fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 928.95 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.0523 USD
1 EUR=135.76 JPY
1 EUR=0.8467 GBP
1 USD=129.01 JPY
1 USD=0.9965 CHF
1 GBP=1.2428 USD
1 USD=1.2818 CAD
1 USD=1.4235 AUD
1 EUR=1.0486 CHF
1 EUR=16.78 TRY
1 USD=15.95 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2022 FXTOP
Dersler: 18 Mayýs 2022
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 18 Mayýs 2022
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=0.8467 GBP-Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 EUR=0.8467 GBP
1 GBP-Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]=1.1811 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 GBP=1.181056 EUR

Dönüþümü yapýlacak 1 EUR dönüþtürülecek GBP tarih 01 Ocak 1953
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
1953-08-10 / 2022-05-31
YýlOrtalama EUR/GBPMin EUR/GBPMaks EUR/GBPAçık gün sayısı
20220.8392140.8238800.857500105
20210.8596040.8392300.906350258
20200.8897040.8298500.929850257
20190.8777710.8341500.928300255
20180.8847060.8628000.906800255
20170.8766790.8343000.929650255
20160.8194830.7323500.904850257
20150.7258500.6963000.784200256
20140.8061200.7773000.838300255
20130.8492550.8107500.878900255
20120.8108710.7783500.848150256
20110.8678930.8315500.905000257
20100.8578260.8104000.911400258
20090.8909160.8425500.961000256
20080.7962850.7413000.978550256
20070.6843370.6548500.734800255
20060.6817290.6680000.700600255
20050.6837850.6624000.707250257
20040.6786710.6556000.708800259
20030.6919930.6495000.723500255
20020.6288280.6092000.650500255
20010.6218150.5973000.640800255
20000.6094780.5711000.640200255
19990.6587720.6215000.712200261
19980.6726230.6311830.715176261
19970.6906650.6379570.745805261
19960.8272070.7410440.868069262
19950.8442700.7930870.875641260
19940.7843060.7467040.813876260
19930.7888230.7557810.844029261
19920.7400450.6960800.832931262
19910.6990610.6854910.716405261
19900.7133290.6772060.753550261
19890.6671790.6252800.746056260
19880.6566600.6335380.692421261
19870.7011420.6831900.752550261
19860.6630260.5966730.738657261
19850.5699740.5306570.614077261
19840.5726310.5480870.598082261
19830.5695390.5410220.624306260
19820.5397720.5239990.585492261
19810.5311420.4886030.587038261
19800.5816580.5195570.639023262
19790.6353160.5835440.674113261
19780.6548890.6136030.684270260
19770.6433460.6221210.666643260
19760.6077240.5460580.702347262
19750.5387940.5103390.567996261
19740.4834630.4692910.511030261
19730.4752160.4373590.516181261
19720.4164510.3977060.442926260
19710.3942590.3901990.400589261
19700.3928050.3889060.396189261
19690.3922120.3842170.396672261
19680.3954770.3930570.397723262
19670.3512140.3439880.397336260
19660.3449220.3435280.346472260
19650.3451350.3439440.346336261
19640.3458810.3448460.347145262
19630.3450530.3440050.345704261
19620.3440900.3429330.344965261
19610.3439410.3393120.347212260
19600.3393020.3383790.340326261
19590.3389120.3379840.340463261
19580.3545380.3392670.355944261
19570.3666490.3527440.376646261
19560.3754400.3744780.376834261
19550.3759330.3741490.378007260
19540.3752380.3738160.376645261
19530.3760920.3754450.377051104

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr EUR / GBP baþka döviz kurlarý ile:
EUR / AUDEUR / CADEUR / CHFEUR / JPYEUR / NTDEUR / SEKEUR / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).