fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 495.18 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1767 USD
1 EUR=130.11 JPY
1 EUR=0.8554 GBP
1 USD=110.57 JPY
1 USD=0.9211 CHF
1 GBP=1.3756 USD
1 USD=1.2567 CAD
1 USD=1.355 AUD
1 EUR=1.0838 CHF
1 EUR=10.06 TRY
1 USD=8.55 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 23 Temmuz 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 23 Temmuz 2021
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=110.5719 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]1 USD=110.571938 JPY
1 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]=0.009 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 JPY=0.009044 USD
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
14 Mart 2021 / 24 Temmuz 2021
TarihUSD/JPY (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
cumartesi 24 Temmuz 2021110.547502110.553222110.554039110.554038110.554039
cuma 23 Temmuz 2021110.571938+0.284%110.092024110.387813110.586466110.138520110.554039
perþembe 22 Temmuz 2021110.259023+0.129%110.025068110.182660110.350049110.291460110.133456
çarþamba 21 Temmuz 2021110.117227+0.491%109.810988110.092325110.386498109.873478110.291487
salý 20 Temmuz 2021109.579618-0.022%109.337473109.628208109.954991109.471488109.880525
pazartesi 19 Temmuz 2021109.603944-0.519%109.075465109.694853110.097979110.018477109.482536
pazar 18 Temmuz 2021110.1762410.000%110.018488110.048316110.079054110.045040110.028473
cumartesi 17 Temmuz 2021110.1762410.000%110.045034110.061948110.095040110.077498110.045040
cuma 16 Temmuz 2021110.176241+0.136%109.734035110.052953110.339449109.837499110.077498
perþembe 15 Temmuz 2021110.026251-0.259%109.717059109.900109110.084489109.968507109.835500
çarþamba 14 Temmuz 2021110.311548+0.079%109.937512110.323928110.696061110.622499109.970505
salý 13 Temmuz 2021110.224586+0.068%110.206091110.406200110.645465110.347463110.619583
pazartesi 12 Temmuz 2021110.150186+0.120%109.982934110.222122110.399079110.144498110.346002
pazar 11 Temmuz 2021110.0185530.000%110.104917110.112626110.165045110.105039110.148002
cumartesi 10 Temmuz 2021110.0185530.000%110.095039110.104040110.155039110.095039110.105039
cuma 09 Temmuz 2021110.018553+0.254%109.762008110.023130110.249503109.762008110.095040
perþembe 08 Temmuz 2021109.739821-0.785%109.535958110.063450110.671025110.642464109.762528
çarþamba 07 Temmuz 2021110.607725-0.040%110.402475110.631659110.809457110.637965110.645468
salý 06 Temmuz 2021110.652137-0.213%110.529530110.754283110.972489110.972489110.628988
pazartesi 05 Temmuz 2021110.888252-0.483%110.802997110.990605111.186037111.027525110.977990
pazar 04 Temmuz 2021111.4268800.000%110.957000111.029125111.035040111.035020111.025983
cumartesi 03 Temmuz 2021111.4268800.000%111.000485111.018395111.055020111.000504111.022020
cuma 02 Temmuz 2021111.426880-0.000%110.952539111.393843111.656998111.536545111.000485
perþembe 01 Temmuz 2021111.427129+0.753%111.032480111.345944111.635518111.099044111.530024
çarþamba 30 Haziran 2021110.594076-0.050%110.432466110.762585111.119055110.571034111.097973
salý 29 Haziran 2021110.649394-0.262%110.445970110.568022110.747003110.611002110.540465
pazartesi 28 Haziran 2021110.940386+0.230%110.503037110.687613110.972063110.802537110.610931
pazar 27 Haziran 2021110.6861920.000%110.768491110.790201110.832480110.775040110.812519
cumartesi 26 Haziran 2021110.6861920.000%110.775037110.776386110.790385110.775037110.775040
cuma 25 Haziran 2021110.686192-0.064%110.485475110.793461110.975989110.888532110.790383
perþembe 24 Haziran 2021110.757373-0.056%110.710955110.889316111.096000110.965542110.868971
çarþamba 23 Haziran 2021110.819178+0.234%110.634013110.851000111.094513110.657945110.970477
salý 22 Haziran 2021110.559946+0.425%110.225988110.512322110.788967110.312962110.648546
pazartesi 21 Haziran 2021110.091666-0.101%109.737017110.114832110.339688110.244985110.314986
pazar 20 Haziran 2021110.2033960.000%110.216471110.234862110.266494110.235039110.244975
cumartesi 19 Haziran 2021110.2033960.000%110.223502110.232832110.235039110.235038110.223504
cuma 18 Haziran 2021110.203396-0.409%109.947540110.198489110.475498110.253462110.223502
perþembe 17 Haziran 2021110.655944+0.728%110.176484110.537054110.820531110.645497110.262011
çarþamba 16 Haziran 2021109.856483-0.199%109.812492110.091655110.717487110.056029110.645497
salý 15 Haziran 2021110.075983+0.281%109.997544110.084329110.165519110.071944110.056029
pazartesi 14 Haziran 2021109.767173+0.160%109.616956109.829880110.097464109.646537110.071944
pazar 13 Haziran 2021109.5917530.000%109.619549109.661878109.675504109.665039109.639736
cumartesi 12 Haziran 2021109.5917530.000%109.665039109.665163109.675504109.665039109.665039
cuma 11 Haziran 2021109.591753+0.050%109.324461109.538948109.836492109.347032109.665039
perþembe 10 Haziran 2021109.536718+0.150%109.308517109.516247109.783471109.623476109.349491
çarþamba 09 Haziran 2021109.372694-0.032%109.234524109.494766109.656499109.486031109.625498
salý 08 Haziran 2021109.407322+0.061%109.210380109.431641109.556477109.252026109.503019
pazartesi 07 Haziran 2021109.340569-0.676%109.190577109.401677109.635485109.483009109.252480
pazar 06 Haziran 2021110.0850050.000%109.462482109.546885109.590497109.553504109.482965
cumartesi 05 Haziran 2021110.0850050.000%109.525499109.550541109.553504109.553504109.553504
cuma 04 Haziran 2021110.085005+0.262%109.371518109.942129110.328048110.297982109.553498
perþembe 03 Haziran 2021109.797325+0.059%109.560326109.908878110.318965109.562497110.299459
çarþamba 02 Haziran 2021109.732480+0.073%109.460987109.649988109.883467109.466984109.565538
salý 01 Haziran 2021109.652352-0.002%109.333928109.491349109.693495109.578928109.469959
pazartesi 31 Mayýs 2021109.654946-0.379%109.369514109.656341109.933480109.829490109.582006
pazar 30 Mayýs 2021110.0724760.000%109.749237109.850563109.855051109.851039109.829878
cumartesi 29 Mayýs 2021110.0724760.000%109.851038109.854644109.855039109.855038109.855039
cuma 28 Mayýs 2021110.072476+0.634%109.755999109.889413110.196486109.836492109.851038
perþembe 27 Mayýs 2021109.378587+0.450%109.041961109.364430109.916046109.135948109.827525
çarþamba 26 Mayýs 2021108.888707+0.038%108.725524108.919808109.174498108.764021109.135003
salý 25 Mayýs 2021108.847032-0.035%108.579485108.802977109.058497108.763528108.773531
pazartesi 24 Mayýs 2021108.884704+0.074%108.698490108.842897108.994488108.917934108.764503
pazar 23 Mayýs 2021108.8037410.000%108.901920108.927863108.961503108.925040108.917459
cumartesi 22 Mayýs 2021108.8037410.000%108.925039108.928653108.957504108.925039108.925040
cuma 21 Mayýs 2021108.803741-0.133%108.613998108.820803108.999487108.776006108.925039
perþembe 20 Mayýs 2021108.948619-0.189%108.753543108.984819109.294976109.193527108.774521
çarþamba 19 Mayýs 2021109.154930+0.240%108.584520109.004906109.326467108.896012109.194987
salý 18 Mayýs 2021108.893798-0.279%108.844540109.023558109.279480109.208495108.887489
pazartesi 17 Mayýs 2021109.198715-0.082%109.072219109.251415109.497471109.252499109.207956
pazar 16 Mayýs 2021109.2881300.000%109.252475109.366128109.397648109.375039109.283472
cumartesi 15 Mayýs 2021109.2881300.000%109.345504109.369575109.375084109.375084109.375039
cuma 14 Mayýs 2021109.288130-0.256%109.232034109.430160109.645035109.467453109.345504
perþembe 13 Mayýs 2021109.568744+0.725%109.408524109.584088109.778007109.667483109.463954
çarþamba 12 Mayýs 2021108.780327+0.201%108.611522109.052674109.704933108.623043109.667483
salý 11 Mayýs 2021108.562038-0.152%108.382499108.738918108.966979108.849809108.623043
pazartesi 10 Mayýs 2021108.727093-0.490%108.472500108.788528109.048971108.633496108.849809
pazar 09 Mayýs 2021109.2627910.000%108.584946108.588135108.633495108.585039108.633495
cumartesi 08 Mayýs 2021109.2627910.000%108.585021108.589283108.615040108.592486108.585039
cuma 07 Mayýs 2021109.262791+0.061%108.348003108.922640109.279470109.082972108.592486
perþembe 06 Mayýs 2021109.195688-0.084%109.003996109.210162109.422502109.202501109.092005
çarþamba 05 Mayýs 2021109.287797+0.088%109.153499109.300475109.465523109.310513109.202968
salý 04 Mayýs 2021109.192247-0.295%109.029777109.267851109.481934109.060973109.319489
pazartesi 03 Mayýs 2021109.515111+0.529%108.906472109.336400109.693978109.290951109.062457
pazar 02 Mayýs 2021108.9389170.000%109.206953109.298707109.341047109.300504109.290507
cumartesi 01 Mayýs 2021108.9389170.000%109.285039109.300485109.335039109.300503109.300504
cuma 30 Nisan 2021108.938917-0.051%108.714014109.004428109.341980108.937988109.300503
perþembe 29 Nisan 2021108.994971+0.066%108.441473108.804956109.219801108.602469108.940053
çarþamba 28 Nisan 2021108.922949+0.601%108.573524108.840224109.071030108.704030108.598519
salý 27 Nisan 2021108.272667+0.236%108.092477108.390993108.776023108.101007108.688055
pazartesi 26 Nisan 2021108.018204+0.273%107.653000107.908009108.191951107.945511108.097990
pazar 25 Nisan 2021107.7241840.000%107.870950107.906528107.967964107.905040107.939014
cumartesi 24 Nisan 2021107.7241840.000%107.874040107.893471107.925039107.875038107.905040
cuma 23 Nisan 2021107.724184-0.411%107.484986107.898996108.126457107.961511107.875038
perþembe 22 Nisan 2021108.168687+0.060%107.825045108.033343108.228965108.063032107.959001
çarþamba 21 Nisan 2021108.103606-0.279%107.892938108.076139108.273526108.081497108.085989
salý 20 Nisan 2021108.405941+0.289%107.980984108.209947108.525466108.155989108.081017
pazartesi 19 Nisan 2021108.093062-0.621%108.010534108.339453108.835461108.811484108.155967
pazar 18 Nisan 2021108.7685630.000%108.759466108.784392108.811502108.785039108.811502
cumartesi 17 Nisan 2021108.7685630.000%108.785039108.801552108.817504108.817504108.785039
cuma 16 Nisan 2021108.768563+0.043%108.633015108.809626108.964515108.734472108.817504
perþembe 15 Nisan 2021108.721805-0.196%108.628458108.801413108.965059108.947498108.749054
çarþamba 14 Nisan 2021108.935139-0.492%108.769910108.941305109.083498109.062481108.952475
salý 13 Nisan 2021109.473773+0.090%109.026980109.361009109.747991109.390226109.059551
pazartesi 12 Nisan 2021109.375000-0.303%109.250489109.476406109.766077109.709493109.397499
pazar 11 Nisan 2021109.7072680.000%109.632499109.664356109.716077109.660384109.709477
cumartesi 10 Nisan 2021109.7072680.000%109.645039109.659401109.665038109.662039109.660384
cuma 09 Nisan 2021109.707268+0.421%109.223957109.499562109.955477109.260504109.662039
perþembe 08 Nisan 2021109.247873-0.559%109.002004109.479189109.896013109.832541109.270504
çarþamba 07 Nisan 2021109.861999-0.385%109.593013109.785785109.936038109.778498109.846024
salý 06 Nisan 2021110.286150-0.375%109.690289110.127253110.548992110.163022109.774944
pazartesi 05 Nisan 2021110.7015150.000%109.966978110.444304110.731004110.677066110.165497
pazar 04 Nisan 2021110.7015150.000%110.644003110.700502110.705505110.705503110.675523
cumartesi 03 Nisan 2021110.7015150.000%110.705502110.705503110.705503110.705502110.705503
cuma 02 Nisan 2021110.7015150.000%110.384987110.607048110.745972110.602070110.705503
perþembe 01 Nisan 2021110.701515-0.087%110.550974110.686030110.850248110.729762110.599028
çarþamba 31 Mart 2021110.797441+0.469%110.280957110.664938110.956008110.359516110.723955
salý 30 Mart 2021110.280215+0.592%109.761987110.156615110.422076109.821995110.359458
pazartesi 29 Mart 2021109.631704-0.133%109.385067109.667108109.845001109.713032109.820485
pazar 28 Mart 2021109.7776270.000%109.613934109.629440109.762021109.614038109.713002
cumartesi 27 Mart 2021109.7776270.000%109.613998109.614079109.677038109.613998109.614038
cuma 26 Mart 2021109.777627+0.629%109.139662109.473138109.836935109.172989109.613998
perþembe 25 Mart 2021109.091679+0.312%108.731960109.045455109.235016108.751497109.166963
çarþamba 24 Mart 2021108.752643+0.187%108.456036108.670633108.942018108.615993108.745005
salý 23 Mart 2021108.550029-0.241%108.416536108.685188108.870463108.805966108.614043
pazartesi 22 Mart 2021108.812678-0.116%108.624027108.775789108.949046108.874992108.805009
pazar 21 Mart 2021108.9395340.000%108.580961108.895135108.929460108.924038108.873479
cumartesi 20 Mart 2021108.9395340.000%108.883504108.923982108.924038108.924038108.924038
cuma 19 Mart 2021108.939534-0.239%108.612997108.888517109.101960108.960143108.924038
perþembe 18 Mart 2021109.200806+0.004%108.696003108.994865109.286992108.855491108.954016
çarþamba 17 Mart 2021109.196271+0.268%108.705053109.087567109.315988109.010163108.858499
salý 16 Mart 2021108.904914-0.273%108.787995109.082625109.279788109.130974109.008983
pazartesi 15 Mart 2021109.203020+0.132%108.931989109.137181109.357046109.081516109.144032
pazar 14 Mart 2021109.058912108.985038108.998432109.079027108.985038109.079027
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
107.724184111.427129109.5690490.7970455.2401

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr USD / JPY baþka döviz kurlarý ile:
USD / AUDUSD / CADUSD / CHFUSD / EURUSD / GBPUSD / NTDUSD / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).