fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 497.21 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1898 USD
1 EUR=131.12 JPY
1 EUR=0.8579 GBP
1 USD=110.2 JPY
1 USD=0.9196 CHF
1 GBP=1.387 USD
1 USD=1.2373 CAD
1 USD=1.3306 AUD
1 EUR=1.0941 CHF
1 EUR=10.35 TRY
1 USD=8.7 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 19 Haziran 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 19 Haziran 2021
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=1.0941 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]1 EUR=1.0941 CHF
1 CHF-Ýsviçre [Ýsviçre Frangý / F CH]=0.914 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 CHF=0.913993 EUR

Dönüþümü yapýlacak 1 EUR dönüþtürülecek CHF tarih 01 Ocak 1990
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
1990-01-01 / 2021-06-30
YýlOrtalama EUR/CHFMin EUR/CHFMaks EUR/CHFAçık gün sayısı
20211.0945671.0747001.111400126
20201.0705231.0511001.086600257
20191.1124491.0829001.147000255
20181.1549581.1217001.198600255
20171.1117111.0637001.177200255
20161.0901551.0687001.116900257
20151.0678570.9816001.202200256
20141.2146221.2009001.238300255
20131.2310591.2087001.259900255
20121.2052751.2008001.219600256
20111.2325751.0451001.316300257
20101.3803851.2475001.487300258
20091.5100191.4637001.542100256
20081.5873951.4438001.652900256
20071.6427201.6000001.680300255
20061.5728781.5426001.606900255
20051.5482911.5303001.563500257
20041.5438491.5085001.583800259
20031.5212011.4528001.572900255
20021.4670231.4494001.485600255
20011.5104151.4464001.543400255
20001.5578591.5014001.614700255
19991.6003901.5858001.616800261
19981.6134521.5687331.657218261
19971.6398681.5808331.710621261
19961.5935631.5446141.699940262
19951.5738431.5283131.630867260
19941.6389201.6067241.667627260
19931.7501641.6414871.839165261
19921.8250991.7291251.902991262
19911.7672741.6993021.817804261
19901.7602761.6694461.865972261

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr EUR / CHF baþka döviz kurlarý ile:
EUR / AUDEUR / CADEUR / GBPEUR / JPYEUR / NTDEUR / SEKEUR / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).