fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 785 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1299 USD
1 EUR=128.57 JPY
1 EUR=0.856 GBP
1 USD=113.79 JPY
1 USD=0.9233 CHF
1 GBP=1.3199 USD
1 USD=1.2639 CAD
1 USD=1.402 AUD
1 EUR=1.0432 CHF
1 EUR=15.48 TRY
1 USD=13.7 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 08 Aralýk 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 08 Aralýk 2021
31.103 XAU-Altýn (gram) [Altýn]=1 782.18 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 XAU=57.299188 USD
31.103 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=0.542765 XAU-Altýn (gram) [Altýn]1 USD=0.017452 XAU
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
17 Temmuz 2021 / 09 Aralýk 2021
Tarih31.103 XAU/USD (Referans fiyatı **)%Min OrtalamaMaks ilkSon
perþembe 09 Aralýk 20211773.7272731783.1141701787.7996851783.1179251778.701258
çarþamba 08 Aralýk 20211782.176656-0.093%1779.7496061786.2339191793.5587301783.2547471783.279874
salý 07 Aralýk 20211783.835182+0.199%1772.4716091781.5806411788.4515101779.7413251783.210443
pazartesi 06 Aralýk 20211780.283912+0.595%1776.3899371781.5435631787.4825951783.2634071779.902208
pazar 05 Aralýk 20211769.7492160.000%1782.1370081784.4097401786.4770931784.4542591786.477093
cumartesi 04 Aralýk 20211769.7492160.000%1784.4542591784.4542591784.4542591784.4542591784.454259
cuma 03 Aralýk 20211769.749216+0.201%1766.1737091774.4059451786.9494471768.8294211784.454259
perþembe 02 Aralýk 20211766.199377-1.028%1762.3151331773.5754571782.8677171782.7118111768.888889
çarþamba 01 Aralýk 20211784.542587-0.902%1772.9170581782.3882261793.7325951774.5258221782.670866
salý 30 Kasým 20211800.792393+0.612%1769.6018811786.9169811808.1303661786.5221521774.517997
pazartesi 29 Kasým 20211789.841270-0.608%1780.9352291790.7018861800.2392341793.7527731783.478673
pazar 28 Kasým 20211800.7974480.000%1793.7480191793.7530391793.7702061793.7511891793.762282
cumartesi 27 Kasým 20211800.7974480.000%1793.7511891793.7511891793.7511891793.7511891793.751189
cuma 26 Kasým 20211800.797448+0.606%1782.6182971798.0057781815.9212221790.3354631793.751189
perþembe 25 Kasým 20211789.952153+0.471%1786.3779901791.0910521796.1424001789.3322681790.413738
çarþamba 24 Kasým 20211781.558029-0.471%1778.8648651789.2814521796.6581471788.2893481789.351438
salý 23 Kasým 20211789.984102-1.756%1781.7246841797.9434571813.3096771806.6173631788.430843
pazartesi 22 Kasým 20211821.970921-1.878%1802.8362761831.5364061849.5245901846.8363341803.767255
pazar 21 Kasým 20211856.8369030.000%1844.8120921846.2693211847.8003271846.1963991847.225859
cumartesi 20 Kasým 20211856.8369030.000%1846.1963991846.1963991846.1963991846.1963991846.196399
cuma 19 Kasým 20211856.836903-0.161%1842.6247961857.4163511865.4099171858.2075161846.196399
perþembe 18 Kasým 20211859.836066-0.237%1854.4795421863.7181141872.0429751867.9603961858.101307
çarþamba 17 Kasým 20211864.250412+0.035%1848.5800651860.1498811868.8943891849.6666671867.896040
salý 16 Kasým 20211863.606557+0.150%1848.5375821862.9147971876.1155121863.6852461849.939542
pazartesi 15 Kasým 20211860.813008-0.035%1856.4829821862.2162261870.5882351866.7895601863.367213
pazar 14 Kasým 20211861.4634150.000%1863.6938111863.7388131864.8794791863.6938111863.726384
cumartesi 13 Kasým 20211861.4634150.000%1863.6938111863.6938931863.8110751863.6938111863.693811
cuma 12 Kasým 20211861.463415+0.220%1845.2903231858.6024171867.9445351861.7121951863.693811
perþembe 11 Kasým 20211857.374392-0.205%1842.6484751857.1957351867.4022801848.4943641861.676423
çarþamba 10 Kasým 20211861.191626+2.087%1822.3264981836.4682431865.2854841831.6176941848.494364
salý 09 Kasým 20211823.149606-0.017%1819.8194661826.1598131832.3064771824.7275591831.617694
pazartesi 08 Kasým 20211823.464567+1.312%1812.3463951820.0467231826.2507891815.5274731824.727559
pazar 07 Kasým 20211799.8437500.000%1816.7641511819.1996981819.6157481819.3118111818.591195
cumartesi 06 Kasým 20211799.8437500.000%1819.3118111819.3118111819.3118111819.3118111819.311811
cuma 05 Kasým 20211799.843750+0.035%1786.4790701801.5674881819.6037741790.8542641819.311811
perþembe 04 Kasým 20211799.222395+2.098%1770.8119271783.3448891799.7663551772.7068701791.040310
çarþamba 03 Kasým 20211762.252664-1.734%1759.1306991776.5156281787.2500001786.9490741772.706870
salý 02 Kasým 20211793.353941+0.061%1786.5663581790.7951861797.2368421793.1267391786.949074
pazartesi 01 Kasým 20211792.260062+0.810%1778.4661541787.8309351796.5201861781.3898311790.464506
pazar 31 Ekim 20211777.8625950.000%1781.0107861784.0110621784.7484571784.1095681781.389831
cumartesi 30 Ekim 20211777.8625950.000%1784.1095681784.1095681784.1095681784.1095681784.109568
cuma 29 Ekim 20211777.862595-0.778%1772.0838411790.1385851800.8828971800.0693371784.109568
perþembe 28 Ekim 20211791.808346-0.052%1792.8417821799.6525751809.9937791796.2786381797.278462
çarþamba 27 Ekim 20211792.746914+0.146%1783.5276921791.6525891800.2666671792.0247301796.007740
salý 26 Ekim 20211790.138675-0.796%1782.5238101799.4731271808.7819311808.7507791791.859351
pazartesi 25 Ekim 20211804.510109-0.077%1791.3353851801.2741341811.3198131793.9707241808.728972
pazar 24 Ekim 20211805.9006210.000%1791.1476921791.9670281793.8104781791.8169231793.249615
cumartesi 23 Ekim 20211805.9006210.000%1791.8169231791.8169231791.8169231791.8169231791.816923
cuma 22 Ekim 20211805.900621+1.492%1782.7883441792.1196581814.0794391782.9969331791.816923
perþembe 21 Ekim 20211779.357798+0.120%1776.3160311783.2174291789.2776071781.4571871783.162577
çarþamba 20 Ekim 20211777.217125-0.122%1767.2112461778.1241481788.3548391770.5586001781.166667
salý 19 Ekim 20211779.389313+0.593%1761.8088011773.4301401784.3522211764.7689971770.333333
pazartesi 18 Ekim 20211768.902439-0.288%1759.5379941766.5501381772.7217131765.7123291764.572948
pazar 17 Ekim 20211774.0061160.000%1767.1631101768.1251511768.6463411768.1570121768.495427
cumartesi 16 Ekim 20211774.0061160.000%1768.1570121768.1570121768.1570121768.1570121768.157012
cuma 15 Ekim 20211774.006116-1.376%1764.6057841782.0521971797.3457361795.4241491768.157012
perþembe 14 Ekim 20211798.759690+0.968%1786.0893681794.6919941800.8961241792.6228751795.424149
çarþamba 13 Ekim 20211781.510015+0.677%1758.6310981774.1094891796.0000001760.4229011792.659969
salý 12 Ekim 20211769.525268+0.753%1749.9909091759.1237891770.0322091753.2640361760.462595
pazartesi 11 Ekim 20211756.297420-1.019%1749.5839641755.8062911762.1552511759.0699091753.376328
pazar 10 Ekim 20211774.3865030.000%1755.9119881756.5006981758.5516721756.5037941755.993930
cumartesi 09 Ekim 20211774.3865030.000%1756.5037941756.5037941756.5037941756.5037941756.503794
cuma 08 Ekim 20211774.386503+0.828%1753.1122911759.1899591780.2307691756.3328271756.503794
perþembe 07 Ekim 20211759.817352-0.132%1752.5053111759.7680241766.4229011764.3282441756.366261
çarþamba 06 Ekim 20211762.137405+0.546%1745.3927491757.1098031764.9923661759.8224581763.983206
salý 05 Ekim 20211752.567976-0.142%1749.7734141760.0150031769.2283111768.6864541760.185129
pazartesi 04 Ekim 20211755.052790+0.008%1747.2270681760.4342741770.8066971762.4559271768.554033
pazar 03 Ekim 20211754.9167930.000%1759.2503791759.5701101760.0986341759.5584221759.617602
cumartesi 02 Ekim 20211754.9167930.000%1759.5584221759.5584221759.5584221759.5584221759.558422
cuma 01 Ekim 20211754.916793+0.636%1749.6711921756.0189471764.8721461757.3566011759.558422
perþembe 30 Eylül 20211743.825301+0.254%1721.8050601739.1303771764.9543381726.1160711754.896970
çarþamba 29 Eylül 20211739.402985+0.241%1721.2908011734.8579701746.0329341733.5845701726.038690
salý 28 Eylül 20211735.215453-1.209%1729.4192591741.6845201755.4549551751.1601801733.624629
pazartesi 27 Eylül 20211756.456456+0.570%1745.7089551753.3059061761.2030081749.2283581751.303892
pazar 26 Eylül 20211746.4977650.000%1749.2074631749.3686151751.5396111749.2686571749.228358
cumartesi 25 Eylül 20211746.4977650.000%1749.2686571749.2736941749.3358211749.3358211749.268657
cuma 24 Eylül 20211746.497765+0.034%1740.0237741750.3213931757.2604791744.3997031749.268657
perþembe 23 Eylül 20211745.901639-1.608%1738.7259261760.4437551775.7727271768.9606661741.765579
çarþamba 22 Eylül 20211774.432678-0.077%1765.5453171775.1922411786.0942251774.2087751768.986384
salý 21 Eylül 20211775.794251+1.140%1758.3733131768.3866301781.4544071763.4541351773.980333
pazartesi 20 Eylül 20211755.772114+0.010%1742.7440481756.6345991767.2439761753.0747381763.454135
pazar 19 Eylül 20211755.5886740.000%1753.1614351755.1607721755.7634731755.3742511753.198804
cumartesi 18 Eylül 20211755.5886740.000%1755.2769461755.3649261755.3742511755.2769461755.374251
cuma 17 Eylül 20211755.588674+0.294%1747.5029761756.9590001768.7717721753.8763041755.276946
perþembe 16 Eylül 20211750.446429-2.588%1746.2199111774.9047021796.4285711793.4582701753.876304
çarþamba 15 Eylül 20211796.960486+0.237%1791.3429441799.3117921806.3358781805.0963301793.051593
salý 14 Eylül 20211792.716237-0.016%1781.5806941795.3391491808.2431191794.8647421805.287462
pazartesi 13 Eylül 20211792.998478-0.212%1785.2303031790.8594451799.1051831790.0909091794.992401
pazar 12 Eylül 20211796.8133540.000%1786.7927381787.3941821787.7534041787.3978821787.518911
cumartesi 11 Eylül 20211796.8133540.000%1786.7927381787.3485961787.3978821786.7927381787.397882
cuma 10 Eylül 20211796.813354+0.177%1786.6550681795.2649171803.8871951794.3019731786.792738
perþembe 09 Eylül 20211793.636364+0.245%1783.5347431792.1495831801.7503811790.7878791794.429439
çarþamba 08 Eylül 20211789.258699-1.183%1783.5347431795.0204571803.0198171794.5545451787.732224
salý 07 Eylül 20211810.687023-0.644%1791.5431161811.0961121828.4523081823.4900151794.745455
pazartesi 06 Eylül 20211822.427035+0.086%1820.3036811824.9338381830.8582431827.8153851823.732719
pazar 05 Eylül 20211820.8588960.000%1827.5384621828.2047981828.4615381828.2307691827.569231
cumartesi 04 Eylül 20211820.8588960.000%1827.5000001828.1663541828.2307691827.5461541828.230769
cuma 03 Eylül 20211820.858896+0.527%1807.7305941818.5977391834.9537041810.2195121828.230769
perþembe 02 Eylül 20211811.314985+0.092%1806.4695121812.7075031818.1242331813.3736601810.221037
çarþamba 01 Eylül 20211809.647779-0.297%1811.2385321813.4645671816.0276071814.2181261813.061256
salý 31 Aðustos 20211815.030675-0.028%1802.2103661813.3030341820.0769231809.5092021814.218126
pazartesi 30 Aðustos 20211815.538462+1.112%1806.6615621814.2407201822.2947531817.8228041809.587423
pazar 29 Aðustos 20211795.5725190.000%1817.0338981817.4723201817.7657941817.4730351817.597843
cumartesi 28 Aðustos 20211795.5725190.000%1817.4730351817.4992271817.7657941817.7657941817.473035
cuma 27 Aðustos 20211795.572519+0.407%1787.2115681802.4901811820.4351851791.7118901817.765794
perþembe 26 Aðustos 20211788.297872+0.112%1780.2803031789.2583891798.3241591791.8828011791.977134
çarþamba 25 Aðustos 20211786.301370-1.099%1783.1911991793.7865581803.7576691803.2469331791.692542
salý 24 Aðustos 20211806.153846+0.342%1799.5352761804.1442611810.1771961804.4884791803.098160
pazartesi 23 Aðustos 20211800.000000+1.020%1775.8027311792.3702221806.9830771780.0608831804.341014
pazar 22 Aðustos 20211781.8320610.000%1779.8554031780.3409641780.9299851780.3652971780.060883
cumartesi 21 Aðustos 20211781.8320610.000%1780.3652971780.4082881780.8980211780.3652971780.365297
cuma 20 Aðustos 20211781.832061-0.061%1779.1920731783.3630461789.5436451780.0914631780.365297
perþembe 19 Aðustos 20211782.926829-0.230%1776.0136991782.9052251791.9418071787.7572521780.207317
çarþamba 18 Aðustos 20211787.042683-0.374%1778.6686931787.1376671793.5351681785.2820121787.996947
salý 17 Aðustos 20211793.750000+0.415%1779.8981761787.9941211796.4122141787.2018211785.355183
pazartesi 16 Aðustos 20211786.342944+1.274%1769.9097741780.3258881789.0561461778.9291101787.417299
pazar 15 Aðustos 20211763.8680660.000%1778.9064861779.2318411779.2911011779.2458521778.929110
cumartesi 14 Aðustos 20211763.8680660.000%1779.2458521779.2471641779.2609351779.2458521779.245852
cuma 13 Aðustos 20211763.868066+0.823%1751.3835821763.4821751779.8642531753.5485801779.245852
perþembe 12 Aðustos 20211749.478390+0.627%1742.5334321751.8709521757.9670661752.3134331753.603886
çarþamba 11 Aðustos 20211738.575668+0.856%1724.7466861738.8643351753.9343281728.7492631752.431343
salý 10 Aðustos 20211723.823529-0.918%1717.3621701731.1993411739.3896301728.8483061728.893805
pazartesi 09 Aðustos 20211739.792899-1.568%1689.7841731736.0864851763.0464771763.0464771728.488954
pazar 08 Aðustos 20211767.5149700.000%1763.0434781763.5502041764.1364321763.5382311763.181409
cumartesi 07 Aðustos 20211767.5149700.000%1763.3208401763.5431661763.5967021763.5967021763.538231
cuma 06 Aðustos 20211767.514970-2.153%1759.5209581786.2259871804.4481711804.0228661763.596702
perþembe 05 Aðustos 20211806.402439-1.007%1798.3267481808.6619651815.4471671812.6539051804.022866
çarþamba 04 Aðustos 20211824.769231+0.412%1806.7129771813.6923701832.2850541811.1923661812.653905
salý 03 Aðustos 20211817.278287+0.450%1807.4718421811.0838811815.0611621812.5694661811.192366
pazartesi 02 Aðustos 20211809.132420-0.955%1805.5471121812.1608541820.5199391814.2201831815.211009
pazar 01 Aðustos 20211826.5745010.000%1814.2201831814.5122301814.9954131814.5259941814.464832
cumartesi 31 Temmuz 20211826.5745010.000%1814.5259941814.5322181814.5948011814.5259941814.525994
cuma 30 Temmuz 20211826.574501-0.002%1809.7328241824.3551401832.4345151828.9215381814.594801
perþembe 29 Temmuz 20211826.615385+1.487%1808.0183211821.5775221833.8734571808.3389311829.030769
çarþamba 28 Temmuz 20211799.847561-0.025%1792.7686451801.8147621809.2290081798.8706241808.360305
salý 27 Temmuz 20211800.304878+0.042%1793.3820401798.6020181806.1070341796.5357691798.829528
pazartesi 26 Temmuz 20211799.541985-0.136%1796.0487061803.2027401812.4516131803.2159261796.599696
pazar 25 Temmuz 20211801.9908120.000%1802.4502301802.7065921803.3307811802.6493111803.215926
cumartesi 24 Temmuz 20211801.9908120.000%1802.6493111802.6519541802.6799391802.6799391802.649311
cuma 23 Temmuz 20211801.990812+0.544%1789.8386611803.1993051809.8248851805.4325151802.649311
perþembe 22 Temmuz 20211792.237443-0.583%1793.1491631801.8992171809.2503841803.7767581805.539877
çarþamba 21 Temmuz 20211802.756508-1.250%1795.4519081805.7195831812.8828971809.7403991803.775229
salý 20 Temmuz 20211825.581395+1.007%1804.9846631814.3055201825.3488371812.2949311809.654378
pazartesi 19 Temmuz 20211807.373272-0.918%1794.6692071809.3467291817.6446151811.2653371812.130568
pazar 18 Temmuz 20211824.1112830.000%1810.8358901813.1812941813.4254991813.4254991811.242331
cumartesi 17 Temmuz 20211824.1112831810.8358901813.2089481813.4254991810.8358901813.425499
MinMaksOrtalamaSapma tipiDeðiþkenlik;
geçmiþ
1723.8235291864.2504121791.32345530.65782013.5663

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr XAU / USD baþka döviz kurlarý ile:
XAU / AUDXAU / CADXAU / CHFXAU / EURXAU / GBPXAU / JPYXAU / NTDXAU / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).