fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 488.81 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.2169 USD
1 EUR=132.31 JPY
1 EUR=0.862 GBP
1 USD=108.73 JPY
1 USD=0.8989 CHF
1 GBP=1.4118 USD
1 USD=1.2115 CAD
1 USD=1.2682 AUD
1 EUR=1.0939 CHF
1 EUR=10.05 TRY
1 USD=8.26 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 10 Mayýs 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 10 Mayýs 2021
1 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]=132.31 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]1 EUR=132.31 JPY
1 JPY-Japonya [Japon Yeni / ¥]=0.0076 EUR-Euro Bölgesi [Euro / €]1 JPY=0.007558 EUR

Dönüþümü yapýlacak 1 EUR dönüþtürülecek JPY tarih 01 Ocak 1990
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
1990-01-01 / 2021-05-31
YýlOrtalama EUR/JPYMin EUR/JPYMaks EUR/JPYAçık gün sayısı
2021129.283558125.180000133.790000104
2020121.845759114.650000127.230000257
2019122.005765116.050000127.350000255
2018130.395882125.670000137.220000255
2017126.715020116.010000135.010000255
2016120.196654111.170000132.250000257
2015134.314023126.520000145.210000256
2014140.306118134.950000149.030000255
2013129.662667113.930000145.020000255
2012102.49187594.630000113.870000256
2011110.957198100.200000122.800000257
2010116.240969106.160000134.230000258
2009130.336086113.650000138.090000256
2008152.455117115.750000169.750000256
2007161.252627150.930000168.680000255
2006146.019961137.500000156.930000255
2005136.848599130.880000143.470000257
2004134.447413126.340000141.030000259
2003130.971216124.400000140.310000255
2002118.065082112.400000125.180000255
2001108.711490100.620000115.900000255
200099.47482489.300000111.880000255
1999121.289847102.480000134.400000261
1998145.589346132.619728161.672140261
1997136.850009121.974478146.594978261
1996140.285925132.754588147.756595262
1995125.150267112.154193139.833488260
1994122.605735116.206502126.953086260
1993131.744144114.153374156.259328261
1992164.755906152.419060180.522721262
1991166.129039154.712852184.574000261
1990183.512999169.901448196.518911261

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr EUR / JPY baþka döviz kurlarý ile:
EUR / AUDEUR / CADEUR / CHFEUR / GBPEUR / NTDEUR / SEKEUR / USD
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).