fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 443.71 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.198 USD
1 EUR=124.79 JPY
1 EUR=0.8985 GBP
1 USD=104.17 JPY
1 USD=0.9048 CHF
1 GBP=1.3334 USD
1 USD=1.2952 CAD
1 USD=1.3561 AUD
1 EUR=1.0839 CHF
1 EUR=9.32 TRY
1 USD=7.78 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 30 Kasým 2020
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 30 Kasým 2020
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=104.1653 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]1 USD=104.165275 JPY
1 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]=0.0096 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 JPY=0.0096 USD
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
29 Temmuz 2020 / 01 Aralýk 2020
TarihUSD/JPY (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
salý 01 Aralýk 2020104.187020104.344663104.455501104.347505104.342001
pazartesi 30 Kasým 2020104.165275-0.036%103.839910104.112312104.406504104.068528104.348491
pazar 29 Kasým 2020104.2023150.000%104.030978104.063339104.074500104.066039104.048043
cumartesi 28 Kasým 2020104.2023150.000%104.066039104.066048104.078039104.066039104.066039
cuma 27 Kasým 2020104.202315-0.032%103.913976104.063776104.269853104.261523104.066039
perþembe 26 Kasým 2020104.235294-0.205%104.218960104.289204104.453009104.451494104.264464
çarþamba 25 Kasým 2020104.449117-0.106%104.270956104.443094104.588057104.488034104.453501
salý 24 Kasým 2020104.559629+0.783%104.152041104.492181104.747993104.499538104.696056
pazartesi 23 Kasým 2020103.747584-0.085%103.687529103.986870104.624516103.815521104.494464
pazar 22 Kasým 2020103.8354550.000%103.757953103.855514103.862050103.862039103.815510
cumartesi 21 Kasým 2020103.8354550.000%103.862009103.862038103.862039103.862009103.862039
cuma 20 Kasým 2020103.835455-0.180%103.709051103.820060103.906029103.783038103.862009
perþembe 19 Kasým 2020104.022989+0.142%103.721998103.882124104.205003103.812470103.790054
çarþamba 18 Kasým 2020103.875969-0.286%103.664945103.932190104.196969104.195024103.810501
salý 17 Kasým 2020104.174381-0.734%104.075033104.329721104.582949104.582005104.195012
pazartesi 16 Kasým 2020104.945055+0.091%104.366003104.601071105.096029104.671510104.575021
pazar 15 Kasým 2020104.8497670.000%104.609886104.690460104.752983104.692033104.679499
cumartesi 14 Kasým 2020104.8497670.000%104.640497104.691639104.692039104.640504104.692033
cuma 13 Kasým 2020104.849767-0.500%104.566964104.852429105.147953105.129046104.640504
perþembe 12 Kasým 2020105.376982-0.067%105.071967105.250336105.474005105.431087105.125090
çarþamba 11 Kasým 2020105.447901+0.123%105.013002105.374672105.661006105.267954105.429022
salý 10 Kasým 2020105.318428+0.385%104.822969105.185103105.479029105.252480105.270536
pazartesi 09 Kasým 2020104.914584+1.527%103.224993104.270991105.638964103.298484105.264497
pazar 08 Kasým 2020103.3361420.000%103.200504103.342995103.351023103.347504103.292494
cumartesi 07 Kasým 2020103.3361420.000%103.347499103.347581103.366040103.347499103.347504
cuma 06 Kasým 2020103.336142-0.289%103.188978103.416771103.758949103.617019103.347499
perþembe 05 Kasým 2020103.635597-0.686%103.446460104.019961104.508969104.508538103.602486
çarþamba 04 Kasým 2020104.351165-0.366%104.161916104.653633105.343059104.604499104.500536
salý 03 Kasým 2020104.734233+0.087%104.438987104.650203104.801526104.765462104.599542
pazartesi 02 Kasým 2020104.642980+0.042%104.564026104.752711104.946004104.632042104.754503
pazar 01 Kasým 2020104.5990770.000%104.553997104.646370104.655050104.655037104.616003
cumartesi 31 Ekim 2020104.5990770.000%104.655015104.655037104.655037104.655015104.655037
cuma 30 Ekim 2020104.599077+0.273%104.139491104.502557104.722028104.615925104.655015
perþembe 29 Ekim 2020104.314764-0.025%104.191026104.492222104.716962104.303026104.611993
çarþamba 28 Ekim 2020104.340411-0.230%104.116058104.313480104.553000104.509072104.305049
salý 27 Ekim 2020104.580798-0.432%104.395033104.636854104.884031104.883523104.508962
pazartesi 26 Ekim 2020105.034267+0.289%104.658964104.868650105.044025104.698024104.882017
pazar 25 Ekim 2020104.7317810.000%104.659020104.751258104.758504104.758502104.702478
cumartesi 24 Ekim 2020104.7317810.000%104.727038104.758480104.758504104.758504104.758502
cuma 23 Ekim 2020104.731781+0.067%104.551942104.743050104.931969104.865967104.758504
perþembe 22 Ekim 2020104.661196-0.182%104.479079104.718464104.917977104.568039104.858000
çarþamba 21 Ekim 2020104.851502-0.770%104.353474104.944623105.521502105.480979104.569468
salý 20 Ekim 2020105.664691+0.335%105.422510105.543465105.745520105.437506105.481044
pazartesi 19 Ekim 2020105.311837+0.046%105.307504105.405783105.500541105.382949105.431507
pazar 18 Ekim 2020105.2636060.000%105.372505105.394926105.411504105.395020105.382978
cumartesi 17 Ekim 2020105.2636060.000%105.394997105.395018105.395039105.394997105.395020
cuma 16 Ekim 2020105.263606-0.010%105.198523105.324993105.437479105.392510105.394997
perþembe 15 Ekim 2020105.274406-0.002%105.118495105.291745105.489478105.121545105.425476
çarþamba 14 Ekim 2020105.276596-0.234%105.042498105.308654105.511486105.490973105.126003
salý 13 Ekim 2020105.523034+0.078%105.291524105.451739105.626506105.308466105.488023
pazartesi 12 Ekim 2020105.441139-0.466%105.247005105.462446105.750078105.750078105.320420
pazar 11 Ekim 2020105.9347180.000%105.634935105.653195105.814502105.635039105.750159
cumartesi 10 Ekim 2020105.9347180.000%105.635039105.635041105.635047105.635047105.635039
cuma 09 Ekim 2020105.934718-0.046%105.587532105.818583106.040539106.019821105.635047
perþembe 08 Ekim 2020105.983850+0.010%105.927027105.994764106.084042105.985541106.025468
çarþamba 07 Ekim 2020105.972812+0.333%105.611032105.866328106.105964105.630204105.975501
salý 06 Ekim 2020105.621026+0.036%105.493912105.641271105.782045105.732503105.629496
pazartesi 05 Ekim 2020105.582937+0.364%105.411998105.620411105.791058105.523983105.724929
pazar 04 Ekim 2020105.2003410.000%105.282489105.332579105.541493105.335045105.335499
cumartesi 03 Ekim 2020105.2003410.000%105.335039105.335045105.335045105.335039105.335045
cuma 02 Ekim 2020105.200341-0.281%104.965503105.358138105.665527105.554508105.335039
perþembe 01 Ekim 2020105.496937-0.197%105.384993105.531513105.722982105.451504105.532024
çarþamba 30 Eylül 2020105.705501+0.070%105.412037105.601853105.799512105.653022105.453476
salý 29 Eylül 2020105.631516+0.205%105.351477105.591546105.727058105.522465105.664543
pazartesi 28 Eylül 2020105.415596-0.081%105.265514105.445981105.662476105.650999105.497480
pazar 27 Eylül 2020105.5011170.000%105.512490105.588328105.623022105.591045105.622954
cumartesi 26 Eylül 2020105.5011170.000%105.591009105.591042105.591045105.591009105.591045
cuma 25 Eylül 2020105.501117+0.103%105.247524105.490755105.701181105.410502105.591045
perþembe 24 Eylül 2020105.392872+0.257%105.218495105.398739105.521021105.344995105.417503
çarþamba 23 Eylül 2020105.123161+0.517%104.931535105.161484105.471958104.931942105.346053
salý 22 Eylül 2020104.582624+0.466%104.411966104.704061105.067006104.674528104.943945
pazartesi 21 Eylül 2020104.097735-0.252%104.008478104.424544104.832976104.544027104.695987
pazar 20 Eylül 2020104.3606860.000%104.509580104.556493104.570507104.558039104.550941
cumartesi 19 Eylül 2020104.3606860.000%104.558039104.558039104.558043104.558043104.558039
cuma 18 Eylül 2020104.360686-0.215%104.276952104.584345104.874467104.774053104.558043
perþembe 17 Eylül 2020104.585912-0.471%104.533978104.836307105.165537104.949009104.753979
çarþamba 16 Eylül 2020105.080462-0.342%104.813001105.140112105.436065105.423005104.975533
salý 15 Eylül 2020105.440632-0.476%105.303509105.583907105.815509105.715476105.424001
pazartesi 14 Eylül 2020105.944763-0.185%105.554514105.919561106.168042106.106995105.712511
pazar 13 Eylül 2020106.1413870.000%106.098516106.152079106.171511106.155043106.112478
cumartesi 12 Eylül 2020106.1413870.000%106.155042106.155043106.155043106.155042106.155043
cuma 11 Eylül 2020106.141387+0.006%106.062033106.159422106.247500106.151031106.155042
perþembe 10 Eylül 2020106.135539-0.077%105.991465106.137113106.283996106.190995106.139064
çarþamba 09 Eylül 2020106.217617-0.018%105.817974106.066064106.272008105.983945106.179002
salý 08 Eylül 2020106.236742+0.019%105.865464106.166108106.378524106.278009105.952972
pazartesi 07 Eylül 2020106.216171-0.007%106.135529106.257192106.371463106.279030106.284034
pazar 06 Eylül 2020106.2236110.000%106.239347106.242471106.284505106.239505106.259876
cumartesi 05 Eylül 2020106.2236110.000%106.238040106.239503106.239505106.239502106.239505
cuma 04 Eylül 2020106.223611-0.292%106.063039106.218666106.496010106.161021106.239502
perþembe 03 Eylül 2020106.535173+0.287%106.007997106.244664106.537041106.162536106.159528
çarþamba 02 Eylül 2020106.230503+0.330%105.854025106.116781106.304979105.945515106.178978
salý 01 Eylül 2020105.881371-0.038%105.599502105.848122106.139498105.891011105.945530
pazartesi 31 Aðustos 2020105.921273+0.650%105.312981105.761866106.084518105.451508105.916931
pazar 30 Aðustos 2020105.2370960.000%105.364948105.372843105.528498105.365037105.432968
cumartesi 29 Aðustos 2020105.2370960.000%105.365036105.365042105.369040105.365037105.365037
cuma 28 Aðustos 2020105.237096-0.875%105.206467105.934177106.939041106.540390105.365036
perþembe 27 Aðustos 2020106.166356-0.144%105.624463106.164455106.699514106.014469106.552030
çarþamba 26 Aðustos 2020106.319450-0.051%105.958016106.261963106.551984106.395468105.976011
salý 25 Aðustos 2020106.373794+0.608%105.881506106.224184106.567458105.973517106.384471
pazartesi 24 Aðustos 2020105.731409-0.076%105.698308105.845376105.996513105.750950105.986988
pazar 23 Aðustos 2020105.8118790.000%105.762458105.795982105.860507105.795023105.771472
cumartesi 22 Aðustos 2020105.8118790.000%105.795023105.795048105.811504105.795023105.795023
cuma 21 Aðustos 2020105.811879-0.058%105.458039105.731813106.070472105.803026105.795023
perþembe 20 Aðustos 2020105.873418+0.476%105.749548105.966507106.201491106.031026105.800993
çarþamba 19 Aðustos 2020105.371658-0.067%105.117506105.539791106.145465105.414516106.100953
salý 18 Aðustos 2020105.442634-0.801%105.294477105.574101106.051016106.020522105.429007
pazartesi 17 Aðustos 2020106.293765-0.353%105.946535106.323171106.642494106.590105106.013018
pazar 16 Aðustos 2020106.6706170.000%106.588480106.591819106.625096106.591043106.624503
cumartesi 15 Aðustos 2020106.6706170.000%106.591035106.591042106.591043106.591035106.591043
cuma 14 Aðustos 2020106.670617-0.282%106.446482106.733652107.031996106.940907106.591035
perþembe 13 Aðustos 2020106.972027-0.003%106.570978106.822465107.043502106.866473106.917042
çarþamba 12 Aðustos 2020106.974768+0.863%106.443016106.767973106.998477106.524506106.866060
salý 11 Aðustos 2020106.059577+0.014%105.922988106.222541106.678517105.922988106.519813
pazartesi 10 Aðustos 2020106.044376+0.322%105.710469105.896728106.199006105.930962105.931990
pazar 09 Aðustos 2020105.7036470.000%105.876947105.937011105.950504105.925047105.909486
cumartesi 08 Aðustos 2020105.7036470.000%105.917501105.920896105.939047105.917501105.939047
cuma 07 Aðustos 2020105.703647+0.180%105.485026105.702278106.043536105.515993105.917501
perþembe 06 Aðustos 2020105.513806-0.234%105.302473105.532016105.694985105.599044105.521529
çarþamba 05 Aðustos 2020105.761768-0.282%105.328468105.622807105.864522105.721540105.566460
salý 04 Aðustos 2020106.060348-0.115%105.644516105.967014106.192494106.000998105.696948
pazartesi 03 Aðustos 2020106.182842+1.203%105.583968105.981580106.431039105.825035106.025026
pazar 02 Aðustos 2020104.9206620.000%105.749049105.833556105.843504105.839044105.790510
cumartesi 01 Aðustos 2020104.9206620.000%105.839002105.839087105.904504105.839002105.839044
cuma 31 Temmuz 2020104.920662-0.301%104.204039104.977442106.043972104.801475105.839002
perþembe 30 Temmuz 2020105.237163+0.090%104.684541105.031325105.288520104.933509104.794944
çarþamba 29 Temmuz 2020105.142857104.781455105.014214105.233018105.073541104.955019
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
103.336142106.974768105.3028140.7950846.2239

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr USD / JPY baþka döviz kurlarý ile:
USD / AUDUSD / CADUSD / CHFUSD / EURUSD / GBPUSD / NTDUSD / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).