fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 464.16 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.189 USD
1 EUR=124.19 JPY
1 EUR=0.8913 GBP
1 USD=104.45 JPY
1 USD=0.9113 CHF
1 GBP=1.334 USD
1 USD=1.3018 CAD
1 USD=1.3616 AUD
1 EUR=1.0835 CHF
1 EUR=9.49 TRY
1 USD=7.98 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 25 Kasým 2020
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 25 Kasým 2020
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=0.8913 GBP-Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]1 EUR=0.89129 GBP
1 GBP-Büyük Britanya [ Ýngiliz Sterlini / £]=1.122 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 GBP=1.121969 EUR

Dönüþümü yapýlacak 1 EUR dönüþtürülecek GBP tarih 01 Ocak 1990
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
1990-01-01 / 2020-11-30
YýlOrtalama EUR/GBPMin EUR/GBPMaks EUR/GBPAçık gün sayısı
20200.8881560.8298500.929850235
20190.8777710.8341500.928300255
20180.8847060.8628000.906800255
20170.8766790.8343000.929650255
20160.8194830.7323500.904850257
20150.7258500.6963000.784200256
20140.8061200.7773000.838300255
20130.8492550.8107500.878900255
20120.8108710.7783500.848150256
20110.8678930.8315500.905000257
20100.8578260.8104000.911400258
20090.8909160.8425500.961000256
20080.7962850.7413000.978550256
20070.6843370.6548500.734800255
20060.6817290.6680000.700600255
20050.6837850.6624000.707250257
20040.6786710.6556000.708800259
20030.6919930.6495000.723500255
20020.6288280.6092000.650500255
20010.6218150.5973000.640800255
20000.6094780.5711000.640200255
19990.6587720.6215000.712200261
19980.6726230.6311830.715176261
19970.6906650.6379570.745805261
19960.8272070.7410440.868069262
19950.8442700.7930870.875641260
19940.7843060.7467040.813876260
19930.7888230.7557810.844029261
19920.7400450.6960800.832931262
19910.6990610.6854910.716405261
19900.7133290.6772060.753550261

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr EUR / GBP baþka döviz kurlarý ile:
EUR / AUDEUR / CADEUR / CHFEUR / JPYEUR / NTDEUR / SEKEUR / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).