fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 1 031.85 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.0285 USD
1 EUR=137.47 JPY
1 EUR=0.8472 GBP
1 USD=133.66 JPY
1 USD=0.9421 CHF
1 GBP=1.2141 USD
1 USD=1.2784 CAD
1 USD=1.4094 AUD
1 EUR=0.9689 CHF
1 EUR=18.47 TRY
1 USD=17.96 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2022 FXTOP
Dersler: 13 Aðustos 2022
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 13 Aðustos 2022
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=133.6607 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]1 USD=133.660671 JPY
1 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]=0.0075 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 JPY=0.007482 USD
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
03 Nisan 2022 / 14 Aðustos 2022
TarihUSD/JPY (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
pazar 14 Aðustos 2022133.436449133.436574133.508449133.436449133.436449
cumartesi 13 Aðustos 2022133.6606710.000%133.436449133.436449133.436449133.436449133.436449
cuma 12 Aðustos 2022133.660671+1.178%132.890965133.400473133.870143133.015491133.436449
perþembe 11 Aðustos 2022132.104856-1.973%131.789954132.789954133.306456132.870974133.013988
çarþamba 10 Aðustos 2022134.763948-0.248%132.063989134.107745135.296564135.108997132.866017
salý 09 Aðustos 2022135.098691+0.121%134.689510134.965184135.200941134.994467135.125518
pazartesi 08 Aðustos 2022134.934798+1.365%134.385472135.005806135.519477135.084046134.999469
pazar 07 Aðustos 2022133.1183430.000%134.890927134.994469135.094076134.990401135.064547
cumartesi 06 Aðustos 2022133.1183430.000%134.922520134.962464135.017519135.017519134.990401
cuma 05 Aðustos 2022133.118343-0.208%132.538547133.880618135.459538133.005005135.017519
perþembe 04 Aðustos 2022133.395541-0.144%132.768484133.643389134.391560133.838983133.002550
çarþamba 03 Aðustos 2022133.588385+2.002%132.344485133.526479134.487458133.171499133.830968
salý 02 Aðustos 2022130.966354-1.006%130.432976131.481463133.184044131.655558133.177990
pazartesi 01 Aðustos 2022132.297469-1.102%131.605554132.281047133.540483133.212558131.657956
pazar 31 Temmuz 2022133.7713280.000%133.212520133.250032133.343085133.245004133.218465
cumartesi 30 Temmuz 2022133.7713280.000%133.245004133.245004133.245004133.245004133.245004
cuma 29 Temmuz 2022133.771328-1.353%132.553538133.587041134.651527134.339078133.245004
perþembe 28 Temmuz 2022135.605612-0.881%134.212449135.181000136.579942136.579942134.337495
çarþamba 27 Temmuz 2022136.810481+0.113%136.325469136.905535137.435086136.912516136.581961
salý 26 Temmuz 2022136.655472+0.029%136.296947136.593548136.965934136.672937136.914985
pazartesi 25 Temmuz 2022136.615866-0.214%135.937549136.461836136.784066136.156511136.664888
pazar 24 Temmuz 2022136.9087340.000%136.058958136.175589136.261065136.178101136.156557
cumartesi 23 Temmuz 2022136.9087340.000%136.065101136.218572136.268101136.268101136.178101
cuma 22 Temmuz 2022136.908734-1.291%135.599501136.969777137.940566137.385039136.268101
perþembe 21 Temmuz 2022138.699873+0.383%137.304950138.211046138.870465138.248907137.385041
çarþamba 20 Temmuz 2022138.170409+0.387%137.915923138.160823138.366463138.175453138.246974
salý 19 Temmuz 2022137.637872-0.513%137.388027137.966300138.390560138.143994138.174051
pazartesi 18 Temmuz 2022138.347646-0.234%137.899450138.198648138.578483138.548044138.143522
pazar 17 Temmuz 2022138.6718360.000%138.531432138.535312138.614052138.531439138.546967
cumartesi 16 Temmuz 2022138.6718360.000%138.531439138.531449138.544974138.531439138.531439
cuma 15 Temmuz 2022138.671836-0.215%138.406974138.759155139.114091138.984970138.531439
perþembe 14 Temmuz 2022138.970515+1.363%137.340435138.599871139.382038137.416104138.978562
çarþamba 13 Temmuz 2022137.101420+0.267%137.127558137.205148137.458488137.178993137.427002
salý 12 Temmuz 2022136.735710-0.500%137.178993137.178993137.178993137.178993137.178993
pazartesi 11 Temmuz 2022137.423252+1.169%136.090361136.090361136.090361136.090361136.090361
pazar 10 Temmuz 2022135.8358750.000%136.090361136.090361136.090361136.090361136.090361
cumartesi 09 Temmuz 2022135.8358750.000%136.090361136.101626136.115015136.115015136.090361
cuma 08 Temmuz 2022135.835875+0.124%135.528497135.942683136.404500136.008942136.115015
perþembe 07 Temmuz 2022135.667976+0.261%135.626542135.893650136.137963135.964963136.008942
çarþamba 06 Temmuz 2022135.314926-0.380%135.060470135.444903135.964963135.704016135.964963
salý 05 Temmuz 2022135.830904+0.354%135.555976135.924853136.346456135.707466135.704016
pazartesi 04 Temmuz 2022135.351506+0.038%134.801498135.392495135.772029135.247973135.707466
pazar 03 Temmuz 2022135.2997600.000%135.224885135.235289135.372562135.225059135.263441
cumartesi 02 Temmuz 2022135.2997600.000%135.225059135.226531135.250523135.225059135.225059
cuma 01 Temmuz 2022135.299760-0.709%134.799018135.335614135.980543135.744477135.225059
perþembe 30 Haziran 2022136.266487-0.152%135.553068136.174108136.787482136.559034135.745094
çarþamba 29 Haziran 2022136.474280+0.321%135.825028136.338217137.000539136.137538136.552977
salý 28 Haziran 2022136.038254+0.398%135.127474135.818639136.369492135.448935136.139677
pazartesi 27 Haziran 2022135.499432+0.288%134.536965135.134591135.540368135.191489135.453998
pazar 26 Haziran 2022135.1102240.000%135.025966135.200409135.225055135.210392135.191488
cumartesi 25 Haziran 2022135.1102240.000%135.210392135.211114135.225046135.210392135.210392
cuma 24 Haziran 2022135.110224-0.238%134.371012134.976761135.391539134.945501135.210392
perþembe 23 Haziran 2022135.433146-0.434%134.296514135.328337136.193549136.167510134.944484
çarþamba 22 Haziran 2022136.023192-0.171%135.708932136.191878136.711001136.669585136.150476
salý 21 Haziran 2022136.255924+0.958%134.946484135.690919136.693954135.105524136.668492
pazartesi 20 Haziran 2022134.962442+0.221%134.550548134.982410135.389483135.039972135.085505
pazar 19 Haziran 2022134.6652680.000%134.898434134.979843135.055553134.992463135.039950
cumartesi 18 Haziran 2022134.6652680.000%134.906999134.966671134.992463134.957463134.992463
cuma 17 Haziran 2022134.665268+1.311%132.234498134.267926135.415036132.282016134.906999
perþembe 16 Haziran 2022132.923077-1.308%131.546465133.263498134.675544133.834955132.282016
çarþamba 15 Haziran 2022134.685073+0.109%133.511556134.653961135.573519135.573519133.857552
salý 14 Haziran 2022134.538844+0.107%133.904992134.594780135.494490134.421073135.488066
pazartesi 13 Haziran 2022134.395026+0.334%133.611036134.481051135.159375134.435963134.421958
pazar 12 Haziran 2022133.9478160.000%134.281913134.408526134.436051134.414991134.428924
cumartesi 11 Haziran 2022133.9478160.000%134.398990134.412998134.434990134.424991134.414991
cuma 10 Haziran 2022133.947816-0.021%133.388527134.100821134.476529134.401564134.398990
perþembe 09 Haziran 2022133.975612-0.030%133.194518134.026508134.530547134.237973134.399536
çarþamba 08 Haziran 2022134.016203+0.867%132.605980133.606097134.436992132.639004134.236927
salý 07 Haziran 2022132.864378+1.677%131.903505132.590510132.973943131.914989132.635551
pazartesi 06 Haziran 2022130.673131+0.446%130.476534131.031649131.986459130.865023131.910964
pazar 05 Haziran 2022130.0931970.000%130.821446130.846580130.959050130.845067130.887940
cumartesi 04 Haziran 2022130.0931970.000%130.821532130.835740130.875067130.827067130.845067
cuma 03 Haziran 2022130.093197+0.271%129.696501130.249746130.975522129.872092130.827067
perþembe 02 Haziran 2022129.741863+0.216%129.528505129.904231130.237533130.145501129.874051
çarþamba 01 Haziran 2022129.462285+0.970%128.652989129.484067130.184988128.697180130.146065
salý 31 Mayýs 2022128.218053+0.557%127.545040128.221506128.879030127.630526128.697529
pazartesi 30 Mayýs 2022127.508361+0.488%126.871496127.338898127.807000127.123951127.628004
pazar 29 Mayýs 2022126.8886400.000%127.064924127.097288127.179448127.094986127.115452
cumartesi 28 Mayýs 2022126.8886400.000%127.094986127.097416127.108449127.094986127.094986
cuma 27 Mayýs 2022126.888640-0.160%126.683487127.003384127.211942127.130982127.094986
perþembe 26 Mayýs 2022127.091708+0.066%126.584518127.158823127.575543127.250057127.119483
çarþamba 25 Mayýs 2022127.008258-0.247%126.678485127.109422127.493047126.850023127.255948
salý 24 Mayýs 2022127.322761-0.247%126.377941127.273570128.029541127.903017126.841919
pazartesi 23 Mayýs 2022127.638615-0.249%127.165915127.681632128.058449127.770982127.903070
pazar 22 Mayýs 2022127.9568880.000%127.781696127.926608127.953109127.934989127.894492
cumartesi 21 Mayýs 2022127.9568880.000%127.917454127.932967127.934989127.934989127.934989
cuma 20 Mayýs 2022127.956888+0.160%127.537987127.896069128.287478127.774991127.934989
perþembe 19 Mayýs 2022127.752969-0.976%127.060463128.006861128.939501128.319447127.818558
çarþamba 18 Mayýs 2022129.012639-0.240%128.049559128.872355129.531045129.362536128.308472
salý 17 Mayýs 2022129.323594-0.170%128.844474129.309215129.751039129.080131129.360968
pazartesi 16 Mayýs 2022129.543274+0.464%128.708013129.183606129.605029129.371501129.075042
pazar 15 Mayýs 2022128.9455950.000%129.134559129.270534129.416504129.265011129.370450
cumartesi 14 Mayýs 2022128.9455950.000%129.253011129.264269129.265011129.265011129.265011
cuma 13 Mayýs 2022128.945595+0.266%128.368997129.000106129.446509128.429015129.265011
perþembe 12 Mayýs 2022128.602998-0.989%127.606442128.908667130.046559129.969464128.422532
çarþamba 11 Mayýs 2022129.887236-0.216%129.485473130.117940130.786470130.434997129.971012
salý 10 Mayýs 2022130.168656-0.474%129.817064130.262482130.547463130.363479130.435022
pazartesi 09 Mayýs 2022130.788900+0.249%130.144459130.756426131.327070130.613970130.371019
pazar 08 Mayýs 2022130.4635760.000%130.359467130.556321130.597044130.567982130.597044
cumartesi 07 Mayýs 2022130.4635760.000%130.541446130.565400130.567982130.567982130.567982
cuma 06 Mayýs 2022130.463576+0.506%130.097083130.474876130.807539130.209010130.567982
perþembe 05 Mayýs 2022129.806964-0.103%128.776493129.738704130.546465129.180942130.211988
çarþamba 04 Mayýs 2022129.940177+0.076%128.682448129.933765130.373983130.132029129.172077
salý 03 Mayýs 2022129.840849+0.011%129.722523130.072739130.283515130.219504130.129709
pazartesi 02 Mayýs 2022129.827062-0.126%129.617505130.123343130.472441129.885531130.216509
pazar 01 Mayýs 2022129.9905120.000%129.607450129.783998129.905053129.785984129.880517
cumartesi 30 Nisan 2022129.9905120.000%129.785984129.793332129.904984129.785984129.785984
cuma 29 Nisan 2022129.990512-0.609%129.350175130.189323130.950438130.851991129.785984
perþembe 28 Nisan 2022130.786838+2.096%128.357991130.166118131.222024128.494442130.862049
çarþamba 27 Nisan 2022128.101672+0.430%126.992980127.919280128.578992127.219922128.461502
salý 26 Nisan 2022127.552932-0.480%127.044994127.645789128.225439128.186048127.215977
pazartesi 25 Nisan 2022128.168621-0.137%127.525945128.207466128.844539128.536441128.171487
pazar 24 Nisan 2022128.3442730.000%128.470910128.487415128.615078128.471093128.536501
cumartesi 23 Nisan 2022128.3442730.000%128.471093128.476564128.575092128.471093128.471093
cuma 22 Nisan 2022128.344273+0.085%127.827010128.428564129.062553128.425993128.471093
perþembe 21 Nisan 2022128.235510+0.252%127.831515128.252829128.699535127.965026128.419024
çarþamba 20 Nisan 2022127.913204-0.156%127.514495128.299860129.390069128.939533127.943969
salý 19 Nisan 2022128.112561+2.231%127.025468128.208217128.967088127.082479128.927514
pazartesi 18 Nisan 2022125.3171540.000%126.303516126.687183127.070130126.441528127.070130
pazar 17 Nisan 2022125.3171540.000%126.359854126.435786126.523464126.435465126.441514
cumartesi 16 Nisan 2022125.3171540.000%126.408464126.433625126.435465126.435465126.435465
cuma 15 Nisan 2022125.3171540.000%125.910953126.391850126.672035125.914463126.435465
perþembe 14 Nisan 2022125.317154-0.434%125.131962125.538554125.987008125.687953125.898943
çarþamba 13 Nisan 2022125.863662+0.301%125.351457125.718715126.298009125.391993125.684508
salý 12 Nisan 2022125.485683-0.168%124.873979125.397351125.746537125.416957125.390471
pazartesi 11 Nisan 2022125.697248+1.223%124.231969125.192310125.764501124.231969125.396494
pazar 10 Nisan 2022124.1782520.000%124.040098124.279815124.340566124.303757124.237942
cumartesi 09 Nisan 2022124.1782520.000%124.283990124.302589124.303757124.303757124.303757
cuma 08 Nisan 2022124.178252+0.172%123.687976124.160523124.653536123.956484124.303757
perþembe 07 Nisan 2022123.964822+0.079%123.511500123.819666124.000533123.795546123.969466
çarþamba 06 Nisan 2022123.867069+0.824%123.537506123.827974124.048460123.601547123.795507
salý 05 Nisan 2022122.855320+0.091%122.423558122.982818123.666501122.795971123.604981
pazartesi 04 Nisan 2022122.744207+0.227%122.291485122.679373122.929011122.688470122.791976
pazar 03 Nisan 2022122.466522122.506933122.508947122.551535122.507071122.506994
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
122.466522138.970515131.8722424.18463411.5091

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr USD / JPY baþka döviz kurlarý ile:
USD / AUDUSD / CADUSD / CHFUSD / EURUSD / GBPUSD / NTDUSD / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).