fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 441.3 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.2123 USD
1 EUR=125.74 JPY
1 EUR=0.89 GBP
1 USD=103.72 JPY
1 USD=0.8884 CHF
1 GBP=1.3622 USD
1 USD=1.2714 CAD
1 USD=1.2934 AUD
1 EUR=1.077 CHF
1 EUR=9.02 TRY
1 USD=7.44 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 16 Ocak 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 16 Ocak 2021
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=103.7202 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]1 USD=103.720201 JPY
1 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]=0.0096 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 JPY=0.009641 USD
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
25 Aðustos 2020 / 17 Ocak 2021
TarihUSD/JPY (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
pazar 17 Ocak 2021103.750498103.840215103.878502103.840383103.750498
cumartesi 16 Ocak 2021103.7202010.000%103.840383103.860452103.914039103.914039103.840383
cuma 15 Ocak 2021103.720201-0.364%103.620535103.776631103.914039103.812061103.914039
perþembe 14 Ocak 2021104.099307+0.164%103.571023103.923443104.189018103.873520103.821999
çarþamba 13 Ocak 2021103.928982-0.278%103.540464103.787392103.990999103.783997103.873479
salý 12 Ocak 2021104.218403+0.001%103.734494104.133864104.324061104.210592103.783976
pazartesi 11 Ocak 2021104.217709+0.320%103.914014104.162102104.390208103.933971104.208994
pazar 10 Ocak 2021103.8857140.000%103.837477103.938351103.976004103.948022103.933039
cumartesi 09 Ocak 2021103.8857140.000%103.928487103.938423103.957022103.928532103.948022
cuma 08 Ocak 2021103.885714+0.315%103.620147103.887166104.079031103.846513103.928532
perþembe 07 Ocak 2021103.559791+0.584%102.960493103.502035103.953946103.058503103.852037
çarþamba 06 Ocak 2021102.958340+0.071%102.600962102.927832103.431992102.725489103.062500
salý 05 Ocak 2021102.884850-0.089%102.610995102.885815103.183012103.117522102.714976
pazartesi 04 Ocak 2021102.976578-0.101%102.715010103.028714103.317039103.208961103.118955
pazar 03 Ocak 2021103.0804340.000%103.035469103.235599103.256022103.240368103.205477
cumartesi 02 Ocak 2021103.0804340.000%103.240368103.240444103.256022103.240368103.240368
cuma 01 Ocak 2021103.0804340.000%103.223038103.244500103.256059103.245000103.240368
perþembe 31 Aralýk 2020103.080434+0.018%103.006023103.158601103.325001103.201985103.244981
çarþamba 30 Aralýk 2020103.061640-0.697%102.963952103.266193103.574978103.546531103.201007
salý 29 Aralýk 2020103.784974+0.217%103.466995103.635530103.795006103.780009103.541518
pazartesi 28 Aralýk 2020103.560029-0.086%103.409690103.635533103.895533103.555485103.782475
pazar 27 Aralýk 2020103.6496350.000%103.469552103.511913103.676038103.503804103.555998
cumartesi 26 Aralýk 2020103.6496350.000%103.503782103.504881103.676038103.503782103.503804
cuma 25 Aralýk 2020103.6496350.000%103.418000103.526652103.676070103.660998103.503782
perþembe 24 Aralýk 2020103.649635+0.087%103.507032103.621662103.759031103.540232103.662990
çarþamba 23 Aralýk 2020103.559099+0.179%103.365977103.509906103.648945103.626505103.539000
salý 22 Aralýk 2020103.374459-0.160%103.283990103.482483103.723039103.330988103.637979
pazartesi 21 Aralýk 2020103.540623+0.190%103.258968103.467017103.886009103.391038103.330490
pazar 20 Aralýk 2020103.3444820.000%103.294496103.334334103.553991103.318502103.390501
cumartesi 19 Aralýk 2020103.3444820.000%103.294502103.318369103.318504103.318502103.318502
cuma 18 Aralýk 2020103.344482+0.290%103.110049103.352504103.590986103.113465103.318504
perþembe 17 Aralýk 2020103.045893-0.292%102.892414103.187221103.550322103.454968103.113480
çarþamba 16 Aralýk 2020103.347280-0.489%103.263000103.514594103.913075103.681965103.447984
salý 15 Aralýk 2020103.855025+0.157%103.607956103.916325104.147466104.020516103.678495
pazartesi 14 Aralýk 2020103.691827-0.422%103.516946103.935236104.093509103.940485104.020498
pazar 13 Aralýk 2020104.1312770.000%103.866457104.009766104.089493104.012039103.930464
cumartesi 12 Aralýk 2020104.1312770.000%104.012038104.012039104.012039104.012038104.012039
cuma 11 Aralýk 2020104.131277-0.296%103.830970104.032199104.267973104.239536104.012038
perþembe 10 Aralýk 2020104.440776+0.331%104.179520104.367723104.574996104.279502104.242475
çarþamba 09 Aralýk 2020104.096127-0.062%104.055982104.188098104.406076104.160469104.284010
salý 08 Aralýk 2020104.160475+0.020%103.961025104.089933104.197067104.041497104.162467
pazartesi 07 Aralýk 2020104.139182+0.145%103.929004104.089854104.313033104.166504104.045467
pazar 06 Aralýk 2020103.9888150.000%104.060478104.153999104.178522104.159503104.161062
cumartesi 05 Aralýk 2020103.9888150.000%104.159502104.159503104.159503104.159502104.159503
cuma 04 Aralýk 2020103.988815-0.105%103.743004103.987862104.242963103.863981104.159502
perþembe 03 Aralýk 2020104.098428-0.416%103.676060104.181468104.533995104.439907103.864040
çarþamba 02 Aralýk 2020104.533400+0.149%104.225531104.495398104.748028104.316934104.439526
salý 01 Aralýk 2020104.378342+0.205%104.187020104.361834104.574036104.347505104.319465
pazartesi 30 Kasým 2020104.165275-0.036%103.839910104.112312104.406504104.068528104.348491
pazar 29 Kasým 2020104.2023150.000%104.030978104.063339104.074500104.066039104.048043
cumartesi 28 Kasým 2020104.2023150.000%104.066039104.066048104.078039104.066039104.066039
cuma 27 Kasým 2020104.202315-0.032%103.913976104.063776104.269853104.261523104.066039
perþembe 26 Kasým 2020104.235294-0.205%104.218960104.289204104.453009104.451494104.264464
çarþamba 25 Kasým 2020104.449117-0.106%104.270956104.443094104.588057104.488034104.453501
salý 24 Kasým 2020104.559629+0.783%104.152041104.492181104.747993104.499538104.696056
pazartesi 23 Kasým 2020103.747584-0.085%103.687529103.986870104.624516103.815521104.494464
pazar 22 Kasým 2020103.8354550.000%103.757953103.855514103.862050103.862039103.815510
cumartesi 21 Kasým 2020103.8354550.000%103.862009103.862038103.862039103.862009103.862039
cuma 20 Kasým 2020103.835455-0.180%103.709051103.820060103.906029103.783038103.862009
perþembe 19 Kasým 2020104.022989+0.142%103.721998103.882124104.205003103.812470103.790054
çarþamba 18 Kasým 2020103.875969-0.286%103.664945103.932190104.196969104.195024103.810501
salý 17 Kasým 2020104.174381-0.734%104.075033104.329721104.582949104.582005104.195012
pazartesi 16 Kasým 2020104.945055+0.091%104.366003104.601071105.096029104.671510104.575021
pazar 15 Kasým 2020104.8497670.000%104.609886104.690460104.752983104.692033104.679499
cumartesi 14 Kasým 2020104.8497670.000%104.640497104.691639104.692039104.640504104.692033
cuma 13 Kasým 2020104.849767-0.500%104.566964104.852429105.147953105.129046104.640504
perþembe 12 Kasým 2020105.376982-0.067%105.071967105.250336105.474005105.431087105.125090
çarþamba 11 Kasým 2020105.447901+0.123%105.013002105.374672105.661006105.267954105.429022
salý 10 Kasým 2020105.318428+0.385%104.822969105.185103105.479029105.252480105.270536
pazartesi 09 Kasým 2020104.914584+1.527%103.224993104.270991105.638964103.298484105.264497
pazar 08 Kasým 2020103.3361420.000%103.200504103.342995103.351023103.347504103.292494
cumartesi 07 Kasým 2020103.3361420.000%103.347499103.347581103.366040103.347499103.347504
cuma 06 Kasým 2020103.336142-0.289%103.188978103.416771103.758949103.617019103.347499
perþembe 05 Kasým 2020103.635597-0.686%103.446460104.019961104.508969104.508538103.602486
çarþamba 04 Kasým 2020104.351165-0.366%104.161916104.653633105.343059104.604499104.500536
salý 03 Kasým 2020104.734233+0.087%104.438987104.650203104.801526104.765462104.599542
pazartesi 02 Kasým 2020104.642980+0.042%104.564026104.752711104.946004104.632042104.754503
pazar 01 Kasým 2020104.5990770.000%104.553997104.646370104.655050104.655037104.616003
cumartesi 31 Ekim 2020104.5990770.000%104.655015104.655037104.655037104.655015104.655037
cuma 30 Ekim 2020104.599077+0.273%104.139491104.502557104.722028104.615925104.655015
perþembe 29 Ekim 2020104.314764-0.025%104.191026104.492222104.716962104.303026104.611993
çarþamba 28 Ekim 2020104.340411-0.230%104.116058104.313480104.553000104.509072104.305049
salý 27 Ekim 2020104.580798-0.432%104.395033104.636854104.884031104.883523104.508962
pazartesi 26 Ekim 2020105.034267+0.289%104.658964104.868650105.044025104.698024104.882017
pazar 25 Ekim 2020104.7317810.000%104.659020104.751258104.758504104.758502104.702478
cumartesi 24 Ekim 2020104.7317810.000%104.727038104.758480104.758504104.758504104.758502
cuma 23 Ekim 2020104.731781+0.067%104.551942104.743050104.931969104.865967104.758504
perþembe 22 Ekim 2020104.661196-0.182%104.479079104.718464104.917977104.568039104.858000
çarþamba 21 Ekim 2020104.851502-0.770%104.353474104.944623105.521502105.480979104.569468
salý 20 Ekim 2020105.664691+0.335%105.422510105.543465105.745520105.437506105.481044
pazartesi 19 Ekim 2020105.311837+0.046%105.307504105.405783105.500541105.382949105.431507
pazar 18 Ekim 2020105.2636060.000%105.372505105.394926105.411504105.395020105.382978
cumartesi 17 Ekim 2020105.2636060.000%105.394997105.395018105.395039105.394997105.395020
cuma 16 Ekim 2020105.263606-0.010%105.198523105.324993105.437479105.392510105.394997
perþembe 15 Ekim 2020105.274406-0.002%105.118495105.291745105.489478105.121545105.425476
çarþamba 14 Ekim 2020105.276596-0.234%105.042498105.308654105.511486105.490973105.126003
salý 13 Ekim 2020105.523034+0.078%105.291524105.451739105.626506105.308466105.488023
pazartesi 12 Ekim 2020105.441139-0.466%105.247005105.462446105.750078105.750078105.320420
pazar 11 Ekim 2020105.9347180.000%105.634935105.653195105.814502105.635039105.750159
cumartesi 10 Ekim 2020105.9347180.000%105.635039105.635041105.635047105.635047105.635039
cuma 09 Ekim 2020105.934718-0.046%105.587532105.818583106.040539106.019821105.635047
perþembe 08 Ekim 2020105.983850+0.010%105.927027105.994764106.084042105.985541106.025468
çarþamba 07 Ekim 2020105.972812+0.333%105.611032105.866328106.105964105.630204105.975501
salý 06 Ekim 2020105.621026+0.036%105.493912105.641271105.782045105.732503105.629496
pazartesi 05 Ekim 2020105.582937+0.364%105.411998105.620411105.791058105.523983105.724929
pazar 04 Ekim 2020105.2003410.000%105.282489105.332579105.541493105.335045105.335499
cumartesi 03 Ekim 2020105.2003410.000%105.335039105.335045105.335045105.335039105.335045
cuma 02 Ekim 2020105.200341-0.281%104.965503105.358138105.665527105.554508105.335039
perþembe 01 Ekim 2020105.496937-0.197%105.384993105.531513105.722982105.451504105.532024
çarþamba 30 Eylül 2020105.705501+0.070%105.412037105.601853105.799512105.653022105.453476
salý 29 Eylül 2020105.631516+0.205%105.351477105.591546105.727058105.522465105.664543
pazartesi 28 Eylül 2020105.415596-0.081%105.265514105.445981105.662476105.650999105.497480
pazar 27 Eylül 2020105.5011170.000%105.512490105.588328105.623022105.591045105.622954
cumartesi 26 Eylül 2020105.5011170.000%105.591009105.591042105.591045105.591009105.591045
cuma 25 Eylül 2020105.501117+0.103%105.247524105.490755105.701181105.410502105.591045
perþembe 24 Eylül 2020105.392872+0.257%105.218495105.398739105.521021105.344995105.417503
çarþamba 23 Eylül 2020105.123161+0.517%104.931535105.161484105.471958104.931942105.346053
salý 22 Eylül 2020104.582624+0.466%104.411966104.704061105.067006104.674528104.943945
pazartesi 21 Eylül 2020104.097735-0.252%104.008478104.424544104.832976104.544027104.695987
pazar 20 Eylül 2020104.3606860.000%104.509580104.556493104.570507104.558039104.550941
cumartesi 19 Eylül 2020104.3606860.000%104.558039104.558039104.558043104.558043104.558039
cuma 18 Eylül 2020104.360686-0.215%104.276952104.584345104.874467104.774053104.558043
perþembe 17 Eylül 2020104.585912-0.471%104.533978104.836307105.165537104.949009104.753979
çarþamba 16 Eylül 2020105.080462-0.342%104.813001105.140112105.436065105.423005104.975533
salý 15 Eylül 2020105.440632-0.476%105.303509105.583907105.815509105.715476105.424001
pazartesi 14 Eylül 2020105.944763-0.185%105.554514105.919561106.168042106.106995105.712511
pazar 13 Eylül 2020106.1413870.000%106.098516106.152079106.171511106.155043106.112478
cumartesi 12 Eylül 2020106.1413870.000%106.155042106.155043106.155043106.155042106.155043
cuma 11 Eylül 2020106.141387+0.006%106.062033106.159422106.247500106.151031106.155042
perþembe 10 Eylül 2020106.135539-0.077%105.991465106.137113106.283996106.190995106.139064
çarþamba 09 Eylül 2020106.217617-0.018%105.817974106.066064106.272008105.983945106.179002
salý 08 Eylül 2020106.236742+0.019%105.865464106.166108106.378524106.278009105.952972
pazartesi 07 Eylül 2020106.216171-0.007%106.135529106.257192106.371463106.279030106.284034
pazar 06 Eylül 2020106.2236110.000%106.239347106.242471106.284505106.239505106.259876
cumartesi 05 Eylül 2020106.2236110.000%106.238040106.239503106.239505106.239502106.239505
cuma 04 Eylül 2020106.223611-0.292%106.063039106.218666106.496010106.161021106.239502
perþembe 03 Eylül 2020106.535173+0.287%106.007997106.244664106.537041106.162536106.159528
çarþamba 02 Eylül 2020106.230503+0.330%105.854025106.116781106.304979105.945515106.178978
salý 01 Eylül 2020105.881371-0.038%105.599502105.848122106.139498105.891011105.945530
pazartesi 31 Aðustos 2020105.921273+0.650%105.312981105.761866106.084518105.451508105.916931
pazar 30 Aðustos 2020105.2370960.000%105.364948105.372843105.528498105.365037105.432968
cumartesi 29 Aðustos 2020105.2370960.000%105.365036105.365042105.369040105.365037105.365037
cuma 28 Aðustos 2020105.237096-0.875%105.206467105.934177106.939041106.540390105.365036
perþembe 27 Aðustos 2020106.166356-0.144%105.624463106.164455106.699514106.014469106.552030
çarþamba 26 Aðustos 2020106.319450-0.051%105.958016106.261963106.551984106.395468105.976011
salý 25 Aðustos 2020106.373794105.881506106.224184106.567458105.973517106.384471
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
102.884850106.535173104.7009150.9559575.4670

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr USD / JPY baþka döviz kurlarý ile:
USD / AUDUSD / CADUSD / CHFUSD / EURUSD / GBPUSD / NTDUSD / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).