fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 487.97 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.2059 USD
1 EUR=131.76 JPY
1 EUR=0.8681 GBP
1 USD=109.26 JPY
1 USD=0.9091 CHF
1 GBP=1.3891 USD
1 USD=1.2181 CAD
1 USD=1.2873 AUD
1 EUR=1.0963 CHF
1 EUR=10 TRY
1 USD=8.29 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 07 Mayýs 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 07 Mayýs 2021
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=109.2628 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]1 USD=109.262791 JPY
1 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]=0.0092 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 JPY=0.009152 USD
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
23 Ocak 2021 / 08 Mayýs 2021
TarihUSD/JPY (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
cumartesi 08 Mayýs 2021108.585021108.590108108.615040108.592486108.585039
cuma 07 Mayýs 2021109.262791+0.061%108.348003108.922640109.279470109.082972108.592486
perþembe 06 Mayýs 2021109.195688-0.084%109.003996109.210162109.422502109.202501109.092005
çarþamba 05 Mayýs 2021109.287797+0.088%109.153499109.300475109.465523109.310513109.202968
salý 04 Mayýs 2021109.192247-0.295%109.029777109.267851109.481934109.060973109.319489
pazartesi 03 Mayýs 2021109.515111+0.529%108.906472109.336400109.693978109.290951109.062457
pazar 02 Mayýs 2021108.9389170.000%109.206953109.298707109.341047109.300504109.290507
cumartesi 01 Mayýs 2021108.9389170.000%109.285039109.300485109.335039109.300503109.300504
cuma 30 Nisan 2021108.938917-0.051%108.714014109.004428109.341980108.937988109.300503
perþembe 29 Nisan 2021108.994971+0.066%108.441473108.804956109.219801108.602469108.940053
çarþamba 28 Nisan 2021108.922949+0.601%108.573524108.840224109.071030108.704030108.598519
salý 27 Nisan 2021108.272667+0.236%108.092477108.390993108.776023108.101007108.688055
pazartesi 26 Nisan 2021108.018204+0.273%107.653000107.908009108.191951107.945511108.097990
pazar 25 Nisan 2021107.7241840.000%107.870950107.906528107.967964107.905040107.939014
cumartesi 24 Nisan 2021107.7241840.000%107.874040107.893471107.925039107.875038107.905040
cuma 23 Nisan 2021107.724184-0.411%107.484986107.898996108.126457107.961511107.875038
perþembe 22 Nisan 2021108.168687+0.060%107.825045108.033343108.228965108.063032107.959001
çarþamba 21 Nisan 2021108.103606-0.279%107.892938108.076139108.273526108.081497108.085989
salý 20 Nisan 2021108.405941+0.289%107.980984108.209947108.525466108.155989108.081017
pazartesi 19 Nisan 2021108.093062-0.621%108.010534108.339453108.835461108.811484108.155967
pazar 18 Nisan 2021108.7685630.000%108.759466108.784392108.811502108.785039108.811502
cumartesi 17 Nisan 2021108.7685630.000%108.785039108.801552108.817504108.817504108.785039
cuma 16 Nisan 2021108.768563+0.043%108.633015108.809626108.964515108.734472108.817504
perþembe 15 Nisan 2021108.721805-0.196%108.628458108.801413108.965059108.947498108.749054
çarþamba 14 Nisan 2021108.935139-0.492%108.769910108.941305109.083498109.062481108.952475
salý 13 Nisan 2021109.473773+0.090%109.026980109.361009109.747991109.390226109.059551
pazartesi 12 Nisan 2021109.375000-0.303%109.250489109.476406109.766077109.709493109.397499
pazar 11 Nisan 2021109.7072680.000%109.632499109.664356109.716077109.660384109.709477
cumartesi 10 Nisan 2021109.7072680.000%109.645039109.659401109.665038109.662039109.660384
cuma 09 Nisan 2021109.707268+0.421%109.223957109.499562109.955477109.260504109.662039
perþembe 08 Nisan 2021109.247873-0.559%109.002004109.479189109.896013109.832541109.270504
çarþamba 07 Nisan 2021109.861999-0.385%109.593013109.785785109.936038109.778498109.846024
salý 06 Nisan 2021110.286150-0.375%109.690289110.127253110.548992110.163022109.774944
pazartesi 05 Nisan 2021110.7015150.000%109.966978110.444304110.731004110.677066110.165497
pazar 04 Nisan 2021110.7015150.000%110.644003110.700502110.705505110.705503110.675523
cumartesi 03 Nisan 2021110.7015150.000%110.705502110.705503110.705503110.705502110.705503
cuma 02 Nisan 2021110.7015150.000%110.384987110.607048110.745972110.602070110.705503
perþembe 01 Nisan 2021110.701515-0.087%110.550974110.686030110.850248110.729762110.599028
çarþamba 31 Mart 2021110.797441+0.469%110.280957110.664938110.956008110.359516110.723955
salý 30 Mart 2021110.280215+0.592%109.761987110.156615110.422076109.821995110.359458
pazartesi 29 Mart 2021109.631704-0.133%109.385067109.667108109.845001109.713032109.820485
pazar 28 Mart 2021109.7776270.000%109.613934109.629440109.762021109.614038109.713002
cumartesi 27 Mart 2021109.7776270.000%109.613998109.614079109.677038109.613998109.614038
cuma 26 Mart 2021109.777627+0.629%109.139662109.473138109.836935109.172989109.613998
perþembe 25 Mart 2021109.091679+0.312%108.731960109.045455109.235016108.751497109.166963
çarþamba 24 Mart 2021108.752643+0.187%108.456036108.670633108.942018108.615993108.745005
salý 23 Mart 2021108.550029-0.241%108.416536108.685188108.870463108.805966108.614043
pazartesi 22 Mart 2021108.812678-0.116%108.624027108.775789108.949046108.874992108.805009
pazar 21 Mart 2021108.9395340.000%108.580961108.895135108.929460108.924038108.873479
cumartesi 20 Mart 2021108.9395340.000%108.883504108.923982108.924038108.924038108.924038
cuma 19 Mart 2021108.939534-0.239%108.612997108.888517109.101960108.960143108.924038
perþembe 18 Mart 2021109.200806+0.004%108.696003108.994865109.286992108.855491108.954016
çarþamba 17 Mart 2021109.196271+0.268%108.705053109.087567109.315988109.010163108.858499
salý 16 Mart 2021108.904914-0.273%108.787995109.082625109.279788109.130974109.008983
pazartesi 15 Mart 2021109.203020+0.132%108.931989109.137181109.357046109.081516109.144032
pazar 14 Mart 2021109.0589120.000%108.985038108.998432109.079027108.985038109.079027
cumartesi 13 Mart 2021109.0589120.000%108.985038108.985040108.985074108.985074108.985038
cuma 12 Mart 2021109.058912+0.549%108.520370108.915301109.153012108.527529108.985074
perþembe 11 Mart 2021108.463531-0.105%108.367989108.526768108.803005108.428980108.526503
çarþamba 10 Mart 2021108.577195-0.277%108.341941108.642242108.925032108.514034108.426959
salý 09 Mart 2021108.878426+0.229%108.418026108.818251109.232027108.921054108.518463
pazartesi 08 Mart 2021108.629698+0.296%108.316956108.611295108.942985108.375498108.912023
pazar 07 Mart 2021108.3096000.000%108.338525108.402188108.444502108.405038108.375495
cumartesi 06 Mart 2021108.3096000.000%108.396040108.405031108.405038108.405034108.405038
cuma 05 Mart 2021108.309600+0.859%107.826980108.222853108.610494107.985047108.405034
perþembe 04 Mart 2021107.387402+0.443%106.973012107.387553107.991988107.004501107.981001
çarþamba 03 Mart 2021106.914011+0.013%106.700958106.903348107.140305106.705542106.994502
salý 02 Mart 2021106.900565+0.169%106.674036106.817019106.951025106.772993106.729477
pazartesi 01 Mart 2021106.720319+0.408%106.378977106.658080106.884056106.553991106.769561
pazar 28 Þubat 2021106.2866100.000%106.487001106.595138106.599505106.599502106.553043
cumartesi 27 Þubat 2021106.2866100.000%106.599491106.599502106.599502106.599491106.599502
cuma 26 Þubat 2021106.286610+0.158%105.859394106.335043106.689528106.247974106.599502
perþembe 25 Þubat 2021106.118609+0.157%105.855948106.092595106.389056105.885957106.258933
çarþamba 24 Þubat 2021105.952577+0.530%105.214045105.705887106.095001105.244033105.889502
salý 23 Þubat 2021105.394054-0.098%104.924005105.165999105.414053105.067933105.244940
pazartesi 22 Þubat 2021105.497404+0.198%104.986992105.417138105.838981105.510516105.064470
pazar 21 Þubat 2021105.2887390.000%105.352948105.511437105.645504105.645504105.510498
cumartesi 20 Þubat 2021105.2887390.000%105.430504105.645354105.645504105.645504105.645504
cuma 19 Þubat 2021105.288739-0.360%105.251965105.544674105.727983105.693995105.645504
perþembe 18 Þubat 2021105.668653-0.394%105.602028105.763223105.920235105.880480105.694992
çarþamba 17 Þubat 2021106.086235+0.515%105.785988105.962512106.217947106.098054105.895489
salý 16 Þubat 2021105.542288+0.229%105.201012105.618233106.102900105.356031106.102900
pazartesi 15 Þubat 2021105.301344+0.274%104.953970105.227638105.409856104.963008105.350535
pazar 14 Þubat 2021105.0132140.000%104.908918104.959269105.036004104.956038104.970240
cumartesi 13 Þubat 2021105.0132140.000%104.945030104.949994104.956052104.945030104.956038
cuma 12 Þubat 2021105.013214+0.346%104.739960104.922476105.171030104.744473104.945030
perþembe 11 Þubat 2021104.651354-0.102%104.555033104.677512104.801045104.622517104.753990
çarþamba 10 Þubat 2021104.757978+0.173%104.419066104.626736104.837960104.565527104.629471
salý 09 Þubat 2021104.576999-0.958%104.514473104.765803105.255996105.241471104.584478
pazartesi 08 Þubat 2021105.588358-0.153%105.159486105.419677105.666921105.395519105.227957
pazar 07 Þubat 2021105.7498120.000%105.348946105.356875105.438943105.355504105.395497
cumartesi 06 Þubat 2021105.7498120.000%105.355504105.355505105.355540105.355540105.355504
cuma 05 Þubat 2021105.749812+0.489%105.336011105.497450105.763486105.535456105.355540
perþembe 04 Þubat 2021105.235078+0.167%104.976982105.277930105.565007105.035935105.541970
çarþamba 03 Þubat 2021105.059499+0.058%104.927020105.031850105.098297105.004475105.035041
salý 02 Þubat 2021104.998339+0.087%104.829708104.991679105.164019104.958990104.999869
pazartesi 01 Þubat 2021104.907315+0.209%104.624499104.833976105.032977104.794989104.949532
pazar 31 Ocak 2021104.6885300.000%104.685038104.705226104.835473104.715038104.797977
cumartesi 30 Ocak 2021104.6885300.000%104.715038104.715038104.715039104.715039104.715038
cuma 29 Ocak 2021104.688530+0.300%104.228026104.617591104.937983104.242475104.715039
perþembe 28 Ocak 2021104.375155+0.453%104.077982104.286173104.455036104.090073104.228488
çarþamba 27 Ocak 2021103.904573+0.192%103.594041103.865914104.198500103.640499104.089857
salý 26 Ocak 2021103.705839-0.029%103.558042103.709048103.827530103.771073103.640457
pazartesi 25 Ocak 2021103.736011-0.054%103.678522103.778753103.931464103.823491103.769479
pazar 24 Ocak 2021103.7917420.000%103.764038103.769602103.834480103.765038103.823038
cumartesi 23 Ocak 2021103.791742103.764038103.765035103.765039103.765039103.765038
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
103.705839110.797441107.5923111.9580885.3745

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr USD / JPY baþka döviz kurlarý ile:
USD / AUDUSD / CADUSD / CHFUSD / EURUSD / GBPUSD / NTDUSD / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).