fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 454.13 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1904 USD
1 EUR=130.2 JPY
1 EUR=0.8652 GBP
1 USD=109.38 JPY
1 USD=0.9239 CHF
1 GBP=1.3759 USD
1 USD=1.2543 CAD
1 USD=1.3116 AUD
1 EUR=1.0998 CHF
1 EUR=9.7 TRY
1 USD=8.15 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 12 Nisan 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 12 Nisan 2021
1 XAU-Altýn (gram) [Altýn]=46.7995 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 XAU=46.799475 EUR
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=0.0214 XAU-Altýn (gram) [Altýn]1 EUR=0.021368 XAU
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
06 Aralýk 2020 / 13 Nisan 2021
TarihXAU/EUR (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
salý 13 Nisan 202146.59599946.75881746.93611646.79947546.663628
pazartesi 12 Nisan 202146.799475-0.582%46.66362846.94188647.14258047.14258046.799475
pazar 11 Nisan 202147.0735570.000%47.07355747.14253247.14258047.14258047.142580
cumartesi 10 Nisan 202147.0735570.000%47.14258047.14258047.14258047.14258047.142580
cuma 09 Nisan 202147.073557-0.732%46.86769647.24156247.42070747.35086847.142580
perþembe 08 Nisan 202147.420707+0.737%47.00473647.24030747.49075247.07355747.350868
çarþamba 07 Nisan 202147.073557-0.439%46.86769647.06880647.21180547.21180547.073557
salý 06 Nisan 202147.281234+0.147%47.00473647.20147647.35086847.00473647.211805
pazartesi 05 Nisan 202147.2118050.000%46.93611647.14325447.49075247.49075247.004736
pazar 04 Nisan 202147.2118050.000%47.49075247.49075247.49075247.49075247.490752
cumartesi 03 Nisan 202147.2118050.000%47.49075247.49075247.49075247.49075247.490752
cuma 02 Nisan 202147.2118050.000%47.14258047.37049647.49075247.21180547.490752
perþembe 01 Nisan 202147.211805+1.468%46.73145347.03298847.28123446.79947547.211805
çarþamba 31 Mart 202146.528566+0.434%46.06194846.38187946.93611646.26077646.799475
salý 30 Mart 202146.327434-0.720%45.99605146.45043746.79947546.79947546.260776
pazartesi 29 Mart 202146.663628-1.161%46.59599947.01430947.28123447.21180546.799475
pazar 28 Mart 202147.2118050.000%47.07355747.09239847.21180547.07355747.211805
cumartesi 27 Mart 202147.2118050.000%47.07355747.08154847.21180547.21180547.073557
cuma 26 Mart 202147.211805-0.294%47.00473647.15656347.35086847.21180547.211805
perþembe 25 Mart 202147.350868+0.589%47.00473647.19973947.49075247.21180547.211805
çarþamba 24 Mart 202147.073557+0.439%46.79947547.06242547.21180546.86769647.211805
salý 23 Mart 202146.8676960.000%46.66362846.87183647.14258046.86769646.867696
pazartesi 22 Mart 202146.867696-0.146%46.66362846.88137447.14258047.00473646.867696
pazar 21 Mart 202146.9361160.000%46.93611646.96722647.28123446.93611647.073557
cumartesi 20 Mart 202146.9361160.000%46.93611646.93998447.14258047.00473646.936116
cuma 19 Mart 202146.936116+0.584%46.66362846.92671147.14258046.79947546.936116
perþembe 18 Mart 202146.663628-0.145%46.39428546.82346147.14258046.93611646.799475
çarþamba 17 Mart 202146.731453-0.145%46.59599946.81839047.00473646.79947546.936116
salý 16 Mart 202146.799475+0.728%46.59599946.72284047.00473646.66362846.799475
pazartesi 15 Mart 202146.461329+1.012%46.39428546.56919146.79947546.52856646.663628
pazar 14 Mart 202145.9960510.000%46.46132946.46165646.52856646.46132946.528566
cumartesi 13 Mart 202145.9960510.000%46.46132946.46132946.46132946.46132946.461329
cuma 12 Mart 202145.996051-1.001%45.79948646.14556646.46132946.19431046.461329
perþembe 11 Mart 202146.461329+0.145%46.19431046.51515046.79947546.52856646.194310
çarþamba 10 Mart 202146.394285-0.144%46.19431046.39106646.52856646.32743446.528566
salý 09 Mart 202146.461329+1.734%45.66937446.07745046.52856645.66937446.327434
pazartesi 08 Mart 202145.6693740.000%45.47558645.85356246.19431045.86482145.669374
pazar 07 Mart 202145.6693740.000%45.86482145.86541445.93034245.86482145.864821
cumartesi 06 Mart 202145.6693740.000%45.86482145.86869745.93034245.93034245.864821
cuma 05 Mart 202145.669374-0.284%45.41135545.69895845.99605145.53999945.930342
perþembe 04 Mart 202145.799486+0.285%45.41135545.72885345.99605145.60459545.539999
çarþamba 03 Mart 202145.669374-0.994%45.41135545.91717746.32743446.26077645.604595
salý 02 Mart 202146.128034-0.430%45.66937446.06889346.39428545.99605146.260776
pazartesi 01 Mart 202146.3274340.000%45.93034246.37997746.79947546.19431045.996051
pazar 28 Þubat 202146.3274340.000%46.19431046.19431046.19431046.19431046.194310
cumartesi 27 Þubat 202146.3274340.000%46.19431046.19431046.19431046.19431046.194310
cuma 26 Þubat 202146.327434-1.153%45.66937446.49609146.86769646.73145346.194310
perþembe 25 Þubat 202146.867696-0.875%46.59599947.13010747.70213647.70213646.595999
çarþamba 24 Þubat 202147.281234-0.882%47.28123447.72753547.98692547.77301547.702136
salý 23 Þubat 202147.702136-0.148%47.56100547.82788847.98692547.84410647.773015
pazartesi 22 Þubat 202147.773015+0.743%47.28123447.61622747.98692547.35086847.844106
pazar 21 Þubat 202147.4207070.000%47.28123447.35052847.35086847.35086847.350868
cumartesi 20 Þubat 202147.4207070.000%47.35086847.35086847.35086847.35086847.350868
cuma 19 Þubat 202147.420707+0.295%46.86769647.12033647.49075247.21180547.350868
perþembe 18 Þubat 202147.281234-0.588%47.14258047.43977247.70213647.42070747.211805
çarþamba 17 Þubat 202147.561005-0.148%47.28123447.55884947.77301547.70213647.420707
salý 16 Þubat 202147.631466-1.185%47.56100548.03025648.34772848.20275847.702136
pazartesi 15 Þubat 202148.202758-0.150%48.13059848.25110248.42054148.42054148.202758
pazar 14 Þubat 202148.2751340.000%48.34772848.41988148.42054148.42054148.420541
cumartesi 13 Þubat 202148.2751340.000%48.42054148.42054148.42054148.42054148.420541
cuma 12 Þubat 202148.275134-1.051%48.13059848.32005048.56682748.34772848.420541
perþembe 11 Þubat 202148.7879200.000%48.27513448.69504048.93643748.86206648.347728
çarþamba 10 Þubat 202148.787920-0.152%48.64030248.84709549.16091748.78792048.936437
salý 09 Þubat 202148.8620660.000%48.71399948.91010249.08586248.86206648.787920
pazartesi 08 Þubat 202148.862066+1.368%48.34772848.64834849.08586248.42054148.862066
pazar 07 Þubat 202148.2027580.000%48.42054148.42145548.49357448.42054148.420541
cumartesi 06 Þubat 202148.2027580.000%48.42054148.42054148.42054148.42054148.420541
cuma 05 Þubat 202148.202758+0.450%48.05865448.34200848.64030248.20275848.420541
perþembe 04 Þubat 202147.986925-2.239%47.91540948.53091349.01103649.01103648.202758
çarþamba 03 Þubat 202149.085862+0.153%49.01103649.09176449.31171749.08586249.011036
salý 02 Þubat 202149.011036-1.067%48.86206649.26147049.61611049.61611049.085862
pazartesi 01 Þubat 202149.539660+0.308%49.01103649.45989349.76972049.01103649.616110
pazar 31 Ocak 202149.3874650.000%48.93643748.94393949.01103648.93643749.011036
cumartesi 30 Ocak 202149.3874650.000%48.93643748.93643748.93643748.93643748.936437
cuma 29 Ocak 202149.387465+0.461%48.78792049.08073449.61611048.86206648.936437
perþembe 28 Ocak 202149.160917+0.459%48.64030248.90716049.38746548.93643748.862066
çarþamba 27 Ocak 202148.936437-0.304%48.78792048.91908349.23620148.93643748.936437
salý 26 Ocak 202149.085862-0.305%48.86206649.09045849.31171749.16091748.936437
pazartesi 25 Ocak 202149.236201+0.766%48.86206649.10188849.38746549.01103649.160917
pazar 24 Ocak 202148.8620660.000%48.93643748.94281849.01103648.93643749.011036
cumartesi 23 Ocak 202148.8620660.000%48.93643748.93908749.01103649.01103648.936437
cuma 22 Ocak 202148.862066-0.912%48.56682749.06828149.46344549.38746549.011036
perþembe 21 Ocak 202149.311717-0.153%49.16091749.50030149.69279749.69279749.387465
çarþamba 20 Ocak 202149.387465+1.536%48.71399949.21216549.69279748.78792049.692797
salý 19 Ocak 202148.640302-0.454%48.64030248.84547249.01103648.93643748.787920
pazartesi 18 Ocak 202148.862066-0.152%48.05865448.81624049.01103648.64030248.936437
pazar 17 Ocak 202148.9364370.000%48.56682748.63804748.64030248.64030248.640302
cumartesi 16 Ocak 202148.9364370.000%48.64030248.64030248.64030248.64030248.640302
cuma 15 Ocak 202148.9364370.000%48.49357448.89487349.16091748.86206648.640302
perþembe 14 Ocak 202148.936437-0.457%48.56682748.80751949.08586248.78792048.862066
çarþamba 13 Ocak 202149.160917+0.765%48.71399948.97487749.16091748.86206648.787920
salý 12 Ocak 202148.7879200.000%48.56682748.94909749.31171748.71399948.862066
pazartesi 11 Ocak 202148.787920-0.303%48.05865448.70084548.93643748.64030248.713999
pazar 10 Ocak 202148.9364370.000%48.56682748.56989248.64030248.56682748.640302
cumartesi 09 Ocak 202148.9364370.000%48.56682748.57062148.64030248.64030248.566827
cuma 08 Ocak 202148.936437-2.435%48.20275849.46052950.23631250.15794048.640302
perþembe 07 Ocak 202150.157940-0.624%49.92428550.15047050.39379250.07981250.157940
çarþamba 06 Ocak 202150.472903-1.099%49.76972050.56234651.03371350.95283650.079812
salý 05 Ocak 202151.033713+0.476%50.71173450.93674751.19624150.95283650.952836
pazartesi 04 Ocak 202150.791847+2.370%49.76972050.61626451.03371349.76972050.952836
pazar 03 Ocak 202149.6161100.000%49.69279750.10856550.15794050.15794049.769720
cumartesi 02 Ocak 202149.6161100.000%50.00192850.14922350.15794050.00192850.157940
cuma 01 Ocak 202149.6161100.000%49.84688350.02630850.15794049.84688350.001928
perþembe 31 Aralýk 202049.616110+0.463%49.31171749.62976450.00192849.53966049.846883
çarþamba 30 Aralýk 202049.387465+0.307%49.16091749.31935549.53966049.31171749.539660
salý 29 Aralýk 202049.236201-1.072%49.16091749.33458549.46344549.31171749.311717
pazartesi 28 Aralýk 202049.769720+0.619%49.23620149.59660350.00192849.61611049.311717
pazar 27 Aralýk 202049.4634450.000%49.16091749.17526449.61611049.16091749.616110
cumartesi 26 Aralýk 202049.4634450.000%49.16091749.18134049.53966049.53966049.160917
cuma 25 Aralýk 202049.4634450.000%49.16091749.55125149.69279749.61611049.539660
perþembe 24 Aralýk 202049.463445+0.154%49.31171749.48475849.61611049.38746549.616110
çarþamba 23 Aralýk 202049.3874650.000%49.01103649.29108049.46344549.16091749.387465
salý 22 Aralýk 202049.387465-0.307%49.08586249.30913649.53966049.31171749.160917
pazartesi 21 Aralýk 202049.539660+0.154%49.23620149.68359950.31492949.46344549.311717
pazar 20 Aralýk 202049.4634450.000%49.31171749.32878749.46344549.31171749.387465
cumartesi 19 Aralýk 202049.4634450.000%49.31171749.31171749.31171749.31171749.311717
cuma 18 Aralýk 202049.463445-0.462%49.23620149.39761249.61611049.38746549.311717
perþembe 17 Aralýk 202049.692797+1.546%49.01103649.31582849.76972049.16091749.387465
çarþamba 16 Aralýk 202048.936437-0.152%48.78792049.04575949.23620149.01103649.160917
salý 15 Aralýk 202049.011036+1.067%48.27513448.76493749.16091748.34772849.011036
pazartesi 14 Aralýk 202048.493574-0.754%48.13059848.46527048.71399948.71399948.347728
pazar 13 Aralýk 202048.8620660.000%48.71399948.84412948.86206648.86206648.713999
cumartesi 12 Aralýk 202048.8620660.000%48.86206648.86206648.86206648.86206648.862066
cuma 11 Aralýk 202048.862066-0.152%48.49357448.70438149.01103648.64030248.862066
perþembe 10 Aralýk 202048.936437-0.152%48.56682748.79163249.01103648.93643748.640302
çarþamba 09 Aralýk 202049.011036-1.220%48.71399949.24413749.69279749.69279748.936437
salý 08 Aralýk 202049.616110+1.080%49.38746549.56630649.76972049.46344549.692797
pazartesi 07 Aralýk 202049.085862+0.763%48.42054148.93311849.53966048.71399949.463445
pazar 06 Aralýk 202048.71399948.71399948.71857448.78792048.71399948.713999
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
45.66937451.03371348.1280341.31930612.9150

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr XAU / EUR baþka döviz kurlarý ile:
XAU / AUDXAU / CADXAU / CHFXAU / GBPXAU / JPYXAU / NTDXAU / SEKXAU / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).