fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 495.63 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1787 USD
1 EUR=130.05 JPY
1 EUR=0.8547 GBP
1 USD=110.33 JPY
1 USD=0.9185 CHF
1 GBP=1.3791 USD
1 USD=1.256 CAD
1 USD=1.3583 AUD
1 EUR=1.0826 CHF
1 EUR=10.1 TRY
1 USD=8.57 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 26 Temmuz 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 26 Temmuz 2021
1 XAU-Altýn (gram) [Altýn]=49.0859 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 XAU=49.085862 EUR
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=0.0204 XAU-Altýn (gram) [Altýn]1 EUR=0.020372 XAU
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
17 Mart 2021 / 26 Temmuz 2021
TarihXAU/EUR (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
pazartesi 26 Temmuz 202149.085862-0.305%48.93643749.18704349.38746549.23620149.011036
pazar 25 Temmuz 202149.2362010.000%49.23620149.23620149.23620149.23620149.236201
cumartesi 24 Temmuz 202149.2362010.000%49.23620149.23620149.23620149.23620149.236201
cuma 23 Temmuz 202149.236201+0.613%48.93643749.25268349.38746549.31171749.236201
perþembe 22 Temmuz 202148.936437-0.609%48.86206649.14611749.38746549.16091749.311717
çarþamba 21 Temmuz 202149.236201-1.225%49.08586249.28220849.53966049.38746549.160917
salý 20 Temmuz 202149.846883+0.930%49.31171749.49926949.84688349.38746549.387465
pazartesi 19 Temmuz 202149.387465-0.614%49.01103649.31171749.46344549.31171749.387465
pazar 18 Temmuz 202149.6927970.000%49.31171749.37891449.38746549.38746549.311717
cumartesi 17 Temmuz 202149.6927970.000%49.31171749.38113049.38746549.31171749.387465
cuma 16 Temmuz 202149.6927970.000%49.31171749.59049449.84688349.76972049.311717
perþembe 15 Temmuz 202149.692797+0.155%49.53966049.69097949.84688349.61611049.769720
çarþamba 14 Temmuz 202149.616110+0.617%49.31171749.49799749.76972049.38746549.616110
salý 13 Temmuz 202149.311717+1.534%48.93643749.15384649.38746548.93643749.311717
pazartesi 12 Temmuz 202148.566827-0.604%48.56682748.88791849.01103648.93643748.936437
pazar 11 Temmuz 202148.8620660.000%48.93643748.93643748.93643748.93643748.936437
cumartesi 10 Temmuz 202148.8620660.000%48.93643748.93643748.93643748.93643748.936437
cuma 09 Temmuz 202148.862066-0.304%48.78792048.95904749.08586248.93643748.936437
perþembe 08 Temmuz 202149.011036-0.457%48.71399949.05511249.38746549.16091748.936437
çarþamba 07 Temmuz 202149.236201+0.153%48.78792049.05006049.23620148.86206649.160917
salý 06 Temmuz 202149.160917+1.223%48.49357448.86164849.23620148.56682748.862066
pazartesi 05 Temmuz 202148.566827+0.151%48.34772848.50956248.56682748.42054148.566827
pazar 04 Temmuz 202148.4935740.000%48.42054148.42054148.42054148.42054148.420541
cumartesi 03 Temmuz 202148.4935740.000%48.42054148.42054148.42054148.42054148.420541
cuma 02 Temmuz 202148.493574+0.603%48.20275848.37825648.71399948.20275848.420541
perþembe 01 Temmuz 202148.202758+1.199%47.91540948.12874348.27513447.98692548.202758
çarþamba 30 Haziran 202147.631466+0.296%47.42070747.74391848.13059847.56100547.986925
salý 29 Haziran 202147.490752-1.034%47.35086847.80448647.98692547.91540947.561005
pazartesi 28 Haziran 202147.9869250.000%47.77301547.96441048.13059847.98692547.915409
pazar 27 Haziran 202147.9869250.000%47.98692547.98692547.98692547.98692547.986925
cumartesi 26 Haziran 202147.9869250.000%47.98692547.98692547.98692547.98692547.986925
cuma 25 Haziran 202147.9869250.000%47.77301547.92778648.13059847.84410647.986925
perþembe 24 Haziran 202147.986925-0.448%47.77301547.92306348.20275847.98692547.844106
çarþamba 23 Haziran 202148.202758+0.450%47.84410648.00258048.20275847.91540947.986925
salý 22 Haziran 202147.986925+0.149%47.77301548.08884648.27513448.13059847.915409
pazartesi 21 Haziran 202147.915409-0.298%47.77301548.09195248.27513447.77301548.130598
pazar 20 Haziran 202148.0586540.000%47.77301547.84400747.84410647.84410647.773015
cumartesi 19 Haziran 202148.0586540.000%47.84410647.84410647.84410647.84410647.844106
cuma 18 Haziran 202148.0586540.000%47.70213648.10789548.42054147.91540947.844106
perþembe 17 Haziran 202148.058654-2.541%47.70213648.37810448.86206648.56682747.915409
çarþamba 16 Haziran 202149.311717-0.307%48.49357449.21999349.38746549.31171748.566827
salý 15 Haziran 202149.4634450.000%49.08586249.39902949.53966049.53966049.311717
pazartesi 14 Haziran 202149.463445-0.923%48.93643749.46196349.84688349.84688349.539660
pazar 13 Haziran 202149.9242850.000%49.84688349.84688349.84688349.84688349.846883
cumartesi 12 Haziran 202149.9242850.000%49.84688349.84688349.84688349.84688349.846883
cuma 11 Haziran 202149.924285+0.155%49.76972050.02916250.23631250.15794049.846883
perþembe 10 Haziran 202149.8468830.000%49.46344549.87152650.15794049.84688350.157940
çarþamba 09 Haziran 202149.846883+0.155%49.76972049.92617350.07981250.00192849.846883
salý 08 Haziran 202149.769720-0.155%49.76972050.03257650.23631250.07981250.001928
pazartesi 07 Haziran 202149.846883-0.155%49.76972049.91441450.07981250.00192850.079812
pazar 06 Haziran 202149.9242850.000%50.00192850.00192850.00192850.00192850.001928
cumartesi 05 Haziran 202149.9242850.000%50.00192850.00192850.00192850.00192850.001928
cuma 04 Haziran 202149.924285+0.932%49.31171749.75310650.07981249.61611050.001928
perþembe 03 Haziran 202149.463445-1.385%49.38746549.91312050.31492950.23631249.616110
çarþamba 02 Haziran 202150.157940+0.312%49.84688350.08241850.31492950.00192850.236312
salý 01 Haziran 202150.001928-0.467%49.69279750.13049150.39379250.15794050.001928
pazartesi 31 Mayýs 202150.236312+0.156%50.07981250.21223450.31492950.15794050.157940
pazar 30 Mayýs 202150.1579400.000%50.15794050.23303450.23631250.23631250.157940
cumartesi 29 Mayýs 202150.1579400.000%50.23631250.23631250.23631250.23631250.236312
cuma 28 Mayýs 202150.157940+0.624%49.84688350.02493750.23631250.00192850.236312
perþembe 27 Mayýs 202149.846883-0.310%49.76972049.98851150.15794050.00192850.001928
çarþamba 26 Mayýs 202150.001928+1.089%49.84688350.02027950.31492949.84688350.001928
salý 25 Mayýs 202149.4634450.000%49.23620149.52638449.84688349.53966049.846883
pazartesi 24 Mayýs 202149.463445-0.154%49.38746549.61440549.76972049.61611049.539660
pazar 23 Mayýs 202149.5396600.000%49.61611049.62090649.69279749.61611049.616110
cumartesi 22 Mayýs 202149.5396600.000%49.61611049.61611049.61611049.61611049.616110
cuma 21 Mayýs 202149.539660+0.308%49.16091749.42598149.76972049.31171749.616110
perþembe 20 Mayýs 202149.387465-0.461%49.23620149.39137249.61611049.38746549.311717
çarþamba 19 Mayýs 202149.616110+1.080%48.78792049.22544749.69279749.16091749.387465
salý 18 Mayýs 202149.0858620.000%49.08586249.26765149.53966049.38746549.160917
pazartesi 17 Mayýs 202149.085862+0.763%48.78792049.11090749.38746548.78792049.387465
pazar 16 Mayýs 202148.7139990.000%48.78792048.78817848.86206648.78792048.787920
cumartesi 15 Mayýs 202148.7139990.000%48.78792048.78792048.78792048.78792048.787920
cuma 14 Mayýs 202148.713999+0.606%48.42054148.65587448.86206648.56682748.787920
perþembe 13 Mayýs 202148.420541-0.602%48.27513448.44338848.64030248.34772848.566827
çarþamba 12 Mayýs 202148.713999+0.909%48.27513448.54876148.78792048.64030248.347728
salý 11 Mayýs 202148.275134-0.751%48.13059848.56708248.71399948.64030248.640302
pazartesi 10 Mayýs 202148.640302-0.303%48.34772848.55979948.71399948.34772848.640302
pazar 09 Mayýs 202148.7879200.000%48.34772848.41176448.42054148.42054148.347728
cumartesi 08 Mayýs 202148.7879200.000%48.34772848.41414848.42054148.34772848.420541
cuma 07 Mayýs 202148.787920+0.910%48.34772848.45448748.78792048.34772848.347728
perþembe 06 Mayýs 202148.347728+1.353%47.77301548.04985748.49357447.84410648.347728
çarþamba 05 Mayýs 202147.702136-0.593%47.49075247.67995247.91540947.63146647.844106
salý 04 Mayýs 202147.986925+0.299%47.42070747.72857448.05865447.77301547.631466
pazartesi 03 Mayýs 202147.844106+1.637%47.21180547.55346147.84410647.28123447.773015
pazar 02 Mayýs 202147.0735570.000%47.28123447.34252347.35086847.35086847.281234
cumartesi 01 Mayýs 202147.0735570.000%47.35086847.35086847.35086847.35086847.350868
cuma 30 Nisan 202147.073557+0.732%46.86769647.08166447.35086847.00473647.350868
perþembe 29 Nisan 202146.731453-1.017%46.66362847.12214547.42070747.21180547.004736
çarþamba 28 Nisan 202147.211805-0.441%47.00473647.15403947.28123447.28123447.211805
salý 27 Nisan 202147.420707+0.147%47.21180547.37545447.49075247.42070747.281234
pazartesi 26 Nisan 202147.350868-0.295%47.07355747.29421547.42070747.21180547.420707
pazar 25 Nisan 202147.4907520.000%47.21180547.21576247.28123447.21180547.211805
cumartesi 24 Nisan 202147.4907520.000%47.21180547.21180547.21180547.21180547.211805
cuma 23 Nisan 202147.490752-0.591%47.21180547.56311047.84410647.70213647.211805
perþembe 22 Nisan 202147.773015-0.743%47.49075247.79016347.98692547.91540947.702136
çarþamba 21 Nisan 202148.130598+1.647%47.49075247.73772248.13059847.49075247.915409
salý 20 Nisan 202147.350868-0.147%47.07355747.32888447.56100547.35086847.490752
pazartesi 19 Nisan 202147.420707-0.295%47.28123447.59706747.91540947.70213647.350868
pazar 18 Nisan 202147.5610050.000%47.63146647.63978447.70213647.63146647.702136
cumartesi 17 Nisan 202147.5610050.000%47.63146647.63146647.63146647.63146647.631466
cuma 16 Nisan 202147.561005+1.036%47.28123447.54142947.84410647.42070747.631466
perþembe 15 Nisan 202147.073557+0.732%46.59599946.99139747.56100546.59599947.350868
çarþamba 14 Nisan 202146.731453-0.727%46.52856646.80549647.07355746.93611646.595999
salý 13 Nisan 202147.073557+0.586%46.59599946.83002447.07355746.79947546.936116
pazartesi 12 Nisan 202146.799475-0.582%46.66362846.94188647.14258047.14258046.799475
pazar 11 Nisan 202147.0735570.000%47.07355747.14253247.14258047.14258047.142580
cumartesi 10 Nisan 202147.0735570.000%47.14258047.14258047.14258047.14258047.142580
cuma 09 Nisan 202147.073557-0.732%46.86769647.24156247.42070747.35086847.142580
perþembe 08 Nisan 202147.420707+0.737%47.00473647.24030747.49075247.07355747.350868
çarþamba 07 Nisan 202147.073557-0.439%46.86769647.06880647.21180547.21180547.073557
salý 06 Nisan 202147.281234+0.147%47.00473647.20147647.35086847.00473647.211805
pazartesi 05 Nisan 202147.2118050.000%46.93611647.14325447.49075247.49075247.004736
pazar 04 Nisan 202147.2118050.000%47.49075247.49075247.49075247.49075247.490752
cumartesi 03 Nisan 202147.2118050.000%47.49075247.49075247.49075247.49075247.490752
cuma 02 Nisan 202147.2118050.000%47.14258047.37049647.49075247.21180547.490752
perþembe 01 Nisan 202147.211805+1.468%46.73145347.03298847.28123446.79947547.211805
çarþamba 31 Mart 202146.528566+0.434%46.06194846.38187946.93611646.26077646.799475
salý 30 Mart 202146.327434-0.720%45.99605146.45043746.79947546.79947546.260776
pazartesi 29 Mart 202146.663628-1.161%46.59599947.01430947.28123447.21180546.799475
pazar 28 Mart 202147.2118050.000%47.07355747.09239847.21180547.07355747.211805
cumartesi 27 Mart 202147.2118050.000%47.07355747.08154847.21180547.21180547.073557
cuma 26 Mart 202147.211805-0.294%47.00473647.15656347.35086847.21180547.211805
perþembe 25 Mart 202147.350868+0.589%47.00473647.19973947.49075247.21180547.211805
çarþamba 24 Mart 202147.073557+0.439%46.79947547.06242547.21180546.86769647.211805
salý 23 Mart 202146.8676960.000%46.66362846.87183647.14258046.86769646.867696
pazartesi 22 Mart 202146.867696-0.146%46.66362846.88137447.14258047.00473646.867696
pazar 21 Mart 202146.9361160.000%46.93611646.96722647.28123446.93611647.073557
cumartesi 20 Mart 202146.9361160.000%46.93611646.93998447.14258047.00473646.936116
cuma 19 Mart 202146.936116+0.584%46.66362846.92671147.14258046.79947546.936116
perþembe 18 Mart 202146.663628-0.145%46.39428546.82346147.14258046.93611646.799475
çarþamba 17 Mart 202146.73145346.59599946.81839047.00473646.79947546.936116
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
46.32743450.23631248.3724271.10991111.7147

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr XAU / EUR baþka döviz kurlarý ile:
XAU / AUDXAU / CADXAU / CHFXAU / GBPXAU / JPYXAU / NTDXAU / SEKXAU / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).