fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 459.88 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1986 USD
1 EUR=130.37 JPY
1 EUR=0.8679 GBP
1 USD=108.77 JPY
1 USD=0.9187 CHF
1 GBP=1.381 USD
1 USD=1.2503 CAD
1 USD=1.2898 AUD
1 EUR=1.1011 CHF
1 EUR=9.67 TRY
1 USD=8.07 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 16 Nisan 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 16 Nisan 2021
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=108.7686 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]1 USD=108.768563 JPY
1 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]=0.0092 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 JPY=0.009194 USD
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
03 Aralýk 2020 / 17 Nisan 2021
TarihUSD/JPY (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
cumartesi 17 Nisan 2021108.785039108.805056108.817504108.817504108.795039
cuma 16 Nisan 2021108.768563+0.043%108.633015108.809626108.964515108.734472108.817504
perþembe 15 Nisan 2021108.721805-0.196%108.628458108.801413108.965059108.947498108.749054
çarþamba 14 Nisan 2021108.935139-0.492%108.769910108.941305109.083498109.062481108.952475
salý 13 Nisan 2021109.473773+0.090%109.026980109.361009109.747991109.390226109.059551
pazartesi 12 Nisan 2021109.375000-0.303%109.250489109.476406109.766077109.709493109.397499
pazar 11 Nisan 2021109.7072680.000%109.632499109.664356109.716077109.660384109.709477
cumartesi 10 Nisan 2021109.7072680.000%109.645039109.659401109.665038109.662039109.660384
cuma 09 Nisan 2021109.707268+0.421%109.223957109.499562109.955477109.260504109.662039
perþembe 08 Nisan 2021109.247873-0.559%109.002004109.479189109.896013109.832541109.270504
çarþamba 07 Nisan 2021109.861999-0.385%109.593013109.785785109.936038109.778498109.846024
salý 06 Nisan 2021110.286150-0.375%109.690289110.127253110.548992110.163022109.774944
pazartesi 05 Nisan 2021110.7015150.000%109.966978110.444304110.731004110.677066110.165497
pazar 04 Nisan 2021110.7015150.000%110.644003110.700502110.705505110.705503110.675523
cumartesi 03 Nisan 2021110.7015150.000%110.705502110.705503110.705503110.705502110.705503
cuma 02 Nisan 2021110.7015150.000%110.384987110.607048110.745972110.602070110.705503
perþembe 01 Nisan 2021110.701515-0.087%110.550974110.686030110.850248110.729762110.599028
çarþamba 31 Mart 2021110.797441+0.469%110.280957110.664938110.956008110.359516110.723955
salý 30 Mart 2021110.280215+0.592%109.761987110.156615110.422076109.821995110.359458
pazartesi 29 Mart 2021109.631704-0.133%109.385067109.667108109.845001109.713032109.820485
pazar 28 Mart 2021109.7776270.000%109.613934109.629440109.762021109.614038109.713002
cumartesi 27 Mart 2021109.7776270.000%109.613998109.614079109.677038109.613998109.614038
cuma 26 Mart 2021109.777627+0.629%109.139662109.473138109.836935109.172989109.613998
perþembe 25 Mart 2021109.091679+0.312%108.731960109.045455109.235016108.751497109.166963
çarþamba 24 Mart 2021108.752643+0.187%108.456036108.670633108.942018108.615993108.745005
salý 23 Mart 2021108.550029-0.241%108.416536108.685188108.870463108.805966108.614043
pazartesi 22 Mart 2021108.812678-0.116%108.624027108.775789108.949046108.874992108.805009
pazar 21 Mart 2021108.9395340.000%108.580961108.895135108.929460108.924038108.873479
cumartesi 20 Mart 2021108.9395340.000%108.883504108.923982108.924038108.924038108.924038
cuma 19 Mart 2021108.939534-0.239%108.612997108.888517109.101960108.960143108.924038
perþembe 18 Mart 2021109.200806+0.004%108.696003108.994865109.286992108.855491108.954016
çarþamba 17 Mart 2021109.196271+0.268%108.705053109.087567109.315988109.010163108.858499
salý 16 Mart 2021108.904914-0.273%108.787995109.082625109.279788109.130974109.008983
pazartesi 15 Mart 2021109.203020+0.132%108.931989109.137181109.357046109.081516109.144032
pazar 14 Mart 2021109.0589120.000%108.985038108.998432109.079027108.985038109.079027
cumartesi 13 Mart 2021109.0589120.000%108.985038108.985040108.985074108.985074108.985038
cuma 12 Mart 2021109.058912+0.549%108.520370108.915301109.153012108.527529108.985074
perþembe 11 Mart 2021108.463531-0.105%108.367989108.526768108.803005108.428980108.526503
çarþamba 10 Mart 2021108.577195-0.277%108.341941108.642242108.925032108.514034108.426959
salý 09 Mart 2021108.878426+0.229%108.418026108.818251109.232027108.921054108.518463
pazartesi 08 Mart 2021108.629698+0.296%108.316956108.611295108.942985108.375498108.912023
pazar 07 Mart 2021108.3096000.000%108.338525108.402188108.444502108.405038108.375495
cumartesi 06 Mart 2021108.3096000.000%108.396040108.405031108.405038108.405034108.405038
cuma 05 Mart 2021108.309600+0.859%107.826980108.222853108.610494107.985047108.405034
perþembe 04 Mart 2021107.387402+0.443%106.973012107.387553107.991988107.004501107.981001
çarþamba 03 Mart 2021106.914011+0.013%106.700958106.903348107.140305106.705542106.994502
salý 02 Mart 2021106.900565+0.169%106.674036106.817019106.951025106.772993106.729477
pazartesi 01 Mart 2021106.720319+0.408%106.378977106.658080106.884056106.553991106.769561
pazar 28 Þubat 2021106.2866100.000%106.487001106.595138106.599505106.599502106.553043
cumartesi 27 Þubat 2021106.2866100.000%106.599491106.599502106.599502106.599491106.599502
cuma 26 Þubat 2021106.286610+0.158%105.859394106.335043106.689528106.247974106.599502
perþembe 25 Þubat 2021106.118609+0.157%105.855948106.092595106.389056105.885957106.258933
çarþamba 24 Þubat 2021105.952577+0.530%105.214045105.705887106.095001105.244033105.889502
salý 23 Þubat 2021105.394054-0.098%104.924005105.165999105.414053105.067933105.244940
pazartesi 22 Þubat 2021105.497404+0.198%104.986992105.417138105.838981105.510516105.064470
pazar 21 Þubat 2021105.2887390.000%105.352948105.511437105.645504105.645504105.510498
cumartesi 20 Þubat 2021105.2887390.000%105.430504105.645354105.645504105.645504105.645504
cuma 19 Þubat 2021105.288739-0.360%105.251965105.544674105.727983105.693995105.645504
perþembe 18 Þubat 2021105.668653-0.394%105.602028105.763223105.920235105.880480105.694992
çarþamba 17 Þubat 2021106.086235+0.515%105.785988105.962512106.217947106.098054105.895489
salý 16 Þubat 2021105.542288+0.229%105.201012105.618233106.102900105.356031106.102900
pazartesi 15 Þubat 2021105.301344+0.274%104.953970105.227638105.409856104.963008105.350535
pazar 14 Þubat 2021105.0132140.000%104.908918104.959269105.036004104.956038104.970240
cumartesi 13 Þubat 2021105.0132140.000%104.945030104.949994104.956052104.945030104.956038
cuma 12 Þubat 2021105.013214+0.346%104.739960104.922476105.171030104.744473104.945030
perþembe 11 Þubat 2021104.651354-0.102%104.555033104.677512104.801045104.622517104.753990
çarþamba 10 Þubat 2021104.757978+0.173%104.419066104.626736104.837960104.565527104.629471
salý 09 Þubat 2021104.576999-0.958%104.514473104.765803105.255996105.241471104.584478
pazartesi 08 Þubat 2021105.588358-0.153%105.159486105.419677105.666921105.395519105.227957
pazar 07 Þubat 2021105.7498120.000%105.348946105.356875105.438943105.355504105.395497
cumartesi 06 Þubat 2021105.7498120.000%105.355504105.355505105.355540105.355540105.355504
cuma 05 Þubat 2021105.749812+0.489%105.336011105.497450105.763486105.535456105.355540
perþembe 04 Þubat 2021105.235078+0.167%104.976982105.277930105.565007105.035935105.541970
çarþamba 03 Þubat 2021105.059499+0.058%104.927020105.031850105.098297105.004475105.035041
salý 02 Þubat 2021104.998339+0.087%104.829708104.991679105.164019104.958990104.999869
pazartesi 01 Þubat 2021104.907315+0.209%104.624499104.833976105.032977104.794989104.949532
pazar 31 Ocak 2021104.6885300.000%104.685038104.705226104.835473104.715038104.797977
cumartesi 30 Ocak 2021104.6885300.000%104.715038104.715038104.715039104.715039104.715038
cuma 29 Ocak 2021104.688530+0.300%104.228026104.617591104.937983104.242475104.715039
perþembe 28 Ocak 2021104.375155+0.453%104.077982104.286173104.455036104.090073104.228488
çarþamba 27 Ocak 2021103.904573+0.192%103.594041103.865914104.198500103.640499104.089857
salý 26 Ocak 2021103.705839-0.029%103.558042103.709048103.827530103.771073103.640457
pazartesi 25 Ocak 2021103.736011-0.054%103.678522103.778753103.931464103.823491103.769479
pazar 24 Ocak 2021103.7917420.000%103.764038103.769602103.834480103.765038103.823038
cumartesi 23 Ocak 2021103.7917420.000%103.764038103.765035103.765039103.765039103.765038
cuma 22 Ocak 2021103.791742+0.374%103.485027103.687706103.882466103.513978103.765039
perþembe 21 Ocak 2021103.405165-0.390%103.328987103.500053103.661965103.565042103.511476
çarþamba 20 Ocak 2021103.809603-0.173%103.463990103.719586103.921010103.901467103.546003
salý 19 Ocak 2021103.989449+0.218%103.654970103.926221104.083006103.703527103.895482
pazartesi 18 Ocak 2021103.763263+0.042%103.647002103.742132103.926016103.841515103.698012
pazar 17 Ocak 2021103.7202010.000%103.739777103.834879103.878502103.840383103.854980
cumartesi 16 Ocak 2021103.7202010.000%103.840383103.860452103.914039103.914039103.840383
cuma 15 Ocak 2021103.720201-0.364%103.620535103.776631103.914039103.812061103.914039
perþembe 14 Ocak 2021104.099307+0.164%103.571023103.923443104.189018103.873520103.821999
çarþamba 13 Ocak 2021103.928982-0.278%103.540464103.787392103.990999103.783997103.873479
salý 12 Ocak 2021104.218403+0.001%103.734494104.133864104.324061104.210592103.783976
pazartesi 11 Ocak 2021104.217709+0.320%103.914014104.162102104.390208103.933971104.208994
pazar 10 Ocak 2021103.8857140.000%103.837477103.938351103.976004103.948022103.933039
cumartesi 09 Ocak 2021103.8857140.000%103.928487103.938423103.957022103.928532103.948022
cuma 08 Ocak 2021103.885714+0.315%103.620147103.887166104.079031103.846513103.928532
perþembe 07 Ocak 2021103.559791+0.584%102.960493103.502035103.953946103.058503103.852037
çarþamba 06 Ocak 2021102.958340+0.071%102.600962102.927832103.431992102.725489103.062500
salý 05 Ocak 2021102.884850-0.089%102.610995102.885815103.183012103.117522102.714976
pazartesi 04 Ocak 2021102.976578-0.101%102.715010103.028714103.317039103.208961103.118955
pazar 03 Ocak 2021103.0804340.000%103.035469103.235599103.256022103.240368103.205477
cumartesi 02 Ocak 2021103.0804340.000%103.240368103.240444103.256022103.240368103.240368
cuma 01 Ocak 2021103.0804340.000%103.223038103.244500103.256059103.245000103.240368
perþembe 31 Aralýk 2020103.080434+0.018%103.006023103.158601103.325001103.201985103.244981
çarþamba 30 Aralýk 2020103.061640-0.697%102.963952103.266193103.574978103.546531103.201007
salý 29 Aralýk 2020103.784974+0.217%103.466995103.635530103.795006103.780009103.541518
pazartesi 28 Aralýk 2020103.560029-0.086%103.409690103.635533103.895533103.555485103.782475
pazar 27 Aralýk 2020103.6496350.000%103.469552103.511913103.676038103.503804103.555998
cumartesi 26 Aralýk 2020103.6496350.000%103.503782103.504881103.676038103.503782103.503804
cuma 25 Aralýk 2020103.6496350.000%103.418000103.526652103.676070103.660998103.503782
perþembe 24 Aralýk 2020103.649635+0.087%103.507032103.621662103.759031103.540232103.662990
çarþamba 23 Aralýk 2020103.559099+0.179%103.365977103.509906103.648945103.626505103.539000
salý 22 Aralýk 2020103.374459-0.160%103.283990103.482483103.723039103.330988103.637979
pazartesi 21 Aralýk 2020103.540623+0.190%103.258968103.467017103.886009103.391038103.330490
pazar 20 Aralýk 2020103.3444820.000%103.294496103.334334103.553991103.318502103.390501
cumartesi 19 Aralýk 2020103.3444820.000%103.294502103.318369103.318504103.318502103.318502
cuma 18 Aralýk 2020103.344482+0.290%103.110049103.352504103.590986103.113465103.318504
perþembe 17 Aralýk 2020103.045893-0.292%102.892414103.187221103.550322103.454968103.113480
çarþamba 16 Aralýk 2020103.347280-0.489%103.263000103.514594103.913075103.681965103.447984
salý 15 Aralýk 2020103.855025+0.157%103.607956103.916325104.147466104.020516103.678495
pazartesi 14 Aralýk 2020103.691827-0.422%103.516946103.935236104.093509103.940485104.020498
pazar 13 Aralýk 2020104.1312770.000%103.866457104.009766104.089493104.012039103.930464
cumartesi 12 Aralýk 2020104.1312770.000%104.012038104.012039104.012039104.012038104.012039
cuma 11 Aralýk 2020104.131277-0.296%103.830970104.032199104.267973104.239536104.012038
perþembe 10 Aralýk 2020104.440776+0.331%104.179520104.367723104.574996104.279502104.242475
çarþamba 09 Aralýk 2020104.096127-0.062%104.055982104.188098104.406076104.160469104.284010
salý 08 Aralýk 2020104.160475+0.020%103.961025104.089933104.197067104.041497104.162467
pazartesi 07 Aralýk 2020104.139182+0.145%103.929004104.089854104.313033104.166504104.045467
pazar 06 Aralýk 2020103.9888150.000%104.060478104.153999104.178522104.159503104.161062
cumartesi 05 Aralýk 2020103.9888150.000%104.159502104.159503104.159503104.159502104.159503
cuma 04 Aralýk 2020103.988815-0.105%103.743004103.987862104.242963103.863981104.159502
perþembe 03 Aralýk 2020104.098428103.676060104.181468104.533995104.439907103.864040
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
102.884850110.797441105.9494782.4219715.1260

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr USD / JPY baþka döviz kurlarý ile:
USD / AUDUSD / CADUSD / CHFUSD / EURUSD / GBPUSD / NTDUSD / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).