fxtop.com currency converters and exchange rates history homepage

Döviz kuru geçmiþi

passado Geçmiþ tarihli dövizlerin çevrilmesi
grá Geçmiþ döviz kurlarý grafiði
comparação Geçmiþ karþýlaþtýrma grafiði
Mudanças Döviz kurlarýnýn geliþiminin interaktif dünya haritasý
diff Forex Eðilimleri
Conversor de divisas Normal döviz çeviricisi
par Eþ döviz portalý
inflation calculator nechto Fotolia Enflasyon Hesaplayýcýsý
2 tarih arasýndaki küresel enflasyon geliþim haritasý Enflasyon haritasý
Or Altýn (1g = 561.18 TRY)
Países Ülkelere göre döviz listesi
cruzadas Çapraz kurlar
equivalência Eþdeðerlik Tablosu
TRY Döviz
Temel döviz kurlarý
1 EUR=1.1603 USD
1 EUR=131.88 JPY
1 EUR=0.8438 GBP
1 USD=113.66 JPY
1 USD=0.9192 CHF
1 GBP=1.3751 USD
1 USD=1.2365 CAD
1 USD=1.3363 AUD
1 EUR=1.0666 CHF
1 EUR=11.22 TRY
1 USD=9.67 TRY
Fxtop.com :
Bu site hakkında
Referans
Yayıncılar
Bize ulaşın
© 2020 FXTOP
Dersler: 25 Ekim 2021
Döviz kuru geçmiþini ve grafiði görmek için,aþaðýdaki alanlarý doldurun ve Ara’ya basýn:
Kaynak tutar:
1nci döviz :
2nci döviz:
Mevcut zaman grafiði Aylýk ortalama Yýllýk ortalama Þamdan grafiði
Baþlangýç Tarihi: Gün:
Ay:
Yýl:
Bitiþ tarihi:
tarih 25 Ekim 2021
1 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]=1.3363 AUD-Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]1 USD=1.336292 AUD
1 AUD-Avustralya [Avustralya Dolarý / $ AU]=0.7483 USD-Amerika Birleşik Devletleri [Amerikan Dolarý / $]1 AUD=0.748339 USD

Dönüþümü yapýlacak 1 USD dönüþtürülecek AUD tarih 01 Ocak 1990
Geçmiþ döviz kurlarýnýn grafiði:
 Grafiði büyütmek için týklayýnýz
Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz


Geçmiþ döviz kurlarý tablosu
1990-01-01 / 2021-10-29
YýlOrtalama USD/AUDMin USD/AUDMaks USD/AUDAçık gün sayısı
20211.3218611.2529241.402879213
20201.4519361.2954121.725303257
20191.4392731.3742171.496659255
20181.3390151.2328011.422829255
20171.3050261.2339141.392642255
20161.3448741.2766181.459246257
20151.3323591.2079771.441055256
20141.1092361.0577881.231934255
20131.0368820.9458551.130094255
20120.9659480.9229321.036520256
20110.9695760.9046831.060921257
20101.0894190.9830861.231040258
20091.2790831.0694291.592320256
20081.1962041.0181361.636918256
20071.1948851.0666351.295816255
20061.3281861.2654731.420246255
20051.3126381.2573611.373104257
20041.3604341.2551721.462783259
20031.5409501.3303251.776182255
20021.8404171.7331561.975700255
20011.9345801.7531692.070793255
20001.7262921.4994621.957399255
19991.5501941.4869971.627872261
19981.5920271.4562341.788261261
19971.3482881.2542291.540835261
19961.2781401.2192111.367058262
19951.3496011.2878291.412032260
19941.3673061.2845251.474054260
19931.4720061.3793031.555202261
19921.3622831.3003961.465847262
19911.2844661.2484411.329792261
19901.2813681.1940271.342275261

Döviz kurlarýný tersine çevirmek için buraya týklayýnýz / Çýktý al Çýktý al Excel’e aktarExcel’e aktar

Bu çifti karþýlaþtýr USD / AUD baþka döviz kurlarý ile:
USD / CADUSD / CHFUSD / EURUSD / GBPUSD / JPYUSD / NTDUSD / SEK
Temel geçmiþ döviz kurlarý:
EUR / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / GBP 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
EUR / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / JPY 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CHF 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
GBP / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / CAD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
USD / AUD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (g) / EUR 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
XAU (oz) / USD 3 ay1 yýl5 yıl10 yılbaþlangýç 1990Hepsi
Not:
Bu sayfa, merkez bankaları tarafýndan yayýnlanan geçmiþ tarihli resmi döviz kurlarýný kullanmaktadýr.
31/12/1998 tarihinden önce, Euro (EUR)’nun döviz kurlarý teorik kurlar þeklindedir. Avrupa Para Birimi’nin kurlarýný görmek için XEU kodunu kullanýn.
13/03/1979 tarihinden önceki Avrupa Para Birimi (XEU) kurlarý teorik kurlar þeklindedir.
Altýn (XAU), gümüþ (XAG), platin (XPT) ve paladyum (XPD) için kurlar gram þeklinde ifade edilmektedir (1 ons=31.103 gram).