fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 975.75 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.0572 USD
1 EUR=143.25 JPY
1 EUR=0.862 GBP
1 USD=135.5 JPY
1 USD=0.9594 CHF
1 GBP=1.2265 USD
1 USD=1.2901 CAD
1 USD=1.4451 AUD
1 EUR=1.0143 CHF
1 EUR=17.48 TRY
1 USD=16.53 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2022 FXTOP
Dersler: 27 Haziran 2022
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 27 Haziran 2022
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=135.4994 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]1 USD=135.499432 JPY
1 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]=0.0074 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 JPY=0.00738 USD
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
23 Þubat 2022 / 27 Haziran 2022
TarihUSD/JPY (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
pazartesi 27 Haziran 2022135.499432+0.288%134.536965135.090568135.540368135.191489135.449027
pazar 26 Haziran 2022135.1102240.000%135.025966135.200409135.225055135.210392135.191488
cumartesi 25 Haziran 2022135.1102240.000%135.210392135.211114135.225046135.210392135.210392
cuma 24 Haziran 2022135.110224-0.238%134.371012134.976761135.391539134.945501135.210392
perþembe 23 Haziran 2022135.433146-0.434%134.296514135.328337136.193549136.167510134.944484
çarþamba 22 Haziran 2022136.023192-0.171%135.708932136.191878136.711001136.669585136.150476
salý 21 Haziran 2022136.255924+0.958%134.946484135.690919136.693954135.105524136.668492
pazartesi 20 Haziran 2022134.962442+0.221%134.550548134.982410135.389483135.039972135.085505
pazar 19 Haziran 2022134.6652680.000%134.898434134.979843135.055553134.992463135.039950
cumartesi 18 Haziran 2022134.6652680.000%134.906999134.966671134.992463134.957463134.992463
cuma 17 Haziran 2022134.665268+1.311%132.234498134.267926135.415036132.282016134.906999
perþembe 16 Haziran 2022132.923077-1.308%131.546465133.263498134.675544133.834955132.282016
çarþamba 15 Haziran 2022134.685073+0.109%133.511556134.653961135.573519135.573519133.857552
salý 14 Haziran 2022134.538844+0.107%133.904992134.594780135.494490134.421073135.488066
pazartesi 13 Haziran 2022134.395026+0.334%133.611036134.481051135.159375134.435963134.421958
pazar 12 Haziran 2022133.9478160.000%134.281913134.408526134.436051134.414991134.428924
cumartesi 11 Haziran 2022133.9478160.000%134.398990134.412998134.434990134.424991134.414991
cuma 10 Haziran 2022133.947816-0.021%133.388527134.100821134.476529134.401564134.398990
perþembe 09 Haziran 2022133.975612-0.030%133.194518134.026508134.530547134.237973134.399536
çarþamba 08 Haziran 2022134.016203+0.867%132.605980133.606097134.436992132.639004134.236927
salý 07 Haziran 2022132.864378+1.677%131.903505132.590510132.973943131.914989132.635551
pazartesi 06 Haziran 2022130.673131+0.446%130.476534131.031649131.986459130.865023131.910964
pazar 05 Haziran 2022130.0931970.000%130.821446130.846580130.959050130.845067130.887940
cumartesi 04 Haziran 2022130.0931970.000%130.821532130.835740130.875067130.827067130.845067
cuma 03 Haziran 2022130.093197+0.271%129.696501130.249746130.975522129.872092130.827067
perþembe 02 Haziran 2022129.741863+0.216%129.528505129.904231130.237533130.145501129.874051
çarþamba 01 Haziran 2022129.462285+0.970%128.652989129.484067130.184988128.697180130.146065
salý 31 Mayýs 2022128.218053+0.557%127.545040128.221506128.879030127.630526128.697529
pazartesi 30 Mayýs 2022127.508361+0.488%126.871496127.338898127.807000127.123951127.628004
pazar 29 Mayýs 2022126.8886400.000%127.064924127.097288127.179448127.094986127.115452
cumartesi 28 Mayýs 2022126.8886400.000%127.094986127.097416127.108449127.094986127.094986
cuma 27 Mayýs 2022126.888640-0.160%126.683487127.003384127.211942127.130982127.094986
perþembe 26 Mayýs 2022127.091708+0.066%126.584518127.158823127.575543127.250057127.119483
çarþamba 25 Mayýs 2022127.008258-0.247%126.678485127.109422127.493047126.850023127.255948
salý 24 Mayýs 2022127.322761-0.247%126.377941127.273570128.029541127.903017126.841919
pazartesi 23 Mayýs 2022127.638615-0.249%127.165915127.681632128.058449127.770982127.903070
pazar 22 Mayýs 2022127.9568880.000%127.781696127.926608127.953109127.934989127.894492
cumartesi 21 Mayýs 2022127.9568880.000%127.917454127.932967127.934989127.934989127.934989
cuma 20 Mayýs 2022127.956888+0.160%127.537987127.896069128.287478127.774991127.934989
perþembe 19 Mayýs 2022127.752969-0.976%127.060463128.006861128.939501128.319447127.818558
çarþamba 18 Mayýs 2022129.012639-0.240%128.049559128.872355129.531045129.362536128.308472
salý 17 Mayýs 2022129.323594-0.170%128.844474129.309215129.751039129.080131129.360968
pazartesi 16 Mayýs 2022129.543274+0.464%128.708013129.183606129.605029129.371501129.075042
pazar 15 Mayýs 2022128.9455950.000%129.134559129.270534129.416504129.265011129.370450
cumartesi 14 Mayýs 2022128.9455950.000%129.253011129.264269129.265011129.265011129.265011
cuma 13 Mayýs 2022128.945595+0.266%128.368997129.000106129.446509128.429015129.265011
perþembe 12 Mayýs 2022128.602998-0.989%127.606442128.908667130.046559129.969464128.422532
çarþamba 11 Mayýs 2022129.887236-0.216%129.485473130.117940130.786470130.434997129.971012
salý 10 Mayýs 2022130.168656-0.474%129.817064130.262482130.547463130.363479130.435022
pazartesi 09 Mayýs 2022130.788900+0.249%130.144459130.756426131.327070130.613970130.371019
pazar 08 Mayýs 2022130.4635760.000%130.359467130.556321130.597044130.567982130.597044
cumartesi 07 Mayýs 2022130.4635760.000%130.541446130.565400130.567982130.567982130.567982
cuma 06 Mayýs 2022130.463576+0.506%130.097083130.474876130.807539130.209010130.567982
perþembe 05 Mayýs 2022129.806964-0.103%128.776493129.738704130.546465129.180942130.211988
çarþamba 04 Mayýs 2022129.940177+0.076%128.682448129.933765130.373983130.132029129.172077
salý 03 Mayýs 2022129.840849+0.011%129.722523130.072739130.283515130.219504130.129709
pazartesi 02 Mayýs 2022129.827062-0.126%129.617505130.123343130.472441129.885531130.216509
pazar 01 Mayýs 2022129.9905120.000%129.607450129.783998129.905053129.785984129.880517
cumartesi 30 Nisan 2022129.9905120.000%129.785984129.793332129.904984129.785984129.785984
cuma 29 Nisan 2022129.990512-0.609%129.350175130.189323130.950438130.851991129.785984
perþembe 28 Nisan 2022130.786838+2.096%128.357991130.166118131.222024128.494442130.862049
çarþamba 27 Nisan 2022128.101672+0.430%126.992980127.919280128.578992127.219922128.461502
salý 26 Nisan 2022127.552932-0.480%127.044994127.645789128.225439128.186048127.215977
pazartesi 25 Nisan 2022128.168621-0.137%127.525945128.207466128.844539128.536441128.171487
pazar 24 Nisan 2022128.3442730.000%128.470910128.487415128.615078128.471093128.536501
cumartesi 23 Nisan 2022128.3442730.000%128.471093128.476564128.575092128.471093128.471093
cuma 22 Nisan 2022128.344273+0.085%127.827010128.428564129.062553128.425993128.471093
perþembe 21 Nisan 2022128.235510+0.252%127.831515128.252829128.699535127.965026128.419024
çarþamba 20 Nisan 2022127.913204-0.156%127.514495128.299860129.390069128.939533127.943969
salý 19 Nisan 2022128.112561+2.231%127.025468128.208217128.967088127.082479128.927514
pazartesi 18 Nisan 2022125.3171540.000%126.303516126.687183127.070130126.441528127.070130
pazar 17 Nisan 2022125.3171540.000%126.359854126.435786126.523464126.435465126.441514
cumartesi 16 Nisan 2022125.3171540.000%126.408464126.433625126.435465126.435465126.435465
cuma 15 Nisan 2022125.3171540.000%125.910953126.391850126.672035125.914463126.435465
perþembe 14 Nisan 2022125.317154-0.434%125.131962125.538554125.987008125.687953125.898943
çarþamba 13 Nisan 2022125.863662+0.301%125.351457125.718715126.298009125.391993125.684508
salý 12 Nisan 2022125.485683-0.168%124.873979125.397351125.746537125.416957125.390471
pazartesi 11 Nisan 2022125.697248+1.223%124.231969125.192310125.764501124.231969125.396494
pazar 10 Nisan 2022124.1782520.000%124.040098124.279815124.340566124.303757124.237942
cumartesi 09 Nisan 2022124.1782520.000%124.283990124.302589124.303757124.303757124.303757
cuma 08 Nisan 2022124.178252+0.172%123.687976124.160523124.653536123.956484124.303757
perþembe 07 Nisan 2022123.964822+0.079%123.511500123.819666124.000533123.795546123.969466
çarþamba 06 Nisan 2022123.867069+0.824%123.537506123.827974124.048460123.601547123.795507
salý 05 Nisan 2022122.855320+0.091%122.423558122.982818123.666501122.795971123.604981
pazartesi 04 Nisan 2022122.744207+0.227%122.291485122.679373122.929011122.688470122.791976
pazar 03 Nisan 2022122.4665220.000%122.506933122.508947122.551535122.507071122.506994
cumartesi 02 Nisan 2022122.4665220.000%122.505071122.510043122.551535122.507071122.507071
cuma 01 Nisan 2022122.466522+0.577%121.682469122.459350122.998000121.682469122.507071
perþembe 31 Mart 2022121.763805+0.003%121.292014121.844115122.426016121.883475121.689805
çarþamba 30 Mart 2022121.759842-1.236%121.319467121.995704123.197017122.888997121.885987
salý 29 Mart 2022123.283717-0.542%122.058991123.260118124.210987123.888479122.883065
pazartesi 28 Mart 2022123.955864+1.720%122.040460123.395332125.058506122.040460123.895013
pazar 27 Mart 2022121.8596620.000%121.967934122.083811122.105046122.095089122.044062
cumartesi 26 Mart 2022121.8596620.000%122.055090122.089283122.095554122.085090122.095089
cuma 25 Mart 2022121.859662+0.051%121.218487121.884523122.430995122.387471122.085090
perþembe 24 Mart 2022121.798142+0.863%120.981009121.724337122.410921121.103960122.351980
çarþamba 23 Mart 2022120.755576+0.121%120.628966121.032267121.378023121.191071121.080931
salý 22 Mart 2022120.609579+1.185%119.474515120.476486121.243027119.474515121.158023
pazartesi 21 Mart 2022119.197318-0.143%119.106452119.268252119.498549119.281448119.470983
pazar 20 Mart 2022119.3677330.000%119.074915119.200849119.306548119.213079119.268509
cumartesi 19 Mart 2022119.3677330.000%119.152543119.208074119.213079119.213079119.213079
cuma 18 Mart 2022119.367733+0.490%118.476473118.975785119.390553118.557482119.213079
perþembe 17 Mart 2022118.785630+0.417%118.380921118.685316118.994076118.852479118.552446
çarþamba 16 Mart 2022118.291796+0.266%118.174007118.417092119.054056118.315501118.872470
salý 15 Mart 2022117.978346+0.003%117.745988118.187876118.449730118.285047118.316016
pazartesi 14 Mart 2022117.974453+0.929%117.469524117.891120118.295998117.520945118.274018
pazar 13 Mart 2022116.8880800.000%117.289595117.328931117.558543117.322529117.527999
cumartesi 12 Mart 2022116.8880800.000%117.290409117.318580117.322529117.322529117.322529
cuma 11 Mart 2022116.888080+0.793%116.130141116.822654117.353550116.130141117.322529
perþembe 10 Mart 2022115.968964+0.137%115.823467116.038888116.190985115.874018116.135974
çarþamba 09 Mart 2022115.810061+0.088%115.580468115.819830115.942047115.672503115.876087
salý 08 Mart 2022115.708777+0.410%115.282017115.558294115.779545115.337542115.672476
pazartesi 07 Mart 2022115.236347-0.181%114.837460115.129548115.472038114.911554115.326498
pazar 06 Mart 2022115.4451460.000%114.803957114.823071114.951975114.815003114.912454
cumartesi 05 Mart 2022115.4451460.000%114.795002114.815267114.845003114.845003114.815003
cuma 04 Mart 2022115.445146-0.244%114.654492115.217763115.564287115.466529114.845003
perþembe 03 Mart 2022115.727700+0.349%115.388964115.613305115.800996115.520192115.468931
çarþamba 02 Mart 2022115.325050+0.449%114.804999115.273580115.681016114.901057115.523469
salý 01 Mart 2022114.809174-0.569%114.702509114.952600115.265969115.005538114.901072
pazartesi 28 Þubat 2022115.465667-0.103%114.865061115.366003115.715504115.546498115.008944
pazar 27 Þubat 2022115.5848790.000%115.019004115.515796115.742985115.545081115.510924
cumartesi 26 Þubat 2022115.5848790.000%115.545081115.554446115.575081115.556546115.545081
cuma 25 Þubat 2022115.584879+0.583%115.155527115.454937115.757985115.498963115.556546
perþembe 24 Þubat 2022114.915345-0.169%114.423471115.005633115.691477114.989515115.508942
çarþamba 23 Þubat 2022115.109309114.926978115.050275115.186054115.065519115.003536
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
114.809174136.255924125.9979996.2584289.9487

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr USD / JPY baþka döviz kurlarý ile:
USD / AUDUSD / CADUSD / CHFUSD / EURUSD / GBPUSD / NTDUSD / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).