fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 476.83 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1763 USD
1 EUR=128.67 JPY
1 EUR=0.8503 GBP
1 USD=109.39 JPY
1 USD=0.9254 CHF
1 GBP=1.3835 USD
1 USD=1.2635 CAD
1 USD=1.3667 AUD
1 EUR=1.0886 CHF
1 EUR=9.97 TRY
1 USD=8.47 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 16 Eylül 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 16 Eylül 2021
31.103 XAU-Altýn (gram) [Altýn]=1 750.45 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 XAU=56.279022 USD
31.103 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=0.552604 XAU-Altýn (gram) [Altýn]1 USD=0.017769 XAU
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
24 Nisan 2021 / 17 Eylül 2021
Tarih31.103 XAU/USD (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
cuma 17 Eylül 20211752.9687031753.5396421755.7686571753.8763041755.544776
perþembe 16 Eylül 20211750.446429-2.588%1746.2199111774.9047021796.4285711793.4582701753.876304
çarþamba 15 Eylül 20211796.960486+0.237%1791.3429441799.3117921806.3358781805.0963301793.051593
salý 14 Eylül 20211792.716237-0.016%1781.5806941795.3391491808.2431191794.8647421805.287462
pazartesi 13 Eylül 20211792.998478-0.212%1785.2303031790.8594451799.1051831790.0909091794.992401
pazar 12 Eylül 20211796.8133540.000%1786.7927381787.3941821787.7534041787.3978821787.518911
cumartesi 11 Eylül 20211796.8133540.000%1786.7927381787.3485961787.3978821786.7927381787.397882
cuma 10 Eylül 20211796.813354+0.177%1786.6550681795.2649171803.8871951794.3019731786.792738
perþembe 09 Eylül 20211793.636364+0.245%1783.5347431792.1495831801.7503811790.7878791794.429439
çarþamba 08 Eylül 20211789.258699-1.183%1783.5347431795.0204571803.0198171794.5545451787.732224
salý 07 Eylül 20211810.687023-0.644%1791.5431161811.0961121828.4523081823.4900151794.745455
pazartesi 06 Eylül 20211822.427035+0.086%1820.3036811824.9338381830.8582431827.8153851823.732719
pazar 05 Eylül 20211820.8588960.000%1827.5384621828.2047981828.4615381828.2307691827.569231
cumartesi 04 Eylül 20211820.8588960.000%1827.5000001828.1663541828.2307691827.5461541828.230769
cuma 03 Eylül 20211820.858896+0.527%1807.7305941818.5977391834.9537041810.2195121828.230769
perþembe 02 Eylül 20211811.314985+0.092%1806.4695121812.7075031818.1242331813.3736601810.221037
çarþamba 01 Eylül 20211809.647779-0.297%1811.2385321813.4610641816.0276071814.0122511813.061256
salý 31 Aðustos 20211815.030675-0.028%1802.2103661813.3030341820.0769231809.5092021814.218126
pazartesi 30 Aðustos 20211815.538462+1.112%1806.6615621814.2407201822.2947531817.8228041809.587423
pazar 29 Aðustos 20211795.5725190.000%1817.0338981817.4723201817.7657941817.4730351817.597843
cumartesi 28 Aðustos 20211795.5725190.000%1817.4730351817.4992271817.7657941817.7657941817.473035
cuma 27 Aðustos 20211795.572519+0.407%1787.2115681802.4901811820.4351851791.7118901817.765794
perþembe 26 Aðustos 20211788.297872+0.112%1780.2803031789.2583891798.3241591791.8828011791.977134
çarþamba 25 Aðustos 20211786.301370-1.099%1783.1911991793.7865581803.7576691803.2469331791.692542
salý 24 Aðustos 20211806.153846+0.342%1799.5352761804.1442611810.1771961804.4884791803.098160
pazartesi 23 Aðustos 20211800.000000+1.020%1775.8027311792.3702221806.9830771780.0608831804.341014
pazar 22 Aðustos 20211781.8320610.000%1779.8554031780.3409641780.9299851780.3652971780.060883
cumartesi 21 Aðustos 20211781.8320610.000%1780.3652971780.4082881780.8980211780.3652971780.365297
cuma 20 Aðustos 20211781.832061-0.061%1779.1920731783.3630461789.5436451780.0914631780.365297
perþembe 19 Aðustos 20211782.926829-0.230%1776.0136991782.9052251791.9418071787.7572521780.207317
çarþamba 18 Aðustos 20211787.042683-0.374%1778.6686931787.1376671793.5351681785.2820121787.996947
salý 17 Aðustos 20211793.750000+0.415%1779.8981761787.9941211796.4122141787.2018211785.355183
pazartesi 16 Aðustos 20211786.342944+1.274%1769.9097741780.3258881789.0561461778.9291101787.417299
pazar 15 Aðustos 20211763.8680660.000%1778.9064861779.2318411779.2911011779.2458521778.929110
cumartesi 14 Aðustos 20211763.8680660.000%1779.2458521779.2471641779.2609351779.2458521779.245852
cuma 13 Aðustos 20211763.868066+0.823%1751.3835821763.4821751779.8642531753.5485801779.245852
perþembe 12 Aðustos 20211749.478390+0.627%1742.5334321751.8709521757.9670661752.3134331753.603886
çarþamba 11 Aðustos 20211738.575668+0.856%1724.7466861738.8643351753.9343281728.7492631752.431343
salý 10 Aðustos 20211723.823529-0.918%1717.3621701731.1993411739.3896301728.8483061728.893805
pazartesi 09 Aðustos 20211739.792899-1.568%1689.7841731736.0864851763.0464771763.0464771728.488954
pazar 08 Aðustos 20211767.5149700.000%1763.0434781763.5502041764.1364321763.5382311763.181409
cumartesi 07 Aðustos 20211767.5149700.000%1763.3208401763.5431661763.5967021763.5967021763.538231
cuma 06 Aðustos 20211767.514970-2.153%1759.5209581786.2259871804.4481711804.0228661763.596702
perþembe 05 Aðustos 20211806.402439-1.007%1798.3267481808.6619651815.4471671812.6539051804.022866
çarþamba 04 Aðustos 20211824.769231+0.412%1806.7129771813.6923701832.2850541811.1923661812.653905
salý 03 Aðustos 20211817.278287+0.450%1807.4718421811.0838811815.0611621812.5694661811.192366
pazartesi 02 Aðustos 20211809.132420-0.955%1805.5471121812.1608541820.5199391814.2201831815.211009
pazar 01 Aðustos 20211826.5745010.000%1814.2201831814.5122301814.9954131814.5259941814.464832
cumartesi 31 Temmuz 20211826.5745010.000%1814.5259941814.5322181814.5948011814.5259941814.525994
cuma 30 Temmuz 20211826.574501-0.002%1809.7328241824.3551401832.4345151828.9215381814.594801
perþembe 29 Temmuz 20211826.615385+1.487%1808.0183211821.5775221833.8734571808.3389311829.030769
çarþamba 28 Temmuz 20211799.847561-0.025%1792.7686451801.8147621809.2290081798.8706241808.360305
salý 27 Temmuz 20211800.304878+0.042%1793.3820401798.6020181806.1070341796.5357691798.829528
pazartesi 26 Temmuz 20211799.541985-0.136%1796.0487061803.2027401812.4516131803.2159261796.599696
pazar 25 Temmuz 20211801.9908120.000%1802.4502301802.7065921803.3307811802.6493111803.215926
cumartesi 24 Temmuz 20211801.9908120.000%1802.6493111802.6519541802.6799391802.6799391802.649311
cuma 23 Temmuz 20211801.990812+0.544%1789.8386611803.1993051809.8248851805.4325151802.649311
perþembe 22 Temmuz 20211792.237443-0.583%1793.1491631801.8992171809.2503841803.7767581805.539877
çarþamba 21 Temmuz 20211802.756508-1.250%1795.4519081805.7195831812.8828971809.7403991803.775229
salý 20 Temmuz 20211825.581395+1.007%1804.9846631814.3055201825.3488371812.2949311809.654378
pazartesi 19 Temmuz 20211807.373272-0.918%1794.6692071809.3467291817.6446151811.2653371812.130568
pazar 18 Temmuz 20211824.1112830.000%1810.8358901813.1812941813.4254991813.4254991811.242331
cumartesi 17 Temmuz 20211824.1112830.000%1810.8358901813.2089481813.4254991810.8358901813.425499
cuma 16 Temmuz 20211824.111283-0.059%1810.3343561821.3750961832.0790701828.6486071810.835890
perþembe 15 Temmuz 20211825.193199+0.129%1820.0123271827.4007681834.9844961826.6188271828.682663
çarþamba 14 Temmuz 20211822.839506+0.345%1805.5598161817.1305091830.4102171809.1858681826.662037
salý 13 Temmuz 20211816.564417+1.465%1798.5106711809.2682951816.4807991805.5296801806.645706
pazartesi 12 Temmuz 20211790.332326-0.655%1791.6797581804.0236871810.7621951807.6484021805.611872
pazar 11 Temmuz 20211802.1276600.000%1807.2222221807.7259421808.2191781807.7625571807.305936
cumartesi 10 Temmuz 20211802.1276600.000%1807.7625571807.7727391807.8767121807.7625571807.762557
cuma 09 Temmuz 20211802.127660-0.136%1797.0927051805.0197411813.3587791802.8554031807.876712
perþembe 08 Temmuz 20211804.573171-0.398%1795.0227271803.6953271818.8033791803.2874621802.898021
çarþamba 07 Temmuz 20211811.791730+0.094%1793.0728381802.4293551810.3899081796.6261401803.480122
salý 06 Temmuz 20211810.091743+0.984%1789.6681751800.6724101813.9418071791.9773411796.583587
pazartesi 05 Temmuz 20211792.447130+0.515%1783.3819551790.0043621794.4894261787.4909641791.945619
pazar 04 Temmuz 20211783.2579190.000%1786.5165661786.8971131787.5768071786.8975901787.576807
cumartesi 03 Temmuz 20211783.2579190.000%1786.8750001786.8955831786.8975901786.8750001786.897590
cuma 02 Temmuz 20211783.257919+0.087%1774.9640181782.2340141795.8409091776.5412291786.897590
perþembe 01 Temmuz 20211781.709145+1.199%1765.8330851774.4593411783.0975981770.0746271776.529235
çarþamba 30 Haziran 20211760.592593+0.263%1753.1828911763.5157791774.1766471760.1893491770.014925
salý 29 Haziran 20211755.982275-1.217%1752.2241891770.9154651780.2253731777.4724291760.357988
pazartesi 28 Haziran 20211777.611940-0.335%1771.3358101779.5824511785.7589821781.6761191777.350224
pazar 27 Haziran 20211783.5820900.000%1780.9402991781.4911891781.7940301781.5074631781.700000
cumartesi 26 Haziran 20211783.5820900.000%1781.5074631781.5260861781.7164181781.7164181781.507463
cuma 25 Haziran 20211783.582090+0.117%1772.7607731780.0540281790.7949101775.3497021781.716418
perþembe 24 Haziran 20211781.492537-0.573%1772.8662701778.6049731789.1139431780.3044781775.431548
çarþamba 23 Haziran 20211791.754123+0.931%1773.8645831782.0452201794.5097451779.2667661780.243284
salý 22 Haziran 20211775.223881+0.175%1773.5380031781.6398661789.2027031784.1901201779.445604
pazartesi 21 Haziran 20211772.131148-0.357%1763.5661221778.4681231786.5772111763.5661221784.157186
pazar 20 Haziran 20211778.4753360.000%1763.3046061765.4244461765.6250001765.5282741763.304606
cumartesi 19 Haziran 20211778.4753360.000%1765.4017861765.5173581765.5282741765.4017861765.528274
cuma 18 Haziran 20211778.475336-0.327%1760.5415431779.8706441794.9262051774.5946351765.401786
perþembe 17 Haziran 20211784.304933-4.044%1768.3382791798.4971171824.3966571811.5558911774.609538
çarþamba 16 Haziran 20211859.509202-0.175%1809.5550531853.0374331862.1290321860.1641101811.555891
salý 15 Haziran 20211862.769231-0.033%1850.9587791862.8231141869.6579351867.4946071860.164110
pazartesi 14 Haziran 20211863.384615-1.029%1844.3683411863.5261571877.8232561877.6558141867.494607
pazar 13 Haziran 20211882.7639750.000%1876.7441861877.2967911877.6418601877.3565891877.096124
cumartesi 12 Haziran 20211882.7639750.000%1877.2868221877.3507141877.3565891877.2868221877.356589
cuma 11 Haziran 20211882.763975-0.248%1874.5216721890.2389561904.1062501899.2371291877.286822
perþembe 10 Haziran 20211887.441860-0.172%1870.9369231888.0372141899.7332291888.2186051899.277691
çarþamba 09 Haziran 20211890.697674+0.262%1886.2832821891.9019981899.2986001893.1228621888.178295
salý 08 Haziran 20211885.758514+0.009%1885.1811151895.4494981904.5937501899.0981311893.141524
pazartesi 07 Haziran 20211885.581395+0.216%1880.3715171889.8482341900.2336451891.9129081898.996885
pazar 06 Haziran 20211881.5217390.000%1891.1353031892.0950581892.2643861892.1539661891.684292
cumartesi 05 Haziran 20211881.5217390.000%1892.1539661892.1639551892.2643861892.1539661892.153966
cuma 04 Haziran 20211881.521739+0.352%1859.2500001878.1666651896.6713401871.4768521892.264386
perþembe 03 Haziran 20211874.923077-1.377%1864.8648231889.7363551911.0453831908.2031251871.476852
çarþamba 02 Haziran 20211901.092044-0.008%1894.2620161901.4634911909.1095461899.5972011908.057813
salý 01 Haziran 20211901.244168-0.271%1892.1514681906.7809871917.5062701907.6318251899.550544
pazartesi 31 Mayýs 20211906.406250+0.643%1901.1825271906.1006441909.9483571902.8517941907.638066
pazar 30 Mayýs 20211894.2277690.000%1902.5725431905.0213981905.4765631905.0859381902.839314
cumartesi 29 Mayýs 20211894.2277690.000%1905.0781251905.0852631905.0859381905.0781251905.085938
cuma 28 Mayýs 20211894.227769+0.162%1882.6000001895.8603161905.4296881896.5629861905.078125
perþembe 27 Mayýs 20211891.162791-0.563%1888.2151701896.0508461903.5101401896.3545881896.832037
çarþamba 26 Mayýs 20211901.866252+0.800%1892.0481371902.8082101913.5367761899.2635661896.371695
salý 25 Mayýs 20211886.769231+0.426%1871.9019911885.5427711900.3875971882.2758091899.217054
pazartesi 24 Mayýs 20211878.769231+0.043%1876.2523081882.7057301886.9272451879.6373461882.511556
pazar 23 Mayýs 20211877.9661020.000%1879.2253091879.9273881881.7619781879.8225311879.637346
cumartesi 22 Mayýs 20211877.9661020.000%1879.6296301879.8056151879.8225311879.6296301879.822531
cuma 21 Mayýs 20211877.966102+0.185%1869.6712541876.9717891889.4829721875.6901841879.629630
perþembe 20 Mayýs 20211874.500768-0.534%1863.6937211873.9013011883.3004621870.3317971875.676380
çarþamba 19 Mayýs 20211884.567901+0.998%1851.2610021870.0033931890.8037091869.2798171870.348694
salý 18 Mayýs 20211865.954198+0.651%1863.1297711868.9486101874.9233131866.6666671869.487768
pazartesi 17 Mayýs 20211853.893130+0.930%1842.4385431855.3317301868.0645161842.4385431866.918587
pazar 16 Mayýs 20211836.8181820.000%1842.2261001843.0653831844.9848021843.0804251842.459788
cumartesi 15 Mayýs 20211836.8181820.000%1842.8558421843.0567711843.0804251842.8558421843.080425
cuma 14 Mayýs 20211836.818182+0.956%1819.5210841833.0930591844.7264441825.0377641843.080425
perþembe 13 Mayýs 20211819.427711-0.906%1810.7942941819.9848101829.0574891815.4721801825.249245
çarþamba 12 Mayýs 20211836.060606+0.478%1812.9639641829.0035041843.0531111838.1694401815.472180
salý 11 Mayýs 20211827.327327-0.743%1818.5763471835.4816661842.0742421835.5521941838.169440
pazartesi 10 Mayýs 20211840.998487+0.607%1829.8872181836.2383221844.8227271829.8872181835.552194
pazar 09 Mayýs 20211829.8937780.000%1829.1909771831.5270551831.9021081831.8147591829.902256
cumartesi 08 Mayýs 20211829.8937780.000%1829.3233081831.5960311831.8147591829.3233081831.814759
cuma 07 Mayýs 20211829.893778+0.902%1813.4736841823.7158611843.0986341814.0421051829.323308
perþembe 06 Mayýs 20211813.533835+1.818%1782.9346211798.4334611818.0663651786.7827381814.064662
çarþamba 05 Mayýs 20211781.157270-0.726%1771.5317581780.6910781789.1982121779.5037041786.729167
salý 04 Mayýs 20211794.179104+0.107%1772.0560471785.6162331797.6875931792.5973251779.562963
pazartesi 03 Mayýs 20211792.261905+1.317%1765.7444931781.3679531797.0982141769.0647061792.597325
pazar 02 Mayýs 20211768.9604690.000%1768.3823531770.1518181770.2503681770.2430041769.064706
cumartesi 01 Mayýs 20211768.9604690.000%1770.1767301770.2371551770.2430041770.1767301770.243004
cuma 30 Nisan 20211768.960469+0.342%1763.6739771769.2844921773.8653001772.5321641770.176730
perþembe 29 Nisan 20211762.936047-0.534%1757.1059511777.1422581791.0353981780.5183551772.317251
çarþamba 28 Nisan 20211772.393539-0.589%1763.6520471772.4480081783.2764711778.2838241780.772394
salý 27 Nisan 20211782.890855+0.172%1774.5705881779.6766331785.6573121782.6356931778.073529
pazartesi 26 Nisan 20211779.823270-0.138%1768.7057101779.0348291784.0972021775.9632891782.635693
pazar 25 Nisan 20211782.2747420.000%1775.8663731776.4721481778.4705881776.3803231775.973568
cumartesi 24 Nisan 20211782.2747421776.3803231776.3976221776.5785611776.5785611776.380323
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
1723.8235291906.4062501814.49652242.31848113.7085

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr XAU / USD baþka döviz kurlarý ile:
XAU / AUDXAU / CADXAU / CHFXAU / EURXAU / GBPXAU / JPYXAU / NTDXAU / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).