tarih 23 Mayýs 2022
31.103 XAU-Altýn (gram) [Altýn]=1 866.22 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 XAU=60.001331 USD
31.103 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=0.518322 XAU-Altýn (gram) [Altýn]1 USD=0.016666 XAU

Dönüþümü yapýlacak 31.103 XAU dönüþtürülecek USD tarih 23 Mayýs 2017
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
2017-01-02 / 2022-05-31
YýlOrtalama 31.103 XAU/USDMin 31.103 XAU/USDMaks 31.103 XAU/USDAçık gün sayısı
20221870.5311451774.5283022014.819305105
20211799.4049531685.5113641947.777778258
20201773.0999421473.5334242066.841187257
20191393.8367401271.1845101547.471910255
20181268.7980991175.8672071355.331140255
20171256.5973011151.0751981349.852491255

Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).