fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 397.61 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1276 USD
1 EUR=120.48 JPY
1 EUR=0.8957 GBP
1 USD=106.85 JPY
1 USD=0.9423 CHF
1 GBP=1.2589 USD
1 USD=1.3601 CAD
1 USD=1.4408 AUD
1 EUR=1.0625 CHF
1 EUR=7.74 TRY
1 USD=6.87 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2019 FXTOP
Dersler: 11 Temmuz 2020
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 11 Temmuz 2020
1 XAU-Altýn (gram) [Altýn]=51.3598 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 XAU=51.359807 EUR
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=0.0195 XAU-Altýn (gram) [Altýn]1 EUR=0.01947 XAU
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
01 Mart 2020 / 12 Temmuz 2020
TarihXAU/EUR (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
pazar 12 Temmuz 202051.19624151.19624151.19624151.19624151.196241
cumartesi 11 Temmuz 202051.3598070.000%51.19624151.19624151.19624151.19624151.196241
cuma 10 Temmuz 202051.359807-0.160%51.03371351.31757351.60712651.35980751.196241
perþembe 09 Temmuz 202051.441983+0.160%51.19624151.33147051.52442251.35980751.359807
çarþamba 08 Temmuz 202051.359807+0.958%51.11484851.28448451.52442251.19624151.359807
salý 07 Temmuz 202050.872214+0.475%50.55226350.84691351.27789450.71173451.196241
pazartesi 06 Temmuz 202050.631873-0.315%50.47290350.63373350.79184750.71173450.711734
pazar 05 Temmuz 202050.7918470.000%50.71173450.71173450.71173450.71173450.711734
cumartesi 04 Temmuz 202050.7918470.000%50.71173450.71173450.71173450.71173450.711734
cuma 03 Temmuz 202050.791847+0.316%50.71173450.78555450.87221450.79184750.711734
perþembe 02 Temmuz 202050.631873+0.157%50.15794050.59392250.87221450.63187350.791847
çarþamba 01 Temmuz 202050.552263-0.472%50.23631250.88835251.27789450.95283650.552263
salý 30 Haziran 202050.791847+0.316%50.63187350.79978851.11484850.71173450.952836
pazartesi 29 Haziran 202050.631873+0.787%50.31492950.64145450.87221450.71173450.711734
pazar 28 Haziran 202050.2363120.000%50.71173450.71173450.71173450.71173450.711734
cumartesi 27 Haziran 202050.2363120.000%50.71173450.71173450.71173450.71173450.711734
cuma 26 Haziran 202050.236312-0.625%50.15794050.52144350.79184750.55226350.711734
perþembe 25 Haziran 202050.552263+0.314%50.23631250.45661450.63187350.31492950.552263
çarþamba 24 Haziran 202050.393792+0.627%50.15794050.38106850.71173450.23631250.314929
salý 23 Haziran 202050.079812-0.467%49.84688350.08549150.39379250.07981250.236312
pazartesi 22 Haziran 202050.314929+1.252%50.00192850.22383350.55226350.07981250.079812
pazar 21 Haziran 202049.6927970.000%50.00192850.07920650.07981250.07981250.079812
cumartesi 20 Haziran 202049.6927970.000%50.07981250.07981250.07981250.07981250.079812
cuma 19 Haziran 202049.692797+0.464%49.38746549.71006350.15794049.46344550.079812
perþembe 18 Haziran 202049.463445+0.154%49.23620149.39674249.61611049.38746549.463445
çarþamba 17 Haziran 202049.387465+0.461%49.01103649.28949249.53966049.31171749.387465
salý 16 Haziran 202049.160917+0.917%48.86206649.12253849.46344549.01103649.311717
pazartesi 15 Haziran 202048.713999-1.667%48.64030249.16569849.53966049.53966049.011036
pazar 14 Haziran 202049.5396600.000%49.46344549.47092249.53966049.46344549.539660
cumartesi 13 Haziran 202049.5396600.000%49.46344549.46344549.46344549.46344549.463445
cuma 12 Haziran 202049.539660+0.770%49.08586249.34075749.76972049.16091749.463445
perþembe 11 Haziran 202049.160917+0.765%48.71399949.04918749.31171749.16091749.160917
çarþamba 10 Haziran 202048.787920+0.152%48.42054148.69425149.16091748.64030249.160917
salý 09 Haziran 202048.713999+1.364%48.20275848.53931248.86206648.34772848.640302
pazartesi 08 Haziran 202048.058654+0.448%47.70213648.15087348.42054147.91540948.347728
pazar 07 Haziran 202047.8441060.000%47.91540947.98520447.98692547.98692547.915409
cumartesi 06 Haziran 202047.8441060.000%47.98692547.98692547.98692547.98692547.986925
cuma 05 Haziran 202047.844106-1.786%47.49075248.24600448.71399948.64030247.986925
perþembe 04 Haziran 202048.713999-0.455%48.34772848.78206149.16091748.56682748.640302
çarþamba 03 Haziran 202048.936437-2.283%48.42054149.17321749.84688349.76972048.566827
salý 02 Haziran 202050.0798120.000%49.53966050.05209850.39379250.23631249.769720
pazartesi 01 Haziran 202050.079812+0.156%50.00192850.21912150.39379250.07981250.236312
pazar 31 Mayýs 202050.0019280.000%50.07981250.15069750.15794050.15794050.079812
cumartesi 30 Mayýs 202050.0019280.000%50.15794050.15794050.15794050.15794050.157940
cuma 29 Mayýs 202050.001928-0.311%48.78792049.98654450.39379249.92428550.157940
perþembe 28 Mayýs 202050.157940+0.780%49.69279750.06526350.39379249.92428549.924285
çarþamba 27 Mayýs 202049.769720-1.238%49.53966050.00258750.31492950.15794049.924285
salý 26 Mayýs 202050.393792-1.097%50.00192850.62471851.11484851.03371350.079812
pazartesi 25 Mayýs 202050.952836-0.475%50.79184751.01603051.19624151.19624151.033713
pazar 24 Mayýs 202051.1962410.000%51.19624151.19687551.27789451.19624151.196241
cumartesi 23 Mayýs 202051.1962410.000%51.19624151.19624151.19624151.19624151.196241
cuma 22 Mayýs 202051.196241+0.955%50.63187350.99279551.27789450.71173451.196241
perþembe 21 Mayýs 202050.711734-0.946%50.39379250.87227151.19624151.19624150.711734
çarþamba 20 Mayýs 202051.196241+0.159%50.95283651.30436351.44198351.35980751.196241
salý 19 Mayýs 202051.114848-0.477%50.79184751.12200151.44198351.03371351.359807
pazartesi 18 Mayýs 202051.359807-0.479%50.87221451.88309652.53470551.85683851.033713
pazar 17 Mayýs 202051.6071260.000%51.85683851.85725251.94061351.85683851.856838
cumartesi 16 Mayýs 202051.6071260.000%51.85683851.85683851.85683851.85683851.856838
cuma 15 Mayýs 202051.607126+0.161%51.44198351.67641552.10897851.44198351.856838
perþembe 14 Mayýs 202051.524422+1.923%50.95283651.21699051.77333251.03371351.441983
çarþamba 13 Mayýs 202050.552263+0.157%50.39379250.61514351.03371350.47290351.033713
salý 12 Mayýs 202050.472903-0.157%50.31492950.52683050.71173450.47290350.472903
pazartesi 11 Mayýs 202050.552263-0.943%50.31492950.55855550.79184750.63187350.472903
pazar 10 Mayýs 202051.0337130.000%49.92428549.99445550.63187349.92428550.552263
cumartesi 09 Mayýs 202051.0337130.000%49.92428549.93020250.55226350.00192849.924285
cuma 08 Mayýs 202051.033713+0.794%50.07981250.84912951.11484850.95283650.079812
perþembe 07 Mayýs 202050.631873+0.315%50.15794050.55125251.11484850.23631250.952836
çarþamba 06 Mayýs 202050.472903+0.471%50.07981250.45975750.79184750.55226350.236312
salý 05 Mayýs 202050.2363120.000%50.00192850.29368150.71173450.15794050.552263
pazartesi 04 Mayýs 202050.236312-0.313%49.69279750.08113550.39379249.84688350.157940
pazar 03 Mayýs 202050.3937920.000%49.31171749.36651049.84688349.31171749.846883
cumartesi 02 Mayýs 202050.3937920.000%49.31171749.31348149.76972049.46344549.311717
cuma 01 Mayýs 202050.3937920.000%48.93643749.43597949.92428549.53966049.539660
perþembe 30 Nisan 202050.393792-0.157%49.38746550.36718050.87221450.63187349.539660
çarþamba 29 Nisan 202050.472903+0.314%50.31492950.57020150.79184750.79184750.631873
salý 28 Nisan 202050.314929-1.095%50.23631250.57603650.95283650.87221450.791847
pazartesi 27 Nisan 202050.872214-1.266%50.63187350.99172851.35980751.27789450.952836
pazar 26 Nisan 202051.5244220.000%51.27789451.34311451.35980751.27789451.277894
cumartesi 25 Nisan 202051.5244220.000%51.27789451.28009051.35980751.27789451.277894
cuma 24 Nisan 202051.5244220.000%50.95283651.47521851.85683851.60712651.277894
perþembe 23 Nisan 202051.524422+1.763%50.79184751.25905951.77333250.95283651.607126
çarþamba 22 Nisan 202050.631873+1.890%49.76972050.34437651.11484849.92428550.952836
salý 21 Nisan 202049.692797-0.618%49.31171749.92313450.39379250.15794049.846883
pazartesi 20 Nisan 202050.001928-0.467%49.53966049.85011550.31492949.76972050.236312
pazar 19 Nisan 202050.2363120.000%49.76972049.77494849.84688349.76972049.769720
cumartesi 18 Nisan 202050.2363120.000%49.76972049.76972049.76972049.76972049.769720
cuma 17 Nisan 202050.236312-1.562%49.69279750.23409350.87221450.87221449.769720
perþembe 16 Nisan 202051.0337130.000%50.55226350.87500251.35980750.55226350.952836
çarþamba 15 Nisan 202051.033713+0.159%50.15794050.56631051.03371350.55226350.552263
salý 14 Nisan 202050.952836+2.853%50.23631250.62871851.19624150.47290350.552263
pazartesi 13 Nisan 202049.5396600.000%49.46344549.88941150.71173449.46344550.472903
pazar 12 Nisan 202049.5396600.000%49.46344549.53237949.53966049.53966049.463445
cumartesi 11 Nisan 202049.5396600.000%49.53966049.53966049.53966049.53966049.539660
cuma 10 Nisan 202049.5396600.000%49.46344549.50817649.61611049.53966049.539660
perþembe 09 Nisan 202049.539660+1.387%48.71399949.11992049.69279748.71399949.539660
çarþamba 08 Nisan 202048.862066+0.608%48.56682748.78164349.01103648.64030248.713999
salý 07 Nisan 202048.566827-1.057%48.42054149.05019249.84688349.46344548.640302
pazartesi 06 Nisan 202049.085862+1.985%47.84410648.66230949.69279748.20275849.463445
pazar 05 Nisan 202048.1305980.000%48.13059848.19545548.20275848.20275848.130598
cumartesi 04 Nisan 202048.1305980.000%48.20275848.20275848.20275848.20275848.202758
cuma 03 Nisan 202048.130598+1.048%47.70213647.99699948.34772847.77301548.202758
perþembe 02 Nisan 202047.631466+2.222%46.52856647.10879947.98692546.73145347.773015
çarþamba 01 Nisan 202046.595999-1.304%45.79948646.49347247.00473645.93034246.731453
salý 31 Mart 202047.211805-0.294%45.93034246.94260647.35086847.21180545.930342
pazartesi 30 Mart 202047.350868-0.147%46.59599947.08316947.35086846.79947547.281234
pazar 29 Mart 202047.4207070.000%46.66362846.68109146.86769646.66362846.799475
cumartesi 28 Mart 202047.4207070.000%46.66362846.66372346.79947546.66362846.663628
cuma 27 Mart 202047.420707-0.590%46.66362847.22729347.77301547.42070746.663628
perþembe 26 Mart 202047.702136-0.593%47.07355747.46065847.98692547.56100547.350868
çarþamba 25 Mart 202047.986925+0.597%47.49075247.93717048.71399948.56682747.702136
salý 24 Mart 202047.702136+4.748%46.39428547.46384848.78792046.86769648.566827
pazartesi 23 Mart 202045.539999+1.416%44.46921145.38525246.86769644.96676846.799475
pazar 22 Mart 202044.9039660.000%44.71660644.74783445.34730544.71660645.029747
cumartesi 21 Mart 202044.9039660.000%44.71660644.71678144.96676844.71660644.716606
cuma 20 Mart 202044.903966+2.374%44.22453844.72345445.41135544.22453844.716606
perþembe 19 Mart 202043.862537-1.091%43.27219343.96464544.59256543.74318344.346537
çarþamba 18 Mart 202044.346537-1.379%43.44762144.25594245.02974744.77888543.743183
salý 17 Mart 202044.966768+4.056%42.52809443.68588645.47558643.38898745.029747
pazartesi 16 Mart 202043.214031-4.704%41.86359343.68492145.02974744.59256543.272193
pazar 15 Mart 202045.3473050.000%43.92245844.13123545.34730544.10320944.592565
cumartesi 14 Mart 202045.3473050.000%44.10320944.10700944.28545444.16379044.103209
cuma 13 Mart 202045.347305-0.987%43.80277945.05611146.19431045.34730544.103209
perþembe 12 Mart 202045.799486-2.564%44.90396646.20355847.07355746.79947545.475586
çarþamba 11 Mart 202047.004736+0.146%46.59599947.02707247.35086847.00473646.799475
salý 10 Mart 202046.936116-0.292%46.73145346.99386847.21180547.00473647.004736
pazartesi 09 Mart 202047.073557-1.318%46.73145347.24044448.13059847.91540947.004736
pazar 08 Mart 202047.7021360.000%47.42070747.68600848.13059847.70213647.986925
cumartesi 07 Mart 202047.7021360.000%47.70213647.70213647.70213647.70213647.702136
cuma 06 Mart 202047.702136+0.148%46.73145347.75899748.13059847.84410647.702136
perþembe 05 Mart 202047.631466+0.148%47.21180547.50505948.05865447.28123447.773015
çarþamba 04 Mart 202047.561005+2.515%47.07355747.34312147.70213647.28123447.281234
salý 03 Mart 202046.394285+0.433%45.79948646.45706947.49075245.86482147.281234
pazartesi 02 Mart 202046.194310-2.586%45.73433846.29480246.73145346.12803445.864821
pazar 01 Mart 202047.42070746.12803446.18957646.19431046.19431046.128034
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
43.21403151.60712649.2185081.96513621.2225

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr XAU / EUR baþka döviz kurlarý ile:
XAU / AUDXAU / CADXAU / CHFXAU / GBPXAU / JPYXAU / NTDXAU / SEKXAU / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).