fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 465.55 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1692 USD
1 EUR=122.91 JPY
1 EUR=0.9189 GBP
1 USD=105.12 JPY
1 USD=0.9214 CHF
1 GBP=1.2725 USD
1 USD=1.3337 CAD
1 USD=1.406 AUD
1 EUR=1.0773 CHF
1 EUR=8.99 TRY
1 USD=7.69 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2019 FXTOP
Dersler: 23 Eylül 2020
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 23 Eylül 2020
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=105.1232 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]1 USD=105.123161 JPY
1 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]=0.0095 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 JPY=0.009513 USD
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
09 Mayýs 2020 / 24 Eylül 2020
TarihUSD/JPY (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
perþembe 24 Eylül 2020105.218495105.373733105.460161105.344995105.346029
çarþamba 23 Eylül 2020105.123161+0.517%104.931535105.161484105.471958104.931942105.346053
salý 22 Eylül 2020104.582624+0.466%104.411966104.704061105.067006104.674528104.943945
pazartesi 21 Eylül 2020104.097735-0.252%104.008478104.424544104.832976104.544027104.695987
pazar 20 Eylül 2020104.3606860.000%104.509580104.556493104.570507104.558039104.550941
cumartesi 19 Eylül 2020104.3606860.000%104.558039104.558039104.558043104.558043104.558039
cuma 18 Eylül 2020104.360686-0.215%104.276952104.584345104.874467104.774053104.558043
perþembe 17 Eylül 2020104.585912-0.471%104.533978104.836307105.165537104.949009104.753979
çarþamba 16 Eylül 2020105.080462-0.342%104.813001105.140112105.436065105.423005104.975533
salý 15 Eylül 2020105.440632-0.476%105.303509105.583907105.815509105.715476105.424001
pazartesi 14 Eylül 2020105.944763-0.185%105.554514105.919561106.168042106.106995105.712511
pazar 13 Eylül 2020106.1413870.000%106.098516106.152079106.171511106.155043106.112478
cumartesi 12 Eylül 2020106.1413870.000%106.155042106.155043106.155043106.155042106.155043
cuma 11 Eylül 2020106.141387+0.006%106.062033106.159422106.247500106.151031106.155042
perþembe 10 Eylül 2020106.135539-0.077%105.991465106.137113106.283996106.190995106.139064
çarþamba 09 Eylül 2020106.217617-0.018%105.817974106.066064106.272008105.983945106.179002
salý 08 Eylül 2020106.236742+0.019%105.865464106.166108106.378524106.278009105.952972
pazartesi 07 Eylül 2020106.216171-0.007%106.135529106.257192106.371463106.279030106.284034
pazar 06 Eylül 2020106.2236110.000%106.239347106.242471106.284505106.239505106.259876
cumartesi 05 Eylül 2020106.2236110.000%106.238040106.239503106.239505106.239502106.239505
cuma 04 Eylül 2020106.223611-0.292%106.063039106.218666106.496010106.161021106.239502
perþembe 03 Eylül 2020106.535173+0.287%106.007997106.244664106.537041106.162536106.159528
çarþamba 02 Eylül 2020106.230503+0.330%105.854025106.116781106.304979105.945515106.178978
salý 01 Eylül 2020105.881371-0.038%105.599502105.848122106.139498105.891011105.945530
pazartesi 31 Aðustos 2020105.921273+0.650%105.312981105.761866106.084518105.451508105.916931
pazar 30 Aðustos 2020105.2370960.000%105.364948105.372843105.528498105.365037105.432968
cumartesi 29 Aðustos 2020105.2370960.000%105.365036105.365042105.369040105.365037105.365037
cuma 28 Aðustos 2020105.237096-0.875%105.206467105.934177106.939041106.540390105.365036
perþembe 27 Aðustos 2020106.166356-0.144%105.624463106.164455106.699514106.014469106.552030
çarþamba 26 Aðustos 2020106.319450-0.051%105.958016106.261963106.551984106.395468105.976011
salý 25 Aðustos 2020106.373794+0.608%105.881506106.224184106.567458105.973517106.384471
pazartesi 24 Aðustos 2020105.731409-0.076%105.698308105.845376105.996513105.750950105.986988
pazar 23 Aðustos 2020105.8118790.000%105.762458105.795982105.860507105.795023105.771472
cumartesi 22 Aðustos 2020105.8118790.000%105.795023105.795048105.811504105.795023105.795023
cuma 21 Aðustos 2020105.811879-0.058%105.458039105.731813106.070472105.803026105.795023
perþembe 20 Aðustos 2020105.873418+0.476%105.749548105.966507106.201491106.031026105.800993
çarþamba 19 Aðustos 2020105.371658-0.067%105.117506105.539791106.145465105.414516106.100953
salý 18 Aðustos 2020105.442634-0.801%105.294477105.574101106.051016106.020522105.429007
pazartesi 17 Aðustos 2020106.293765-0.353%105.946535106.323171106.642494106.590105106.013018
pazar 16 Aðustos 2020106.6706170.000%106.588480106.591819106.625096106.591043106.624503
cumartesi 15 Aðustos 2020106.6706170.000%106.591035106.591042106.591043106.591035106.591043
cuma 14 Aðustos 2020106.670617-0.282%106.446482106.733652107.031996106.940907106.591035
perþembe 13 Aðustos 2020106.972027-0.003%106.570978106.822465107.043502106.866473106.917042
çarþamba 12 Aðustos 2020106.974768+0.863%106.443016106.767973106.998477106.524506106.866060
salý 11 Aðustos 2020106.059577+0.014%105.922988106.222541106.678517105.922988106.519813
pazartesi 10 Aðustos 2020106.044376+0.322%105.710469105.896728106.199006105.930962105.931990
pazar 09 Aðustos 2020105.7036470.000%105.876947105.937011105.950504105.925047105.909486
cumartesi 08 Aðustos 2020105.7036470.000%105.917501105.920896105.939047105.917501105.939047
cuma 07 Aðustos 2020105.703647+0.180%105.485026105.702278106.043536105.515993105.917501
perþembe 06 Aðustos 2020105.513806-0.234%105.302473105.532016105.694985105.599044105.521529
çarþamba 05 Aðustos 2020105.761768-0.282%105.328468105.622807105.864522105.721540105.566460
salý 04 Aðustos 2020106.060348-0.115%105.644516105.967014106.192494106.000998105.696948
pazartesi 03 Aðustos 2020106.182842+1.203%105.583968105.981580106.431039105.825035106.025026
pazar 02 Aðustos 2020104.9206620.000%105.749049105.833556105.843504105.839044105.790510
cumartesi 01 Aðustos 2020104.9206620.000%105.839002105.839087105.904504105.839002105.839044
cuma 31 Temmuz 2020104.920662-0.301%104.204039104.977442106.043972104.801475105.839002
perþembe 30 Temmuz 2020105.237163+0.090%104.684541105.031325105.288520104.933509104.794944
çarþamba 29 Temmuz 2020105.142857-0.117%104.781455105.014214105.233018105.073541104.955019
salý 28 Temmuz 2020105.265853-0.071%104.959007105.285512105.682513105.391483105.114523
pazartesi 27 Temmuz 2020105.340136-0.876%105.121969105.503722106.052506106.049022105.373959
pazar 26 Temmuz 2020106.2715370.000%105.976025106.118658106.128500106.125500106.040969
cumartesi 25 Temmuz 2020106.2715370.000%106.125497106.125499106.125504106.125497106.125500
cuma 24 Temmuz 2020106.271537-0.834%105.685969106.260887106.882004106.841510106.125500
perþembe 23 Temmuz 2020107.165701+0.110%106.713967107.063851107.221008107.143530106.874018
çarþamba 22 Temmuz 2020107.047849-0.167%107.145027107.168615107.187496106.789489107.171992
salý 21 Temmuz 2020107.227126+0.101%106.688013107.099035107.364546107.252016106.772969
pazartesi 20 Temmuz 2020107.119147-0.093%107.014040107.226095107.505482107.103505107.250481
pazar 19 Temmuz 2020107.2191110.000%107.038963107.051131107.130231107.045041107.106040
cumartesi 18 Temmuz 2020107.2191110.000%107.034040107.045033107.045041107.045037107.045041
cuma 17 Temmuz 2020107.219111+0.114%106.938074107.159651107.356017107.295471107.040502
perþembe 16 Temmuz 2020107.096548+0.255%106.838950107.074299107.400521106.936481107.310053
çarþamba 15 Temmuz 2020106.824537-0.538%106.667932107.043268107.306533107.249762106.945994
salý 14 Temmuz 2020107.402198+0.227%107.121942107.264980107.415492107.266521107.260089
pazartesi 13 Temmuz 2020107.158619+0.292%106.782384107.054127107.316472106.906996107.279674
pazar 12 Temmuz 2020106.8463990.000%106.857478106.905833106.951509106.905015106.899494
cumartesi 11 Temmuz 2020106.8463990.000%106.905015106.914405106.920381106.920360106.905015
cuma 10 Temmuz 2020106.846399-0.398%106.665453106.919935107.263048107.226498106.920360
perþembe 09 Temmuz 2020107.273849-0.264%107.103454107.263670107.395531107.297452107.230465
çarþamba 08 Temmuz 2020107.558037-0.146%107.205964107.488954107.708492107.577991107.301978
salý 07 Temmuz 2020107.714792+0.170%107.254947107.519491107.789039107.363500107.546066
pazartesi 06 Temmuz 2020107.532009+0.012%107.260986107.545853107.770510107.509492107.376994
pazar 05 Temmuz 2020107.5196010.000%107.478462107.516059107.518486107.518483107.502976
cumartesi 04 Temmuz 2020107.5196010.000%107.518474107.518482107.518504107.518474107.518483
cuma 03 Temmuz 2020107.519601+0.088%107.439938107.505983107.567914107.533026107.518474
perþembe 02 Temmuz 2020107.425128+0.005%107.347990107.491912107.718035107.464489107.533015
çarþamba 01 Temmuz 2020107.419643-0.308%107.370952107.611728108.158977107.955518107.456966
salý 30 Haziran 2020107.751384+0.427%107.534941107.750625107.983019107.579464107.954985
pazartesi 29 Haziran 2020107.293513+0.315%107.056019107.360455107.880476107.155011107.568033
pazar 28 Haziran 2020106.9562120.000%107.119587107.176018107.211047107.180388107.160503
cumartesi 27 Haziran 2020106.9562120.000%107.180384107.180388107.180388107.180388107.180388
cuma 26 Haziran 2020106.956212-0.382%106.798999107.101618107.352497107.191028107.185039
perþembe 25 Haziran 2020107.366071+0.672%107.019042107.176995107.448531107.028964107.194041
çarþamba 24 Haziran 2020106.648936-0.285%106.385003106.676983107.068992106.488037107.059031
salý 23 Haziran 2020106.953525+0.031%106.085493106.817475107.218941106.901467106.480524
pazartesi 22 Haziran 2020106.920539+0.073%106.787009106.894755106.999042106.798975106.904980
pazar 21 Haziran 2020106.8421050.000%106.751929106.865095106.886501106.870391106.807981
cumartesi 20 Haziran 2020106.8421050.000%106.870383106.870390106.870391106.870383106.870391
cuma 19 Haziran 2020106.842105-0.085%106.775969106.898570107.048023106.963473106.870391
perþembe 18 Haziran 2020106.932811-0.450%106.668195106.892324107.124044107.000958106.967982
çarþamba 17 Haziran 2020107.416311+0.063%106.954971107.265140107.438021107.316517107.010993
salý 16 Haziran 2020107.348780-0.025%107.220174107.377510107.623466107.393018107.321029
pazartesi 15 Haziran 2020107.375811+0.097%107.003535107.304335107.569709107.335030107.360495
pazar 14 Haziran 2020107.2717620.000%107.189006107.356823107.375504107.363507107.344986
cumartesi 13 Haziran 2020107.2717620.000%107.363504107.363507107.363507107.363507107.363507
cuma 12 Haziran 2020107.271762+0.174%106.601966107.202402107.551994106.819503107.363505
perþembe 11 Haziran 2020107.084949-0.287%106.598982106.923442107.227959107.116457106.831473
çarþamba 10 Haziran 2020107.393407-0.696%107.008511107.418930107.867499107.722502107.138992
salý 09 Haziran 2020108.145918-1.108%107.621052107.970734108.541001108.394502107.735987
pazartesi 08 Haziran 2020109.357554+0.107%108.253037109.134588109.692540109.608497108.403024
pazar 07 Haziran 2020109.2409530.000%109.567940109.570545109.625038109.568043109.600968
cumartesi 06 Haziran 2020109.2409530.000%109.568040109.570756109.628048109.628048109.568043
cuma 05 Haziran 2020109.240953+0.340%109.048456109.385713109.847034109.114964109.628048
perþembe 04 Haziran 2020108.871111+0.272%108.622541108.975874109.197546108.907929109.154491
çarþamba 03 Haziran 2020108.576023+0.408%108.425955108.723111108.976035108.648067108.906516
salý 02 Haziran 2020108.134956+0.378%107.514984108.050784108.767481107.656497108.674975
pazartesi 01 Haziran 2020107.727600+0.566%107.397467107.633781107.850510107.700498107.618527
pazar 31 Mayýs 2020107.1210490.000%107.651474107.794344107.805069107.805024107.718989
cumartesi 30 Mayýs 2020107.1210490.000%107.805024107.805028107.805504107.805069107.805024
cuma 29 Mayýs 2020107.121049-0.569%107.090492107.480698107.896549107.626527107.805024
perþembe 28 Mayýs 2020107.734205-0.143%107.579455107.747957107.896461107.723498107.606015
çarþamba 27 Mayýs 2020107.888272+0.413%107.372985107.638971107.932504107.540509107.722952
salý 26 Mayýs 2020107.444191-0.211%107.406486107.686736107.919492107.733976107.562494
pazartesi 25 Mayýs 2020107.671861+0.124%107.599501107.702479107.777017107.599501107.725061
pazar 24 Mayýs 2020107.5385180.000%107.587528107.646569107.650469107.650367107.613994
cumartesi 23 Mayýs 2020107.5385180.000%107.628504107.650353107.650387107.650387107.650367
cuma 22 Mayýs 2020107.538518-0.108%107.334509107.556638107.760473107.653045107.650387
perþembe 21 Mayýs 2020107.654545+0.015%107.533001107.681175107.847530107.562506107.644033
çarþamba 20 Mayýs 2020107.638255-0.115%107.346498107.648091107.976025107.737998107.560493
salý 19 Mayýs 2020107.762557+0.360%107.297966107.594354108.078542107.308530107.707031
pazartesi 18 Mayýs 2020107.376292+0.359%107.067500107.261007107.495505107.113975107.328008
pazar 17 Mayýs 2020106.9920360.000%107.079521107.089835107.118539107.089501107.082509
cumartesi 16 Mayýs 2020106.9920360.000%107.089496107.089500107.089504107.089496107.089501
cuma 15 Mayýs 2020106.992036-0.012%106.876962107.197534107.432493107.233466107.089496
perþembe 14 Mayýs 2020107.005189+0.076%106.786043107.006257107.361957107.054991107.238031
çarþamba 13 Mayýs 2020106.924138-0.396%106.763477107.076296107.273013107.199504107.053510
salý 12 Mayýs 2020107.349420+0.030%107.114053107.415662107.693049107.658466107.131992
pazartesi 11 Mayýs 2020107.317073+0.888%106.664914107.259069107.767968106.692981107.655502
pazar 10 Mayýs 2020106.3727750.000%106.472264106.665159106.676080106.676038106.639462
cumartesi 09 Mayýs 2020106.372775106.643039106.676014106.676080106.675013106.676038
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
104.097735109.357554106.6967031.0305596.1999

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr USD / JPY baþka döviz kurlarý ile:
USD / AUDUSD / CADUSD / CHFUSD / EURUSD / GBPUSD / NTDUSD / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).