fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 443.71 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.198 USD
1 EUR=124.79 JPY
1 EUR=0.8985 GBP
1 USD=104.17 JPY
1 USD=0.9048 CHF
1 GBP=1.3334 USD
1 USD=1.2952 CAD
1 USD=1.3561 AUD
1 EUR=1.0839 CHF
1 EUR=9.32 TRY
1 USD=7.78 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 30 Kasým 2020
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 30 Kasým 2020
31.103 XAU-Altýn (gram) [Altýn]=1 774.81 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 XAU=57.062496 USD
31.103 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=0.545016 XAU-Altýn (gram) [Altýn]1 USD=0.017525 XAU
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
29 Temmuz 2020 / 01 Aralýk 2020
Tarih31.103 XAU/USD (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
salý 01 Aralýk 20201775.9672621785.8297471799.9067671778.3099851778.964232
pazartesi 30 Kasým 20201774.814815-0.109%1765.3539821776.2385141788.7384161786.2074631778.245902
pazar 29 Kasým 20201776.7511180.000%1785.5223881785.8079781788.1838571785.6343281786.282090
cumartesi 28 Kasým 20201776.7511180.000%1785.5223881785.6284041785.6343281785.5223881785.634328
cuma 27 Kasým 20201776.751118-1.756%1775.6964291799.5211781813.4672751810.1033431785.522388
perþembe 26 Kasým 20201808.510638-0.068%1805.6893941811.1083771819.0060981808.0925641810.100304
çarþamba 25 Kasým 20201809.741248+0.211%1801.1830561809.0418921818.3114501807.3085111808.163885
salý 24 Kasým 20201805.936073-2.427%1800.0500761820.6752011839.5543481838.4642861802.585106
pazartesi 23 Kasým 20201850.855365-1.240%1830.8449611859.6678781876.4107421870.2302841838.454969
pazar 22 Kasým 20201874.0916270.000%1869.6766561870.1254791872.5987361870.1340691870.241325
cumartesi 21 Kasým 20201874.0916270.000%1870.1340691870.1352061870.1577291870.1577291870.134069
cuma 20 Kasým 20201874.091627+0.737%1860.0705331868.7826611881.0427891866.4292451870.157729
perþembe 19 Kasým 20201860.377358-0.930%1853.8887151864.4916971874.3022151872.4375991866.482704
çarþamba 18 Kasým 20201877.848101-0.750%1865.3883651877.3554211885.5476191880.0475441872.306477
salý 17 Kasým 20201892.038217+0.120%1877.0838611887.6197701893.7830941887.8980891880.036450
pazartesi 16 Kasým 20201889.776358-0.033%1866.5126181890.1067441899.6057691887.9537481888.023885
pazar 15 Kasým 20201890.4000000.000%1887.4082931887.7251241888.9952151887.6236041887.875598
cumartesi 14 Kasým 20201890.4000000.000%1887.6236041887.6268471887.6874001887.6874001887.623604
cuma 13 Kasým 20201890.400000+0.524%1873.9730161883.1764481897.6051361877.0397461887.687400
perþembe 12 Kasým 20201880.542265+0.852%1862.5624011872.5102161883.4944181866.4960381877.062003
çarþamba 11 Kasým 20201864.659271-0.829%1857.0015801872.8217471884.1226111876.0428571866.484945
salý 10 Kasým 20201880.254777+0.793%1860.5354331878.8241311890.4776361863.9100951876.009524
pazartesi 09 Kasým 20201865.463108-3.977%1851.5015671917.6694521966.3652891952.1674881863.667192
pazar 08 Kasým 20201942.7168580.000%1951.5845651952.8893761953.0180921953.0180921952.190476
cumartesi 07 Kasým 20201942.7168580.000%1952.9769741953.0159671953.0345391952.9769741953.018092
cuma 06 Kasým 20201942.716858+0.290%1934.8281511947.8940711961.5742571951.1270631952.976974
perþembe 05 Kasým 20201937.091503+1.804%1902.8262991924.6117461953.5495051902.8360391951.009901
çarþamba 04 Kasým 20201902.759740+0.162%1884.5909091899.9574211916.9804241909.7394141902.836039
salý 03 Kasým 20201899.675325+0.429%1886.7265371899.9576211910.9951061895.9641691909.780130
pazartesi 02 Kasým 20201891.558442+0.415%1874.0724641887.2383241896.0781761878.1000001895.942997
pazar 01 Kasým 20201883.7359100.000%1877.4115761877.5863441879.5806451877.4115761878.116129
cumartesi 31 Ekim 20201883.7359100.000%1877.4115761877.5119461880.0917871880.0917871877.411576
cuma 30 Ekim 20201883.735910+0.914%1864.4377001876.0491601890.6445881867.1520001880.091787
perþembe 29 Ekim 20201866.666667-0.196%1865.3568001875.2838561884.2676281876.9153351867.152000
çarþamba 28 Ekim 20201870.334928-1.994%1870.4625201892.9184911910.1361431906.1423951876.918530
salý 27 Ekim 20201908.387097+0.110%1897.5594861906.0486931911.8109851901.3107891906.275081
pazartesi 26 Ekim 20201906.290323+0.009%1891.9329071901.0916961909.3925691891.9329071901.378422
pazar 25 Ekim 20201906.1093250.000%1891.7875401903.7500431904.0930981904.0930981891.787540
cumartesi 24 Ekim 20201906.1093250.000%1903.7399681904.0628461904.0930981903.7399681904.093098
cuma 23 Ekim 20201906.109325+0.296%1895.6618591905.5222901915.5735061903.6264091903.739968
perþembe 22 Ekim 20201900.482315-1.224%1894.0705131911.5750571926.1769481925.4902601903.570048
çarþamba 21 Ekim 20201924.025974+1.170%1907.1354841919.9128871931.8195121907.1741941925.810065
salý 20 Ekim 20201901.771337-0.433%1894.4444441904.8418961915.1634301904.1779941907.177419
pazartesi 19 Ekim 20201910.048622+0.049%1895.8899681906.2848581916.5121951899.5753651904.177994
pazar 18 Ekim 20201909.1056910.000%1897.3543691898.8153421900.3889791898.7034041899.596434
cumartesi 17 Ekim 20201909.1056910.000%1898.7034041898.7239411898.9465151898.9319291898.703404
cuma 16 Ekim 20201909.105691+0.694%1898.4862241905.6536171913.2843141907.3192181898.931929
perþembe 15 Ekim 20201895.948136-0.765%1889.2294021899.6418431910.4323001901.0566341910.168026
çarþamba 14 Ekim 20201910.569106+0.497%1883.8186201898.9915731912.9495931891.3848631901.211974
salý 13 Ekim 20201901.129032-1.068%1887.1350481909.0774561924.8629691920.9951221891.439614
pazartesi 12 Ekim 20201921.661238+0.034%1918.0032521925.2170511934.6906711930.3888891923.884365
pazar 11 Ekim 20201921.0097720.000%1928.0717781929.9848011931.2091501929.9918431930.388889
cumartesi 10 Ekim 20201921.0097720.000%1929.7389891929.9724721929.9918431929.7389891929.991843
cuma 09 Ekim 20201921.009772+1.071%1893.6167471914.8349471930.0913541893.8019321929.738989
perþembe 08 Ekim 20201900.646204+0.765%1880.8048001890.2189891900.4207121887.8731941893.475040
çarþamba 07 Ekim 20201886.217949-1.651%1873.0591051885.1875171897.0935481877.1520001888.459069
salý 06 Ekim 20201917.886179+0.555%1877.1088001907.8229291921.5798051912.7435061877.185600
pazartesi 05 Ekim 20201907.293355+0.161%1887.7616751903.4922951917.5967481901.2905841912.431818
pazar 04 Ekim 20201904.2207790.000%1898.7293351899.3098141901.8019481899.0356561901.534091
cumartesi 03 Ekim 20201904.2207790.000%1898.9870341899.0317621899.0356561898.9870341899.035656
cuma 02 Ekim 20201904.220779-0.025%1890.1906301903.6413881917.5441181906.9464291898.987034
perþembe 01 Ekim 20201904.700162+0.864%1883.8858521898.4711561912.9364821885.0337621906.712662
çarþamba 30 Eylül 20201888.387097+0.374%1881.0353701890.4839881903.4343601896.6930531884.995177
salý 29 Eylül 20201881.350482+0.758%1876.1254021886.7272291900.1310681881.3870971896.781906
pazartesi 28 Eylül 20201867.200000+0.149%1850.4308431866.0099781882.4629031860.3760001881.590323
pazar 27 Eylül 20201864.4230770.000%1859.6864001861.0113061862.6362181861.0400001860.000000
cumartesi 26 Eylül 20201864.4230770.000%1860.9408001861.0312111861.0400001860.9408001861.040000
cuma 25 Eylül 20201864.423077+0.226%1852.3630571865.5674251875.5650081867.2000001861.040000
perþembe 24 Eylül 20201860.223642-1.197%1848.8492061860.3208911875.8282501862.4696491867.545600
çarþamba 23 Eylül 20201882.769726-1.371%1855.5796181882.2769791904.2361561900.4431821862.912141
salý 22 Eylül 20201908.943089-0.561%1893.8142161907.6542401920.2071781910.9772731900.443182
pazartesi 21 Eylül 20201919.706840-1.362%1883.4221511931.4534751957.0379541951.1301481911.215909
pazar 20 Eylül 20201946.2171050.000%1948.4177631950.5558291951.5980231950.5271831948.498355
cumartesi 19 Eylül 20201946.2171050.000%1950.5271831950.5372761950.6342671950.6342671950.527183
cuma 18 Eylül 20201946.217105+0.305%1941.7983611952.0189601961.0876031941.7983611950.634267
perþembe 17 Eylül 20201940.296053-1.424%1933.5885251946.0645771961.4584721959.5505801942.167213
çarþamba 16 Eylül 20201968.325041+0.303%1949.2141681961.3584811974.7254581955.2524751960.029851
salý 15 Eylül 20201962.376238+0.135%1947.8519741960.5711741970.1158941954.9604611955.264026
pazartesi 14 Eylül 20201959.735974+0.351%1937.8281511949.7124341963.6958681940.5000001955.202636
pazar 13 Eylül 20201952.8830310.000%1939.0343701941.7891771943.0886701939.0343701940.329508
cumartesi 12 Eylül 20201952.8830310.000%1939.0343701941.9218771942.2131151941.9016391942.213115
cuma 11 Eylül 20201952.883031-0.123%1936.7741411944.3930591955.6237621947.3937401941.901639
perþembe 10 Eylül 20201955.280528+0.812%1940.6321841949.6189651965.0561061947.7409241947.370675
çarþamba 09 Eylül 20201939.538715+1.379%1920.7549021935.1999551951.8247931933.0016421947.785479
salý 08 Eylül 20201913.149351-0.815%1907.1069691926.6369861940.2253291927.4551391930.503279
pazartesi 07 Eylül 20201928.874388-0.315%1924.3273621931.3632451941.0393441931.4828711927.295269
pazar 06 Eylül 20201934.9673200.000%1931.4845021934.2423401934.4199351934.4199351932.329527
cumartesi 05 Eylül 20201934.9673200.000%1934.3137251934.4097391934.4199351934.3137251934.419935
cuma 04 Eylül 20201934.967320-0.246%1916.9480521933.4300401941.4426231930.1091211934.313725
perþembe 03 Eylül 20201939.737274-0.732%1924.1009771936.6563611949.9868201943.4901641930.107492
çarþamba 02 Eylül 20201954.036244-1.540%1933.4264711957.3885601974.1721851969.8380171943.237705
salý 01 Eylül 20201984.602649+0.560%1964.4702971979.2056691993.3677201966.9703461969.639669
pazartesi 31 Aðustos 20201973.553719+0.375%1955.9588821968.3288351976.6202321965.1254131966.395387
pazar 30 Aðustos 20201966.1716170.000%1962.8712871964.7048781964.9851491964.7689771964.785479
cumartesi 29 Aðustos 20201966.1716170.000%1964.5214521964.7514751964.7689771964.7689771964.768977
cuma 28 Aðustos 20201966.171617+1.256%1923.8957651950.6453741974.3150911928.2626431964.529703
perþembe 27 Aðustos 20201941.776316+0.638%1912.0925321939.2385071976.4418601955.3983471928.332790
çarþamba 26 Aðustos 20201929.459902+0.442%1902.7819061930.2201711956.0958681927.6400651955.842975
salý 25 Aðustos 20201920.975610-1.089%1914.3598061927.7278971938.1855501929.5646481927.635179
pazartesi 24 Aðustos 20201942.131148+0.498%1922.9233281937.1380981961.9933771937.1412151929.649755
pazar 23 Aðustos 20201932.5123150.000%1936.5008211936.8027321939.1365131936.7816091937.323481
cumartesi 22 Aðustos 20201932.5123150.000%1936.7816091936.7878261936.9458131936.7816091936.781609
cuma 21 Aðustos 20201932.512315-0.194%1912.5219511940.2791461956.5749591947.8160921936.781609
perþembe 20 Aðustos 20201936.274510-2.318%1924.4048781940.7630701956.0412541928.9087951947.720854
çarþamba 19 Aðustos 20201982.225914-0.772%1924.7235771980.7368222006.7781512001.9832211928.552117
salý 18 Aðustos 20201997.651007+1.458%1978.1061361999.1311422014.2760941985.7976592002.234899
pazartesi 17 Aðustos 20201968.936877+1.172%1931.8499181959.2460471991.5520131944.6962231985.421405
pazar 16 Aðustos 20201946.1285010.000%1943.0311991944.5587881944.9917901944.5648601944.630542
cumartesi 15 Aðustos 20201946.1285010.000%1944.5648601944.5656861944.6059111944.5730711944.564860
cuma 14 Aðustos 20201946.128501+0.489%1933.9052291948.5154891963.5049831952.8396691944.573071
perþembe 13 Aðustos 20201936.661211+0.033%1913.2873381936.8478971965.9750421916.0048781953.034711
çarþamba 12 Aðustos 20201936.019737-0.595%1865.0477711920.4399731949.6595041912.5993491916.112195
salý 11 Aðustos 20201947.603306-4.632%1901.4473261979.2313922031.4878892027.5958551912.473941
pazartesi 10 Aðustos 20202042.187500-0.630%2020.2538592031.1909022049.3026092032.1551722027.597582
pazar 09 Aðustos 20202055.1304350.000%2031.8965522032.5678402033.2500002032.5603452031.896552
cumartesi 08 Aðustos 20202055.1304350.000%2031.9224142032.5029352032.5603452031.9224142032.560345
cuma 07 Aðustos 20202055.130435-0.567%2015.6301372051.5641552073.7347292062.4131942031.922414
perþembe 06 Aðustos 20202066.841187+1.302%2036.2504292050.8971032069.4877622039.1855672062.097222
çarþamba 05 Aðustos 20202040.275387+2.838%2008.2789122031.6406512055.0086362020.0291102038.707904
salý 04 Aðustos 20201983.979764+1.009%1969.2629821983.8471152021.0410961976.6924372020.926370
pazartesi 03 Aðustos 20201964.154104-0.367%1960.2508361973.7057231985.7777781972.6566161976.805042
pazar 02 Aðustos 20201971.3810320.000%1972.3618091973.1762941975.6057051973.1993301972.993300
cumartesi 01 Aðustos 20201971.3810320.000%1973.0000001973.1809871973.1993301973.0000001973.199330
cuma 31 Temmuz 20201971.381032+1.230%1954.4653471969.8282941978.5475791957.3487601973.000000
perþembe 30 Temmuz 20201947.429519-0.013%1940.6490941957.2531361972.3311041971.8311041957.249587
çarþamba 29 Temmuz 20201947.6744191943.1735541957.9950351980.1996641956.6944911971.969900
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
1774.8148152066.8411871917.57596952.51621818.2426

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr XAU / USD baþka döviz kurlarý ile:
XAU / AUDXAU / CADXAU / CHFXAU / EURXAU / GBPXAU / JPYXAU / NTDXAU / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).