fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 485.49 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.178 USD
1 EUR=129.61 JPY
1 EUR=0.8536 GBP
1 USD=110.03 JPY
1 USD=0.9279 CHF
1 GBP=1.38 USD
1 USD=1.266 CAD
1 USD=1.3677 AUD
1 EUR=1.0931 CHF
1 EUR=10.13 TRY
1 USD=8.6 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 17 Eylül 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 17 Eylül 2021
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=1.6111 AUD-Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 EUR=1.6111 AUD
1 AUD-Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]=0.6207 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 AUD=0.620694 EUR

Dönüþümü yapýlacak 1 EUR dönüþtürülecek AUD tarih 01 Ocak 1990
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
1990-01-01 / 2021-09-30
YýlOrtalama EUR/AUDMin EUR/AUDMaks EUR/AUDAçık gün sayısı
20211.5769781.5317001.637300192
20201.6549191.5896001.863500257
20191.6108811.5712001.662800255
20181.5796781.5242001.631400255
20171.4732251.3689001.569300255
20161.4882821.4109001.608300257
20151.4776611.3752001.614700256
20141.4718741.3826001.571500255
20131.3776951.2234001.552000255
20121.2407111.1639001.297700256
20111.3484441.2723001.424000257
20101.4421761.2975001.588500258
20091.7726961.6004002.031800256
20081.7416231.5984002.073500256
20071.6348361.5536001.721300255
20061.6668111.5974001.726000255
20051.6319691.5593001.735400257
20041.6905151.5781001.767300259
20031.7379411.6079001.855400255
20021.7376621.6360001.855600255
20011.7318901.6137001.900000255
20001.5889471.5155001.677000255
19991.6528651.5274001.910000261
19981.7759711.5578852.043816261
19971.5240331.4093221.695636261
19961.6497801.5431851.812925262
19951.7988221.5945771.938116260
19941.6419741.5419991.776995260
19931.7432041.6261051.871077261
19921.7737301.6036832.038618262
19911.5878371.4501431.803345261
19901.6276881.4925311.824051261

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr EUR / AUD baþka döviz kurlarý ile:
EUR / CADEUR / CHFEUR / GBPEUR / JPYEUR / NTDEUR / SEKEUR / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).