Mart 20210.924555-0.670%0.9234030.9270180.9308970.9294980.924448
çarþamba 10 Mart 20210.930794-0.001%0.9276940.9299020.9321950.9276990.929641
salý 09 Mart 20210.930805-0.379%0.9271980.9324900.9375500.9366700.927685
pazartesi 08 Mart 20210.934350+0.798%0.9297660.9333600.9370010.9311250.936501
pazar 07 Mart 20210.9269560.000%0.9289900.9304520.9309700.9309700.930834
cumartesi 06 Mart 20210.9269560.000%0.9309700.9309700.9310250.9309700.930970
cuma 05 Mart 20210.926956+0.369%0.9261100.9295030.9318150.9290750.930970
perþembe 04 Mart 20210.923550+0.569%0.9189260.9233800.9297350.9197500.928965
çarþamba 03 Mart 20210.918327-0.040%0.9140850.9168230.9203320.9148300.919785
salý 02 Mart 20210.918690+0.535%0.9137200.9159840.9192760.9148600.914820
pazartesi 01 Mart 20210.913797+0.820%0.9071290.9116750.9159040.9079700.914320
pazar 28 Þubat 20210.9063610.000%0.9079190.9085610.9092870.9083210.907919
cumartesi 27 Þubat 20210.9063610.000%0.9083210.9083210.9083210.9083210.908321
cuma 26 Þubat 20210.906361+0.038%0.9027200.9064170.9103960.9042600.908321
perþembe 25 Þubat 20210.906012-0.223%0.9029750.9056830.9079950.9068020.903880
çarþamba 24 Þubat 20210.908036+0.733%0.9046600.9068540.9094350.9050920.906792
salý 23 Þubat 20210.901425+0.450%0.8884980.8995250.9056900.8958970.905100
pazartesi 22 Þubat 20210.897387+0.391%0.8950490.8972570.9022100.8960700.896091
pazar 21 Þubat 20210.8938960.000%0.8961360.8962260.8967510.8967510.896324
cumartesi 20 Þubat 20210.8938960.000%0.8965550.8967510.8967510.8967500.896751
cuma 19 Þubat 20210.893896-0.251%0.8934810.8956850.8972100.8960650.896750
perþembe 18 Þubat 20210.896144+0.014%0.8956960.8974970.8995050.8984700.896060
çarþamba 17 Þubat 20210.896020+0.744%0.8926650.8958240.8991980.8926650.898450
salý 16 Þubat 20210.889401-0.134%0.8871330.8901420.8929700.8900980.892710
pazartesi 15 Þubat 20210.890593-0.182%0.8896790.8907720.8924850.8914050.890200
pazar 14 Þubat 20210.8922200.000%0.8912010.8914590.8921960.8914170.891398
cumartesi 13 Þubat 20210.8922200.000%0.8914040.8914160.8914170.8914040.891417
cuma 12 Þubat 20210.892220+0.331%0.8894340.8914390.8939350.8897800.891404
perþembe 11 Þubat 20210.889273-0.192%0.8892970.8902060.8910980.8904200.890098
çarþamba 10 Þubat 20210.890987-0.300%0.8890610.8910050.8932030.8926000.890397
salý 09 Þubat 20210.893672-0.882%0.8919000.8947840.8990980.8986600.892499
pazartesi 08 Þubat 20210.901622-0.193%0.8907990.8997020.9182680.8992260.898759
pazar 07 Þubat 20210.9033630.000%0.8989510.8990880.8993510.8990680.899220
cumartesi 06 Þubat 20210.9033630.000%0.8989350.8990620.8990690.8989510.899068
cuma 05 Þubat 20210.903363+0.173%0.8976320.9021500.9081190.9042500.898951
perþembe 04 Þubat 20210.901801+0.305%0.8978080.9017090.9065970.8990980.904375
çarþamba 03 Þubat 20210.899060+0.188%0.8970980.8985910.9002600.8975200.899136
salý 02 Þubat 20210.897376+0.258%0.8947200.8973690.8994850.8970400.897565
pazartesi 01 Þubat 20210.895068+0.598%0.8903000.8941250.8975970.8905980.897010
pazar 31 Ocak 20210.8897500.000%0.8900900.8908660.8911610.8905750.890397
cumartesi 30 Ocak 20210.8897500.000%0.8905740.8906040.8911610.8911610.890575
cuma 29 Ocak 20210.889750-0.232%0.8874700.8895090.8912040.8886030.891161
perþembe 28 Ocak 20210.891820+0.414%0.8870250.8891480.8917790.8888450.888570
çarþamba 27 Ocak 20210.888146-0.039%0.8860970.8878830.8914860.8869990.889135
salý 26 Ocak 20210.888495+0.232%0.8860960.8879990.8895990.8880970.886895
pazartesi 25 Ocak 20210.886438+0.040%0.8847980.8867210.8892250.8856700.888203
pazar 24 Ocak 20210.8860830.000%0.8849800.8852730.8858790.8852360.885670
cumartesi 23 Ocak 20210.8860830.000%0.8848370.8852220.8852370.8848370.885236
cuma 22 Ocak 20210.8860830.000%0.8839200.8852760.8866150.8851650.884837
perþembe 21 Ocak 20210.886083-0.515%0.8848800.8873240.8899500.8894260.885160
çarþamba 20 Ocak 20210.890670+0.340%0.8867750.8889930.8920100.8886970.889299
salý 19 Ocak 20210.887652-0.357%0.8864020.8892640.8915660.8907050.888425
pazartesi 18 Ocak 20210.890832+0.274%0.8898750.8911860.8924390.8909210.890765
pazar 17 Ocak 20210.8883940.000%0.8903190.8913730.8915340.8913510.890945
cumartesi 16 Ocak 20210.8883940.000%0.8913150.8913710.8913950.8913950.891351
cuma 15 Ocak 20210.888394-0.316%0.8869450.8889760.8917310.8881500.891395
perþembe 14 Ocak 20210.891208+0.281%0.8858350.8880930.8916420.8878250.888155
çarþamba 13 Ocak 20210.8887060.8852150.8869830.8889150.8866030.887995
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
0.8860830.9449170.9117000.0170356.6580

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr USD / CHF baþka döviz kurlarý ile:
USD / AUDUSD / CADUSD / EURUSD / GBPUSD / JPYUSD / NTDUSD / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).